Trang chủ Những vấn đề quốc tế Trào lưu xã hội dân chủ ở một số nước phương Tây hiện nay (Sách tham khảo)

Trào lưu xã hội dân chủ ở một số nước phương Tây hiện nay (Sách tham khảo)

alt

Tác giả: Tống Đức Thảo, Bùi Việt Hương (Đồng chủ biên)

Số trang: 244 trang

Giá: 40.000đ

Việc nghiên cứu về trào lưu xã hội dân chủ trên thế giới là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cấp thiết vì nó liên quan chặt chẽ với việc nghiên cứu về thế giới hiện đại; về những thay đổi lớn, xu thế và động thái của chủ nghĩa tư bản hiện đại và chủ nghĩa xã hội.
Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của bạn đọc, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn Trào lưu xã hội dân chủ ở một số nước phương Tây hiện nay.
Cuốn sách đề cập nhiều nội dung: nguồn gốc, nội dung, bản chất, các giai đoạn phát triển của trào lưu xã hội dân chủ ở các nước phương Tây; các trào lưu xã hội dân chủ ở các nước phương Tây trước bối cảnh của thời đại trong đó nói đến bối cảnh quốc tế thời kỳ sau Chiến tranh lạnh và ảnh hưởng của nó đến sự phát triển của trào lưu xã hội dân chủ ở các nước phương Tây, những điều chỉnh cơ bản của trào lưu xã hội dân chủ ở các nước phương Tây, diện mạo của các trào lưu đó hiện nay, đánh giá bản chất và dự báo xu hướng vận động của diện mạo mới của trào lưu xã hội dân chủ trong đời sống chính trị phương Tây hiện đại. Ngoài ra, cuốn sách còn đề cập tác động của trào lưu xã hội dân chủ đối với đời sống chính trị - xã hội ở các nước phương Tây hiện nay, những giá trị cũng như hạn chế, ảnh hưởng của trào lưu xã hội dân chủ đối với Việt Nam.
Cuốn sách là tài liệu tham khảo có giá trị cho việc nghiên cứu nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về quá trình quá trình đổi mới ở nước ta trong giai đoạn hiện nay, tạo điều kiện thuận lợi cho sự đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế của nước ta.
Cuốn sách được chia thành ba chương:
Chương I: Trào lưu xã hội dân chủ - nguồn gốc, nội dung và bản chất
Chương II: Trào lưu xã hội dân chủ ở các nước phương Tây trước bối cảnh mới của thời đại
Chương III: Ảnh hưởng của trào lưu xã hội dân chủ ở các nước phương Tây hiện nay
 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

1. Địa chí tỉnh Sóc Trăng, Tác giả: Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

 2. Lịch sử quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào ( 1930 - 2007 ) - Văn kiện, Tập IV 1976 – 1985 (Tiếng Lào), Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam- Đảng Nhân dân cách mạng Lào

 3. Lịch sử quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào ( 1930 - 2007 ) - Hồi ký, Tập II

( Tiếng Lào ), Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam- Đảng Nhân dân cách mạng Lào

 4. Mặt trận Tổ quốc việt Nam xây dựng sự đồng thuận xã hội trong công cuộc đổi mới, Tác giả: TS. Nguyễn Thị Lan

 5. Quan hệ quốc tế thời hiện đại - Những vấn đề mới đặt ra (Sách tham khảo), Tác giả: GS.TS. Đỗ Thanh Bình, PGS.TS. Văn Ngọc Thành (Đồng chủ biên)

 6. Làm tốt công tác quần chúng trong tình hình mới - Kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Trung Quốc,  Tác giả: Hội đồng Lý luận TW

 7. Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, ( Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009 ), ( Song ngữ Việt - Anh )

The Law on Intellectual property in 2005, ( Amended and supplemented in 2009 )
(Vietnamese - English), Tác giả: Quốc hội

 8. Về quyền lực trong quản lý nhà nước hiện nay, Tác giả: PGS.TS. Lê Minh Quân

ThS. Bùi Việt Hương, (Đồng chủ biên)

 9. Vụ tranh chấp giữa Malaixia và Xingapo về chủ quyền đối với đảo Đá Trắng, các đá South Ledge và Middle Rocks - Một số kinh nghiệm, bài học pháp luật và thực tiễn, Tác giả:Nguyễn Trường Giang (Chủ biên)

 10. Đảy mạnh xã hội hóa giáo dục, y tế ở ViệtNam, (Sách chuyên khảo), Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Phương

 11. Những điều cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp cần biết về pháp luật thuế thu nhập cá nhân, Tác giả: ThS. Trương Huỳnh Thắng

 12. Tái cơ cấu nền nông nghiệp Việt Nam theo hướng giá trị gia tăng cao, Tác giả: TS. Đặng Kim Sơn

 13. Trí thức hóa công nhân Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, Tác giả:TS. Bùi Thị Kim Hậu

 14. Về trường phái kinh tế học pháp luật, Tác giả:TS. Dương Thị Thanh Mai,TS. Nguyễn Văn Cương (Đồng chủ biên)

 15. Những điều cần biết về di chúc và lập di chúc, Tác giả: LG. Tiến Thành

 16. Góp phần chống " Diễn biến hòa bình " trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng,  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Hưởng

 17. Góp phần chống " Diễn biến hòa bình " trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng, Tác giả: Đại tá. TS. Trần Đăng Bộ (Chủ biên)

 18. Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, Tác giả: Quốc hội

 19. Tự phê bình và phê bình trong Đảng, Tác giả: Tập thể TG

 20. Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ công đoàn ở cơ sở, Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

 21. Tiếng Việt - tiếng nói thống nhất của dân tộc Việt Nam, Tác giả: GS.TS. Bùi Khánh Thế

 22. Cẩm nang pháp luật và kỹ năng hoạt động dành cho công chức, viên chức Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội, Tác giả: Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ pháp lý

 23. Văn bản pháp luật về Quy chế làm việc của Chính phủ và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các Bộ, Tác giả: Chính phủ

 24. Luật thi hành án hình sự, Tác giả: Quốc hội

 25. Trí thức Việt Nam đối diện với văn minh phương Tây thời Pháp thuộc, Tác giả: TS. Trần Viết Nghĩa

 26. Luật người khuyết tật năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành, Tác giả: Quốc hội – Chính phủ

 27. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động tư vấn pháp luật, Tác giả: Chính phủ

 28. Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng, Tác giả: Ủy ban Thường vụ Quốc hội

 29. Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Tác giả: Ủy ban Thường vụ Quốc hội

 30. Hỏi - đáp pháp luật về hộ tịch ở cơ sở, Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn (ThS. Dương Bạch Long )

 31. Quy chế giám sát trong Đảng, Tác giả: Đảng cộng sản Việt Nam

 32. Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở, Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 33. Lịch sử Quốc hội ViệtNam1976 – 1992, Tác giả: Văn phòng Quốc hội

 34. Đồng chí Phạm Hùng với cách mạng Việt Nam và quê hương Vĩnh Long, Tác giả: Ban TGTW - Học viện CT-HCQGHCM - Tỉnh ủy Vĩnh Long

 35. OSC Việt Nam 35 năm - một chặng đường phát triển: Tập thể Tác giả

 36. Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam ( 1930 - 2007 ) - Sản phẩm tuyên truyền ( Tiếng Anh )

History of Vietnam - Laos, Laos - Vietnam Special Relationship 1930 - 2007
Document for Communication, Tác giả: Ban Tuyên giáo TW- Ban Tuyên huấn Đảng NDCM Lào

 37. Đào tạo cán bộ lãnh đạo và quản lý - Kinh nghiệm từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh, Tác giả: TS. Tần Xuân Bảo

 38. Phương pháp phân tích dự án phát triển, Tác giả: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

 39. Quản lý dịch vụ công ở nông thôn: Từ lý luận đến thực tiễn đồng bằng sông Hồng,  Tác giả: PGS.TS. Lê Hữu Ảnh (Chủ biên)

 40. Từ Marketing đến chuỗi giá trị nông sản và thực phẩm: Cơ sở lý luận và thực tiễn, Tác giả: PGS.TS. Trần Hữu Cường ( Chủ biên )

 41. Nguyễn Văn Cừ - Tiểu sử, Tác giả: Chương trình viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước

 42. Lịch sử xây dựng và phát triển báo Đại đoàn kết (1942 – 2012), Tác giả: Báo Đại đoàn kết

 43. History of Vietnam - Laos, Laos - Vietnam Special Relationship ( 1930 - 2007 )

Documents Volume II ( 1946 – 1955 ( ….Văn kiện, tập II ) Tiếng Anh, Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam- Đảng Nhân dân cách mạng Lào

 44. History of Vietnam - Laos, Laos - Vietnam Special Relationship ( 1930 - 2007 )

Documents Volume III ( 1956 - 1975 ) ( ….Văn kiện, tập III ) Tiếng Anh, Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam- Đảng Nhân dân cách mạng Lào

 45. History of Vietnam- Laos, Laos- Vietnam Special Relationship ( 1930 - 2007 )

Documents Volume V ( 1986 - 2007 ) ( ….Văn kiện, tập V ) Tiếng Anh, Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam- Đảng Nhân dân cách mạng Lào

 46. Công tác lãnh đạo, quản lý báo chí trong 25 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới, Nguyễn Thế Kỷ (Chủ biên )

 47. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Namkhóa XI

( Dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân ), Ban Tuyên giáo Trung ương

 48. Tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, (Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở ), Tác giả: Ban Tuyên giáoTrung ương

 49. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên ), Tác giả: Ban Tuyên giáoTrung ươnggia-tri-van-hoa-Khmer

Tác giả: TS. Huỳnh Thanh Quang

Số trang: 244 trang

Giá tiền: 42.000đ

Theo dòng lịch sử và chiều dài đất nước từ Bắc xuống Nam, đồng bằng sông Cửu Long là nơi hội tụ, nơi dừng chân của những dòng chảy văn hóa, cùng với đó, những giá trị văn hóa cũng được kết tinh, lắng đọng. Đóng góp vào các tầng văn hóa vùng đồng bằng “sông nước miệt vườn” này không thể không nói tới lát cắt văn hóa độc đáo, phong phú, giàu bản sắc của cộng đồng người Khmer nơi đây. Văn hóa Khmer đồng bằng sông Cửu Long bao gồm cả văn hóa vật thể và phi vật thể, với nhiều lĩnh vực đa dạng, phản ánh rõ nét đặc điểm nền văn hóa của cư dân nông nghiệp trồng lúa nước cổ truyền.

Để giúp bạn đọc có điều kiện nghiên cứu, tìm hiểu thêm về dân tộc Khmer và văn hóa Khmer đồng bằng sông Cửu Long, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Giá trị văn hóa Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Cuốn sách tập trung nghiên cứu một số giá trị cơ bản của văn hóa Khmer thời gian qua, thực trạng việc phát huy giá trị văn hóa Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn hiện nay. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích nhất, nhất là đối với những nhà nghiên cứu dân tộc học và những độc giả quan tâm đến văn hóa Khmer nói riêng, văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam nói chung. Cuốn sách giúp bạn đọc có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về dân tộc Khmer và văn hóa Khmer đồng bằng sông Cửu Long, giúp người đọc, trước hết là đồng bào Khmer nước ta hiểu được những giá trị văn hóa truyền thống đáng tự hào của dân tộc mình, nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy những giá trị đó, loại bỏ dần những truyền thống lạc hậu, tiêu cực, nhằm đưa dân tộc Khmer và văn hóa Khmer đồng bằng sông Cửu Long phát triển.

Cuốn sách được chia làm 3 chương:

Chương 1: Giá trị văn hóa Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long;

 Chương II: Thực trạng và những vấn đề đặt ra trong phát huy giá trị văn hóa Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long;

Chương III: Phương hướng và giải pháp nhằm phát huy giá trị văn hóa Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn hiện nay.


To Huu nha cach mang - nha tho

Tác giả: Đoàn Trọng Huy

Số trang: 288 trang

Tố Hữu là nhà cách mạng làm thơ và là nhà thơ của cách mạng, người chiến sĩ cộng sản sắt son một lòng vì Đảng vì dân, đã dành cả cuộc đời đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vì vậy, cuốn sách Tố Hữu – Nhà cách mạng, nhà thơ: Biên niên sự kiện và tác phẩm của tác giả Đoàn Trọng Huy, như một biên niên bao gồm cả sự kiện cách mạng và sự kiện văn học.

Về mặt lịch sử, cuốn sách ghi vắn tắt những sự kiện quan trọng của thế giới và Việt Nam – chủ yếu trong thế kỷ XX, có liên quan tới Tố Hữu với những hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ và nhất là với thơ của ông. Những tác phẩm của ông là những bài ca cách mạng, phản ánh chân thực các giai đoạn lịch sử, hừng hực tính chiến đấu và đậm chất trữ tình, có sức động viên, lôi cuốn mạnh mẽ với đông đảo các tầng lớp nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Tố Hữu từng nói: “Đối với tôi, làm thơ là làm cách mạng bằng thơ. Vì vậy, thơ (văn) xét cho cùng cũng là hoạt động cách mạng của Tố Hữu.

Cuốn sách là kết quả nghiên cứu công phu của tác giả về những chặng đường cách mạng và làm thơ của Tố Hữu. Nội dung cuốn sách gồm 2 phần:

-          Phần thứ nhất: Biên niên sự kiện Tố Hữu – Nhà cách mạng – Nhà thơ

-          Phần thứ hai: Thư mục Tố Hữu: Tác phẩm và về tác phẩm


giai-phong-mat-bang


Tác giả: Tập thể tác giả

Số trang: 106

Giá bán: 34.000

Hà Nội – Thủ đô của cả nước, là đầu não chính trị -  hành chính quốc gia, trung  tâm  lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục – đào tạo, kinh tế và giao lưu quốc tế. Đây cũng là nơi đang diễn ra các quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa phát triển năng động và tăng trưởng nhanh chóng (bình quân 10-11% năm). Việc Hà Nội được mở rộng năm  2008 với diện tích lớn hơn ba lần Hà Nội trước đây đã  mở ra những cơ hội đồng thời cùng với những thách thức trên con đường xây dựng một thủ đô văn minh hiện đại. Để đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển của Thủ đô hiện tại và tương lai, việc giải phóng mặt bằng được thực hiện với quy mô chưa từng thấy, đã tác động sâu sắc tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của một bộ phận lớn dân cư Thủ đô.

Mở rộng địa giới hành chính, tăng quy mô dân số lên gấp 2 lần và diện tích lên gấp 3,5 lần, đẩy mạnh tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa, công tác giải phóng mặt bằng và xử lý các vấn đề hậu giải phóng mặt bằng của Hà Nội sẽ ngày càng phức tạp, nhạy cảm và bức xúc. Nếu như không có những quyết sách hiệu quả và kịp thời, đó sẽ là nguy cơ kìm hãm quá trình tăng trưởng và phát triển bền vững, gây ảnh hưởng tiêu cực đối với sự ổn định chính trị - xã hội, đô thị trên địa bàn.

Vị trí, tầm quan trọng của công tác giải phóng mặt bằng và các vấn đề hậu giải phóng mặt bằng phải được đặt vào trọng tâm hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền cũng như hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô. Thời gian tới, cần tập trung tạo đột phát trong công tác giải phóng mặt bằng để thúc đẩy các quá trình phát triển trên địa bàn.

Làm thế nào để hạn chế tới mức thấp nhất những hệ lụy của giải phóng mặt bằng đang được đặt ra đối với các nhà quy hoạch, … của Hà Nội. Để đánh giá thực trạng, tìm giải pháp cho các vấn đề trước, trong và sau giải phóng mặt bằng phục vụ công công tác chỉ đạo thực tiễn, đáp ứng nhu cầu trao đổi, nghiên cứu vấn đề giải phóng mặt bằng ở Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự  thật phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội xuất bản cuốn sách Giải phóng mặt bằng ở Hà Nội – hệ lụy và hướng giải quyết. Cuốn sách gồm có ba chương:

Chương I: Các vấn đề chung về giải phóng mặt bằng và hậu quả giải phóng mặt bằng

Chương II: Đánh giá những vấn đề giải phóng mặt bằng và hậu quả giải phóng mặt bằng trên địa bàn Hà Nội

Chương III: Phương hướng và giải pháp nhằm hạn chế và chủ động giải quyết các vấn đề giải phóng mặt bằng và hậu giải phóng  mặt bằng ở Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030.


lich-su-van-phong-Son-La

Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La

Số trang: 276 trang

Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La được hình thành và phát triển trong những ngày đầu cuộc kháng chiến trường kỳ và anh dũng của dân tộc Việt Nam chống thực dân Pháp. Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ Văn phòng Tỉnh đã có nhiều đóng góp to lớn. Nhằm tái hiện quá trình hình thành và phát triển của Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La xuất bản cuốn Lịch sử văn phòng Tỉnh ủy Sơn La (1946-2005).

Cuốn sách được tổ chức biên soạn công phu, nghiêm túc với nguồn tư liệu phong phú, phản ánh khách quan, toàn diện về quá trình hình thành và phát triển của Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh; khẳng định và làm sáng rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp của Văn phòng Tỉnh ủy, sự lớn mạnh và trưởng thành của đội ngũ cán bộ văn phòng cấp ủy qua các giai đoạn cách mạng; bổ sung, hoàn thiện và làm phong phú thêm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh; củng cố và tăng cường niềm tin của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Sơn La đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, cũng khẳng định truyền thống đoàn kết, trung thành, tận tụy với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc của Văn phòng; phát huy tinh thần, sáng tạo, đổi mới nhằm hoàn thành mục tiêu đưa Sơn La vươn lên phát triển mạnh mẽ. Ngoài ra, cuốn sách còn rút ra những bài học kinh  nghiệm mà các thế hệ cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy đã đúc kết được trong quá trình hoạt động.


1. Công ước của Liên hợp quốc về luật biển 1982, Tác giả: Liên hợp quốc

2. Quy định pháp luật về chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự, Tác giả: Chính phủ

3. Lịch sử Đảng bộ Thành phố Hà Nội Tập 1 ( 1926 - 1945 ), Tác giả: BCHĐB Thành phố Hà Nội

4. Hỏi - đáp về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp xã, Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn, ThS. Nguyễn Hải Long ( Chủ biên )
 
5. Báo chí và thông tin đối ngoại
( Sách chuyên khảo dành cho học viên, nhà quản lý về báo chí, quan hệ quốc tế, PA, … )
, Tác giả: PGS.TS. Lê Thanh Bình ( Chủ biên )

6. Cẩm nang về chính sách và quản lý chương trình giảm nghèo, Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
7. Động lực phát triển bền vững sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bá Dương

8. Chia sẻ ( Đối thoại 2 ), Tác giả:  Nhà báo Hữu Thọ

9. Công tác quy hoạch cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý ở các tỉnh mìên núi phía Bắc giai đoạn hiện nay, Tác giả: Thân Minh Quế

10. Trên những chặng đường cách mạng ( Hồi ký của Thiếu tướng Ngô Văn Tảo ), Tác giả: ĐU - BCH Quân sự tỉnh Sóc Trăng

11. Quản lý đất đai ở Việt Nam 1945 – 2010, Tác giả: Tập thể TG

12. Giáo trình bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu ( Chương trình cơ bản ), Tác giả: TS. Phạm Văn Bốn ( Chủ biên )
13. Việt Nam - Quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển ( Sách tham khảo ), Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

14. Anh Ba Lê Duẩn trong trái tim tôi, Tác giả: Nguyễn Văn Hoành

15. 10 tôn giáo lớn trên thế giới, Tác giả: Hoàng Tâm Xuyên ( Chủ biên )
16. Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho cán bộ đoàn ở cơ sở, Tác giả: Ban TGTW -Trung ương Đoàn TNCSHCM

17. Luật khám bệnh, chữa bệnh, Tác giả: Quốc hội

18. Nguyễn Văn Cừ - Nhà lãnh đạo xuất sắc, một tấm gương cộng sản mẫu mực, Tác giả: Tập thể TG

19. Luật nghĩa vụ quân sự ( Đã được sửa đổi, bổ sung các năm 1990, 1994 và 2005 ) Tác giả: Quốc hội

20. Hình thức nhà nước và vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tác giả: TS. Mai Thị Thanh

21. Quản lý nhà nước về lao động nước ngoài chất lượng cao ở Việt Nam
( Sách chuyên khảo )
, Tác giả: PGS.TS. Phan Huy Đường( Chủ biên )
22. Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ thị trường và văn bản hướng dẫn thi hành, Tác giả: Chính phủ

23. Luật kinh doanh bất động sản, Tác giả: Quốc hội

24. Luật tổ chức Chính phủ, Tác giả: Quốc hội

25. Luật thanh niên, Tác giả: Quốc hội

26. Luật an ninh quốc gia , Tác giả: Quốc hội

27. Luật quốc tịch Việt Nam, Tác giả: Quốc hội

28. Tấm lòng Lào - Việt  ( Tiếng Lào ) , Tác giả: TS. Phạm Hồng Toàn

29. Bộ luật lao động, Tác giả: Quốc hội

30. Nền ngoại giao toàn diện Việt Nam trong thời kỳ hội nhập,  Tác giả: Phạm Gia Khiêm

31. Luật giá, Tác giả: Quốc hội

32. Luật biển Việt Nam, Tác giả: Quốc hội

33. Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Tác giả: Quốc hội

34. Luật giám định tư pháp, Tác giả: Quốc hội

35. Luật bảo hiểm tiền gửi, Tác giả: Quốc hội

36. Luật quảng cáo, Tác giả: Quốc hội

37. Luật giáo dục đại học, Tác giả: Quốc hội

38. Luật tài nguyên nước, Tác giả: Quốc hội

39. Luật tài nguyên nước, Tác giả: Quốc hội

40. Luật xử lý vi phạm hành chính, Tác giả: Quốc hội

41. Khoa bảng Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình qua tài liệu mộc bản triều Nguyễn, Tác giả: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV

42. Tri ân nơi giữ lửa, Tác giả: Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày

43. Khoa bảng Trung Bộ và Nam Bộ qua tài liệu mộc bản triều Nguyễn, Tác giả: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV

44. Đồng chí Võ Chí Công - người chiến sĩ cách mạng kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc, Tác giả: Tập thể TG

45. So sánh Bộ luật lao động năm 1994 và Bộ luật lao động năm 2012, Tác giả: ThS. Bùi Kim HiếuThS. Nguyễn Ngọc Anh Đào

46. Tư tưởng Hồ Chí Minh với lý luận và thực tiễn công tác tuyên giáo, Tác giả: TS. Đỗ Khánh Tặng

47. Quyền sử dụng đất nông nghiệp trong phát triển kinh tế ở các tỉnh Bắc Trung Bộ ( Sách chuyên khảo ), Tác giả: TS. Lê Minh Tuynh

 


chinh-sach


Tác giả: Nguyễn Ngọc Quỳnh

Số trang: 364 trang

Giá tiền: 59.000đ

Khái niệm chính sách tôn giáo trong cuốn sách này được dùng để chỉ những quy định của Nhà nước phong kiến triều Nguyễn đối với tôn giáo nhằm điều chỉnh, hướng dẫn các hành vi, hoạt động tôn giáo của tổ chức, cá nhân diễn ra phù hợp với các quy định của Nhà nước phong kiến (luật, chiếu, chỉ, dụ...). Vì vậy, cũng có thể coi, chính sách tôn giáo thời Tự Đức nói riêng cũng như của cả thời kỳ phong kiến ở Việt Nam nói chung là thái độ ứng xử của nhà nước phong kiến đối với các tôn giáo. Với ý nghĩa như vậy, khái niệm chính sách tôn giáo thời phong kiến không hoàn toàn giống như ý nghĩa của khái niệm này thời hiện đại.

Trong lịch sử Việt Nam, cho tới những năm đầu thế ký XX vẫn chưa có "chính sách tôn giáo" đầy đủ theo nghĩa hiện đại. Nghĩa là quan hệ giữa nhà nước và các tổ chức tôn giáo chưa được định chế bằng luật pháp và các văn bản pháp luật, mà các nhà nước phong kiến ở Việt Nam thường sử dụng các văn bản của triều đình như chiếu, chỉ, dụ... để quản lý và vận hành các tôn giáo. Tuy vậy, vẫn có những nhân tố có thể xếp vào phạm trù chính sách tôn giáo. Ở Việt Nam, Trung Hoa và một số nước phương Đông trong thời kỳ phong kiến, vua là người nắm cả thế quyền lẫn thần quyền, nhà nước sử dụng các định chế  ở các mức độ từ cao đến thấp (cao nhất là luật, thấp hơn là chỉ, dụ) nhằm điều chỉnh các hành vi xã hội trong lĩnh vực tôn giáo. Các triều đại ở Việt Nam từ Lý – Trần đến Lê – Nguyễn đều có những ứng xử với tôn giáo theo cách thức này. Hiện nay, trong các văn bản pháp luật Việt Nam, chính sách tôn giáo bao gồm các văn bản, chủ trương của Nhà nước đối với các tôn giáo.

Nhà nước phong kiến Việt Nam thời Tự Đức là nhà nước quân chủ chuyên chế, tất cả quyền hành tập trung trong tay nhà vua. Trên thực tế, năng lực và tính cách của các ông vua là những nhân tố quyết định các chính sách đương thời. Tuy nhiên, bên cạnh vai trò của nhà vua còn có bộ máy quan lại với chức năng cố vấn và thực thi các chính sách. Tùy từng thời kỳ và tùy từng công việc mà bộ máy này có những ảnh hưởng nhất định đến nhà vua và nhiều khi trở thành áp lực đối với việc ban hành các chính sách, nhưng rất khó xác định mức độ ảnh hưởng của bộ máy này với các chính sách đương thời vì những văn bản của nhà nước đều do chính tay nhà vua "ngự phê". Mặt khác, những chính sách của nhà nước trong quá trình thực hiện cũng có những sai lệch nhất định tùy theo từng điều kiện, hoàn cảnh và phạm vi cụ thể. Do vậy, khái niệm chính sách tôn giáo thời Tự Đức được sử dụng trong cuốn sách sẽ bao hàm cả những nội dung trên, khai thác tối đa những nguồn tài liệu đa chiều để rút ra những nhận xét, đánh giá.

Nội dung cuốn sách Chính sách tôn giáo thời Tự Đức (1848-1883) sẽ tập trung giải quyết những vấn đề chính sau đây:

Thứ nhất, tìm hiểu bối cảnh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội Việt Nam thế kỷ XIX, những nguy cơ và tác động mà triều đình Tự Đức phải đối diện trong quá trình bị thực dân và truyền giáo.

Thứ hai, tìm hiểu tình hình sinh hoạt, tôn giáo và chính sách đối với các tôn giáo lớn thời Tự Đức như Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và Công giáo.

Thứ ba, phân tích những nguyên nhân cơ bản, những hạt nhân hợp lý, cũng như những nghịch lý trong chính sách tôn giáo thời Tự Đức, từ đó rút ra những mặt tích cực cũng như hạn chế trong thái độ ứng xử của triều vua này đối với các tôn giáo, những bài học kinh nghiệm và ý nghĩa lịch sử để góp phần giải quyết các vấn đề chính trị, xã hội ở nước ta hiện nay nói chung và cho việc hoàn thiện chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta nói riêng.


gioi-thieu--so-tac-pham

Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phong

Số trang: 244 trang

Giá tiền: 42.000đ

Học thuyết Mác – Lênin ra đời là một tất yếu lịch sử, đáp ứng sự đòi hỏi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới. Học thuyết đã giúp cho phong trào của giai cấp công nhân có sự biến đổi căn bản về chất, từ hoạt động mang tính tự phát phát đã trở thành tự giác. Học thuyết đã trang bị vũ khí tinh thần sắc bén cho giai cấp công nhân, giúp họ trở thành lực lượng cách mạng tiến bộ nhằm xóa bỏ tình trạng áp bức, bóc lột và thiết lập một chế độ xã hội mới xã hội chủ nghĩa. Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu các quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về chính trị, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Giới thiệu một số tác phẩm của C. Mác, Ph. Ăngghen và V.I. Lênin về chính trị.

Những vấn đề về chính trị đã được C. Mác, Ph. Ăngghen  và V.I. Lênin đề cập trong nhiều tác phẩm của mình. Song, cuốn sách này chỉ giới thiệu những tác phẩm điển hình tiêu biểu cho các thời kỳ lịch sử liên quan đến một số vấn đề như: việc đề xuất, xây dựng các nguyên lý, lý luận chính trị tới việc xây dựng chính quyền, đấu tranh bảo vệ chế độ chính trị, đấu tranh bảo vệ đảng… của các nhà kinh điển. Cuốn sách đã giới thiệu, đồng thời nêu hoàn cảnh ra đời và cấu trúc của những tác phẩm tiêu biểu, trên cơ sở đó nêu lên những ý nghĩa có giá trị to lớn của những tác phẩm đó. Để làm rõ hơn những quan điểm chính trị của Mác, Ăngghen, Lênin, tác giả đã phân tích những luận điểm của các ông về nhiều vấn đề chính trị cụ thể thông qua việc lựa chọn giới thiệu một số tác phẩm chủ yếu về chính trị. Những tác phẩm đó các ông đã ít nhiều nói tới, hướng tới chính trị, thậm chí còn đặt nền tảng thế giới quan và phương pháp luận cho việc luận giải các vấn đề của chính trị.

Nội dung cuốn sách được chia làm hai phần:

Phần thứ nhất: Giới thiệu một số tác phẩm của C. Mác và Ph. Ăngghen về chính trị: Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản; Nội chiến ở Pháp; Phê phán Cương lĩnh Gôta; Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước.

Phần thứ hai: Giới thiệu một số tác phẩm của V.I. Lênin về chính trị: Hai sách lược của Đảng dân chủ - xã hội trong cách mạng dân chủ; Nhà nước và cách mạng; Những nhiệm vụ trước mắt của Chính quyền Xôviết; Bàn về thuế lương thực.

Đây là một phần của những di sản kinh điển Mác – Lênin, do vậy, việc cần được nhận thức một cách đúng đắn, đầy đủ và sáng tạo tư tưởng Lênin vào điều kiện lịch sử mới, sẽ góp phần làm nền tảng thế giới quan và nhận thức luận cho các nhà khoa học, đặc biệt là chính trị học.


lichsudangboThanhtri

Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Trì

Số trang: 516 trang

Là huyện nằm ở phía Nam Thủ đô Hà Nội, Thanh Trì là địa bàn có tầm quan trọng cả về quân sự, chính trị và kinh tế, là vùng đất địa linh nhân kiệt. Con người nơi đây vốn có truyền thống lịch sử, có bề dày văn hóa, hiếu học, giàu trí sáng tạo, đoàn kết vượt qua những gian nan thử thách, ngay cả trong những thời kỳ chiến tranh ác liệt nhất.

Ngay từ thời kỳ mới thành lập Đảng, huyện Thanh Trì đã là nơi ra đời Chi bộ cộng sản đầu tiên của khu vực ngoại thành Hà Nội và đi vào lịch sử với tên gọi Chi bộ Động Phù (5-1930). Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thanh Trì cùng với nhân dân Thủ đô Hà Nội và cả nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nên những chiến công to lớn: giành chính quyền thắng lợi trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, tiếp đó tiến hành hai cuộc kháng chiến đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, góp phần thực hiện thống nhất đất nước. Trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng bộ và nhân dân Thanh Trì nêu cao tinh thần đoàn kết, tiếp tục phấn đấu xây dựng huyện phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Qua 80 năm trưởng thành và phát triển, cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Thanh Trì đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị đề ra và rất vinh dự 10 lần được Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, chúc tết và tặng quà. Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Trì đã được Đảng và Nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu cao quý vì đã có thành tích nổi bật trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhằm giúp bạn đọc tìm hiểu những trang sử vẻ vang trên chặng đường đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Trì từ năm 1930 đến năm 2010, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Thanh Trì (1930-2010).

Nội dung cuốn sách phản ánh khá toàn diện, trung thực một chặng đường lịch sử đầy gian khổ, khó khăn nhưng thực sự vẻ vang, tự hào với những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và nhân dân Thanh Trì đã giành được. Đây là một công trình nghiên cứu khoa học, là tài liệu quý, có ý nghĩa quan trọng trong công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, khơi dậy những truyền thống tốt đẹp của quê hương, góp phần giáo dục tinh thần yêu nước và cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện, nhất là thế hệ trẻ. Đồng thời cũng là bước tổng kết lịch sử, rút ra những kinh nghiệm, bài học cho công cuộc xây dựng và phát triển huyện Thanh Trì trong tương lai, nhằm mục tiêu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng Thanh Trì ngày càng đổi mới, giàu đẹp, văn minh.

Cuốn sách gồm có các phần:

Mở đầu: Thanh Trì – Đặc điểm và truyền thống

Chương I: Thanh Trì trong quá trình vận động cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền về tay nhân dân (1930-1945)

Chương II: Thanh Trì trong thời kỳ xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)

Chương III: Thanh Trì trong công cuộc xây dựng và bảo vệ miền Bắc XHCN, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954-1975)

Chương IV: Thanh Trì góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội trong thời kỳ cả nước thống nhất (1975-1980)

Chương V: Thanh Trì trong công cuộc đổi mới của Đảng (1980-2010)


Nhung tap the dien hinh trong HTVLTTGDDHCM

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số trang: 312

Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, ngày 14-5-2011, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã ngày càng xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình. Đó là những tấm gương sống cho thấy đơn vị, cá nhân nào cũng có thể học và làm theo Bác một cách tự giác ở mọi lúc, mọi nơi và trong mọi việc, học theo Bác và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là có ích cho chính mình, cho gia đình mình, cho đơn vị mình, cho xã hội và cho Tổ quốc.

Để giúp bạn đọc tìm hiểu những việc làm cụ thể, thành tích của một số cá nhân điển hình trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong phạm vi cả nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương xuất bản cuốn sách Những tập thể điển hình trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thông qua những tấm gương, chúng ta có thể rút ra những bài học bổ ích trong công tác chỉ đạo học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp, sự tham gia, hưởng ứng của cả hệ thống chính trị và của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân, qua đó nhân rộng các tấm gương điển hình để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng trở nên thực chất, đi vào chiều sâu, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. 


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l