Loading...

Hoàng Minh Giám - Người con của thế hệ vàng

Hoàng Minh Giám - Người con của thế hệ vàng
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Hoang Minh Giam nguoi con cua the he vangTác giả: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Số trang: 618

  Giáo sư Hoàng Minh Giám là một trí thức có lòng yêu nước sâu sắc, có học vấn uyên bác, cả cuộc đời gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

  Trọn cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, cho sự nghiệp phát triển văn hóa và giáo dục của đất nước, Giáo sư Hoàng Minh Giám là tấm gương sáng cho nhiều thế hệ nói theo. Nhằm giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp của nhà trí thức yêu nước, cách mạng Hoàng Minh Giám, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách: Hoàng Minh Giám – Người con của thế hệ vàng. Cuốn sách bao gồm một số công trình, bài viết của ông trong các lĩnh vực văn hóa, ngoại giao; những bài viết của bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp về Giáo sư Hoàng Minh Giám.

  Nội dung cuốn sách gồm 2 phần:

  - Phần thứ nhất: Về lĩnh vực ngoại giao, văn hóa và với tầng lớp trí thức Việt Nam.

  - Phần thứ hai: Bộ trưởng Hoàng Minh Giám trong lòng bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Diệu Ân
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Văn phòng Quốc hội - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Minh Trưởng (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Ngọc Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Văn Thuấn (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đình Phong (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ