Trang chủ Kinh điển Giới thiệu tác phẩm Bút ký triết học của Lênin

Giới thiệu tác phẩm Bút ký triết học của Lênin

 Cuốn sách của PGS. Nguyễn Bằng Tường là một trong bốn tác phẩm nhằm giới thiệu các tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin trong hoạt động thực tiễn xây dựng và bảo vệ đất nước ta hiện nay.

Nội dung cuốn sách gồm các bài viết nghiên cứu sâu của tác giả về tác phẩm Bút ký triết học của Lênin như: bối cảnh lịch sử của tác phẩm; về vấn đề phép biện chứng trong tác phẩm; về vấn đề nhận thức luận trong tác phẩm; về vấn đề lôgic học trong tác phẩm; về vấn đề thống nhất phép biện chứng, nhận thức luận và lôgic học; và đặc biết là hai bài viết quan trọng của Lênin về phép biện chứng.
Sách gồm 76 trang, giá 11.000 đồng

 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

lichsudangbovinhthanh

Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Thành

Số trang: 264 trang

Xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị là một vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa, có truyền thống đấu tranh cách mạng quật cường và có nhiều đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quê hương giàu đẹp.

Để góp phần ghi lại những chiến công trong đấu tranh bảo vệ độc lập, tự do cũng như những thành quả trong lao động, sản xuất của nhân dân xã Vĩnh Thành dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã trong suốt 80 năm qua, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Thành (1930-2010).

Nội dung cuốn sách trình bày khái quát những đặc điểm về mảnh đất, con người, truyền thống lịch sử, về quá trình thành lập, phát triển và lãnh đạo nhân dân đạt được những thành tựu to lớn, vẻ vang qua các thời kỳ cách mạng và trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay của Đảng bộ xã Vĩnh Thành.

Cuốn sách là công trình được sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn nghiêm túc, khoa học nhằm tái hiện một cách trung thực và sinh động quá trình hình thành, chiến đấu, xây dựng và bảo vệ quê hương của các tầng lớp nhân dân trong xã dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trực tiếp là Đảng bộ xã Vĩnh Thành; khẳng định vai trò và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng bộ cũng như uy tín của các tổ chức đảng trong quần chúng nhân dân. Qua đó, cung cấp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân những hiểu biết cơ bản về truyền thống cách mạng của quê hương.

Cuốn sách còn là sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ và xây dựng quê hương Vĩnh Thành; giáo dục tinh thần yêu nước, yêu quê hương, trân trọng bảo vệ, giữ gìn truyền thống cách mạng sáng ngời cho các thế hệ mai sau.


1. Các nước và một số lãnh thổ trên thế giới, tác giả: TS. Hoàng Phong Hà

2. Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội nông dân ở cơ sở, tác giả: Ban TGTW - Hội NDVN

3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học, tác giả: Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn

4. Giáo trình triết học Mác – Lênin, tác giả: Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn

5. Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ ở cơ sở, tác giả: Ban TGTW - Hội LHPNVN

6. Những việc cần làm ngay về xây dựng Đảng, tác giả: Báo Nhân dân

7. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Thái (1930 - 2010), tác giả: Huyện ủy Vĩnh Linh
BCHĐB xã Vĩnh Thái

8. Phân công, phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp vè tư pháp ở Việt Nam ( Sách chuyên khảo ), tác giả: TS. Cao Anh Đô

9. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và những giải pháp tiếp tục tạo tiền đề, tác giả: TS. Khăm Pheng Say Sổm Pheng

10. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (713 - 722), tác giả: TU-HĐND-UBND tỉnh Nghệ An

11. Một số điều cần biết về công tác Hội nông dân cấp cơ sở, tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

12. Tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, ( Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở ), tác giả: Ban TGTW

13. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Một số điều cần biết, tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

14. Pháp luật về giám sát tài chính ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, tác giả: TS. Đoàn Đức Lượng, ThS. Viên Thế Giang ( Đồng chủ biên )

15. Luật quốc tịch Việt Nam, tác giả: Quốc hội

16. Luật tổ chức tòa án nhân dân, tác giả: Quốc hội

17. Từ chiến trường đến thương trường, Hồi ký ( Hồ Sơn Đài thể hiện ), tác giả: Lê Văn Khoa

18. Lịch sử Đảng bộ huyện IA PA (1945 - 2012), tác giả: BCHĐB huyện IA PA


1. Trên những trận địa phòng không; Tác giả: Trung tướng Nguyễn Xuân Mậu

2. Cẩm nang về kỹ năng giám sát của Đảng; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn ( Lê Văn Giảng - Cao Văn Thống )

3. Luật thi hành án hình sự năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành; Tác giả: QH, CP

4. Xác định tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá chính quyền xã trong sạch, vững mạnh; Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Đức, ThS. Phan Văn Hùng

5. C.Mác và Ăngghen tuyển tập - Tập II Tiếng Lào; Tác giả: Ban QLDA biên dịch tuyển tập các tác phẩm kinh điển sang tiếng Lào

6. Hồ Chí Minh tuyển tập - Tập III Tiếng Lào; Tác giả: Ban QLDA biên dịch tuyển tập các tác phẩm kinh điển sang tiếng Lào

7. Luật lưu trữ; Tác giả: QH

8. Luật tố cáo; Tác giả: QH

9. Luật đo lường; Tác giả: QH

10. Luật khiếu nại; Tác giả: QH

11. Luật cán bộ, công chức năm 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành; Tác giả: QH

12. Cẩm nang kiểm toán viên; Tác giả: PGS,TS. Nguyễn Đình Hựu

13. Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo biên soạn Giáo trình quốc gia

14. Quy định pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm; Tác giả: CP

15. Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 và một số văn bản hướng dẫn thi hành; Tác giả: QH, CP

16.Văn kiện Quốc hội toàn tập 8 (1992 - 1997), Quyển 3, 1995 - 1996; Tác giả: QH

17. Tiểu đoàn 307 trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1948 - 1954); Tác giả: vBCHĐB huyện Đan PhượnBCHĐB huyện Đan Phượng

18. 100 câu hỏi - đáp về nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự của thôn, tổ dân phố; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

19. Các văn bản thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đan Phượng lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2010 - 2015; Tác giả: BCHĐB huyện Đan Phượng

20. Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới; Tác giả: TS. Nguyễn Danh Tiên

21. Phong trào khởi nghĩa N'Trang Lơng (1912 - 1936); Tác giả: BCHĐB tỉnh Đắk Nông

22. Hỏi - đáp về lãnh đạo, quản lý của ủy ban nhân dân cấp xãHỏi - đáp về lãnh đạo, quản lý của ủy ban nhân dân cấp xã; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

23. Những bức thư Bác Hồ gửi thiếu niên, nhi đồng; Tác giả: ThS. Nguyễn Anh Minh
(Sưu tầm, tuyển chọn)

24. Hội nghị quân sự Trung Giã và Hiệp định Giơnevơ 1954 về Việt Nam; Tác giả: Lưu Văn Lợi

25. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 - 2015 tầm nhìn 2020; Tác giả: GS,TS. Mai Ngọc Cường
( Chủ biên )

26. Luật thanh tra năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành; Tác giả: QH, CP

27. Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với con đường cách mạng Việt Nam; Tác giả: Viện Khoa học xã hội Nhân văn quân sự

28. Hướng dẫn soạn thảo văn bản trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; Tác giả: TS. Lê Minh Toàn

29. Tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn; Tác giả: Trương Hải Cường

30. Tiếp tục đổi mới đồng bộ công tác cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Tác giả: TS. Nguyễn Minh Tuấn

31. Cẩm nang về kỹ năng giải quyết tố cáo trong Đảng; Tác giả: Nguyễn Ngọc Đán - Cao Văn Thống (Đồng chủ biên)

32. Truyền thông - Lý thuyết và kỹ năng cơ bản; Tác giả: PGS,TS. Nguyễn Văn Dững (Chủ biên) - TS. Đỗ Thị Thu Hằng

33. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với một số công trình hiện đại phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011 - 2015; Tác giả: TS. Nguyễn Bá Ân (Chủ biên), ThS. Nguyễn Văn Vịnh và cộng sự


Read More

bianhantai2

Tác giả: Nhiệm Ngạn Thân 

Số trang: 216 trang

Độc đáo, sâu sắc về tư tưởng, kiến thức uyên thâm, văn phong tươi mới, ngôn ngữ đơn giản nhưng sinh động, giàu trí tuệ… là những nhận xét mà nhiều độc giả và người biên tập dành cho cuốn sách Phát hiện và sử dụng nhân tài của học giả Nhiệm Ngạn Thân (Trung Quốc). Quả thực, những điều chưa từng được nói, những điều chưa ai dám nói đã được tác giả cuốn sách đưa ra một cách phù hợp, với cách thể hiện chân thành, không hoa mỹ, mang hơi thở cuộc sống, đem lại cho người đọc những trải nghiệm mới, thú vị và sự tâm đắc. Đối với độc giả Việt Nam, cuốn sách tuy không dày, nhưng sẽ là một tài liệu tham khảo thực sự thiết thực, hữu ích, bởi những vấn đề được đề cập trong cuốn sách này cũng là những điều mà chúng ta đang trăn trở từng ngày.

Bàn về văn hóa và giá trị của văn hóa, tinh thần “đại học”, cuộc cách mạng truyền thông…, nhưng phần tinh túy nhất và cũng chiếm nhiều dung lượng của cuốn sách nhất, đó là vấn đề cán bộ, cụ thể là “nghệ thuật” phát hiện và sử dụng nhân tài. Theo Nhiệm Ngạn Thân, lãnh đạo không phải là người dựa vào bản thân để làm việc, mà là người hướng dẫn, thúc đẩy mọi người làm việc, là người đoàn kết và dựa vào mọi người để làm việc, thông qua mọi người để thực hiện chủ trương của cấp trên và quan điểm của cá nhân. Như tác giả đúc rút, người lãnh đạo hay người đứng đầu, đều phải dành một phần ba thời gian làm việc của mình cho công tác nhân sự. Bởi chỉ cần lựa chọn đúng người, đánh giá đúng người, công việc sẽ được thực hiện suôn sẻ; ngược lại, nếu coi nhẹ công tác quản lý nhân sự, xử lý công việc cặn kẽ, tỉ mỉ nhưng quản lý nhân sự đại khái, qua loa thì đó là sự thiếu trách nhiệm lớn nhất của người lãnh đạo.

Có rất nhiều vấn đề mà người làm công tác lãnh đạo nào cũng quan tâm, trăn trở làm sao để giải quyết tốt, thì thông qua cuốn sách này, họ hoàn toàn có thể tìm ra câu trả lời cho chính mình. Hiểu rằng cán bộ lãnh đạo thường xuyên phải đối mặt với những lựa chọn có tính chất quyết định, tác giả đã đưa ra một số lựa chọn cơ bản mang tính chất đối lập nhưng có mối quan hệ biện chứng với nhau, như: giữa làm người và làm quan; giữa nói thật và nói dối; giữa làm quan và phát tài; giữa lãnh đạo đương nhiệm và lãnh đạo tiền nhiệm; giữa ứng xử với cấp trên và ứng xử với cấp dưới; giữa rập khuôn máy móc và đổi mới sáng tạo; v.v.. Đây là những lựa chọn đối lập mà bất cứ người lãnh đạo nào cũng phải trải qua, và việc lựa chọn như thế nào sẽ quyết định sự thành, bại của người lãnh đạo đó.

Chẳng hạn như trong vấn đề tưởng chừng như đơn giản nhất là nên nói thật hay nói dối, thì trong cuộc sống thực tiễn, đây lại chính là vấn đề nan giải nhất. Trong dẫn chứng mà tác giả đưa ra thông qua kết quả điều tra thực tế trong suốt 20 năm của hai chuyên gia nổi tiếng người Mỹ thực hiện xoay quanh vấn đề “phẩm chất riêng của người lãnh đạo”, có bốn phẩm chất lớn được coi là điều kiện tiên quyết của người lãnh đạo: thành thực, có tầm nhìn, biết khuyến khích nhân tài, có năng lực vượt trội. Trong đó, thành thực là điều kiện quan trọng số một, là yêu cầu đầu tiên và là nguyên tắc cao nhất của người lãnh đạo. Và để giải quyết vấn đề nan giải “nói thật, nói thẳng”, tác giả đã giới thiệu một biện pháp rất trí tuệ và sách lược mà Khổng Tử đã đưa ra, theo đó, một người thông minh, khi nói cần xem xét hoàn cảnh, đối tượng, vừa phải nói thẳng để người ta biết, nói hay để khuyên bảo, vừa phải biết chừng mực, biết dừng lời đúng lúc đúng chỗ. Và tác giả đưa ra một kinh nghiệm sống quý báu, đó là để trở thành một người hay nói lời chân thực không khó, bởi nếu cảm thấy hoàn cảnh, bối cảnh không thích hợp, bạn có thể không nói.

Quan niệm lãnh đạo là một khoa học, một kiểu trí tuệ, một nghệ thuật, Nhiệm Ngạn Thân đưa ra 5 đòi hỏi, yêu cầu để có thể nâng lãnh đạo lên tầm “nghệ thuật”, đó là: có tầm nhìn sâu rộng; biết nắm bắt thời cơ, quyết đoán nhanh chóng; có lòng rộng lượng khoan dung; có trí tuệ nhưng không được cho rằng mình điều gì cũng biết, làm gì cũng được, hơn tất cả mọi người, hay nói cách khác là “đại trí nhưng tỏ ra ngu muội”; tính thiện như nước.

Cũng theo Nhiệm Ngạn Thân, khi lựa chọn cán bộ cần phải đặt nhân phẩm lên vị trí hàng đầu, trên cơ sở đó tiếp tục đánh giá về chính trị, trình độ, thành tích công tác. Xuyên suốt cuốn sách, tác giả luôn đề cao nhân cách, phẩm chất của con người, đặt giá trị đạo đức lên hàng chính yếu trong công tác cán bộ. Ông khẳng định, những tiêu chuẩn, quy tắc đối nhân xử thế được hình thành qua chiều dài lịch sử đất nước Trung Quốc, đã trở thành một phương thức giao tiếp, thói quen hành vi, thái độ sống của mọi người trong xã hội, là một loại hương quy dân ước; và chính phương thức kết hợp cách quản lý đất nước bằng đạo lý và quản lý đất nước bằng pháp luật đã trở thành phương pháp quản lý xã hội đặc sắc Trung Quốc.

Là một học giả nổi tiếng trong giới nghiên cứu của Trung Quốc, Nhiệm Ngạn Thân viết cuốn sách này qua những điều đúc rút được từ thực tiễn 40 năm công tác, những điều mắt thấy, tai nghe từ góc độ của người quản lý, viết “sau khi thoát khỏi sự ràng buộc về danh lợi”, do đó nội dung sách có tính hiện thực cao, các vấn đề được nêu lên một cách hết sức thẳng thắn, không lẩn tránh nhưng với cách luận đàm chân thành, tinh tế mà rất sâu sắc. Năm 2011, cuốn sách đã được bình chọn là một trong những cuốn sách có nội dung hấp dẫn nhất trong các ấn phẩm được xuất bản tại Trung Quốc thời gian qua.

Giao Linh


Tu tuong HCM ve nguoi thay

Tác giả: TS. Ngô Văn Hà

Số trang: 208 trang

Giá tiền: 37.000 đồng

Cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về người thầy và việc xây dựng đội ngũ giảng viên đại học hiện nay của TS. Ngô Văn Hà phân tích một cách có hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về người thầy, bao gồm: vai trò, phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy của người thầy giáo; đánh giá thực trạng đội ngũ giảng viên đại học về số lượng, chất lượng, cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, khía cạnh thu nhập và vị thế của họ trong xã hội; đồng thời phân tích sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về người thầy trong việc xây dựng đội ngũ giảng viên đại học ở nước ta hiện nay.

Kết cấu cuốn sách gồm ba chương:

Chương I: Khái lược tư tưởng Hồ Chí Minh về người thầy giáo;

Chương II: Tình hình đội ngũ giảng viên đại học trong những năm đầu thế kỷ XXI;

Chương III: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về người thầy trong việc xây dựng đội ngũ giảng viên đại học trong giai đoạn hiện nay.

Cuốn sách sẽ giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo sâu hơn về vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đại học đáp ứng yêu cầu thực tiễn đang đặt ra.


phat-trien-nguon-nhan-lucTác giả: PGS. TS. Vũ Văn Phúc, TS. Nguyễn Duy Hùng (Đồng chủ biên)

Số trang: 496 trang

Giá tiền: 78.000đ

Cuốn sách gồm tập hợp các bài tham luận tại Hội thảo Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế do Tạp chí Cộng sản và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật đồng tổ chức vào ngày 24-8-2012.

Cuốn sách được chia thành 3 phần:

-          Phần 1: đề cập những tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta về phát triển nguồn nhân lực; và những vấn đề lý luận chung như: cách tiếp cận nghiên cứu nguồn nhân lực, từ lý luận đến thực tiễn phát triển nguồn nhân lực…

-          Phần 2: tập trung giới thiệu những kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của một số ngành trong nước (như dầu khí, ngân hàng…) và của một số nước, vùng lãnh thổ trên thế giới.

-          Phần 3: tập trung phân tích thực trạng, những bất cập, thách thức và đề xuất các giải pháp… của phát triển nguồn nhân lực nói chung của nước ta hiện nay, nguồn nhân lực chất lượng cao nói riêng trong các doanh nghiệp nhà nước; vấn đề đào tạo theo nhu cầu của các doanh nghiệp; phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quan hệ lao động; chất lượng giáo dục đại học; đổi mới cơ chế tài chính và chuyên môn cho việc dạy và học ở bậc đại học; đào tạo nghề, nhất là đào tạo nghề cho lao động nông thôn; phát triển nguồn nhân lực trong một số ngành như du lịch, đối ngoại, tài chính – ngân hàng,…


To chuc don vi hanh chinh lanh tho VN

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Phượng (Chủ biên)

Số trang: 338 trang

Giá tiền: 56.000đ

Cuốn sách Tổ chức đơn vị hành chính - lãnh thổ Việt Nam do TS. Nguyễn Thị Phượng (chủ biên) được nghiên cứu và trình bày dưới dạng thống kê, khái quát, so sánh thực tiễn hoạt động tổ chức phân chia các đơn vị hành chính - lãnh thổ từ sau khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời và lược trích những giai đoạn lịch sử chủ yếu về phân chia đơn vị hành chính - lãnh thổ trước đó của các nhà nước phong kiến.

Kết cấu cuốn sách gồm bốn phần:

Phần thứ nhất: Cơ sở lý luận về tổ chức đơn vị hành chính - lãnh thổ.

Phần thứ hai: Vài nét về tổ chức các đơn vị hành chính trong lịch sử Nhà nước phong kiến ViệtNamvà của một số quốc gia trên thế giới.

Phần thứ ba: Thực tiễn tổ chức đơn vị hành chính - lãnh thổ ở Việt Nam từ sau năm 1945 đến nay.

Phần thứ tư: Quan điểm và giải pháp về tổ chức (xác lập) đơn vị hành chính - lãnh thổ nhằm đáp ứng yêu cầu của quản lý nhà nước trong điều kiện hiện nay.

Cuốn sách sẽ cung cấp cho các nhà quản lý, nhà nghiên cứu khoa học hành chính cái nhìn trung thực, khách quan về việc tổ chức phân chia đơn vị hành chính - lãnh thổ của Việt Nam qua nhiều thời kỳ, đồng thời gợi mở một số giải pháp về tổ chức (xác lập) đơn vị hành chính - lãnh thổ có hiệu quả, thiết thực góp phần vào công cuộc cải cách quản lý hành chính nhà nước về phân chia đơn vị hành chính - lãnh thổ trong tình hình mới.


atieptucdoimoi

Tác giả: TS. Nguyễn Minh Tuấn

Số trang: 296 trang

Giá tiền: 49.000 đồng

Để giúp bạn đọc, nhất là cán bộ nghiên cứu, cán bộ tổ chức, cán bộ tham mưu xây dựng quy hoạch, chiến lược… có thêm tài liệu nghiên cứu về vấn đề đổi mới công tác cán bộ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Tiếp tục đổi mới đồng bộ công tác cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của TS. Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Học viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

Trong cuốn sách, tác giả khẳng định, đổi mới công tác cán bộ vừa là nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, vừa là mục tiêu, yêu cầu tất yếu, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới. Việc đổi mới công tác cán bộ phải đặt trong tổng thể của công tác xây dựng Đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Các cấp ủy, tổ chức đảng và toàn bộ hệ thống chính trị phải thống nhất quan điểm, nhận thức, có giải pháp đồng bộ và quyết tâm cao để thực hiện, tạo chuyển biến mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Nội dung cuốn sách gồm ba chương:

Chương I: Cán bộ và công tác cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chương II: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ từng khâu trong công tác cán bộ.

Chương III: Nghiên cứu khoa học, xây dựng tổ chức và con người làm công tác tổ chức cán bộ.


Chinh sach xh doi voi di dan nong thon thanh thi o VNTác giả: GS. TS. Mai Ngọc Cường (Chủ biên)

Số trang: 414 trang

Giá tiền: 67.000đ

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa đất nước đã làm cho bộ mặt nông thôn nước ta có nhiều biến đổi sâu sắc, trong đó, vấn đề di dân nông thôn - thành thị có xu hướng ngày càng gia tăng và đang tác động nhiều mặt đến sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung. Sự di dân nông thôn - thành thị đã làm thay đổi cơ cấu thị trường lao động, bảo đảm nhu cầu lao động cho các khu công nghiệp, khu kinh tế; tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn, giúp cho các gia đình có người di cư tăng thu nhập, cải thiện điều kiện sinh hoạt; tuy nhiên, điều này cũng làm giảm tỷ lệ lao động trẻ, lao động có kỹ thuật, tăng số lượng người già và trẻ em trong nông thôn; tăng sức ép về cung ứng các dịch vụ xã hội cơ bản cho lao động và dân cư tại các thành phố lớn, các khu công nghiệp, khu kinh tế. Để giải quyết những mặt hạn chế do di dân nông thôn - thành thị gây nên đòi hỏi Nhà nước phải có chính sách xã hội phù hợp, tạo sự cân bằng lao động giữa nông thôn và thành thị nhằm hướng tới sự phát triển bền vững cho các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung.

Cuốn sách Chính sách xã hội đối với di dân nông thôn - thành thị ở Việt Nam hiện nay do GS. TS. Mai Ngọc Cường làm chủ biên sẽ giúp bạn đọc thấy được bức tranh di dân từ nông thôn ra thành thị hiện nay ở Việt Nam cùng những chính sách xã hội đối với vấn đề này.

Được biên soạn trên cơ sở kết quả nghiên cứu chủ đề “Chính sách xã hội đối với di dân nông thôn - thành thị: kinh nghiệm Hàn Quốc và vận dụng cho Việt Nam” trong chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Quốc gia Mokpo (Hàn Quốc), cuốn sách giúp bạn đọc thấy được thực trạng việc làm, thu nhập, đời sống, an sinh xã hội đối với người lao động trong điều kiện di dân nông thôn - thành thị, những vấn đề nhức nhối về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục do quá trình di dân gây nên; những tác động của môi trường pháp luật, chính sách và tổ chức vấn đề này cũng như phương hướng, giải pháp hoàn thiện chính sách đối với vấn đề di dân từ nông thôn ra thành thị ở Việt Nam trong thời gian tới.

Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà lãnh đạo, nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách, nhà kinh tế và những người quan tâm đến sự phát triển bền vững của đất nước nói chung và các hoạt động liên quan đến vấn đề di dân nông thôn - thành thị của Việt Nam nói riêng.


 

Le-Hong-Phong--bia

 

Nhân kỷ niệm 110 năm  sinh (1902-2012) và 70 năm ngày mất (6-9-1942- 6-9-2012) của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật đã xuất bản cuốn sách Lê Hồng Phong - Chiến sĩ cộng sản quốc tế kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng ta. Cuốn sách tuyển chọn hơn 60 bài viết, bài nghiên cứu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ, của các nhà khoa học, lãnh đạo một số địa phương, đơn vị đã đánh giá toàn diện và tương đối đầy đủ về cuộc đời, sự nghiệp quang vinh cũng như những cống hiến xuất sắc của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong cho cách mạng Việt Nam và phong trào cộng sản quốc tế.

Sinh ra và lớn lên trên quê hương Nghệ An – mảnh đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, tận mắt chứng kiến cảnh đất nước lầm than, nhân dân lao động bị áp bức, bóc lột, đồng chí Lê Hồng Phong đã thể hiện tinh thần yêu nước, thương dân. Sớm giác ngộ và với ý chí tiếp bước truyền thống cách mạng của lớp cha anh để cứu nước, cứu dân, đầu năm 1924, nghe theo tiếng gọi của các nhà yêu nước, Lê Hồng Phong hăng hái tham gia phong trào giải phóng dân tộc. Lúc bấy giờ, ở trong nước, chế độ thực dân, phong kiến đàn áp tàn khốc, nhiều nhà yêu nước cách mạng và nhiều thanh niên yêu nước trong đó có Lê Hồng Phong tìm cách ra nước ngoài. Và Lê Hồng Phong là một trong số những thanh niên yêu nước được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo thành lớp cán bộ đầu tiên của cách mạng nước ta, được trang bị lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin. Đồng chí đã trở thành học trò ưu tú của Người.

Đồng chí Lê Hồng Phong là một tấm gương trọn đời hiến dâng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân. Từ lúc lớn lên cho đến lúc hy sinh, đồng chí luôn đặt lợi ích của cách mạng lên trên lợi ích của cuộc sống riêng và hạnh phúc gia đình. Nhiệt huyết và trái tim cộng sản của đồng chí luôn luôn dành cho Đảng và nhân dân. Vì Đảng, vì dân, đồng chí tiếp nhận mọi gian khổ hy sinh, từ biệt gia đình bôn ba đi tìm đường cứu nước. Và cũng vì Đảng, vì dân, đồng chí nhiều lần trở về nước để hoạt đồng, gây dựng phong trào cách mạng, dù biết rằng kẻ thù luôn rình rập, đe dọa tính mạng; và đã hy sinh cả tình riêng, cả bản thân mình. Người đồng chí, người bạn đời yêu dấu của đồng chí – đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai nổi tiếng – cũng bị địch bắt và kết án tử hình năm 1941. Hai vợ chồng, hai người đồng chí, hai nhà lãnh đạo của Đảng: Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai đã cùng các đồng chí khác đã viết nên trang sử vàng của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Bốn mươi năm tuổi đời, gần hai mươi năm hoạt động cách mạng liên tục và sôi nổi, đồng chí Lê Hồng Phong đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Đồng chí đã để lại tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, tình yêu gia đình, quê hương, đất nước, suốt đời phấn đấu hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, son sắt thủy chung với đồng chí, bạn bè, luôn lạc quan tin tưởng vào thắng lợi vẻ vang của cách mạng. Tấm gương chiến đấu kiên cường và sự hy sinh lẫm liệt của đồng chí Lê Hồng Phong vì độc lập dân tộc và lý tưởng cộng sản sống mãi trong trái tim, tâm trí các thế hệ người Việt Nam chúng ta.

Nguyễn Minh Ý


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l