Loading...

Tài liệu ôn thi cao học Môn triết học Mác –Lênin (Cho các ngành khối không chuyên triết)

Tài liệu ôn thi cao học Môn triết học Mác –Lênin (Cho các ngành khối không chuyên triết)
Tác giả: Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam - Học Viện Khoa học Xã hội
Số trang: 178 trang
Giá tiền: 55.000 đ
Xuất bản: Tháng 8-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách thông qua 10 chuyên đề được trình bày ngắn gọn, cô đọng hệ thống các tri thức cơ bản của triết học Mác- Lênin về chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, như: vấn đề cơ bản của triết học và những điều kiện, tiền đề cho sự ra đời của Triết học Mác- Lênin; khái niệm vật chất, ý thức; hai nguyên lý, ba quy luật và sáu cặp phạm trù; thực tiễn và vai trò của nó đối với nhận thức; mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng tồn tại xã hội và ý thức xã hội; giai cấp, đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội…

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Hương (Chủ biên)
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đỗ Quang Hưng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Hồng Mai (Chủ biên)
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Châu Hoàng Thân - ThS. Trần Vang Phủ
  Giá tiền: 184.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Nguyên Khang
  Giá tiền: 57.000 đ