Loading...

Tranh chấp điển hình trong quản trị doanh nghiệp

Tranh chấp điển hình trong quản trị doanh nghiệp
Tác giả: Phạm Hoài Huấn (Chủ biên) - Nguyễn Thị Thanh Lê - Trần Thanh Bình - Nguyễn Tuấn Vũ
Số trang: 274 trang
Giá tiền: 68.000 đ
Xuất bản: Tháng 6 - 2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách cung cấp cho doanh nghiệp, doanh nhân và các sinh viên chuyên ngành luật, kinh tế những hiểu biết cơ bản về pháp luật trong giải quyết tranh chấp liên quan đến quản trị doanh nghiệp. Trên cơ sở phân tích các vụ việc liên quan đến tranh chấp trong quản trị doanh nghiệp đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xét xử, xử lý theo quy định của pháp luật từ những năm trước, các tác giả đã bình luận và đưa ra hướng giải quyết căn cứ vào văn bản pháp luật hiện hành và mới được ban hành (Luật Doanh nghiệp năm 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2016, Bộ luật Dân sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015…) nhằm giúp cho doanh nghiệp, doanh nhân và các sinh viên luật, kinh tế nắm được những quy định pháp luật mới nhất điều chỉnh các quan hệ pháp luật liên quan đến các tình huống vụ việc tương tự xảy ra trong quá trình quản trị doanh nghiệp. Ngoài ra, trong quá trình phân tích, đánh giá vụ việc căn cứ theo pháp luật hiện hành, các tác giả cũng đưa ra một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật điều chỉnh các quan hệ có liên quan.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: NGƯT. AHLĐ. Lê Công Cơ - PGS.TS. Đoàn Thu Hà - ThS. Lê Thanh Tùng
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: TS. Phan Chí Hiếu - TS. Nguyễn Thanh Tú (Chủ biên)
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp (Chủ biên)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Kiên - TS. Phan Hồng Mai (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 108.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Giá tiền: 52.000 đ
  Tác giả: Houbing Song, Ravi S. Srinivasan, Tamim I. Sookoor, Sabina Jeschke
  Giá tiền: 533.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hữu Ánh - TS. Đinh Thế Hùng - TS. Đoàn Thanh Nga - TS. Nguyễn Thanh Hiếu (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Lê Quang Cảnh (Chủ biên)
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: Lương Trọng Thành – Thịnh Văn Khoa – Nguyễn Thị Lan Hương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 72.000 đ
  Tác giả: Lương Trọng Thành – Thịnh Văn Khoa – Nguyễn Thị Lan Hương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 72.000 đ