Trang chủ Pháp luật Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)

Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)

binh-luan-khoa-hocTác giả: GS, TS. Nguyễn Ngọc Anh (chủ biên), TS. Trần Quang Tiệp, TS. Trần Vi Dân, TS. Nguyễn Mai Bộ, TS. Nguyễn Đức Mai, ThS. Nguyễn Sĩ Đại

Số trang: 704 trang

Giá tiền: 161.000đ

Theo thống kê hàng năm, các vụ án hình sự luôn chiếm số lượng rất lớn trong ngành Tòa án, với sự tham gia của các cơ quan tiến hành tố tụng như: Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án; của những người tiến hành tố tụng như: điều tra viên, kiểm sát viên, chánh án, thẩm phán, hội thẩm…; của những người tham gia tố tụng như: người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, người bào chữa…, của các cơ quan, tổ chức và công dân có liên quan.

Nhằm cung cấp những thông tin pháp lý đã được các tác giả thuộc Bộ Công an, Tòa án, Bộ Tư pháp, những người giàu kinh nghiệm nghiên cứu khoa học cũng như thực tiễn tham gia tố tụng hình sự, giải thích, bình luận, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 (Tái bản có sửa chữa, bổ sung); của nhiều tác giả do GS, TS. Nguyễn Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ pháp chế - Bộ Công an (chủ biên).

Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 là cuốn sách thiết thực trong lĩnh vực tìm hiểu thủ tục tố tụng hình sự. Không chỉ hữu ích cho những người trong ngành điều tra, xét xử, các giáo viên và sinh viên ngành luật; khi viết cuốn sách này, nhóm tác giả còn hướng tới phục vụ rộng rãi bạn đọc. Với bố cục bình luận bám sát các chương, điều trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, đồng thời phân tích, so sánh, dẫn chứng để làm điều luật trở nên rõ ràng, dễ hiểu, cuốn sách sẽ giúp bạn đọc trang bị cho mình những hiểu biết cần thiết liên quan đến tố tụng hình sự.

Nội dung cuốn sách được kết cấu gồm tám phần với 37 chương và 346 điều:

Phần thứ nhất: Những quy định chung

Phần thứ hai: Khởi tố, điều tra vụ án hình sự và quyết định truy tố

Phần thứ ba: Xét xử sơ thẩm

Phần thứ tư: Xét xử phúc thẩm

Phần thứ năm: Thi hành bản án và quyết định của Tòa án

Phần thứ sáu: Xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật

Phần thứ bảy: Thủ tục đặc biệt

Phần thứ tám: Hợp tác quốc tế.

 

Sách sắp xuất bản

1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)

2. Luật hôn nhân và gia đình

3. Luật khiếu nại

4. luật tố tụng hành chính

5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...

6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...

7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...

8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...

9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam

10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010

11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước

12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng

13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay

14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân

15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh

17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)

18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh

19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1

20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)

22. Luật tiếp công dân

23. Luật giao thông đường bộ

24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013

25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945

26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)

26. Bàn về hệ thống pháp luật

28. Bộ luật dân sự

29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người

30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)

31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.


Sách mới

 

Tinh hien dai va su chuyen bien cua VH VN

Tác giả: GS. TS. Đỗ Quang Hưng - TS. Trần Viết Nghĩa

Số trang: 392

Giá tiền: 63.000đ

Tiếp xúc văn hoá Đông Tây và quá trình chuyển biến văn hóa - xã hội ở Việt Nam thời cận đại là một vấn đề lớn trong tiến trình lịch sử văn hoá nói riêng và lịch sử dân tộc nói chung. Thời kỳ cận đại, Việt Nam trở thành một thuộc địa điển hình của thực dân Pháp. Từ rất sớm, thực dân Pháp đã có chính sách và ý đồ đồng hóa văn hóa nước ta, xóa bỏ ảnh hưởng Nho học, hạn chế những giá trị truyền thống, tạo ra một môi trường văn minh phương Tây cưỡng chế, du nhập hầu hết những loại hình sinh hoạt văn hóa phương Tây vào Việt Nam nhằm thống trị lâu dài nước ta. Gần một thế kỷ thống trị nước ta, thực dân Pháp đã có hàng loạt chính sách đưa văn minh phương Tây vào nước ta với «sứ mệnh khai hóa văn minh» - một thứ lôgíc thực dân quen thuộc. Trong quá trình đó, văn hóa - xã hội Việt Nam dần dần có sự chuyển biến, cùng với sự thay đổi mô hình, thiết chế văn hóa, các hình thức sinh hoạt văn hóa mới cũng dần hình thành ở nước ta. Nhiều lĩnh vực tỏ ra bắt rễ nhanh và đạt đến một trình độ khá thuần thục trong toàn bộ sinh hoạt hoạt văn hóa nước ta. Trên cơ sở văn hóa truyền thống giàu bản sắc, dân tộc ta đã «thâu hóa», tiếp biến những giá trị mới của phương Tây, nhào nặn với những giá trị truyền thống, tạo nên những giá trị mới đích thực, hiện đại và quý báu.

Cuộc đụng độ và tiếp xúc văn minh Đông Tây ở nước ta thời cận đại để lại nhiều di sản văn hóa quý giá, đặc biệt là tạo ra tiền để của sự hiện đại hóa văn hóa nước nhà. Sự chuyển đổi khá sâu sắc cơ cấu kinh tế - xã hội cũng như thể chế chính trị, trong đó sự sụp đổ của nhà nước phong kiến - triều Nguyễn, sự xuất hiện chế độ thuộc địa, sự giải thể xã hội cổ truyền và sự ra đời một xã hội theo mô hình phương Tây (dù dưới hình thức thực dân)... đặt văn hóa Việt Nam trước áp lực của tính hiện đại. Tất cả điều đó đã tạo nên những biến chuyển căn bản về mô hình, thiết chế, đến các thành tố văn hóa, kể cả lối sống. Điều đó cũng để lại cho lịch sử văn hóa nước nhà những bài học kinh nghiệm quý báu mà ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, dân tộc ta có những điều kiện để bảo vệ, xây dựng đất nước độc lập, cường thịnh và chủ nghĩa xã hội với nền văn hóa mới dân tộc, khoa học và đại chúng. Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo hiện nay cung cấp cái nhìn mới, đúng đắn hơn, tạo ra khả năng khai thác, phát huy những di sản đó.

Đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và tìm hiểu về vấn đề này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Tính hiện đại và sự chuyển biến của văn hóa Việt Nam thời cận đại của các tác giả GS.TS. Đỗ Quang Hưng (chủ biên) và TS. Trần Viết Nghĩa. Qua khảo sát những lĩnh vực, loại hình văn hóa mới, sự tiếp biến văn hóa phương Tây trong một số loại hình văn hóa truyền thống dưới áp lực của văn minh phương Tây ở nước ta kể từ năm 1862, nội dung cuốn sách trình bày những vấn đề lý thuyết và tổng luận về những điều kiện, sự chuyển biến của văn hóa dưới tác động của cuộc tiếp xúc và đụng độ văn hóa Đông Tây ở Việt Nam thời cận đại.

Đào Nga My


Ho-Tung-Mau

Tác giả: Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

Số trang: 292 trang

Giá tiền: 51.000đ

Nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày sinh của đồng chí Hồ Tùng Mậu (1986-2011), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh xuất bản cuốn Hồ Tùng Mậu – Người cộng sản kiên trung, mẫu mực. Cuốn sách được xuất bản trên cơ sở kết quả cuộc Hội thảo khoa học "Đồng chí Hồ Tùng Mậu – cuộc đời và sự nghiệp".

Hồ Tùng Mậu sinh ra trong một gia tộc giàu truyền thống văn hóa, được mệnh danh là một gia tộc "đời nối đời vì nước". Gia đình, quê hương, dân tộc đã hun đúc và tạo điều kiện để ông trở thành một nhân cách đạo đức cộng sản sáng ngời. Ông tham gia cách mạng từ lúc còn trẻ và nhiều năm hoạt động ở Thái Lan, Trung Quốc. Ông đã kế thừa các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống, vượt qua các mặt hạn chế của nó, nâng các giá trị truyền thống lên tầm cao mới. Hồ Tùng Mậu đã tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin, tiếp thu tư tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trực tiếp từ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Năm 1923, Hồ Tùng Mậu cùng với một số thanh niên Việt Nam yêu nước lập nhóm Tâm Tâm xã và là một trong những người đầu tiên gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên; là người giúp việc đắc lực của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc tổ chức các lớp huấn luyện chính trị tại Quảng Châu (Trung Quốc). Không chỉ tích cực trợ giúp Nguyễn Ái Quốc, Hồ Tùng Mậu còn hoạt động cùng các đồng chí cộng sản Trung Quốc. Năm 1926, Hồ Tùng Mậu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau đó bốn năm, ông là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ở Trung Quốc, Hồ Tùng Mậu đã ba lần bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam. Còn ở Việt Nam, ông cũng đã bị chính quyền thực dân kết án tù chung thân và trải qua các nhà lao Vinh, Lao Bảo, Kon Tum, Buôn Ma Thuột, Trà Khê. Nhưng lao tù của chính quyền Tưởng Giới Thạch và thực dân Pháp không thể ngăn bước chân cách mạng của Hồ Tùng Mậu.

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ông được Đảng và Nhà nước giao giữ nhiều trọng trách: Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính Liên khu IV năm 1946, Tổng Thanh tra Chính phủ năm 1947, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng năm 1951. Tháng 7-1951, ông hy sinh trên đường đi công tác. Ông đã được Đảng và Nhà nước truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh.

Từ một người yêu nước Hồ Tùng Mậu trở thành một chiến sĩ cộng sản, một cán bộ lão luyện trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, một người được Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá "tận trung với nước, tận hiếu với dân".

Cuốn sách xuất bản vào dịp kỷ niệm 82 năm thành lập Đảng, sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp về cụ Hồ Tùng Mậu - người cộng sản kiên trung, mẫu mực.


Nhung kien thuc co ban ve


Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Minh Phương

Số trang: 408 trang

Giá tiền: 65.000đ

Văn bản quy phạm pháp luật là một công cụ quan trọng và hữu hiệu để quản lý nhà nước. Hằng năm, cán bộ, công chức, viên chức dành khá nhiều thời gian, công sức để soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật. Việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật là một công việc khó, độ phức tạp cao. Nội dung văn bản quy phạm pháp luật phải thể hiện được chính xác đường lối, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vể từng lĩnh vực công tác; đồng thời, văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn các cơ quan tổ chức, nhân dân giải quyết đúng đắn các công việc diễn ra trong xã hội, tạo động lực tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng… Việc xây dựng tốt hệ thống văn bản quy phạm pháp luật là một nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Đảng và Nhà nước ta rất coi trọng việc xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Năm 1996, Quốc hội thông qua Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, năm 2002, luật này đã sửa đổi, bổ sung một số điều và năm 2008, Quốc hội thông qua Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới thay thế cho luật năm 1996. Đồng thời năm 2004, Quốc hội thông qua Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn cụ thể việc thực hiện hai luật trên.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn về giảng dạy, học tập, nghiên cứu môn soạn thảo văn bản nói chung và soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật nói riêng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Những kiến thức cơ bản về soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật do PGS. TS. Nguyễn Minh Phương biên soạn. Cuốn sách nhằm hai mục đích:

- Bước đầu hệ thống hóa các quy định của Nhà nước về soạn thảo và ban hành các loại văn bản quy phạm pháp luật phổ biến hiện nay như luật, pháp lệnh, nghị định, quyết định, thông tư. Mỗi loại văn bản quy phạm pháp luật đều trình bày cụ thể khái niệm, đặc điểm trình tự và thủ tục soạn thảo, góp ý kiến, thẩm định và thông qua văn bản, qua đó giúp người đọc thuận tiện trong việc học tập, nghiên cứu và thực hành về soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.

- Trình bày một số kinh nghiệm thực tế về việc tham gia soạn thảo các loại văn bản quy phạm pháp luật của tác giả. Đó là các kinh nghiệm xây dựng chương trình, kế hoạch soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức soạn thảo văn bản, thể hiện văn bản quy phạm pháp luật, việc đóng góp ý kiến, xem xét thông qua văn bản. Những kinh nghiệm về soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật  được trình bày trong cuốn sách sẽ góp phần bổ sung, làm phong phú cho lý luận về soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Bên cạnh đó cuốn sách hướng đến hai đối tượng độc giả chính:

Thứ nhất, là sinh viên đang học tập ở các trường đại học, cao đẳng của các ngành luật, hành chính, quản trị văn phòng, văn thư, lưu trữ và một số ngành học về khoa học xã hội và nhân văn, về kinh tế.

Thứ hai, là cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan nhà nước. Cuốn sách có thể giúp ích cho công tác soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, ôn thi nâng ngạch công chức, viên chức hằng năm.


1. Trên những trận địa phòng không; Tác giả: Trung tướng Nguyễn Xuân Mậu

2. Cẩm nang về kỹ năng giám sát của Đảng; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn ( Lê Văn Giảng - Cao Văn Thống )

3. Luật thi hành án hình sự năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành; Tác giả: QH, CP

4. Xác định tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá chính quyền xã trong sạch, vững mạnh; Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Đức, ThS. Phan Văn Hùng

5. C.Mác và Ăngghen tuyển tập - Tập II Tiếng Lào; Tác giả: Ban QLDA biên dịch tuyển tập các tác phẩm kinh điển sang tiếng Lào

6. Hồ Chí Minh tuyển tập - Tập III Tiếng Lào; Tác giả: Ban QLDA biên dịch tuyển tập các tác phẩm kinh điển sang tiếng Lào

7. Luật lưu trữ; Tác giả: QH

8. Luật tố cáo; Tác giả: QH

9. Luật đo lường; Tác giả: QH

10. Luật khiếu nại; Tác giả: QH

11. Luật cán bộ, công chức năm 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành; Tác giả: QH

12. Cẩm nang kiểm toán viên; Tác giả: PGS,TS. Nguyễn Đình Hựu

13. Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo biên soạn Giáo trình quốc gia

14. Quy định pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm; Tác giả: CP

15. Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 và một số văn bản hướng dẫn thi hành; Tác giả: QH, CP

16.Văn kiện Quốc hội toàn tập 8 (1992 - 1997), Quyển 3, 1995 - 1996; Tác giả: QH

17. Tiểu đoàn 307 trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1948 - 1954); Tác giả: vBCHĐB huyện Đan PhượnBCHĐB huyện Đan Phượng

18. 100 câu hỏi - đáp về nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự của thôn, tổ dân phố; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

19. Các văn bản thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đan Phượng lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2010 - 2015; Tác giả: BCHĐB huyện Đan Phượng

20. Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới; Tác giả: TS. Nguyễn Danh Tiên

21. Phong trào khởi nghĩa N'Trang Lơng (1912 - 1936); Tác giả: BCHĐB tỉnh Đắk Nông

22. Hỏi - đáp về lãnh đạo, quản lý của ủy ban nhân dân cấp xãHỏi - đáp về lãnh đạo, quản lý của ủy ban nhân dân cấp xã; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

23. Những bức thư Bác Hồ gửi thiếu niên, nhi đồng; Tác giả: ThS. Nguyễn Anh Minh
(Sưu tầm, tuyển chọn)

24. Hội nghị quân sự Trung Giã và Hiệp định Giơnevơ 1954 về Việt Nam; Tác giả: Lưu Văn Lợi

25. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 - 2015 tầm nhìn 2020; Tác giả: GS,TS. Mai Ngọc Cường
( Chủ biên )

26. Luật thanh tra năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành; Tác giả: QH, CP

27. Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với con đường cách mạng Việt Nam; Tác giả: Viện Khoa học xã hội Nhân văn quân sự

28. Hướng dẫn soạn thảo văn bản trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; Tác giả: TS. Lê Minh Toàn

29. Tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn; Tác giả: Trương Hải Cường

30. Tiếp tục đổi mới đồng bộ công tác cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Tác giả: TS. Nguyễn Minh Tuấn

31. Cẩm nang về kỹ năng giải quyết tố cáo trong Đảng; Tác giả: Nguyễn Ngọc Đán - Cao Văn Thống (Đồng chủ biên)

32. Truyền thông - Lý thuyết và kỹ năng cơ bản; Tác giả: PGS,TS. Nguyễn Văn Dững (Chủ biên) - TS. Đỗ Thị Thu Hằng

33. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với một số công trình hiện đại phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011 - 2015; Tác giả: TS. Nguyễn Bá Ân (Chủ biên), ThS. Nguyễn Văn Vịnh và cộng sự


veda1

Tác giả: PGS, TS. Doãn Chính (Chủ biên)

Số trang: 810 trang

Giá tiền: 134.000đ

Trong các nền triết học trên thế giới, thì triết học Trung Quốc, triết học Ấn Độ là triết học có ảnh hưởng khá sâu rộng đến quan điểm, tư tưởng, đời sống đạo đức, văn hóa của người Việt Nam. Để góp phần giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về tư tưởng và tôn giáo cổ Ấn Độ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Veda Upanishad – Những bộ kinh triết lý tôn giáo cổ Ấn Độ. Đây là bộ lịch sử tư tưởng triết học Ấn Độ được viết dưới dạng các văn bản.

Từ trước đến nay chúng ta đã được đọc khá nhiều tài liệu, kinh sách về triết học Trung Quốc, triết học Phật giáo của các tác giả trong và ngoài nước. Nhưng với Ấn Độ giáo thì bạn đọc chưa được làm quen nhiều với các văn bản gốc. Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu về một nền văn hóa có một không hai của nhân loại, PGS, TS. Doãn Chính đã sưu tầm, biên soạn, biên dịch và giới thiệu những bộ kinh có tính kinh điển của triết lý tôn giáo cổ Ấn Độ.

Cuốn sách được chia làm hai phần chính:

Phần thứ nhất giới thiệu kinh Veda;

Phần thứ hai giới thiệu kinh Upanishad. Với mỗi bộ kinh, các tác giả đều giới thiệu khái quát về niên đại, nguồn gốc, kết cấu, nội dung cơ bản và sau đó là toàn bộ nội dung của kinh văn gốc được biên dịch, chú giải. Ngoài ra, cuốn sách còn có thêm phần từ vựng, giúp bạn đọc nắm một cách cơ bản một số từ, khái niệm cổ được sử dụng trong cuốn sách.

Thông qua những bộ kinh này, người đọc sẽ có thêm nhiều hiểu biết về nhân sinh quan, vũ trụ quan của người Ấn Độ cổ, cũng như cuộc sống hàng ngày, mong ước của họ, những giá trị mà họ hướng tới…Đồng thời, bạn đọc sẽ thấy rằng, tư tưởng của chúng không chỉ có ý nghĩa triết học tôn giáo, ý nghĩa văn chương mà còn có ý nghĩa cả về luân lý, đọc đức; hơn thế, rộng lớn hơn là giá trị văn hóa của nó. Nó được coi là một trong những cội nguồn tư tưởng của nền văn minh Ấn Độ, là hệ tư tưởng truyền thống thống trị trong đời sống tinh thần xã hội Ấn Độ cổ, là cơ sở triết lý cho một trong những tôn giáo lớn của Ấn Độ.

Mang ý nghĩa, giá trị to lớn cùng với sự ảnh hưởng sâu rộng của nền triết học Ấn Độ đến Việt Nam, cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích cho các nhà nghiên cứu trong việc tìm hiểu, nghiên cứu tư tưởng và tôn giáo cổ Ấn Độ từ sự tiếp cận trực tiếp với các kinh văn gốc.


HOI-DAP-PHAP-LUAT-VE-BOI-TH

Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

Số trang: 280 trang

Với 83 câu hỏi và trả lời, nội dung cuốn sách tập trung làm rõ các vấn đề pháp luật liên quan đến bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất như: những trường hợp bị Nhà nước thu hồi đất; đối tượng được Nhà nước giao đất; việc pháp luật quy định về cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất; trường hợp nào người sử dụng đất không được đền bù thiệt hại; trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc xử lý các tình huống; các điều kiện bảo đảm giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà ở, mua nhà ở gắn liền với đất ở...

Các câu hỏi trong cuốn sách được trả lời dựa trên các văn bản pháp luật như: Luật đất đai năm 2003 sửa đổi, bổ sung năm 2009; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai, Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03-12-2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27-01-2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13-8-2009 của chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư,…

Qua những câu hỏi có tính chọn lọc và cách trả lời ngắn gọn, súc tích, cuốn sách đã giúp các tổ chức, cá nhân hiểu rõ về quyền, nghĩa vụ của mình cũng như giúp hoạt động quản lý nhà nước về đất đai của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu quả. Từ đó, người đọc có thể hiểu rõ và thực hiện đúng các quy định của pháp luật, góp phần quan trọng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.


lich-su-van-phong-Son-La

Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La

Số trang: 276 trang

Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La được hình thành và phát triển trong những ngày đầu cuộc kháng chiến trường kỳ và anh dũng của dân tộc Việt Nam chống thực dân Pháp. Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ Văn phòng Tỉnh đã có nhiều đóng góp to lớn. Nhằm tái hiện quá trình hình thành và phát triển của Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La xuất bản cuốn Lịch sử văn phòng Tỉnh ủy Sơn La (1946-2005).

Cuốn sách được tổ chức biên soạn công phu, nghiêm túc với nguồn tư liệu phong phú, phản ánh khách quan, toàn diện về quá trình hình thành và phát triển của Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh; khẳng định và làm sáng rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp của Văn phòng Tỉnh ủy, sự lớn mạnh và trưởng thành của đội ngũ cán bộ văn phòng cấp ủy qua các giai đoạn cách mạng; bổ sung, hoàn thiện và làm phong phú thêm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh; củng cố và tăng cường niềm tin của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Sơn La đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, cũng khẳng định truyền thống đoàn kết, trung thành, tận tụy với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc của Văn phòng; phát huy tinh thần, sáng tạo, đổi mới nhằm hoàn thành mục tiêu đưa Sơn La vươn lên phát triển mạnh mẽ. Ngoài ra, cuốn sách còn rút ra những bài học kinh  nghiệm mà các thế hệ cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy đã đúc kết được trong quá trình hoạt động.


cach-mang-thang-8


Tác giả: GS. TS. Trịnh Nhu, TS. Trần Trọng Thơ

Số trang: 372 trang

Giá tiền: 60.000đ

Cuốn sách phản ánh và làm sáng rõ hơn một số vấn đề lịch sử trong toàn bộ tiến trình vận động Cách mạng Tháng Tám, khởi đầu bằng thời điểm cuộc chiến tranh thế giới nổ ra (9-1939), Đảng Cộng sản Đông Dương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng trước tiên, huy động tối đa sức mạnh dân tộc, chuẩn bị lực lượng mọi mặt và chớp thời cơ tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, đến ngày 2-9-1945.

Kế thừa những kết quả nghiên cứu của giới sử học, đồng thời trên cơ sở những kết quả nghiên cứu mới, cuốn sách được chia thành 6 chương, trong đó tập trung trình bày sự vận dụng truyền thống đại đoàn kết dân tộc “Cả nước một lòng, toàn dân đánh giặc” của dân tộc nhằm khơi dậy và quy tụ các nguồn lực dân tộc để cứu nước; việc Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nắm chắc, dự đoán và đánh giá đúng tình hình thế giới và trong nước, thay đổi chiến lược, xây dựng lực lượng cách mạng, kết hợp các hình thức đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, tận dụng thời cơ, phối hợp hành động, vận động đồng bào toàn quốc đứng dậy “đem sức ta mà giải phóng cho ta” làm chuyển hóa so sánh thế và lực giữa ta và địch, tạo nên sức mạnh tổng hợp áp đảo kẻ thù. Bên cạnh đó, các tác giả cũng đã tổng kết, nêu lên tầm vóc vĩ đại và một số kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám.


 

cong-bang-trong


Tác giả: TS. Bùi Đại Dũng

Số trang: 176 trang

Giá tiền: 32.000đ

Phát triển bền vững là một trong những vấn đề được toàn nhân loại quan tâm trong 2-3 thập kỷ gần đây. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua đã xác định quan điểm phát triển của nước ta trong thời kỳ tới là: "Phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững, phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong Chiến lược". Phát triển bền vững về mặt xã hội, tăng trưởng kinh tế phải kết hợp hài hòa với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo về vấn đề phát triển bền vững, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Công bằng trong phân phối cơ sở để phát triển bền vững.

Trong phần đầu, cuốn sách trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội, trong đó tập trung vào mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng trong thu nhập, Ở phần tiếp theo, tác giả phân tích, đánh giá thực trạng tăng trưởng kinh tế và vấn đề bình đẳng trong thu nhập ở nước ta trong giai đoạn năm 1986 đến nay. Một trong những đóng góp quý báu của cuốn sách là đề xuất các định hướng và giải pháp điều chỉnh phân phối thu nhập nhằm bảo đảm phát triển bền vững.


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l