cmnsvn

Trang chủ Pháp luật Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)

Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)

binh-luan-khoa-hocTác giả: GS, TS. Nguyễn Ngọc Anh (chủ biên), TS. Trần Quang Tiệp, TS. Trần Vi Dân, TS. Nguyễn Mai Bộ, TS. Nguyễn Đức Mai, ThS. Nguyễn Sĩ Đại

Số trang: 704 trang

Giá tiền: 161.000đ

Theo thống kê hàng năm, các vụ án hình sự luôn chiếm số lượng rất lớn trong ngành Tòa án, với sự tham gia của các cơ quan tiến hành tố tụng như: Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án; của những người tiến hành tố tụng như: điều tra viên, kiểm sát viên, chánh án, thẩm phán, hội thẩm…; của những người tham gia tố tụng như: người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, người bào chữa…, của các cơ quan, tổ chức và công dân có liên quan.

Nhằm cung cấp những thông tin pháp lý đã được các tác giả thuộc Bộ Công an, Tòa án, Bộ Tư pháp, những người giàu kinh nghiệm nghiên cứu khoa học cũng như thực tiễn tham gia tố tụng hình sự, giải thích, bình luận, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 (Tái bản có sửa chữa, bổ sung); của nhiều tác giả do GS, TS. Nguyễn Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ pháp chế - Bộ Công an (chủ biên).

Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 là cuốn sách thiết thực trong lĩnh vực tìm hiểu thủ tục tố tụng hình sự. Không chỉ hữu ích cho những người trong ngành điều tra, xét xử, các giáo viên và sinh viên ngành luật; khi viết cuốn sách này, nhóm tác giả còn hướng tới phục vụ rộng rãi bạn đọc. Với bố cục bình luận bám sát các chương, điều trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, đồng thời phân tích, so sánh, dẫn chứng để làm điều luật trở nên rõ ràng, dễ hiểu, cuốn sách sẽ giúp bạn đọc trang bị cho mình những hiểu biết cần thiết liên quan đến tố tụng hình sự.

Nội dung cuốn sách được kết cấu gồm tám phần với 37 chương và 346 điều:

Phần thứ nhất: Những quy định chung

Phần thứ hai: Khởi tố, điều tra vụ án hình sự và quyết định truy tố

Phần thứ ba: Xét xử sơ thẩm

Phần thứ tư: Xét xử phúc thẩm

Phần thứ năm: Thi hành bản án và quyết định của Tòa án

Phần thứ sáu: Xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật

Phần thứ bảy: Thủ tục đặc biệt

Phần thứ tám: Hợp tác quốc tế.