Trang chủ Pháp luật Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 sửa đổi, bổ sung năm 2010

Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 sửa đổi, bổ sung năm 2010

luat-hon-nhan-va-gia-dinhTác giả: Quốc hội

Số trang: 124 trang

Giá tiền: 22.000đ

Luật hôn nhân và gia đình được Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 09-6-2000. Sau khi được ban hành và áp dụng vào thực tiễn đời sống xã hội. Luật hôn nhân và gia đình đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng, hoàn thiện và bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình tiến bộ, xây dựng chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của các thành viên trong gia đình, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình, kế thừa và phát huy truyền thồng đạo đức tốt đẹp của gia đình Việt Nam nhằm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững. Do có những thay đổi về điều kiện kinh tế - xã hội trong tiến trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước, một số quy định về nuôi con nuôi trong Luật hôn nhân và gia đình đã tỏ ra bất cập, do đó, ngày 17-6-2010, Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua Luật nuôi con nuôi; Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2011. Luật đã bãi bỏ Chương VIII, Điều 105 và sửa đổi, bổ sung Điều 109 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000. Và vì vậy, kể từ ngày Luật nuôi con nuôi có hiệu lực thi hành (01-01-2010) những quy định về nuôi con nuôi trong Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 sẽ hết hiệu lực pháp luật.

Nhằm cung cấp cho bạn đọc thông tin pháp luật về những vấn đề nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 sửa đổi, bổ sung năm 2010.

Cuốn sách gồm Luật hôn nhân và gia đình năm 2000; Luật nuôi con nuôi năm 2010 (trích) và Luật hôn nhân và gia đình năm 2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010. Trong đó, Luật hôn nhân và gia đình năm 2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010 là văn bản nhất thể hóa giữa Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 và những nội dung được sửa đổi, bổ sung theo Luật nuôi con nuôi năm 2010.

 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

Van hoa kinh doanh o VN hien nay

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

Số trang: 244

Giá tiền: 42.000đ

Trong sự phát triển của xã hội ngày nay, văn hóa kinh doanh không chỉ là yếu tố tạo nên sự phát triển bền vững cho các chủ thể kinh doanh mà còn góp phần quan trọng vào việc tạo dựng thương hiệu, uy tín, làm tăng lợi thế cạnh tranh cho nền kinh tế của cả một đất nước.

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, văn hóa kinh doanh ở Việt Nam cũng bước đầu định hình và đạt được những thành tựu nhất định, biểu hiện ở triết lý kinh doanh, chiến lược, cách thức kinh doanh của các chủ thể kinh doanh. Thực tế đó đòi hỏi chúng ta phải xây dựng và phát triển văn hóa kinh doanh.

Để góp phần luận giải và xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Văn hóa kinh doanh ở Việt Nam hiện nay của Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Anh, giảng viên bộ môn Văn hóa kinh doanh, Khoa Quản trị kinh doanh, Trường đại học Kinh tế quốc dân. Trên cơ sở làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về văn hóa kinh doanh, tác giả đã nhận diện văn hóa kinh doanh Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử, phân tích những vấn đề nổi cộm của văn hóa kinh doanh trong giai đoạn hiện nay; đồng thời, dựa trên những kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt là Nhật Bản, một đất nước có nền văn hóa kinh doanh nổi tiếng thế giới, đưa ra một số giải pháp khắc phục.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích cho độc giả, nhất là những sinh viên, giảng viên các trường cao đẳng, đại học, những nhà nghiên cứu liên quan đến vấn đề văn hóa kinh doanh và đặc biệt cho giới doanh nhân Việt Nam.


dang-lanh-dao


Tác giả: TS. Nguyễn Huy Động

Số trang: 224 trang

Giá tiền: 39.000

Trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm giành độc lập của dân tộc ta, núi rừng Trường Sơn luôn giữ vai trò là địa bàn chiến lược quan trọng. Dựa vào thế núi rừng hiểm trở của Trường Sơn, dân tộc Việt Nam cùng một bộ phận nhân dân các bộ  tộc của nước bạn Lào và Campuchia đã xây dựng thành căn cứ kháng chiến. Và cũng từ đó, nhiều lối mòn, con đường đã xuất hiện như những mạch máu lưu thông, vận chuyển sức người, sức của vào các hướng chiến trường  của cả ba  dân tộc Việt Nam, Lào, Campuchia.

Thời kỳ kháng chiến chống thực dân pháp (1945 -1954), các con đường giao liên men theo dãy Trường Sơn đã được hình thành, nối liền các khu căn cứ kháng chiến của ta trên cả ba miền Bắc- Trung- Nam, nối liền các khu căn cứ kháng chiến ở vùng Trung -  Hạ - Lào và vùng Đông Bắc  Campuchia, tạo thành thế trận liên hoàn, vững chắc của ba nước Đông Dương, góp phần quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam, Lào, Campuchia đến thắng lợi hoàn toàn.

Ngay sau khi Hiệp định  Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương được ký kết, đế quốc Mỹ  đã hất cẳng thực dân Pháp, ra sức phá hoại Hiệp định, dựng lên chính quyền tay sai ở miền Nam, âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta. Chúng đã thi hành  các biện pháp chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội, cùng với các thủ đoạn dụ dỗ, lừa gạt, mị dân, đi đến đàn áp, khủng bố phong trào cách mạng của nhân dân miền Nam. Trước hành động điên cuồng của đế quốc Mỹ, nhân dân miền Nam đã kiên quyết đứng lên chống lại chúng. Con đường cách mạng cơ bản của cách mạng  miền Nam là con đường sử dụng bạo lực cách mạng để giải phóng miền Nam, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước. Để hoàn thành được nhiệm vụ đó, đòi hỏi miền Bắc phải chi viện cho miền Nam

Trước âm mưu của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai muốn xóa bỏ Hiệp định Giơnevơ, hòng chia cắt lâu dài đất nước ta, Đảng ta chỉ đạo: « lấy sức mạnh của quần chúng, dựa vào lực lượng của quần chúng là chủ yếu kết hợp với lực lượng vũ trang để đánh đổ quyền thống trị của đế quốc và phong kiến, dựng nên chính quyền cách mạng của nhân dân ». Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam là giải phóng miền Nam và đánh đổ tập đoàn thống trị độc tài Ngô Đình Diệm – tay sai của đế quốc Mỹ, thiết lập chính quyền cách mạng.

Trước yêu cầu cấp bách  của cách mạng  miền Nam, Bộ Chính trị quyết định xây dựng tuyến đường Trường Sơn thành căn cứ hậu cần, chỗ dựa trực tiếp cho chiến trường miền Nam và chiến trường các bạn Lào và Campuchia. Đó là chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Đảng, quyết tâm sắt đá của nhân dân ta trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là nhân tố hàng đầu, có ý nghĩa quyết định việc hoàn thành nhiệm vụ chi viện cho các hướng  chiến trường trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, bộ đội Trường Sơn đã vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự vào xây dựng tuyến đường Trường Sơn. Với quyết tâm « xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước », bộ đội Trường Sơn đã không quản khó khăn, gian khổ, anh dũng mở đường, biến dãy Trường Sơn hùng vĩ thành một mạng đường chiến lược ngày càng mở rộng, vươn dài. Lúc đầu, tuyến đường Trường Sơn mới chỉ là những lối mòn, đường giao liên để vận chuyển vật tư, vũ khí bằng phương thức vận tải thô sơ, gùi thồ là chủ yếu, sau này đã phát triển thành một hệ thống vận tải chiến lược, liên hoàn, bền vững, thông suốt bao gồm nhiều hệ thống  trục dọc, trục ngang, trở thành hậu phương tại chỗ, thành căn cứ vững chắc của cách mạng nước ta và cách mạng Lào và cách mạng Campuchia.

Để giúp bạn đọc có một cái nhìn khái quát, toàn diện về vai trò của Đảng trong việc lãnh đạo xây dựng tuyến đường Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Đảng lãnh đạo xây dựng tuyến đường Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1959-1975 của TS. Nguyễn Huy Động. Cuốn sách đã trình bày tính tất yếu khách quan của việc xây dựng tuyến đường Trường Sơn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ  cách mạng  nước ta; phân tích, luận giải, làm rõ chủ trương, sự chỉ đạo của Đảng  trong xây dựng, củng cố, phát triển và phát huy vai trò của tuyến đường Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; rút ra những kinh nghiệm có giá trị tham khảo, vận dụng vào quá trình xây dựng tuyến đường Trường Sơn trong thời kỳ đổi mới ở nước ta hiện nay.


Di cu cua nguoi HMong tu doi moi den nay

Tác giả: TS. Đậu Tuấn Nam

Số trang: 204

Giá tiền: 36.000đ

Đất nước Việt Nam có 54 dân tộc, mỗi dân tộc mang bản sắc văn hóa cũng như phong tục tập quán riêng, cùng đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương. Dân tộc Hmông có dân số đứng thứ sáu (có 1.068.189 người, theo Tổng điều tra dân số 2009) và được coi là một cộng đồng đặc biệt với lịch sử hình thành và phát triển với nhiều nét đặc thù, nền văn hóa phong phú. Người Hmông cư trú chủ yếu ở vùng núi cao các tỉnh phía Bắc trên một địa bàn khá rộng, dọc theo biên giới Việt - Trung và Việt - Lào, từ Lạng Sơn đến Nghệ An.

Nhằm góp phần giúp độc giả tìm hiểu về qua trình di cư tự do của người Hmông nói riêng và các dân tộc thiểu số nói chung, giúp các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách có thêm tư liệu, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Di cư của người Hmông từ đổi mới đến nay của tác giả, TS. Đậu Tuấn Nam.

Với 204 trang, tác giả cuốn sách đã phân tích cụ thể từ nguyên nhân, tác động của tình trạng di cư tự do của người Hmông đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, đặc biệt là vấn đề an ninh quốc gia và môi trường sinh thái. Trên cơ sở đó, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế hoạt động di cư tự do của người Hmông, ổn định đời sống của dân tộc Hmông trong bối cảnh mới.

Từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đến nay, Đảng và nhà nước đã có nhiều chính sách quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, dân tộc Hmông nói riêng vươn lên ổn định kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa của mình, đóng góp vào sự nghiệp đổi mới đất nước. Tuy nhiên, do một số yếu tố tác động như điều kiện tự nhiên, trình độ văn hóa, tiếp cận khoa học kỹ thuật còn hạn chế và sự quan tâm của Đảng và Nhà nước còn chưa tác động đến tất cả các bộ phận dân cư ở các vùng, miền một cách triệt để nên đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số cũng như dân tộc Hmông còn nhiều khó khăn. Trong những năm qua, tập quán du canh du cư của nhiều dân tộc thiểu số và của dân tộc Hmông vẫn tiếp tục diễn ra với nhiều diễn biến phức tạp, tác động nhiều chiều, đòi hỏi có sự quan tâm, nghiên cứu, phối hợp quản lý tốt hơn để đồng bào an tâm định canh định cư, ổn định cuộc sống, góp phần giữ vững an ninh quốc gia và bảo vệ lãnh thổ.

Vấn đề di cư tự do của người Hmông là vấn đề khó do nguồn tư liệu hạn chế, tài liệu lưu trữ hầu như không có và tác giả phải dùng phương pháp khảo sát thực tế là chính, trong khi địa bàn cư trú và điểm di cư lại rộng lớn. Cuốn sách của tác giả đi sâu vào nghiên cứu người Hmông ở miền Tây Thanh Hóa và Nghệ An... Có thể nói, di cư tự do của người Hmông trong thời gian qua ngày càng trở nên phức tạp, không chỉ trong phạm vi quốc gia mà còn xuyên quốc gia, rất cần được nghiên cứu chuyên sâu, nhằm rõ vấn đề này cả về phương diện lý luận và thực tiễn.

Việc nghiên cứu, tìm hiểu quá trình di cư tự do của người Hmông, những nguyên nhân dẫn đến việc di cư tự do, những tác động, ảnh hưởng của quá trình di cư tự do đến kinh tế - xã hội của các địa phương có ý nghĩa quan trọng để từ đó đề xuất những chính sách phù hợp, hiệu quả nhằm hạn chế di cư tự do, ổn định cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số.


1. Sáng tạo văn học, nghệ thuật về đề tài lịch sử

2. Bộ luật dân sự

3. Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

4. Bộ luật tố tụng hình sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

5. Tìm hiểu 1 số vấn đề dưới góc độ pháp lý về đồng tính, song tính...

6. Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

7. Những thách thức và giải pháp đối với chính sách an sinh xã hội...

8. Lịch sử Đảng bộ xã Cảnh Dương, Tập 1 (1930 - 2000)

9. Mối quan hệ con người - tự nhiên và phát triển bền vững ở VN hiện nay

10. Chủ nghĩa Mác-Lênin - Phương pháp luận của sự phê phán...

11. Quy định pháp luật về chứng minh nhân dân và hộ chiếu

12. Lịch sử Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình (1903 - 2013)

13. Luật dự trữ quốc gia năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành

14. Lịch Blốc đại đặc biệt 2014

15. Luật hợp tác xã

16. Đại cương về phân tích chính sách công

17. Luật hòa giải ở cơ sở

18. Việt Nam 1946. Chiến tranh bắt đầu như thế nào?

19. Triết học mácxít và tư tưởng Hồ Chí Minh - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

20. Về tác động của phân cấp quản lý đến địa vị pháp lý của chính quyền địa phương...

21. Pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất ở Việt Nam (Sách chuyên khảo)

22. Luật giá năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành

23. C. Mác và Ph.Ăngghen Tuyển tập, Tập IV

24. Đổi mới văn hoá lãnh đạo và quản lý ở Việt Nam hiện nay

25. Sáng tạo văn học, nghệ thuật về đề tài lịch sử

26. Y học xã hội và xã hội học sức khoẻ

27. Ngô Gia Tự - Tiểu sử

28. Khu phố cổ Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX qua tư liệu địa chính

29. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc

30. Đại cương về chính sách công

31. Pháp luật đại cương (dùng trong các trường đại học, cao đẳng và trung học...

32. Tổng hành dinh trong mùa Xuân toàn thắng (Hồi ức)

33. Khởi nghĩa Thanh La trong tiến trình Cách mạng tháng tám 1945 - Kỷ yếu hội thảo khoa học

34. Lịch sử cách mạng phường Khâm Thiên (1930-2010)

35. Lịch sử ngành giáo dục và đào tạo huyện Phụng Hiệp 1975-2010

36. Lịch sử công tác đảng, công tác chính trị lực lượng vũ trang tỉnh Bến Tre (1945-2005).


Foresight va cach tiep can foresight

Tác giả: GS. TS. Trần Thọ Đạt (Chủ biên)

Số trang: 324

Giá tiền: 64.000 đồng

“Foresight” trong tiếng Anh có nghĩa là sự nhìn xa thấy trước. Đó cũng là một dạng phương pháp, một cách tiếp cận, một công cụ. Dựa vào foresight, người ta có thể chủ động lựa chọn các phương án phát triển cho tương lai, vừa “tích cực” (khai thác được các cơ hội do các thành tựu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin đưa lại), vừa “hiện thực” (đáp ứng được các đòi hỏi của nhu cầu thực tiễn đặt ra và khả năng bảo đảm về nguồn lực trong phát triển ngành công nghệ thông tin). Đặc biệt, đối với các nước như Việt Nam, với tiềm lực kinh tế và năng lực khoa học và công nghệ còn nhiều hạn chế, nếu sớm nắm bắt và làm chủ được công cụ foresight thì có thể tránh được những quyết định chạy theo các xu hướng phát triển một cách thiếu cân nhắc, không đáp ứng những đòi hỏi bức xúc do nhu cầu đất nước đặt ra hoặc dập khuôn theo “lối mòn” của những nước đi trước. Hiện nay trên thế giới nhiều nước đã sử dụng phương pháp foresight, song ở Việt Nam đây là lĩnh vực nghiên cứu còn rất mới.

Nhằm giúp cho các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách cũng như bạn đọc quan tâm đến vấn đề này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật giới thiệu cuốn sách Foresight và các tiếp cận foresight trong xây dựng chiến lược nguồn nhân lực giảng dạy công nghệ thông tin do GS. TS. Trần Thọ Đạt chủ biên.

Nội dung cuốn sách gồm bốn chương, đề cập các lý thuyết chung về foresight, phương pháp luận của cách tiếp cận foresight trong xây dựng chiến lược nói chung, chiến lược phát triển nguồn nhân lực giảng dạy công nghệ thông tin nói riêng. Trên cơ sở phân tích tổng quan về ngành công nghệ thông tin và thực trạng nguồn nhân lực giảng dạy công nghệ thông tin ở Việt Nam, các tác giả đã đi sâu phân tích kịch bản ngành công nghệ thông tin và nguồn nhân lực giảng dạy công nghệ thông tin, đồng thời đề ra chiến lược phát triển nguồn nhân lực giảng dạy công nghệ thông tin của Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trên cơ sở tiếp cận foresight, đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực giảng dạy công nghệ thông tin Việt Nam giai đoạn 2011- 2020.


toancau

Tác giả: TS. Hồ Bá Thâm - Ths. Nguyễn Thị Hồng Diễm (Đồng chủ biên)

Số trang: 708 trang

Giá tiền: 141.000đ

Toàn cầu hóa là một quá trình đã, đang và sẽ diễn biến rất phức tạp, người ta vẫn chưa đánh giá và dự đoán hết được hướng phát triển cũng như sự tác động nhiều mặt của nó đến các quốc gia, dân tộc như thế nào. Cho nên việc nghiên cứu, tìm hiểu thực chất của hiện tượng vốn phức tạp của lịch sử xã hội đương đại này là điều rất cần thiết. Đặc biệt, đất nước ta đang trong bước ngoặt của quá trình tiếp tục sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển với nhịp độ nhanh và ngày càng bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa. Do đó, vấn đề toàn cầu hóa và hội nhập, đổi mới và mở cửa, hợp tác và phát triển là những vấn đề rất mới đối với nhiều nước, trong đó có nước ta.

Nhằm góp phần nghiên cứu, nhận thức những vấn đề trên và triển khai có hiệu quả trong thực tiễn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Toàn cầu hóa hội nhập và phát triển bền vững từ góc nhìn triết học đương đại.

Cuốn sách gồm các chuyên đề của tập thể các tác giả nghiên cứu trong nhiều năm, từ năm 2003 đến nay được tập hợp, kết nối lại và hệ thống hóa. Công trình khoa học công bố trong cuốn sách gồm 6 chuyên đề chính có nội dung tương đối độc lập với nhau, được kết nối theo một trật tự khoa học:

Phần mở đầu: Một số vấn đề triết học đương đại từ thực tiễn toàn cầu hóa, đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước ngày nay

Phần một: Những vấn đề chung về thời đại và về quan hệ giữa toàn cầu hóa, hội nhập và phát triển trên thế giới và ở Việt Nam

Phần hai: Toàn cầu hóa và sự tiến hóa nhân loại ngày nay

Phần ba: Khoa học công nghệ ở các nước đang phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay

Phần bốn: Hội nhập và phát triển bền vững

Phần năm: Con người, văn hóa Việt Nam với hội nhập và phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa

Thay lời kết luận: Biết mình, biết người, hội nhập thành công, tiến cùng thời đại, phát triển bền vững – một triết lý của kỷ nguyên toàn cầu hóa

Các nội dung cung cấp trong cuốn sách là những nội dung có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, đáp ứng nhu cầu bức thiết của các nước đang phát triển, trong đó có nước ta – đất nước cũng đang lựa chọn hướng đi cho mình trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay.

Thông qua các bài nghiên cứu của các tác giả, cuốn sách góp phần gợi mở việc nhận thức đầy đủ hơn về phép biện chứng của quá trình toàn cầu hóa hiện nay và sự tác động của nó đến sự hội nhập và phát triển, tiến bộ của các nước đang phát triển. Điều này có ý nghĩa đặc biệt đối với Việt Nam trong tiến trình hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu hóa.


tu-phe-binh


Số trang: 312 trang

Giá tiền: 52.000đ

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" chỉ rõ: Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tuỳ tiện, vô nguyên tắc... Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách" trên thực tế ở nhiều nơi rơi vào hình thức do không xác định rõ cơ chế trách nhiệm, mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân, khi sai sót, khuyết điểm không ai chịu trách nhiệm. Nghị quyết cũng chỉ rõ một trong những nguyên nhân của tình trạng trên là: "Các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình ở nhiều nơi bị buông lỏng trong thực hiện, vừa chưa được quy định cụ thể để làm cơ sở cho công tác kiểm tra, giám sát". Từ đó, Đảng ta đã đề ra trong Nghị quyết một trong những nhóm giải pháp quan trọng đầu tiên là "Nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cấp trên". Trong đó nêu rõ "các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương tiến hành kiểm điểm đánh giá liên hệ bản thân về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan đến một số vấn đề cấp bách nêu trong Nghị quyết này, đề ra biện pháp khắc phục. Tập trung làm rõ trách nhiệm cá nhân, gương mẫu thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức, lối sống". Đồng thời cũng yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng uỷ trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các Ban Đảng của Trung ương, Ban Thường vụ các Tỉnh uỷ, Thành uỷ và cấp uỷ các cấp nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, nêu gương bằng hành động thực tế. Để thực hiện nghiêm túc, đúng mục tiêu, yêu cầu, phương châm Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, làm cho tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Tự phê bình và phê bình trong Đảng, là một trong những tài liệu nhằm phục vụ việc truyên truyền, để các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vận dụng thực hiện tốt việc kiểm điểm, tự phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, nguyên tắc của Đảng ta. Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:

Phần thứ nhất: Gồm một số bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, trong đó nêu khái niệm, rõ mục đích, ý nghĩa, tác dụng, sự cần thiết phải thực hiện tự phê bình và phê bình; phương châm, yêu cầu, đối tượng, nội dung, phương pháp hình thức tự phê bình và phê bình; đồng thời cũng chỉ rõ những vấn đề cần tránh và khắc phục trong tự phê bình và phê bình.

Phần thứ hai: Giới thiệu một số bài viết về tự phê bình và phê bình trong Đảng, trong đó có các bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí tư Nguyễn Phú Trọng  khai mạc và bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XI; Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng. Trong các bài phát biểu nói trên, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phân tích đầy đủ, cụ thể, sâu sắc về mục đích ý nghĩa, tác dụng, sự cần thiết phải tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, yêu cầu, nội dung, đối tượng, hình thức, phương pháp tự phê bình và phê bình, đồng thời khẳng định tự phê bình và phê bình vừa là một trong những nguyên tắc cơ bản, vừa là quy luật phát triển của Đảng Cộng sản cách mạng, chân chính. Ngoài ra, còn có 16 bài viết của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, cán bộ, đảng viên dưới các chủ đề khác nhau nhằm phân tích rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình trong Đảng, trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; khẳng định thang thuốc hay nhất là tự phê bình và phê bình, tự phê bình và phê bình là vũ khí sắc bén để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là vũ khí sắc bén để sửa chữa khuyết điểm và phát triển ưu điểm; để tự phê bình và phê bình thực sự là vũ khí, tự phê bình và phê bình vũ khí của đảng viên; cách chuẩn bị để thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình; thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình đối với cán bộ lãnh đạo; khía cạnh văn hoá trong tự phê bình và phê bình; vì sao tự phê bình và phê bình chưa được thực hiện có hiệu quả, những giải pháp nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong Đảng...

Phần thứ ba: Nghị quyết và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), như: Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Quy định của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên...

Với những nội dung trên, cuốn sách Tự phê bình và phê bình trong Đảng sẽ giúp các cấp uỷ tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên nghiên cứu, vận dụng thực hiện tốt việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI).

Cao Văn Thống


 

 1. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
 2. Quy định pháp luật về hợp đồng lao động
 3. Tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám...
 4. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám...
 5. Khám phá lịch sử Việt Nam
 6. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám...
 7. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm
 8. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 9. Luật công đoàn năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 10. Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2013...
 11. Nghị định số 115/NĐ-CP về quản lý, bảo quản tang vật...
 12. Quy định pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập
 13. Tìm hiểu pháp luật về bảo tồn di sản văn hoá
 14. Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ...
 15. Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới
 16. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
 17. Hiến pháp nước CHXHCNVN
 18. Sổ tay công tác Đảng
 19. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
 20. Phát triển văn hoá với tư cách nền tảng tinh thần của xã hội
 21. Giá trị của đạo đức nho giáo trong thời đại ngày nay
 22. Tín ngưỡng truyền thống Việt Nam (Hỏi - đáp)
 23. Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố - Những kiến thức cơ bản
 24. C.Mác và Ph.Ăngghen Tuyển tập - Tập VI (Tiếng Lào)
 25. Lý luận và kinh nghiệm của ĐCSVN về công tác dân vận
 26. Theo dấu chân Bác Hồ
 27. Hội người cao tuổi Việt Nam và công tác chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi (Hỏi - đáp)
 28. Hiện đại hoá giáo dục
 29. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Đông Trung (1930-2010)
 30. Chu Văn An - Người thầy của muôn đời

 


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l