Trang chủ Những vấn đề quốc tế Trào lưu xã hội dân chủ ở một số nước phương Tây hiện nay (Sách tham khảo)

Trào lưu xã hội dân chủ ở một số nước phương Tây hiện nay (Sách tham khảo)

alt

Tác giả: Tống Đức Thảo, Bùi Việt Hương (Đồng chủ biên)

Số trang: 244 trang

Giá: 40.000đ

Việc nghiên cứu về trào lưu xã hội dân chủ trên thế giới là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cấp thiết vì nó liên quan chặt chẽ với việc nghiên cứu về thế giới hiện đại; về những thay đổi lớn, xu thế và động thái của chủ nghĩa tư bản hiện đại và chủ nghĩa xã hội.
Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của bạn đọc, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn Trào lưu xã hội dân chủ ở một số nước phương Tây hiện nay.
Cuốn sách đề cập nhiều nội dung: nguồn gốc, nội dung, bản chất, các giai đoạn phát triển của trào lưu xã hội dân chủ ở các nước phương Tây; các trào lưu xã hội dân chủ ở các nước phương Tây trước bối cảnh của thời đại trong đó nói đến bối cảnh quốc tế thời kỳ sau Chiến tranh lạnh và ảnh hưởng của nó đến sự phát triển của trào lưu xã hội dân chủ ở các nước phương Tây, những điều chỉnh cơ bản của trào lưu xã hội dân chủ ở các nước phương Tây, diện mạo của các trào lưu đó hiện nay, đánh giá bản chất và dự báo xu hướng vận động của diện mạo mới của trào lưu xã hội dân chủ trong đời sống chính trị phương Tây hiện đại. Ngoài ra, cuốn sách còn đề cập tác động của trào lưu xã hội dân chủ đối với đời sống chính trị - xã hội ở các nước phương Tây hiện nay, những giá trị cũng như hạn chế, ảnh hưởng của trào lưu xã hội dân chủ đối với Việt Nam.
Cuốn sách là tài liệu tham khảo có giá trị cho việc nghiên cứu nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về quá trình quá trình đổi mới ở nước ta trong giai đoạn hiện nay, tạo điều kiện thuận lợi cho sự đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế của nước ta.
Cuốn sách được chia thành ba chương:
Chương I: Trào lưu xã hội dân chủ - nguồn gốc, nội dung và bản chất
Chương II: Trào lưu xã hội dân chủ ở các nước phương Tây trước bối cảnh mới của thời đại
Chương III: Ảnh hưởng của trào lưu xã hội dân chủ ở các nước phương Tây hiện nay
 

Sách sắp xuất bản

1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)

2. Luật hôn nhân và gia đình

3. Luật khiếu nại

4. luật tố tụng hành chính

5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...

6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...

7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...

8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...

9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam

10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010

11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước

12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng

13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay

14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân

15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh

17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)

18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh

19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1

20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)

22. Luật tiếp công dân

23. Luật giao thông đường bộ

24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013

25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945

26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)

26. Bàn về hệ thống pháp luật

28. Bộ luật dân sự

29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người

30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)

31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.


Sách mới

 

150 cau hoi ve nghiep vu HCVP

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thu Vân - ThS. Nguyễn Thị Thu Hà (Đồng chủ biên)

Số trang: 268 trang

Giá: 45.000 đồng

Bất kỳ một cơ quan, đơn vị nào cũng đều có bộ phận văn phòng thực hiện chức năng: tổng hợp, xử lý thông tin, tham mưu cho lãnh đạo đơn vị; quản lý cơ sở vật chất, phương tiện làm việc; đồng thời là trung tâm đầu mối giao tiếp của cơ quan, đơn vị. Để thực hiện được tốt các chức năng trên đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo và nhân viên văn phòng cần nắm được những nội dung chính của nghiệp vụ hành chính văn phòng cũng như những văn bản, quy định liên quan đến nghiệp vụ hành chính văn phòng, từ đó hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nhằm cung cấp cho cán bộ văn phòng và đông đảo bạn đọc một “công cụ” có thể giải đáp những thắc mắc xung quanh nghiệp vụ hành chính văn phòng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách 150 câu hỏi - đáp về nghiệp vụ hành chính văn phòng do TS. Nguyễn Thị Thu Vân và ThS. Nguyễn Thị Thu Hà đồng chủ biên.

Nội dung cuốn sách gồm ba phần:

Phần I: Tổng quan về văn phòng

Phần II: Các nghiệp vụ văn phòng

Phần III: Quản trị văn phòng

Được viết dưới dạng hỏi - đáp, văn phong mạch lạc, dễ hiểu, cuốn sách sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về nghiệp vụ hành chính văn phòng để từ đó ứng dụng một cách có hiệu quả trong hoạt động thực tiễn.


 1. Quản lý tài chính, kế toán trong các tổ chức công, Tác giả: PGS.TS. Lê Chi Mai (Chủ biên)

2. Khoa học, công nghệ trong phát triển nông nghiệp bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long, Tác giả: Tạp chí Cộng sản, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ-Tỉnh ủy Sóc Trăng

3. Tội phạm và trách nhiệm hình sự, Tác giả: TS. Trịnh Tiến Việt

4. Những vấn đề lý luận thực tiễn về Luật hình sự quốc tế, Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chí (Chủ biên)

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tác giả: TS. Bùi Mạnh Cường, TS. Nguyễn Thị Tố Quyên-( Tuyển chọn và giới thiệu )

6. Luật khiếu nại, Tác giả: Quốc hội

7. Luật công chứng năm 2006 và văn bản hướng dẫn thi hành, Tác giả: Quốc hội, Chính phủ

8. Luật biển ViệtNamnăm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành, Tác giả: Quốc hội, Chính phủ

9. Luật phòng, chống mua bán người năm 2011 và văn bản hướng dẫn thi hành, Tác giả: Quốc hội, Chính phủ

10. Bộ luật dân sự, Tác giả: Quốc hội

11. Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009, Tác giả: Quốc hội

12. Luật an toàn thực phẩm, Tác giả: Quốc hội

13. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011, Tác giả: Quốc hội

14. Võ Nguyên Giáp - Một cuộc đời ( Sách tham khảo ), Tác giả: Alain Ruscio

15. Lễ tân - Công cụ giao tiếp, Tác giả: Louis Dussault

16. Lê Duẩn với văn hoá và con người Việt Nam, Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hoá dân tộc Việt Nam

17. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh- ( Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ), Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo

18. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Tác giả: PGS. Mai Trung Hậu

19. Hỏi - đáp về thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, Tác giả: NGƯT.ThS. Vũ Thanh Xuân, CN. Nguyễn Thị Ngọc Anh

20. Nghị định của Chính phủ về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, báo chi nước ngoài tại ViệtNam, Tác giả: Chính phủ

21. Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trà Ôn anh hùng ( 1930 – 2010), Tác giả: BCHĐB thị trấn Trà Ôn- Tỉnh Vính Long

22. Giáo trình lý thuyết truyền thông, Tác giả: PGS.TS. Lương Khắc Hiếu

23. Luật cán bộ, công chức, Tác giả: Quốc hội

24. Đại tướng Chu Huy Mân - Nhà quân sự, chính trị song toàn, người cộng sản kiên trung, mẫu mực, Tác giả: Tập thể TG

25. Luật thừa kế Việt Nam - Bản án và bình luận bản án- Tập 2 ( Sách chuyên khảo ), Tác giả: PGS.TS. Đỗ Văn Đại

26. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin- ( Hỏi - đáp ), Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Hoà

27. Đại tướng Chu Huy Mân với cách mạng ViệtNamvà quê hương Nghệ An, Tác giả: Tập thể TG

28. Sổ tay cán bộ, đảng viên học tập và làm theo Bác, Tác giả: NXBCTQG

29. Chủ quyền của ViệtNamđối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Tác giả: Bộ Ngoại giao - Uỷ ban Biên giới quốc gia

30. Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân xã Hiệp Phước ( 1930 - 2010), Tác giả: BCHĐB xã Hiệp Phước - H. Nhà Bè - TP. Hồ Chí Minh

31. Ở bên Bác Hồ ( Hồi ký của nhiều tác giả )- Tập 1, Tác giả: Đỗ Hoàng Linh - Nguyễn Văn Dương - Vũ Kim Yến ( Sưu tầm, biên sạon )

32. Ở bên Bác Hồ ( Hồi ký của nhiều tác giả )- Tập 2, Tác giả: Đỗ Hoàng Linh - Nguyễn Văn Dương - Vũ Kim Yến ( Sưu tầm, biên sạon )

33. Đảng lãnh đạo xây dựng tuyến đường Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ( 1959 - 1975 ), Tác giả: TS. Nguyễn Huy Động

34. Lịch sử Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam ( 1963 - 2013 ), Tác giả: Ngân hàng TMCPNT Việt Nam

35. Luật nhà ở năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009, Tác giả: Quốc hội

36. Luật giáo dục đại học, Tác giả: Quốc hội

37. Luật thương mại, Tác giả: Quốc hội

38. DVD sách xã, phường, thị trấn, Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

39. C.Mác và Ph.Ăngghen Tuyển tập, tập III ( Tiếng Lào), Tác giả: Học viện CT-HCQGHCM

40. Sổ tay hướng dẫn các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam (Handbook of foreign non - Governmental organizations inVietnam ), Tác giả: Ban Điều phối viện trợ nhân dân - Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật bản

41. Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở, Tác giả: Ban TGTW - MTTQVN

42. Luật tố cáo, Tác giả: Quốc hội


 1. Tập bài giảng về quan điểm chính trị trong một số tác phẩm kinh điển Mác – Lênin; Tác giả: PGS,TS. Nguyễn Thanh Tuấn - PGS,TS. Trần Ngọc Linh
 2. Xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng trong thời kỳ mới; Tác giả: PGS,TS. Lê Minh Vụ, PGS,TS. Nguyễn Bá Dương ( Đồng chủ biên )
 3. Giáo trình đại cương về những khuynh hướng cơ bản trong lịch sử mỹ học; Tác giả: Học viện CT - HCQG khu vực I, Khoa Triết học
 4. Làm thế nào để được tín nhiệm ? Những quy tắc và công cụ cần thiết để bạn và tổ chức của bạn thành công trong thế kỷ XXI - Con người - Quản trị - Rủi ro - Thách thức; Tác giả: Hans - Ulrich Doerig
 5. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn - Từ lý luận đến thực tiễn ở Việt Nam hiện nay
 6. Phương pháp giáo dục pháp luật; Tác giả: TS. Nguyễn Khắc Hùng
 7. Tập bài giảng lịch sử đạo đức; Tác giả: PGS,TS. Trần Hậu Kiêm
 8. Hỏi - đáp về công tác bảo vệ môi trường ở cơ sở; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn ( PGS,TS. Nguyễn Quang ThS. Lê Thị Ngân )
 9. Hồ Chí Minh - Nhà tư tưởng thiên tài; Tác giả: Trần Nhâm
 10. Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2010 – 2015; Tác giả: Đảng bộ khối các cơ quan TƯ
 11. Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân; Tác giả: TS. Nguyễn Mai Bộ
 12. Giáo trình lý luận văn hóa; Tác giả: Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Khoa Văn hóa và Phát triển
 13. Hỏi - đáp về pháp luật giao thông đường thủy nội địa; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn ( Trần Sơn )
 14. Chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay; Tác giả: TS. Đoàn Xuân Thủy ( Chủ biên )
 15. Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hiện tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí ( Tiếng Lào ); Tác giả: NXB và Phát hành sách quốc gia Lào
 16. Cayxỏn Phômvihản - Cuộc đời và sự nghiệp:( Tiếng Lào ); Tác giả: NXB và Phát hành sách quốc gia Lào
 17. Biên niên sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào; Tác giả: NXB và Phát hành sách quốc gia Lào
 18. Vấn đề trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong pháp luật hình sự; Tác giả: TS. Trịnh Quốc Toản
 19. Giáo trình đại cương về những khuynh hướng cơ bản trong lịch sử mỹ học; Tác giả: Học viện CT - HCQG khu vực I, Khoa Triết học
 20. Từ điển kinh tế Nga - Việt – Anh; Tác giả: Nguyễn Ngọc Hùng ( Chủ biên) Tập thể TG
 21. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI ( Dịch sang tiếng Nga ); Tác giả: ĐCSVN

avaitro

Tác giả: TS. Đặng Quang Định

Số trang:124 trang

Số tiền: 20.000 đồng

Việc nghiên cứu vấn đề lợi ích để từ đó đưa ra những phương thức điều chỉnh, tác động, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước là vấn đề có ý nghĩa được đề cập trong cuốn sách Vai trò của lợi ích đối với sự phát triển xã hội nghiên cứu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật vừa xuất bản mới đây.

Cho đến nay, dưới góc độ triết học, đã có nhiều quan điểm khác nhau về lợi ích, vai trò của lợi ích trong hoạt động của con người và trong sự phát triển xã hội. Có thể hiểu, lợi ích là cái phản ánh quan hệ nhu cầu giữa các chủ thể và dùng để thỏa mãn nhu cầu của các chủ thể xã hội (cá nhân, tập đoàn, giai cấp, tầng lớp…) trong những điều kiện lịch sử - xã hội nhất định. Theo đó, về bản chất, lợi ích là cái phản ánh quan hệ của các chủ thể nhu cầu, còn nội dung là để thỏa mãn nhu cầu của chủ thể ấy.

Trong cuốn sách, theo tác giả, lợi ích là một động lực giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động của con người và trong sự phát triển của xã hội, bởi vì, sự phát triển xã hội bị quy định bởi tổng thể các điều kiện tự nhiên và xã hội, do vậy, cũng có hệ thống các động lực tác động đến sự phát triển đó. Nhưng suy cho cùng, sự phát triển đó là kết quả của những hoạt động có ý thức của con người đang theo đuổi những lợi ích nhất định.

Nội dung cuốn sách gồm hai phần:

Phần I: Lợi ích - động lực của sự phát triển xã hội.

Phần II: Một số vấn đề lợi ích trong đời sống xã hội ở Việt Nam hiện nay.

Với hơn 100 trang sách, tác giả đã cho người đọc thấy: Vai trò của lợi ích đối với sự phát triển xã hội; quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề lợi ích tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội đất nước; vấn đề lợi ích trong quan hệ giữa các giai cấp, tầng lớp trong xã hội ở nước ta hiện nay; xu hướng biến đổi của các quan hệ lợi ích ở nước ta trong những năm tới.


Read More

bianhantai2

Tác giả: Nhiệm Ngạn Thân 

Số trang: 216 trang

Độc đáo, sâu sắc về tư tưởng, kiến thức uyên thâm, văn phong tươi mới, ngôn ngữ đơn giản nhưng sinh động, giàu trí tuệ… là những nhận xét mà nhiều độc giả và người biên tập dành cho cuốn sách Phát hiện và sử dụng nhân tài của học giả Nhiệm Ngạn Thân (Trung Quốc). Quả thực, những điều chưa từng được nói, những điều chưa ai dám nói đã được tác giả cuốn sách đưa ra một cách phù hợp, với cách thể hiện chân thành, không hoa mỹ, mang hơi thở cuộc sống, đem lại cho người đọc những trải nghiệm mới, thú vị và sự tâm đắc. Đối với độc giả Việt Nam, cuốn sách tuy không dày, nhưng sẽ là một tài liệu tham khảo thực sự thiết thực, hữu ích, bởi những vấn đề được đề cập trong cuốn sách này cũng là những điều mà chúng ta đang trăn trở từng ngày.

Bàn về văn hóa và giá trị của văn hóa, tinh thần “đại học”, cuộc cách mạng truyền thông…, nhưng phần tinh túy nhất và cũng chiếm nhiều dung lượng của cuốn sách nhất, đó là vấn đề cán bộ, cụ thể là “nghệ thuật” phát hiện và sử dụng nhân tài. Theo Nhiệm Ngạn Thân, lãnh đạo không phải là người dựa vào bản thân để làm việc, mà là người hướng dẫn, thúc đẩy mọi người làm việc, là người đoàn kết và dựa vào mọi người để làm việc, thông qua mọi người để thực hiện chủ trương của cấp trên và quan điểm của cá nhân. Như tác giả đúc rút, người lãnh đạo hay người đứng đầu, đều phải dành một phần ba thời gian làm việc của mình cho công tác nhân sự. Bởi chỉ cần lựa chọn đúng người, đánh giá đúng người, công việc sẽ được thực hiện suôn sẻ; ngược lại, nếu coi nhẹ công tác quản lý nhân sự, xử lý công việc cặn kẽ, tỉ mỉ nhưng quản lý nhân sự đại khái, qua loa thì đó là sự thiếu trách nhiệm lớn nhất của người lãnh đạo.

Có rất nhiều vấn đề mà người làm công tác lãnh đạo nào cũng quan tâm, trăn trở làm sao để giải quyết tốt, thì thông qua cuốn sách này, họ hoàn toàn có thể tìm ra câu trả lời cho chính mình. Hiểu rằng cán bộ lãnh đạo thường xuyên phải đối mặt với những lựa chọn có tính chất quyết định, tác giả đã đưa ra một số lựa chọn cơ bản mang tính chất đối lập nhưng có mối quan hệ biện chứng với nhau, như: giữa làm người và làm quan; giữa nói thật và nói dối; giữa làm quan và phát tài; giữa lãnh đạo đương nhiệm và lãnh đạo tiền nhiệm; giữa ứng xử với cấp trên và ứng xử với cấp dưới; giữa rập khuôn máy móc và đổi mới sáng tạo; v.v.. Đây là những lựa chọn đối lập mà bất cứ người lãnh đạo nào cũng phải trải qua, và việc lựa chọn như thế nào sẽ quyết định sự thành, bại của người lãnh đạo đó.

Chẳng hạn như trong vấn đề tưởng chừng như đơn giản nhất là nên nói thật hay nói dối, thì trong cuộc sống thực tiễn, đây lại chính là vấn đề nan giải nhất. Trong dẫn chứng mà tác giả đưa ra thông qua kết quả điều tra thực tế trong suốt 20 năm của hai chuyên gia nổi tiếng người Mỹ thực hiện xoay quanh vấn đề “phẩm chất riêng của người lãnh đạo”, có bốn phẩm chất lớn được coi là điều kiện tiên quyết của người lãnh đạo: thành thực, có tầm nhìn, biết khuyến khích nhân tài, có năng lực vượt trội. Trong đó, thành thực là điều kiện quan trọng số một, là yêu cầu đầu tiên và là nguyên tắc cao nhất của người lãnh đạo. Và để giải quyết vấn đề nan giải “nói thật, nói thẳng”, tác giả đã giới thiệu một biện pháp rất trí tuệ và sách lược mà Khổng Tử đã đưa ra, theo đó, một người thông minh, khi nói cần xem xét hoàn cảnh, đối tượng, vừa phải nói thẳng để người ta biết, nói hay để khuyên bảo, vừa phải biết chừng mực, biết dừng lời đúng lúc đúng chỗ. Và tác giả đưa ra một kinh nghiệm sống quý báu, đó là để trở thành một người hay nói lời chân thực không khó, bởi nếu cảm thấy hoàn cảnh, bối cảnh không thích hợp, bạn có thể không nói.

Quan niệm lãnh đạo là một khoa học, một kiểu trí tuệ, một nghệ thuật, Nhiệm Ngạn Thân đưa ra 5 đòi hỏi, yêu cầu để có thể nâng lãnh đạo lên tầm “nghệ thuật”, đó là: có tầm nhìn sâu rộng; biết nắm bắt thời cơ, quyết đoán nhanh chóng; có lòng rộng lượng khoan dung; có trí tuệ nhưng không được cho rằng mình điều gì cũng biết, làm gì cũng được, hơn tất cả mọi người, hay nói cách khác là “đại trí nhưng tỏ ra ngu muội”; tính thiện như nước.

Cũng theo Nhiệm Ngạn Thân, khi lựa chọn cán bộ cần phải đặt nhân phẩm lên vị trí hàng đầu, trên cơ sở đó tiếp tục đánh giá về chính trị, trình độ, thành tích công tác. Xuyên suốt cuốn sách, tác giả luôn đề cao nhân cách, phẩm chất của con người, đặt giá trị đạo đức lên hàng chính yếu trong công tác cán bộ. Ông khẳng định, những tiêu chuẩn, quy tắc đối nhân xử thế được hình thành qua chiều dài lịch sử đất nước Trung Quốc, đã trở thành một phương thức giao tiếp, thói quen hành vi, thái độ sống của mọi người trong xã hội, là một loại hương quy dân ước; và chính phương thức kết hợp cách quản lý đất nước bằng đạo lý và quản lý đất nước bằng pháp luật đã trở thành phương pháp quản lý xã hội đặc sắc Trung Quốc.

Là một học giả nổi tiếng trong giới nghiên cứu của Trung Quốc, Nhiệm Ngạn Thân viết cuốn sách này qua những điều đúc rút được từ thực tiễn 40 năm công tác, những điều mắt thấy, tai nghe từ góc độ của người quản lý, viết “sau khi thoát khỏi sự ràng buộc về danh lợi”, do đó nội dung sách có tính hiện thực cao, các vấn đề được nêu lên một cách hết sức thẳng thắn, không lẩn tránh nhưng với cách luận đàm chân thành, tinh tế mà rất sâu sắc. Năm 2011, cuốn sách đã được bình chọn là một trong những cuốn sách có nội dung hấp dẫn nhất trong các ấn phẩm được xuất bản tại Trung Quốc thời gian qua.

Giao Linh


 

giao-trinh-phap-luat


Tác giả: TS. Đoàn Đức Lương (Chủ biên)

Số trang: 324 trang

Giá tiền: 53.000đ

Sở hữu trí tuệ được hiểu là việc sở hữu các tài sản trí tuệ- những kết quả tử hoạt động tư duy, sáng tạo của con người. Đối tượng của loại sở hữu  này là các tài sản phi vật chất nhưng có giá trị kinh tế, tinh thần to lớn góp phần quan trọng trong quá trình hình thành nền văn minh, khoa học, công nghệ của nhân loại. Đó là các tác phẩm văn học, nghệ thuật, các công trình khoa học-kỹ thuật ứng dụng cũng như các tên gọi, hình ảnh được sử dụng trong các hoạt động thương mại.

Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của cá nhân, pháp nhân đối với các sản phẩm trí tuệ do con người sáng tạo. Đó là độc quyền được công nhận cho một người, một nhóm người hoặc một tổ chức, cho phép họ được sử dụng khai thác các khía cạnh thương mại của một sản phẩm sáng tạo.

Ở Việt Nam, pháp luật sở hữu trí tuệ đã được hình thành từ những thập niên 70 và 80 thế kỷ XX, trong giai đoạn đổi mới, hội nhập quốc tế, pháp luật về sở hữu trí tuệ của nước ta đã có bước phát triển quan trọng, thể hiện qua các quy định về sở hữu trí tuệ được ghi nhận trong các Hiến pháp, đặc biệt là Hiến pháp hiện hành, qua các chế định trong các Bộ luật dân sự, được cụ thể hóa qua Luật sở hữu trí tuệ năm 2005( sửa đổi, bổ sung năm 2009), Pháp lệnh về giống cây trồng và các nghị định, quyết định, thông tư của Chính phủ, các Bộ, ngành quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật trên từng mặt, lĩnh vực  cụ thể và qua việc Nhà nước ta gia nhập và ký kết nhiều điều ước quốc tế đa phương và song phương về sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, đối với nước ta, pháp luật về sở hữu trí tuệ vẫn còn là vấn đề tương đối mới mẻ, cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung , hoàn thiện về mặt  pháp luật và đặc biệt là xây dựng ý thức pháp luật. Đây là vấn đề quan trọng, giúp cho ta những điều kiện để xây dựng và phát triền nền kinh tế  tri thức non trẻ, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế- xã hội và hội nhập quốc tế một cách hiệu quả, bền vững.

Cuốn sách: Giáo trình pháp luật sở hữu trí tuệ do TS. Đoàn Đức Lương (Chủ biên) sẽ giúp cho đông đảo bạn đọc nhất là dành cho sinh viên ngành luật và các ngành có liên quan đến lĩnh vực pháp luật sở hữu trí tuệ làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

Tống Việt Hạnh


Nhung viec can lam ngay ve xd dang

Số trang: 444

Giá tiền: 71.000 đồng

Ra đời từ tháng 2-2012, chuyên mục Những việc cần làm ngay về xây dựng Đảng trên báo Nhân dân đã trở thành một diễn đàn thu hút đông đảo các thế hệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong cả nước, với mục tiêu triển khai thực hiện và đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” vào cuộc sống. Tập trung vào những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng mà Nghị quyết chỉ ra, các bài viết được đăng tải trên chuyên mục là những ý kiến đóng góp thiết thực, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đã đánh giá, phản ánh trung thực, đa dạng, đa chiều tình hình và nguyên nhân, mục tiêu, phương châm, đặc biệt là các nhóm giải pháp cần phải thực hiện để tạo nên những chuyển biến rõ rệt về công tác xây dựng Đảng.

Với sự tham gia đầy tâm huyết và trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các nhà nghiên cứu lý luận chính trị, nhà văn, nhà báo và nhiều đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ Trung ương đến cơ sở cũng như nhân dân, đồng bào cả nước, chuyên mục Những việc cần làm ngay về xây dựng Đảng làm sâu sắc hơn những vấn đề cấp bách mà Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ ra; phân tích, mổ xẻ, làm rõ một cách đầy đủ, sâu sắc, toàn diện về mục đích, yêu cầu, phương châm và bốn nhóm giải pháp mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã đề ra với những đề xuất, kiến nghị của người viết để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Nhằm giúp bạn đọc thuận tiện trong việc theo dõi, nghiên cứu những bài viết trong chuyên mục Những việc cần làm ngay về xây dựng Đảng của báo Nhân dân, đồng thời cung cấp thêm cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" có hiệu quả, chất lượng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Báo Nhân dân xuất bản cuốn sách Những việc cần làm ngay về xây dựng Đảng, tập hợp 66 bài viết được đăng tải trong chuyên mục cùng tên của báo Nhân dân; được chia thành bốn phần chính: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, đưa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) vào cuộc sống; Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên; Đổi mới công tác tổ chức, cán bộ; Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích và cần thiết đối với các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên để tiếp tục triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng trong thời gian tới.

 VIỆT PHONGdoi-moi-can-ban

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục dạy nghề, Viện nghiên cứu phát triển phương Đông

Số trang: 476 trang

Giá tiền: 75.000đ

Câu chuyện đổi mới giáo dục luôn là đề tài nóng hổi và kéo dài suốt nhiều năm qua không chỉ ở Việt Nam, ở các nước châu Á mà ngay cả các nước phát triển như Mỹ, Anh,... Điều này cho thấy giáo dục - đào tạo ngày càng có vai trò quan trọng trong sự phát triển của từng cá nhân, từng gia đình và từng quốc gia. Những năm qua, thực trạng giáo dục và đào tạo ở Việt Nam đã có bước chuyển mạnh mẽ. Tuy nhiên giáo dục đào tạo vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục. Hạn chế lớn nhất là chất lượng giáo dục và đào tạo chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Cuốn sách Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản nhằm cung cấp thêm thông tin và kiến thức phục vụ công cuộc đổi mới giáo dục, đào tạo Việt Nam xứng tầm thời đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Cuốn sách tập hợp bài viết, bài nói của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Đảng và Nhà nước, các cơ quan trung ương và địa phương, của các nhà quản lý, các nhà khoa học nhằm góp phần vào sự thành công của công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam.

 


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l