Loading...

Công tác chuẩn bị Hội thảo khoa học quốc gia “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới”

Ngày đăng: 18/06/2020 - 17:06

Sáng 18/6/2020, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Bộ Công an họp Ban tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới”. Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp còn có đại diện lãnh đạo Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an, Bộ Công an; lãnh đạo một số đơn vị chức năng trực thuộc Nhà xuất bản và các thành viên trong Ban Tổ chức Hội thảo.

Toàn cảnh cuộc họp

Thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020), 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020) và 75 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật  (05/12/19445 - 05/12/2020), Bộ Công an chủ trì phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ban hành kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới”. Theo kế hoạch, Hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 29/6/2020.

Tại cuộc họp, các thành viên của Ban Tổ chức Hội thảo đã báo cáo kết quả công tác chuẩn bị về thời gian, địa điểm, quy mô tổ chức, lãnh đạo chủ trì, thành phần tham dự, tham luận Hội thảo. Ngày 22/6/2020, Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học quốc gia “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới” để thông tin về mục đích, ý nghĩa và nội dung Hội thảo. 

Ban Tổ chức đã tiếp nhận 112 bài viết, trong đó có 28/29 bài viết ngoài lực lượng công an, 59/84 bài viết thuộc lực lượng công an; đã tiến hành biên tập, đọc thẩm định và tổng hợp ý kiến góp ý của Hội đồng phản biện, trao đổi với các tác giả để hoàn thiện Kỷ yếu Hội thảo; thống nhất về việc trưng bày, giới thiệu một số ấn phẩm, tài liệu đã được xuất bản tại Hội thảo.   

Kết luận cuộc họp, Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương của các thành viên trong Ban Tổ chức Hội thảo. Để Hội thảo diễn ra thành công, đồng chí đề nghị Ban Tổ chức Hội thảo cần đẩy nhanh tiến độ các bài viết, biên tập, thẩm định, xuất bản Kỷ yếu Hội thảo. Về nội dung của các bài tham luận, cần tập trung hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân, xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đánh giá kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong thời gian qua và giải pháp phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong thời gian tới... Đồng chí yêu cầu đơn vị tổ chức chuẩn bị tốt cuộc họp báo giới thiệu về Hội thảo, có phương án chọn lựa các ấn phẩm, tài liệu trưng bày có nội dung về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân; xây dựng phương án, phân công cụ thể công tác hậu cần, khánh tiết, an ninh trật tự, bảo đảm Hội thảo tổ chức thành công.

Tại cuộc họp, Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành đã tặng hoa chúc mừng Tạp chí Nhịp cầu Tri thức - cơ quan báo chí của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhân Kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020).

Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành tặng hoa chúc mừng Tạp chí Nhịp cầu Tri thức, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Cũng nhân dịp này, đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tặng hoa chúc mừng Tạp chí Công an nhân dân, Bộ Công an.

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tặng hoa chúc mừng Tạp chí Công an nhân dân, Bộ Công an.

Thu Hằng - Phạm Hương

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả