Loading...

Hồ Chí Minh - Nhà văn hóa kiệt xuất

Hồ Chí Minh - Nhà văn hóa kiệt xuất
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Ho Chi Minh nha van hoaTác giả: GS. Song Thành

  Số trang: 400 trang

  Giá tiền: 98.000đ

  Xuất bản: Tháng 5-2015

  Cuốn sách đưa ra các luận giải về tư tưởng của Hồ Chí Minh ở khía cạnh văn hóa. Bằng lối viết giản dị, văn phong trong sáng, lập luận chặt chẽ, cuốn sách đã làm nổi bật lên chân dung Hồ Chí Minh - đó là hiện thân, là kết tinh của truyền thống văn hóa ngàn năm văn hiến của nhân dân Việt Nam và những tư tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định bản sắc dân tộc của mình và tiêu biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc.

  Cuốn sách  giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về tư tưởng văn hóa của Người cũng như đem lại cho bạn đọc những thu hoạch bổ ích, những cảm nhận riêng về con người, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó thấy rõ hơn tầm vóc, ảnh hưởng và giá trị nhiều mặt của nhân cách văn hóa Hồ Chí Minh đối với dân tộc và thời đại. 

   


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Uyển
  Giá tiền: 181.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lý Việt Quang - ThS. Trần Thị Hợi (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Quản lý giáo dục
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: Vũ Kỳ
  Giá tiền: 50.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Ái Quốc
  Giá tiền: 31.000 đ
  Tác giả: T. Lan
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Vũ Kỳ
  Giá tiền: 103.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Lộc
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Tập thể tác giả (biên soạn)
  Giá tiền: 175.000 đ