Loading...

Đường thời đại. Tập 18

Đường thời đại. Tập 18
Tác giả: Đặng Đình Loan
Số trang: 416 trang
Giá tiền: 100.000 đ
Xuất bản: Tháng 2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Bộ sách Đường thời đại của tác giả Đặng Đình Loan dự kiến gồm hơn 20 tập. Để tiếp nối những tập đã được xuất bản từ trước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tiếp tục cho ra mắt tập 18 bộ Đường thời đạivới tựa đềMùa đỏ lửa.

  Với nguồn tư liệu phong phú, đáng tin cậy, hơn 400 trang sách của tập 18 Mùa đỏ lửa, tác giả Đặng Định Loan đã tái hiện một cách sinh động, chân thực những năm tháng cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cho đến ngày toàn thắng mùa Xuân năm 1975. Sự tiếp nối của tập 18 nằm trong bộ tiểu thuyết Đường thời đại không chỉ góp phần cung cấp cho đông đảo công chúng và bạn đọc những tư liệu tham khảo trong việc tìm hiểu, nghiên cứu về lịch sử đấu tranh cách mạng của quân và dân Việt Nam, về đường lối chính trị, quân sự và sự lãnh đạo tài tình của Đảng, mà còn có ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc Việt Nam cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 123.000 đ
  Tác giả: .TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Như Huế
  Giá tiền: 52.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 140.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Kính (Chủ biên)
  Giá tiền: 169.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh - TS. Hà Lương Tín (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền (Chủ biên)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 46.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: TS. Đinh Văn Liêm (Chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ
  Tác giả: PGS.TS Đoàn Minh Huấn, TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 59.000 đ