Loading...

Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Tập 9

Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Tập 9
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •     Tập 9 ghi lại những hoạt động không biết mệt mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta tập trung xây dựng hậu phương lớn miền Bắc và tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở cả hai miền đất nước từ năm 1964 đến hết năm 1966.

       Đây là lần xuất bản thứ hai của bộ sách Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử. Lần xuất bản này, riêng tập 9 đã tập hợp 1400 sự kiện, trong đó có 220 sự kiện mới được bổ sung với sự cộng tác, giúp đỡ của nhiều cơ quan, cộng tác viên, tham khảo từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau.

      Những sự kiện trong tập 9 phản ánh hoạt động chỉ đạo sâu sát, kịp thời, đúng đắn, những phát biểu quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với Trung ương Đảng và Chính phủ, đề ra chủ trương, đường lối xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, thực hiện cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam nhằm đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

       Qua những sự kiện được tập hợp trong cuốn sách, có thể nói, hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh là vô cùng phong phú và toàn diện. Người hết sức coi trọng công tác xây dựng Đảng, quan tâm chăm lo cho đời sống nhân dân, dành nhiều ưu tiên cho chính sách đối ngoại và hoạt động ngoại giao của Đảng và Nhà nước ta, v.v.. Không chỉ có vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc sống đời thường cũng rất gần gũi, thân thiết qua những sự kiện như khi Người viết những vần thơ dạt dào cảm xúc, bắt nhịp một bài ca trong đêm liên hoan…

       Tập 9 Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử gồm 595 trang, giá 73.000đ, được giới thiệu và bán tại Nhà sách 24 Quang Trung - Hà Nội, các chi nhánh của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia và các cửa hàng sách.

  GIAO LINH


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Lộc
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Tập thể tác giả (biên soạn)
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo
  Giá tiền: 151.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Thép Mới
  Giá tiền: 66.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)
  Giá tiền: 95.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Tài, TS. Võ Văn Bé, Đinh Thị Mỹ Vân (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Yên Ngọc Trung
  Giá tiền: 86.000 đ