Trang chủ Kinh điển Giới thiệu tác phẩm Bút ký triết học của Lênin

Giới thiệu tác phẩm Bút ký triết học của Lênin

 Cuốn sách của PGS. Nguyễn Bằng Tường là một trong bốn tác phẩm nhằm giới thiệu các tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin trong hoạt động thực tiễn xây dựng và bảo vệ đất nước ta hiện nay.

Nội dung cuốn sách gồm các bài viết nghiên cứu sâu của tác giả về tác phẩm Bút ký triết học của Lênin như: bối cảnh lịch sử của tác phẩm; về vấn đề phép biện chứng trong tác phẩm; về vấn đề nhận thức luận trong tác phẩm; về vấn đề lôgic học trong tác phẩm; về vấn đề thống nhất phép biện chứng, nhận thức luận và lôgic học; và đặc biết là hai bài viết quan trọng của Lênin về phép biện chứng.
Sách gồm 76 trang, giá 11.000 đồng

 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 
 1. Quản lý tài chính, kế toán trong các tổ chức công, Tác giả: PGS.TS. Lê Chi Mai (Chủ biên)

2. Khoa học, công nghệ trong phát triển nông nghiệp bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long, Tác giả: Tạp chí Cộng sản, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ-Tỉnh ủy Sóc Trăng

3. Tội phạm và trách nhiệm hình sự, Tác giả: TS. Trịnh Tiến Việt

4. Những vấn đề lý luận thực tiễn về Luật hình sự quốc tế, Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chí (Chủ biên)

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tác giả: TS. Bùi Mạnh Cường, TS. Nguyễn Thị Tố Quyên-( Tuyển chọn và giới thiệu )

6. Luật khiếu nại, Tác giả: Quốc hội

7. Luật công chứng năm 2006 và văn bản hướng dẫn thi hành, Tác giả: Quốc hội, Chính phủ

8. Luật biển ViệtNamnăm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành, Tác giả: Quốc hội, Chính phủ

9. Luật phòng, chống mua bán người năm 2011 và văn bản hướng dẫn thi hành, Tác giả: Quốc hội, Chính phủ

10. Bộ luật dân sự, Tác giả: Quốc hội

11. Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009, Tác giả: Quốc hội

12. Luật an toàn thực phẩm, Tác giả: Quốc hội

13. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011, Tác giả: Quốc hội

14. Võ Nguyên Giáp - Một cuộc đời ( Sách tham khảo ), Tác giả: Alain Ruscio

15. Lễ tân - Công cụ giao tiếp, Tác giả: Louis Dussault

16. Lê Duẩn với văn hoá và con người Việt Nam, Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hoá dân tộc Việt Nam

17. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh- ( Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ), Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo

18. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Tác giả: PGS. Mai Trung Hậu

19. Hỏi - đáp về thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, Tác giả: NGƯT.ThS. Vũ Thanh Xuân, CN. Nguyễn Thị Ngọc Anh

20. Nghị định của Chính phủ về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, báo chi nước ngoài tại ViệtNam, Tác giả: Chính phủ

21. Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trà Ôn anh hùng ( 1930 – 2010), Tác giả: BCHĐB thị trấn Trà Ôn- Tỉnh Vính Long

22. Giáo trình lý thuyết truyền thông, Tác giả: PGS.TS. Lương Khắc Hiếu

23. Luật cán bộ, công chức, Tác giả: Quốc hội

24. Đại tướng Chu Huy Mân - Nhà quân sự, chính trị song toàn, người cộng sản kiên trung, mẫu mực, Tác giả: Tập thể TG

25. Luật thừa kế Việt Nam - Bản án và bình luận bản án- Tập 2 ( Sách chuyên khảo ), Tác giả: PGS.TS. Đỗ Văn Đại

26. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin- ( Hỏi - đáp ), Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Hoà

27. Đại tướng Chu Huy Mân với cách mạng ViệtNamvà quê hương Nghệ An, Tác giả: Tập thể TG

28. Sổ tay cán bộ, đảng viên học tập và làm theo Bác, Tác giả: NXBCTQG

29. Chủ quyền của ViệtNamđối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Tác giả: Bộ Ngoại giao - Uỷ ban Biên giới quốc gia

30. Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân xã Hiệp Phước ( 1930 - 2010), Tác giả: BCHĐB xã Hiệp Phước - H. Nhà Bè - TP. Hồ Chí Minh

31. Ở bên Bác Hồ ( Hồi ký của nhiều tác giả )- Tập 1, Tác giả: Đỗ Hoàng Linh - Nguyễn Văn Dương - Vũ Kim Yến ( Sưu tầm, biên sạon )

32. Ở bên Bác Hồ ( Hồi ký của nhiều tác giả )- Tập 2, Tác giả: Đỗ Hoàng Linh - Nguyễn Văn Dương - Vũ Kim Yến ( Sưu tầm, biên sạon )

33. Đảng lãnh đạo xây dựng tuyến đường Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ( 1959 - 1975 ), Tác giả: TS. Nguyễn Huy Động

34. Lịch sử Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam ( 1963 - 2013 ), Tác giả: Ngân hàng TMCPNT Việt Nam

35. Luật nhà ở năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009, Tác giả: Quốc hội

36. Luật giáo dục đại học, Tác giả: Quốc hội

37. Luật thương mại, Tác giả: Quốc hội

38. DVD sách xã, phường, thị trấn, Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

39. C.Mác và Ph.Ăngghen Tuyển tập, tập III ( Tiếng Lào), Tác giả: Học viện CT-HCQGHCM

40. Sổ tay hướng dẫn các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam (Handbook of foreign non - Governmental organizations inVietnam ), Tác giả: Ban Điều phối viện trợ nhân dân - Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật bản

41. Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở, Tác giả: Ban TGTW - MTTQVN

42. Luật tố cáo, Tác giả: Quốc hội


Tu tuong HCM ve nguoi thay

Tác giả: TS. Ngô Văn Hà

Số trang: 208 trang

Giá tiền: 37.000 đồng

Cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về người thầy và việc xây dựng đội ngũ giảng viên đại học hiện nay của TS. Ngô Văn Hà phân tích một cách có hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về người thầy, bao gồm: vai trò, phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy của người thầy giáo; đánh giá thực trạng đội ngũ giảng viên đại học về số lượng, chất lượng, cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, khía cạnh thu nhập và vị thế của họ trong xã hội; đồng thời phân tích sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về người thầy trong việc xây dựng đội ngũ giảng viên đại học ở nước ta hiện nay.

Kết cấu cuốn sách gồm ba chương:

Chương I: Khái lược tư tưởng Hồ Chí Minh về người thầy giáo;

Chương II: Tình hình đội ngũ giảng viên đại học trong những năm đầu thế kỷ XXI;

Chương III: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về người thầy trong việc xây dựng đội ngũ giảng viên đại học trong giai đoạn hiện nay.

Cuốn sách sẽ giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo sâu hơn về vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đại học đáp ứng yêu cầu thực tiễn đang đặt ra.106-nha-thong-thaiTác giả: P.S.Tarannốp

Số trang: 752 trang

Giá tiền: 153.000 đ

Từ trước đến nay, đã có nhiều người viết về các bậc vĩ nhân, các nhà hiền triết, các nhà thông thái. Các công trình ấy cũng đã cung cấp nhiều thông tin bổ ích, đã đi sâu vào nhiều khía cạnh trong cuộc đời và sự nghiệp của các nhân vật. Song, người đọc vẫn cảm thấy thiếu vắng một công trình có tính chất cẩm nang giới thiệu một cách có hệ thống và ngắn gọn để dễ đọc và dễ nhớ về những nhân vật tiêu biểu, dùng làm sách tra cứu cho độc giả.

Cuốn sách 106 nhà thông thái do P.S.Tarannốp biên soạn, Đỗ Minh Hợp dịch và hiệu đính từ bản tiếng Nga do Nhà xuất bản Sóng Thần, Mátxcơva xuất bản năm 1996 và mới đây, được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật cho xuất bản bằng tiếng Việt, đã đáp ứng được yêu cầu trên.

Trong cuốn sách, dựa trên tiêu chí “chỉ quan tâm đến các nhân vật trong đó thành tố tư tưởng trong sự nghiệp sáng tạo đã rõ ràng”, tác giả lấy mốc từ ông vua Sôlômông cho đến Actua Sôpenhaoơ, chọn ra 106 gương mặt để trình bày khái quát, cô động lại, lược khảo vắn tắt những nét chính về cuộc đời, các sự kiện làm nên số phận, tạo nên tính cách, những lý thuyết khoa học và tư tưởng đặc trưng cho mỗi nhân vật qua những đoạn trích dẫn, những câu châm ngôn, cách ngôn, chỉ dụ, lời khuyên, lời cảnh tỉnh, các nhận xét, quan điểm…

Với hơn 700 trang sách, mỗi nhân vật nhắc đến trong cuốn sách này, được tác giả giới thiệu qua bốn tiêu chí: cuộc đời, số phận, học thuyết và tư tưởng. Qua đó, giúp người đọc có thể bổ sung và làm giàu kiến thức, tăng cường năng lực hiểu biết, khám phá và sáng tạo của mình.

Đúng như trong Lời nói đầu, P.S.Tarannốp viết: “Cuốn sách này không phải là một hợp tuyển, nhưng cũng có thể sử dụng như một hợp tuyển. Nó không phải là sách giáo khoa vì nó đầy đủ hơn, toàn diện hơn, khách quan hơn và cụ thể hơn rất nhiều. Nhưng nó cũng có thể được sử dụng như một cuốn sách giáo khoa vì nó được biên soạn cho mục đích giảng dạy và tập trung vào việc trình bày tài liệu theo tiến trình thời gian. Nó không phải là trích tuyển vì nó không đặt ra nhiệm vụ “tùy tiện nhặt ra” những đoạn trích dẫn từ một khối tài liệu phong phú và vô tận, để gợi cho độc giả có ý nghĩ là dẫu sao mình cũng lĩnh hội được tài liệu và hiểu thấu đáo nó…”.


phat-trien

Tác giả: TS. Ngô Thị Tuyết Mai

Số trang: 168 trang

Giá tiền: 31.000đ

Việt Nam là một nước nông nghiệp với khoảng 70% dân số sống ở nông thôn, gần 60% lực lượng lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong thời gian qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nông nghiệp nước ta đã đạt được nhiều thành tích to lớn, không những bảo đảm được an ninh lương thực mà còn dư thừa để xuất khẩu, giải quyết được nhiều việc làm cho người lao động. Do vậy, việc bảo đảm phát triển bền vững hàng nông sản xuất khẩu đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Tuy nhiên, phát triển hàng nông sản xuất khẩu ở nước ta trong thời gian qua vẫn chưa thật bền vững. Do đó, việc đánh giá đúng thực trạng tăng trưởng hàng nông sản xuất khẩu, trên cơ sở đó tìm ra hướng đi và những giải pháp phù hợp nhằm góp phần tạo ra động lực mới cho phát triển bền vững hàng nông sản trong giai đoạn mới là hết sức cần thiết.

Nhằm cung cấp cho các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp và bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo về những vấn đề nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia -  Sự thật xuất bản cuốn Phát triển bền vững hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam trong điều kiện hiện nay.

Cuốn sách cung cấp nhiều nội dung liên quan đến vấn đề phát triển bền vững như: tổng quan về lý thuyết phát triển bền vững, những vấn đề lý luận và thực tiễn, sự cần thiết phải phát triển bền vững hàng nông sản xuất khẩu, kinh nghiệm của một số nước trong khu vực cũng như đánh giá thực trạng chung về phát triển bền hàng nông sản xuất khẩu của nước ta hiện nay, trên cơ sở đó cuốn sách cũng có những dự báo và đưa ra những quan điểm và giải pháp nhằm phát triển bền vững hàng nông sản xuất khẩu.

Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

Chương I: Cơ sở lý luận về phát triển bền vững và sự cần thiết phải phát triển bền vững hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam trong điều kiện hiện nay

Chương II: Thực trạng phát triển bền vững hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam trong điều kiện hiện nay

Chương III: Dự báo, quan điểm và giải pháp phát triển bền vững hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam trong điều kiện hiện nay

Cuốn sách là những vấn đề gợi mở giúp các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp và những ai quan tâm có cơ hội tìm hiểu và nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này.


co-so-ly-luan


Tác giả: GS. TS. Dương Phú Hiệp (Chủ biên)

Số trang: 332 trang

Giá tiền: 55.000 đồng

Nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo về việc nghiên cứu văn hóa và con người Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu văn hóa và con người Việt Nam do GS. TS. Dương Phú Hiệp làm chủ biên cùng với sự cộng tác của tập thể các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành khoa học - xã hội.

Nội dung cuốn sách trình bày một số nhận định, quan điểm của các tác giả về cơ sở lý luận và phương pháp luận của việc nghiên cứu văn hóa và con người Việt Nam hiện nay.

Theo các tác giả cuốn sách, đi tìm cơ sở lý luận và phương pháp luận của việc nghiên cứu, phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế là vấn đề rất khó…. Trong bối cảnh thế giới ngày nay, không một lý thuyết nào có thể đại diện cho toàn thể nhân loại, tự coi mình là chủ thuyết có giá trị toàn cầu để dẫn dắt loài người đi đến cuộc sống tốt đẹp hơn. Xu thế chủ đạo hiện nay là học tập, tham khảo lẫn nhau và bổ sung cho nhau. Kinh nghiệm của nước ta và các nước khác chỉ ra rằng, không nên tuyệt đối hóa một lý thuyết nào rồi từ đó đi đến chủ nghĩa biệt phái và chủ nghĩa giáo điều. Trong việc phát triển văn hóa và con người Việt Nam hiện nay, chúng ta phải tham khảo các lý thuyết, kinh nghiệm của các nước trong lĩnh vực này và đặc biệt là phải sáng tạo, khắc phục chủ nghĩa biệt phái và chủ nghĩa giáo điều, tránh bắt chước rập khuôn.

Và từ việc đi vào phân tích sáu vấn đề về: Mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển hệ giá trị văn hóa truyền thống với tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; vấn đề tính tiên tiến và bản sắc dân tộc của văn hóa Việt Nam; tính phức hợp của nền văn hóa Việt Nam đa tộc người, đa thành phần dân cư, đa tầng xã hội; thực trạng lý luận và phương pháp luận nghiên cứu và phát triển văn hóa và con người ở Việt Nam trong những thập niên qua và những vấn đề của sự phát triển tiếp theo; việc ứng dụng phương pháp luận đã có và xây dựng phương pháp luận mới trong nghiên cứu và phát triển văn hóa và con người; tiếp tục đổi mới nhận thức về vị trí và vai trò của văn hóa và con người trong phát triển, các tác giả đưa ra và nhấn mạnh một số quan điểm về văn hóa và con người đáng chú ý trong quá trình đổi mới, đó là: Quan niệm về tính thống nhất và tính đa dạng trong văn hóa Việt Nam và trong hội nhập văn hóa thế giới; Quan niệm về vấn đề tín ngưỡng và tôn giáo; Quan niệm về vấn đề nhân quyền trong thời đại ngày nay; Phê phán một số khuynh hướng sai lầm (Chủ nghĩa hư vô; Chủ nghĩa biệt phái; Chủ nghĩa giáo điều, máy móc rập khuôn trong nghiên cứu và vận dụng lý luận và kinh nghiệm của nước ngoài).

Từ sự trình bày, phân tích ở trên, ở cuối cuốn sách, các tác giả đưa ra tám điều sau: Không nên tuyệt đối hóa một lý thuyết nào; Mọi sự phát triển đều phục vụ con người; Mọi sự phát triển đều phải tính đến cội nguồn văn hóa; Không nên lạm dụng các quan điểm trái ngược nhau; Bảo tồn và phát triển văn hóa thúc đẩy lẫn nhau; Cần giải quyết mối quan hệ giữa kế thừa văn hóa truyền thống và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; Nên tập trung nghiên cứu vấn đề giá trị văn hóa truyền thống dân tộc; Sớm xác định rõ tiêu chí đánh giá các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tiêu chí tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Nội dung cuốn sách gồm bốn chương chính:

Chương I: Khái niệm văn hóa, con người và các khái niệm liên quan;

Chương II: Cơ sở lý luận, phương pháp luận nghiên cứu và phát triển văn hóa và con người;

Chương III: Một số phương pháp tiếp cận cần thiết trong nghiên cứu, phát triển văn hóa và con người Việt Nam;

Chương IV: Một số quan niệm về văn hóa và con người Việt Nam hiện nay.

Ngọc HuệChe do tong thong HCQ HK

Tác giả: TS. Nguyễn Tất Đạt (Nguyễn Chí Du)

Số trang: 192

Giá bán: 28.000 đồng

Năm 1776, bản Tuyên ngôn độc lập của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ đã tuyên bố sự ly khai khỏi Anh của 13 bang thuộc địa Bắc Mỹ, trên cơ sở đó, những đại diện của vùng đất này đã lựa chọn cho mình một mô hình chính quyền mới – chế độ tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ ra đời. Từ đó đến nay, cùng với sự mở rộng về diện tích tự nhiên, sự gia tăng quy mô dân số, sự phát triển như vũ bão của kinh tế, quốc phòng…, mô hình chính quyền của Nhà nước Hoa Kỳ cũng thay đổi, mềm dẻo và linh hoạt hơn nhằm thích ứng với từng giai đoạn phát triển của Hợp chúng quốc và thời đại. Mặc dù vậy, sự phát triển của chế độ tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ không tách khỏi quy luật phát triển của nhà nước tư bản, đó là vẫn chứa đựng trong lòng nó những mâu thuẫn xã hội.

Nhằm giúp bạn đọc hiểu biết rõ hơn về mô hình chính quyền ở quốc gia này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật giới thiệu cuốn sách Chế độ tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và sự hình thành của nhà nước pháp quyền Mỹ.

Nội dung kết cấu cuốn sách được chia thành ba chương:

Chương I: Sự hình thành chế độ tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ

Chương II: Đặc điểm của chế độ tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ

Chương III: Sự phát triển của chế độ tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ

Cuốn sách phác họa một cách có hệ thống quá trình hình thành, các giai đoạn phát triển và những đặc điểm nổi bật của chế độ tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, đồng thời đi sâu phân tích nền tảng lý luận và thực tiễn của sự ra đời Nhà nước pháp quyền Mỹ, qua đó góp phần cung cấp những kinh nghiệm để tham khảo trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.


abxay-dung-quan-doi-nhan-dan

Tác giả: PGS, TS. Lê Minh Vụ - PGS, TS. Nguyễn Bá Dương (Đồng chủ biên)

Số trang: 252 trang

Giá tiền: 43.000đ

Cuốn sách được biên soạn dựa trên kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ “Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” nhằm bổ sung thêm một số cứ liệu phục vụ công tác nghiên cứu lý luận và vận dụng vào thực tiễn xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kể từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng đến nay, vấn đề đường lối xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu chuyên sâu, mang tính hệ thống để phân tích, làm rõ khái niệm, nội dung, bản chất, mối quan hệ giữa xây dựng quân đội cách mạng với xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, cuốn sách được xuất bản góp phần nghiên cứu, giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn xây dựng quân đội cách mạng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đồng thời cũng nhằm cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn, giúp Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, sách lược xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Xuất phát từ thực tiễn, từ khảo cứu kinh nghiệm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, quân đội một số nước xã hội chủ nghĩa, so sánh với quân đội của một số nước tư bản, nội dung cuốn sách hướng vào việc phân tích, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng trong thời kỳ mới. Qua đó, cuốn sách xác định các yêu cầu, nội dung, tiêu chí và các giải pháp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng. Xuyên suốt các nội dung, phương pháp tiếp cận và quán xuyến chủ đề cuốn sách chuyên khảo, tập thể tác giả đã xác định chủ thể xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng là Đảng, Nhà nước, và toàn bộ hệ thống chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trong đó khảng định: cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò chủ đạo trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng hiện nay và những năm tiếp theo.

Cuốn sách sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ phương hướng nhất quán trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ta đối với xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, học tập, bổ sung những mảng kiến thức cần thiết khi tham gia xây dựng lực lượng vũ trang và xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng, củng cố thế trận chiến tranh nhân dân và an ninh nhân dân.


QUY-DINH-PL-VE-XU-PHAT

Tác giả: Chính phủ

Số trang: 212 trang

Giá tiền: 29.000đ

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và kinh doanh sổ xố là hành vi do cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài cố ý hoặc vô ý vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán, hoạt động kinh doanh sổ xố nhưng chưa đến mức truy trách nhiệm hình sự thì bị xử phạt vi phạm hành chính nhằm làm lành mạnh hóa và tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động chứng khoán và kinh doanh sổ xố; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân có liên quan. Để cụ thể hóa Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính năm 2002 sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2008 trong lĩnh vực chứng khoán và kinh doanh sổ xố, các Nghị định, Thông tư về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực này đã được ban hành và thay thế cho các văn bản đã ban hành trước đây.

Đáp ứng nhu cầu của bạn đọc muốn tìm hiểu thông tin về văn bản pháp luật trong lĩnh vực nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và kinh doanh sổ xố.

Cuốn sách tập hợp các văn bản: Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 02-8-2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán; Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 16-3-2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 02-8-2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán; Nghị định số 105/2010/NĐ-CP ngày 27-10-2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh sổ xố.

Cuốn sách giới thiệu một số thông tin như: những quy định chung: hành vi quy định và niêm yết chứng khoán, hành vi quy định về tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán, hành vi vi phạm quy định về công bố thông tin và báo cáo…; thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính; giám sát, kiểm tra trong xử lý vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán; điều khoản thi hành…


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l