Loading...

Hội thảo Lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc: Phát triển khoa học, hài hoà trong xây dựng kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa - Lý luận và thực tiễn

Hội thảo Lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc: Phát triển khoa học, hài hoà trong xây dựng kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa - Lý luận và thực tiễn
Tác giả:
Số trang: 338 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập hợp 20 tham luận của các nhà khoa học, các nhà quản lý, những người làm công tác lý luận, tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc tại cuộc Hội thảo với chủ đề "Phát triển khoa học, hài hoà trong xây dựng kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa - Lý luận và thực tiễn" được tổ chức tại thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc từ ngày 28 đến ngày 30-7-2007.

  Tại Hội thảo, các tham luận tập trung làm rõ những nhận thức lý luận và thực tiễn về phát triển hài hoà giữa kinh tế và xã hội ở Việt Nam qua 20 năm đổi mới; những thành tựu và triển vọng; các vấn đề đang đặt ra và giải pháp ở Việt Nam; không ngừng thúc đẩy phát triển một cách khoa học trên con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Đây là những vấn đề mà hai Đảng quan tâm đưa ra thảo luận tại Hội thảo này nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách về lý luận cũng như tổng kết thực tiễn trong xây dựng kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa của mỗi nước.

  Hiện nay, Trung Quốc và Việt Nam đang ở trong thời kỳ then chốt của sự nghiệp đổi mới, cải cách mở cửa; những kinh nghiệm và thực tiễn của nước này là những gợi mở bổ ích và quý giá đối với nước kia trong tìm tòi, suy nghĩ để giải quyết những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển.

  Trong Báo cáo đề dẫn với tựa đề "Phát triển hài hoà giữa kinh tế và xã hội ở Việt Nam qua hai mươi năm đổi mới", PGS.TS. Tô Huy Rứa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, đã đưa ra những điều kiện để có thể giải quyết vấn đề phát triển hài hoà giữa kinh tế và xã hội. Đó là:

  1. Giữ vững ổn định chính trị là tiền đề tiên quyết của đổi mới và điều kiện để thực hiện phát triển hài hoà kinh tế - xã hội.

  2. Từ cơ chế thị trường đến kinh tế thị trường với việc giải quyết nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển. Đây là vấn đề mới mẻ và phức tạp nhất, đồng thời là điểm quan trọng bậc nhất và cũng khó khăn nhất của phát triển kinh tế - xã hội.

  3. Xoá đói giảm nghèo hướng tới tăng giàu, khuyến khích mọi người làm giàu hợp pháp, thu hẹp khoảng cách phân hoá giàu nghèo, không để xảy ra tình trạng bần cùng hoá, phát triển toàn diện nông thôn - nông nghiệp - nông dân trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

  4. Bảo đảm sự phát triển cân đối giữa các ngành, các lĩnh vực, các vùng miền, kết hợp các nguồn lực và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức, tận dụng và phát huy lợi thế so sánh để phát triển trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

  PGS.TS. Tô Huy Rứa đã nhấn mạnh "Đó là những vấn đề mà qua thực tiễn đổi mới, Việt Nam đã giải quyết, để thực hiện phát triển kinh tế - xã hội", đồng thời Việt Nam "rất chú trọng nghiên cứu, học tập những kinh nghiệm hay của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cải cách mở cửa, trong phát triển lý luận về xây dựng Đảng, xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc".

  Với cuốn sách này, bạn đọc sẽ tìm thấy nhiều nội dung hay, cần thiết, nhiều vấn đề cấp bách đặt ra trong các tham luận tại Hội thảo Lý luận của hai Đảng. Cuốn sách là tài liệu quý giá đối với những nhà hoạch định đường lối, chính sách; những cán bộ nghiên cứu, giảng dạy và làm công tác lý luận, tư tưởng; các cán bộ quản lý, chỉ đạo thực tiễn và các đông đảo bạn đọc. Sách gồm 338 trang.

                                                                                                       VIỆT PHONG

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : PGS.TS. Hà Minh Hồng, PGS.TS. Trần Nam Tiến, TS. Nguyễn Kim Hoàng, TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 94.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Thùy
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
  Giá tiền: 167.000 đ