Loading...

Hội nghị cán bộ chủ chốt tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày đăng: 08/01/2020 - 16:01

Sáng 08/01/2020, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản và đồng chí Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản, Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Nhà xuất bản, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Công đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư Đoàn Thanh niên, Lãnh đạo các đơn vị tại Hà Nội, Thủ trưởng các chi nhánh, Trung tâm Phát hành sách của Nhà xuất bản trên cả nước.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Thư ký biên tập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019, triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020 tại Hội nghị

Năm 2019, phương thức hoạt động của các đơn vị sản xuất, kinh doanh bước đầu chuyển dần theo cơ chế doanh nghiệp, thể hiện qua sự chủ động, năng động, quan tâm hơn đến tính kế hoạch, khách hàng, doanh thu… Cụ thể, năm 2019, Nhà xuất bản đăng ký xuất bản 880 đề tài. Số bản thảo thực tế nộp duyệt là 576, bản thảo bằng 65,45% so với số đề tài đăng ký và bằng 92,9% so với cùng kỳ năm 2018. Tính đến ngày 31/12/2019, số lượng sách xuất bản (gồm sách in mới, tái bản, in nối) là 766 lượt đầu sách với số lượng in 1.936.200 bản, 548.691.400 trang in quy đổi; thực hiện phân phối 33 đầu sách và 01 đĩa CD Audio cho cơ sở xã, phường, thị trấn với 1.020.440 bản; tổ chức dịch sang tiếng Lào và xuất bản, trao tặng15 đầu sách (mỗi đầu sách 1.000 bản) cho Lào, Bộ Văn hóa, Thông tin và Du lịch; tham gia các triển lãm sách như: Hội sách Xuân Kỷ Hợi năm 2019 tại Phố sách 19/12; Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6; phối hợp tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham dự Hội chợ sách quốc tế Frankfurt tại Cộng hòa Liên bang Đức; tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học, lễ công bố sách;…

Trên cơ sở quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019 với những thuận lợi và thách thức mới, một số giải pháp triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong năm 2020 về xây dựng và thực hiện kế hoạch đề tài biên tập, in và phát hành xuất bản phẩm; xây dựng và thực hiện kế hoạch cung cấp dịch vụ trước và sau in; giải pháp về nghiên cứu thị trường;… đã được xác định.

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản đã tổng kết, phân tích một cách sâu sắc những kết quả nổi bật cũng như những mặt còn hạn chế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Nhà xuất bản năm 2019 cũng như giải đáp các ý kiến đề xuất, kiến nghị của các đơn vị trong Nhà xuất bản.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả