Trang chủ Các ấn phẩm khác Lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam (đến năm 2010)

Lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam (đến năm 2010)

Read More

lich-su-nganhdaukhilchu-sunganhdaukhi2 lich-sunganhdaukhi3

 


Tác giả: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Số trang: Tập I: 450 trang; Tập II: 684 trang; Tập III: 592 trang

Ngay từ cuối những năm 50 của thế kỷ XX, xây dựng và phát triển ngành Dầu khí đã được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh chú ý quan tâm. Kể từ khi Đoàn thăm dò dầu lửa (mang số hiệu 36 dầu lửa) được thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, với nhiều tên gọi và hình thức tổ chức khác nhau, ngành Dầu khí Việt Nam đã luôn đổi mới và phát triển cùng với sự lớn mạnh của sự nghiệp cách mạng của nước ta. Từ sau khi đất nước thống nhất, những nỗ lực vươn lên không ngừng của cán bộ, công nhân, viên chức của ngành Dầu khí cùng sự giúp đỡ hợp tác của các nước, đặc biệt là sự giúp đỡ chí tình, anh em của Liên Xô,... ngành Dầu khí có sự phát triển vượt bậc.

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, ngành Dầu khí Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, vươn lên trở thành tập đoàn kinh tế đầu tàu của đất nước. Năm 2010, doanh thu toàn ngành đạt 478,4 nghìn tỷ đồng, tương đương trên 23 tỷ USD, chiếm 23% GDP của cả nước, nộp thu ngân sách Nhà nước. Để có được những thành công ấy, lớp lớp những người "đi tìm lửa" đã vượt qua muôn vàn khó khăn, nếm mật, nằm gai tìm kiếm nguồn "vàng đen" ròng rã nửa thế kỷ.

Với những thành tích đã đạt trong nửa thế kỷ qua, ngành Dầu khí đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng các danh hiệu cao quý: Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Anh hùng Lao động và nhiều phần thưởng khác v.v..

Nhằm đúc kết những thành tựu đạt được trong 50 năm qua, giữ gìn những giá trị và kinh nghiệm của các thế hệ; đồng thời tăng cường giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ của ngành, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản bộ sách Lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam (đến năm 2010).

Nội dung bộ sách trình bày những hoạt động và tổ chức Dầu khí đầu tiên ở nước ta từ những năm 60 của thế kỷ XX, qua nhiều hình thức tổ chức như Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Các hoạt động cụ thể của ngành Dầu khí trong từng giai đoạn được các tác giả nêu tỉ mỉ, có nhiều dẫn chứng sinh động. Xuyên suốt nội dung bộ sách, sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ tạo điều kiện của Đảng và Nhà nước ta đối với sự phát triển của ngành Dầu khí được khắc họa rõ nét. Các tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp dầu khí cũng được trình bày khái quát trong bộ sách.

Bộ sách được chia thành 3 tập:

Tập I giới thiệu Phần thứ nhất: Những hoạt động và tổ chức Dầu khí đầu tiên ở Việt Nam; và Phần thứ hai: Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam (1975-1990)

Tập II giới thiệu Phần thứ ba: Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (1990-2006)

Tập III giới thiệu Phần thứ tư: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (2006-2010)

Ngoài ra, bộ sách còn có phần Phụ lục do Petrovietnam cung cấp tư liệu ghi lại một số hiệp định, hợp đồng, thỏa thuận dầu khí trong nước và nước ngoài; các chương trình, đề tài nghiên cứu; tóm lược biên bản các kỳ họp Hội đồng Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro; các giếng khoan địa chất và tìm kiếm, thăm dò dàu khí; công tác đào tạo; tóm tắt nội dung Chiến lược đầu tiên của ngành Dầu khí; một số nhận định về mô hình Dầu khí đã kinh qua; cơ cấu tổ chức và nhân sự chủ chốt của ngành qua các thời kỳ...

Cuối cùng, xin trích lời giới thiệu của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trong bộ sách Lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam (đến năm 2010), đánh giá sự phát triển và đóng góp to lớn của ngành Dầu khí đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước như sau: "Suốt nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, ngành Dầu khí Việt Nam đã trở thành một tập đoàn kinh tế quan trọng, đầu tàu của nền kinh tế Việt Nam và có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt là trong giai đoạn xây dựng đất nước, ngành Dầu khí Việt Nam đã góp phần đưa đất nước ta thoát tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội và đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".

 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

Quan ly NN ve BCVT va CNTT

Tác giả: TS. Lê Minh Toàn

Số trang: 356

Giá tiền: 58.000 đồng

Trong những năm qua, ngành bưu chính, viễn thông đã liên tục phát triển, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, ngành công nghệ cao đóng vai trò động lực cho việc thúc đẩy các ngành khác. Tổ chức và quản lý của ngành cũng từng bước được đổi mới: tách quản lý nhà nước và sản xuất kinh doanh, mở rộng các ngành dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó là quá trình hội nhập, toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đã tác động mạnh đến bưu chính, viễn thông. Tất cả  những tác động đó đặt ra yêu cầu phải đổi mới mô hình quản lý, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực bưu chính, viễn thông.

Quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin là một trong các nội dung quan trọng được đưa vào “Chương trình triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin” của Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao vai trò và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thông tin và truyền thông, đưa pháp luật chuyên ngành đến với mọi tầng lớp nhân dân.

Xuất phát từ yêu cầu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin (Dùng cho đào tạo cán bộ quản lý và quản trị kinh doanh) do TS. Lê Minh Toàn biên soạn.

Nội dung cuốn sách cung cấp các kiến thức cơ bản có liên quan đến quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin bao gồm: hệ thống cơ quan quản lý, quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, tần số vô tuyến điện, internet, thanh tra và xử lý vi phạm về thông tin và truyền thông.

Cuốn sách không chỉ là tài liệu tham khảo hữu ích phục vụ công tác quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, đặc biệt là các cán bộ quản lý, viên chức đang làm việc tại các sở thông tin và truyền thông, phòng văn hóa và thông tin tại các tỉnh, thành phố; mà còn góp phần phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin cho các học viên, sinh viên đang theo học các hệ đào tạo tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, các trung tâm đào tạo của ngành và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.


chinh-sach


Tác giả: Nguyễn Ngọc Quỳnh

Số trang: 364 trang

Giá tiền: 59.000đ

Khái niệm chính sách tôn giáo trong cuốn sách này được dùng để chỉ những quy định của Nhà nước phong kiến triều Nguyễn đối với tôn giáo nhằm điều chỉnh, hướng dẫn các hành vi, hoạt động tôn giáo của tổ chức, cá nhân diễn ra phù hợp với các quy định của Nhà nước phong kiến (luật, chiếu, chỉ, dụ...). Vì vậy, cũng có thể coi, chính sách tôn giáo thời Tự Đức nói riêng cũng như của cả thời kỳ phong kiến ở Việt Nam nói chung là thái độ ứng xử của nhà nước phong kiến đối với các tôn giáo. Với ý nghĩa như vậy, khái niệm chính sách tôn giáo thời phong kiến không hoàn toàn giống như ý nghĩa của khái niệm này thời hiện đại.

Trong lịch sử Việt Nam, cho tới những năm đầu thế ký XX vẫn chưa có "chính sách tôn giáo" đầy đủ theo nghĩa hiện đại. Nghĩa là quan hệ giữa nhà nước và các tổ chức tôn giáo chưa được định chế bằng luật pháp và các văn bản pháp luật, mà các nhà nước phong kiến ở Việt Nam thường sử dụng các văn bản của triều đình như chiếu, chỉ, dụ... để quản lý và vận hành các tôn giáo. Tuy vậy, vẫn có những nhân tố có thể xếp vào phạm trù chính sách tôn giáo. Ở Việt Nam, Trung Hoa và một số nước phương Đông trong thời kỳ phong kiến, vua là người nắm cả thế quyền lẫn thần quyền, nhà nước sử dụng các định chế  ở các mức độ từ cao đến thấp (cao nhất là luật, thấp hơn là chỉ, dụ) nhằm điều chỉnh các hành vi xã hội trong lĩnh vực tôn giáo. Các triều đại ở Việt Nam từ Lý – Trần đến Lê – Nguyễn đều có những ứng xử với tôn giáo theo cách thức này. Hiện nay, trong các văn bản pháp luật Việt Nam, chính sách tôn giáo bao gồm các văn bản, chủ trương của Nhà nước đối với các tôn giáo.

Nhà nước phong kiến Việt Nam thời Tự Đức là nhà nước quân chủ chuyên chế, tất cả quyền hành tập trung trong tay nhà vua. Trên thực tế, năng lực và tính cách của các ông vua là những nhân tố quyết định các chính sách đương thời. Tuy nhiên, bên cạnh vai trò của nhà vua còn có bộ máy quan lại với chức năng cố vấn và thực thi các chính sách. Tùy từng thời kỳ và tùy từng công việc mà bộ máy này có những ảnh hưởng nhất định đến nhà vua và nhiều khi trở thành áp lực đối với việc ban hành các chính sách, nhưng rất khó xác định mức độ ảnh hưởng của bộ máy này với các chính sách đương thời vì những văn bản của nhà nước đều do chính tay nhà vua "ngự phê". Mặt khác, những chính sách của nhà nước trong quá trình thực hiện cũng có những sai lệch nhất định tùy theo từng điều kiện, hoàn cảnh và phạm vi cụ thể. Do vậy, khái niệm chính sách tôn giáo thời Tự Đức được sử dụng trong cuốn sách sẽ bao hàm cả những nội dung trên, khai thác tối đa những nguồn tài liệu đa chiều để rút ra những nhận xét, đánh giá.

Nội dung cuốn sách Chính sách tôn giáo thời Tự Đức (1848-1883) sẽ tập trung giải quyết những vấn đề chính sau đây:

Thứ nhất, tìm hiểu bối cảnh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội Việt Nam thế kỷ XIX, những nguy cơ và tác động mà triều đình Tự Đức phải đối diện trong quá trình bị thực dân và truyền giáo.

Thứ hai, tìm hiểu tình hình sinh hoạt, tôn giáo và chính sách đối với các tôn giáo lớn thời Tự Đức như Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và Công giáo.

Thứ ba, phân tích những nguyên nhân cơ bản, những hạt nhân hợp lý, cũng như những nghịch lý trong chính sách tôn giáo thời Tự Đức, từ đó rút ra những mặt tích cực cũng như hạn chế trong thái độ ứng xử của triều vua này đối với các tôn giáo, những bài học kinh nghiệm và ý nghĩa lịch sử để góp phần giải quyết các vấn đề chính trị, xã hội ở nước ta hiện nay nói chung và cho việc hoàn thiện chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta nói riêng.


doi-moi-nang-cao

Tác giả: GS. TS. Tạ Ngọc Tấn - PGS. TS. Lê Quốc Lý (Đồng chủ biên)

Số trang: 628 trang

Giá tiền: 97.000đ

Cuốn sách gồm 32 bài viết của các nhà khoa học nghiên cứu về vấn đề đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Trên cơ sở phân tích, lý giải để tìm ra nguyên nhân yếu kém của các doanh nghiệp nhà nước, các nhà khoa học đưa ra các cơ sở khoa học và giải pháp nhằm đổi mới hoạt động của các doanh nghiệp nhằm đáp ứng các mục tiêu, kỳ vọng trong môi trường kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập.

Các bài viết trong cuốn sách gồm 4 nội dung chính:

- Một là, những luận bàn về vị trí, vai trò, bản chất và sự cần thiết của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cũng như việc thực thi các vai trò đó của hệ thống doanh nghiệp nhà nước hiện nay.

- Hai là, những phân tích, bình luận đa chiều về thực trạng hoạt động của doanh nghiệp nhà nước ở nước ta hiện nay theo các góc nhìn của kiểm toán, của cơ quan đầu tư, cơ quan nghiên cứu, cơ quan quản lý cũng như của người trong cuộc.

- Ba là, những nghiên cứu chuyên sâu về từng khía cạnh của doanh nghiệp nhà nước như cán bộ, ngân hàng, mô hình hoạt động…

- Bốn là, những nghiên cứu về nước ngoài để rút ra bài học cho Việt Nam.


Thanthe va sn cu HTK2

Tác giả: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam

Số trang: 860

Huỳnh Thúc Kháng là gương mặt tiêu biểu của phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX, là nhân vật tạo nên cái “gạch nối” lịch sử gắn kết phong trào yêu nước của các chiến sĩ Duy tân với phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuộc đời Cụ là tấm gương sáng ngời về truyền thống hiếu học, nếp sống thanh cao, giản dị, không màng danh lợi, suốt đời vì nước, vì dân.

Kỷ niệm 65 năm ngày mất của Cụ Huỳnh Thúc Kháng (21-4-1947 – 21-4-2012), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học Thân thế và sự nghiệp Cụ Huỳnh Thúc Kháng (1876-1947).

Bằng trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm và tình cảm đối với chí sĩ yêu nước – Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng, chỉ trong một thời gian ngắn, đã có nhiều tác giả là các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà nghiên cứu… trong cả nước đã gửi tham luận tới Ban tổ chức Hội thảo.

Sau Hội thảo, Ban biên tập lựa chọn một số bài để in thành sách phục vụ nghiên cứu, tham khảo, quản lý nhà nước… Cuốn sách phản ánh một cách sinh động, có hệ thống về truyền thống quê hương, thân thế, sự nghiệp và trước tác của Cụ Huỳnh; về vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, tinh thần của Cụ.


dao duc bac ho

Tác giả: Tiến sĩ Trần Viết Hoàn

Số trang: 360

Giá bìa: 90.000.đ

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, Người luôn quan tâm đến vấn đề đạo đức và vai trò của đạo đức trong đấu tranh cách mạng. Thấu hiểu đạo đức là nền tảng, là cái gốc của người cách mạng nên suốt đời, Người kiên trì giáo dục phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên và toàn dân ta. Đối với bản thân, Người luôn thường xuyên tự rèn luyện và là một tấm gương sáng, mẫu mực về đạo đức. 

Trong tác phẩm Đạo đức cách mạng đăng trên Tạp chí Học tập số tháng 12 năm 1958 với bút danh Trần Lực - người viết: "Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong". Người cho rằng, mọi thói hư, tật xấu của cán bộ, đảng viên đều xuất phát từ lòng tham muốn danh lợi, địa vị cho cá nhân mình. Người cho đó là chủ nghĩa cá nhân vô cùng nguy hiểm, nó sinh ra hàng trăm thứ bệnh trong đó có bệnh: quan liêu, tham nhũng, bè phái, xu nịnh, hiếu danh, kiêu ngạo... Vì vậy ta phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tính tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật...  

Nhằm giúp bạn đọc hiểu và tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản lần thứ tư cuốn sách Đạo đức Bác Hồ - Tấm gương soi cho muôn đời của TS. Trần Viết Hoàn.

Cuốn sách gồm nhiều bài viết ngắn gọn, mộc mạc, chân thực nhưng hết sức sinh động về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác cũng như những sinh hoạt đời thường của Người. Sự chỉ bảo ân cần cùng những lời dạy thiết thực về đạo đức cách mạng là vũ khí để đấu tranh chống lại các hiện tượng tha hóa về đạo đức trong đời sống xã hội.

Bao năm tháng trôi qua, những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng đến nay vẫn còn nguyên giá trị và mang hơi thở của thời đại.

                                                                                        Võ Văn Hoa


 

Huong dan nghiep vu ctac van phong cap uy o co so

Tác giả: Đỗ Quốc Toán (Chủ biên), Phạm Thị Thinh

Số trang: 208 trang

Giá tiền: 37.000đ

Công tác văn phòng cấp ủy ở cơ sở có nhiều nhiệm vụ như: giúp cấp ủy lập và thực hiện chương trình công tác tuần, tháng, quý, năm, toàn khóa; giúp cấp ủy nắm tình hình và chuẩn bị các báo cáo định kỳ; giúp thường trực cấp ủy tổ chức các hội nghị cấp ủy, các cuộc làm việc; làm thư ký ghi biên bản các hội nghị cấp ủy; làm công  tác văn thư, lưu trữ; giúp cấp ủy thu - nộp đảng phí theo quy định, làm thủ quỹ của cấp ủy, quản lý tài sản trong trụ sở của cấp ủy; thường trực giúp cấp ủy tiếp đón khách, đảng viên và nhân dân đến liên hệ công tác, giải quyết các yêu cầu liên quan đến cấp ủy, v.v.. Để đảm đương được tốt các nhiệm vụ này đòi hỏi cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy ở cơ sở phải có kiến thức cả về lý luận và thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng.

Với mục đích nâng cao chất lượng nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy ở cơ sở, cung cấp tài liệu hữu ích cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy ở cơ sở, căn cứ vào các văn bản hiện hành của Đảng và các hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách: Hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy ở cơ sở, do tác giả Đỗ Quốc Toán hiện công tác tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng chủ biên.

Cuốn sách gồm hai phần:

Phần thứ nhất: Hỏi - đáp về nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy ở cơ sở. Ở phần này, dưới dạng câu hỏi và trả lời được rút ra từ kinh nghiệm thực tế ở văn phòng cấp ủy các cấp, các tác giả đã tập trung hướng dẫn năm nội dung chính của công tác văn phòng cấp ủy ở cơ sở, đó là: công tác phục vụ cấp ủy; thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản; quản lý văn bản và lập hồ sơ; quản lý và sử dụng con dấu; quản lý tài liệu lưu trữ.

Phần thứ hai: Mẫu văn bản và sổ sách thường dùng trong công tác văn phòng cấp ủy ở cơ sở, giới thiệu những biểu mẫu liên quan đến các nội dung nêu trên như: mẫu văn bản dùng trong đại hội đảng bộ cơ sở; mẫu văn bản của cấp ủy cơ sở và mẫu nhiều loại sổ sách, hồ sơ và thể thức của văn bản.

Với nội dung ngắn gọn, súc tích, khoa học, cuốn sách giúp cho những cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy ở cơ sở dễ dàng nắm được những nội dung chính của nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy và cập nhật được những biểu mẫu mới nhất liên quan đến nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy.


tai-lieu

Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

Số trang: 188 trang

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 12 đến ngày 19-1-2011 tại Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị - xã hội không những có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam mà còn có ý nghĩa quốc tế sâu sắc. Những thành tựu và đường lối đổi mới là những bài học và kinh nghiệm quý báu góp phần vào kho tàng lý luận về xây dựng chủ nghĩa xã hội của những người cộng sản thế giới. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của đất nước ta như: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam…

Nhằm đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu, quán triệt, học tập nghị quyết của cán bộ, đảng viên và nhân dân sau mỗi kỳ Đại hội Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Tài liệu  hỏi – đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Cuốn sách phân tích, luận giải, làm rõ những nội dung cơ bản nhất, quan trọng nhất của các văn kiện Đại hội XI dưới hình thức câu hỏi và trả lời. Cuốn sách bao gồm 62 câu hỏi và trả lời ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, mang tính chọn lọc, có bố cục rõ ràng, khoa học, được chia thành 5 phần:

Phần mở đầu: Ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XI (gồm 1 câu hỏi – trả lời)

Phần thứ nhất: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) (gồm 12 câu hỏi – trả lời)

Phần thứ hai: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 (gồm 21 câu hỏi – trả lời)

Phần thứ ba: Báo cáo chính trị tạo Đại hội XI của Đảng (gồm 19 câu hỏi – trả lời)

Phần thứ tư: Về bổ sung và sửa đổi Điều lệ Đảng của Đại hội XI (gồm 9 câu hỏi – trả lời)

Cuốn sách đã giúp người đọc nắm bắt được những thông tin liên quan đến các vấn đề trên một cách rõ ràng và chính xác nhất. Từ đó, góp phần định hướng cho toàn Đảng, toàn dân ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đây là tài liệu cần thiết, cung cấp tư liệu cho những đối tượng quan tâm nghiên cứu sâu hơn về quan điểm, đường lối của Đảng thể hiện trong các văn kiện Đại hội XI.


Giao trinh Luat HS QT

Tác giả: TS. GVCC. Nguyễn Ngọc Chí (Chủ biên)

Số trang: 456

Trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, bên cạnh những mặt tích cực trong quan hệ kinh tế quốc tế, kèm theo đó là sự gia tăng nhanh chóng các loại tội phạm quốc tế. Điều này đòi hỏi các quốc gia phải cùng nhau nỗ lực trong việc hợp tác ngăn chặn tội phạm, thiết lập công lý, bảo đảm cho quyền con người được tôn trọng, chủ quyền quốc gia được toàn vẹn. Muốn vậy, các quốc gia phải thiết lập một công cụ để đấu tranh ngăn chặn tội ác quốc tế. Công cụ đó chính là luật hình sự quốc tế.

Luật hình sự quốc tế có vai trò quan trọng trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm quốc tế, là công cụ pháp lý hữu hiệu để xét xử tội phạm và là cơ sở pháp lý cho sự hợp tác đấu tranh ngăn chặn tội phạm trên phạm vi toàn cầu. Do tính chất đa dạng và phức tạp cùng những nguyên tắc đặc trưng riêng của nó, nhất là mối quan hệ giữa các quốc gia là vấn đề phức tạp, còn nhiều quan điểm chưa thống nhất nên đến nay, có một số quốc gia chưa gia nhập thiết chế pháp luật hình sự quốc tế trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, ViệtNamđã có rất nhiều những nỗ lực và trách nhiệm trong việc hợp tác đấu tranh, phòng ngừa loại tội phạm này.

Cuốn sách Giáo trình luật hình sự quốc tế do TS. GVCC. Nguyễn Ngọc Chí chủ biên giúp bạn đọc có thêm những thông tin cơ bản nhất về sự hình thành và phát triển của luật hình sự quốc tế; các nguyên tắc của luật hình sự quốc tế; tội ác quốc tế; tội phạm xuyên quốc gia; các thiết chế tư pháp quốc tế về luật hình sự Việt Nam và luật hình sự quốc tế…


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l