Trang chủ Kinh điển Cẩm nang về kỹ năng giám sát của Đảng

Cẩm nang về kỹ năng giám sát của Đảng

cam-nangvekynagTác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

Số trang: 244 trang

Quá trình thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Hướng dẫn của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện công tác giám sát của Đảng của các cấp ủy, các ban của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và của chi bộ đã đạt được kết quả  bước đầu rất quan trọng, góp phần phục vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của các địa phương, đơn vị và trong toàn Đảng. Tuy nhiên, giám sát là nhiệm vụ mới, chủ thể giám sát là nhiệm vụ còn có những khó khăn, lúng túng về nhận thức, vận dụng thực hiện nguyên tắc, phương pháp, trình tự, thủ tục giám sát, về xác định đối tượng, nội dung giám sát cụ thể đối với tổ chức đảng và đảng viên; đối tượng giám sát còn nhận thức chưa đúng, chưa nắm vững quyền và trách nhiệm của mình khi được giám sát.

Để góp phần thống nhất nhận thức và hành động trong thực hiện công tác giám sát, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Cẩm nang về kỹ năng giám sát của Đảng.

Cuốn sách gồm ba phần:

Phần thứ nhấtMột số vấn đề chung về công tác giám sát của Đảng, nêu rõ khái niệm, đặc trưng; vị trí, vai trò, nguyên tắc, hình thức, phương pháp giám sát; phạm vi, chủ thể, đối tượng, nội dung giám sát; sự cần thiết phải giám sát...

Phần thứ haiĐối tượng, nội dung, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm giám sát của Đảng, nêu cụ thể về kỹ năng thực hiện giám sát của từng chủ thể giám sát; trách nhiệm và quyền của đối tượng giám sát.

Phần thứ ba Một số văn bản về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Cuốn sách là tài liệu thiết thực giúp cho các cấp ủy, các ban của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, chi bộ, cán bộ, đảng viên, cán bộ kiểm tra nghiên cứu, nắm vững, vận dụng thực hiện tốt công tác giám sát theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

My thuat moi truong DT TL-HN

Tác giả: TS. Nguyễn Văn Dương

Số trang: 228

Giá tiền: 67.000 đồng

Hiện nay, môi trường thẩm mỹ là vấn đề đang được đặt ra trước sự phát triển và hình thành nhanh chóng các trung tâm đô thị. Môi trường nói chung và mỹ thuật môi trường nói riêng có ảnh hưởng quan trọng và tác động trực tiếp tới sự phát triển của cuộc sống con người và xã hội. Tổ chức Văn hóa, giáo dục và khoa học của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chủ trì và phát động trên toàn thế giới việc xây dựng, cải tạo và bảo vệ môi trường thẩm mỹ, môi trường sinh thái.

Sau hơn 25 năm đổi mới, đất nước ta đang chuyển mình với những thay đổi lớn lao, các đô thị phát triển nhanh và mạnh. Quá trình đổi mới những năm qua ở các vùng kinh tế và các đô thị trong nước đã hình thành nên các vùng kinh tế trọng điểm, trong đó Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước – là một trong những nơi phát triển mạnh mẽ nhất. Nhiều công trình văn hóa, công sở, giao thông, công nghiệp, nhà ở và nhiều công trình nghệ thuật được đầu tư xây dựng mới làm thay đổi diện mạo thành phố… Song, bên cạnh đó cũng nảy sinh nhiều vấn đề bức xúc về môi trường thẩm mỹ.

Mỹ thuật môi trường không phải là một thực thể riêng biệt mà nó nằm trong mối tổng hòa có liên quan mật thiết với môi trường sinh thái, môi trường tự nhiên và môi trường xã hội… Do đó, nghiên cứu mỹ thuật môi trường đô thị Hà Nội hiện nay sẽ góp phần vào công việc bảo tồn, phát huy tinh hoa truyền thống văn hóa của dân tộc và xác định vai trò, chức năng và giá trị của mỹ thuật môi trường trong đô thị.

Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo về những vấn đề trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Mỹ thuật môi trường đô thị Thăng Long – Hà Nội của Tiến sĩ Nguyễn Văn Dương.

Cuốn sách bước đầu xác định cơ sở lý luận khoa học về mỹ thuật môi trường để nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan thực trạng mỹ thuật môi trường Hà Nội, qua đó đề xuất một số giải pháp về sự liên kết đa ngành, đồng bộ trong quá trình quy hoạch xây dựng mỹ thuật môi trường đô thị Thủ đô.

Nội dung kết cấu cuốn sách gồm bốn chương: Tổng quan về mỹ thuật môi trường; Mỹ thuật môi trường đô thị Hà Nội trước năm 1945; Mỹ thuật môi trường đô thị Hà Nội từ năm 1945 đến nay; Một số định hướng và giải pháp xây dựng mỹ thuật môi trường đô thị Hà Nội, cùng nhiều ảnh phụ bản có giá trị minh họa và tham khảo hữu ích.


Su dung Internet an toan va hieu qua

Tác giả: KS. Hoàng Hồng

Số trang: 232

Internet đang ngày càng phát triển với tốc độ như vũ bão tại Việt Nam. Đến nay, số người sử dụng Internet của nước ta gần bằng 33% số dân, một mức khá cao ở khu vực Đông Nam Á và châu Á. Nhờ Internet, mọi người có thể mở rộng quan hệ đến các bạn bè trên thế giới, trong đó Chat là một hình thức giao lưu kết bạn thật thú vị nếu như nó được sử dụng đúng mục đích. Xét về mặt tích cực, Internet giúp ích rất nhiều cho mọi người trong cuộc sống với những tiện ích mà nó mang lại: thông tin các mặt, học tập online, trau dồi trình độ tin học, ngoại ngữ, xem phim, trò chơi trực tuyến, ứng xử giao tiếp, bày tỏ ý kiến, học hỏi kinh nghiệm… Kiến thức trên mạng thật đa dạng, rộng lớn. Internet là đòn bẩy giúp phát huy sức mạnh cộng đồng, trong đó có sức mạnh của những người trẻ, góp sức xây dựng và phát triển khoa học, công nghệ, phát triển kinh tế tri thức.

Tuy nhiên, Internet với những lợi hại khó lường có thể ví như con dao hai lưỡi đối với người sử dụng, thậm chí với cả xã hội, nhất là với người trẻ. Điều quan trọng là phải tạo cho mọi người có “sức đề kháng” với những ẩn họa trong các trang web. Muốn vậy, cùng với việc tăng cường giáo dục, đạo đức, nhân cách, bản lĩnh, hướng dẫn, xây dựng mục đích sử dụng Internet đúng đắn, cần trang bị những kiến thức để truy cập web một cách an toàn và hiệu quả.

Nhằm góp phần đáp ứng những yêu cầu nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật phối với với Nhà xuất bản Giao thông vận tải xuất bản cuốn sách: Sử dụng Internet an toàn và hiệu quả trong khuôn khổ Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn năm 2012.

Nội dung cuốn sách được chia thành 4 phần và 11 chương: Phần I: “Internet và những chuẩn bị cần thiết trước khi cài đặt kết nối Internet”; Phần II: “Những nguy cơ tiềm ẩn và cách phòng chống”; Phần III: “Bảo mật khi truy cập Internet và sử dụng thư điện tử”; Phần IV: “Sử dụng Internet an toàn cho trẻ em”.


Nguyen Duy Trinh nguoi cs kien cuong

Tác giả: Nhiều tác giả

Số trang: 484

Đồng chí Nguyễn Duy Trinh là một nhà hoạt động chính trị, kinh tế, ngoại giao tài đức vẹn toàn, là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân ở vùng quê nghèo khó nhưng giàu truyền thống cách mạng của xứ Nghệ, chứng kiến nỗi nhục của người dân mất nước, đồng chí đã sớm mang trong mình tinh thần yêu nước và giác ngộ cách mạng.

Bảy mươi lăm tuổi đời, gần sáu mươi năm hoạt động cách mạng liên tục ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam của đất nước, đồng chí Nguyễn Duy Trinh đã được Đảng và Nhà nước giao phó nhiều trọng trách. Cuộc đời hoạt động của đồng chí gắn với những trang sử hào hùng của dân tộc ta.

Nhằm giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho cán bộ và nhân dân, ghi nhớ, tri ân những đóng góp của các đồng chí cách mạng tiền bối, trong đó có đồng chí Nguyễn Duy Trinh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách: Nguyễn Duy Trinh – Người cộng sản kiên cường, nhà ngoại giao tài năng (Hồi ký). Cuốn sách xuất bản trên cơ sở kế thừa phần lớn các bài viết được rút ra từ cuốn sách Nguyễn Duy Trinh – Hồi ký và tác phẩm xuất bản năm 2003 và bổ sung nhiều bài viết mới về những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Duy Trinh trong lĩnh vực ngoại giao.

Cuốn sách gồm hai phần:

Phần thứ nhất: Đồng chí Nguyễn Duy Trinh với cách mạng Việt Nam, gồm hai tập hồi ký của đồng chí Nguyễn Duy Trinh và các bài viết của một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lão thành cách mạng và cán bộ có quan hệ công tác gần gũi với đồng chí Nguyễn Duy Trinh qua các thời kỳ cách mạng.

Phần thứ hai: Đồng chí Nguyễn Duy Trinh với sự nghiệp ngoại giao, gồm các bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, lãnh đạo Bộ Ngoại giao qua các thời kỳ, các bài tham luận tại Hội thảo khoa học Đồng chí Nguyễn Duy Trinh và sự nghiệp ngoại giao nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh (15-7-1919 – 15-7-2010) do Bộ Ngoại giao tổ chức năm 2010.


doanh-nghiep-nong-nghiep

Tác giả: ThS. Nguyễn Dũng

Số trang: 240 trang

Giá tiền: 110.000đ

Doanh nghiệp của nước ta nói chung, của huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai nói riêng có lịch sử phát triển chưa dài, nhưng cũng đã đạt được những tiến bộ nhất định. Trong quá trình phát triển, các doanh nghiệp này còn gặp nhiều khó khăn và thách thách. Do đó, việc nhìn nhận và đánh giá lại tiến trình phát triển cũng như xem xét kỹ hơn những tác động kinh tế - xã hội của loại hình doanh nghiệp này sẽ rất cần thiết để có thể hiểu rõ được những căn nguyên của các vấn đề, từ đó hy vọng tìm ra được những giải pháp thích hợp nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho sự phát triển, phát huy những tác động tích cực và hạn chế những tác động tiêu cực của chúng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do vậy, cuốn sách Doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai được biên soạn sẽ phần nào đáp ứng được nhu cầu đó.

Cuốn sách bao gồm ba chương, được kết cấu lôgic chặt chẽ, văn phong ngắn gọn, tóm lược và khái quát nhiều nội dung, trình bày, phân tích nhiều vấn đề liên quan đến doanh nghiệp nông nghiệp huyện Chư Sê: cơ sở lý luận và thực tiễn về doanh nghiệp nông nghiệp trong nền kinh tế thị trường, thực trạng hoạt động của doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn huyện từ năm 2005 đến nay, trên cơ sở đó, đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nông nghiệp. Qua cuốn sách, bạn đọc sẽ có được nhiều tri thức khoa học và kinh nghiệm thực tiễn.

Cuốn sách do một tác giả đã có 25 năm công tác trên địa bàn, và từng làm công tác kế hoạch của huyện, quản lý doanh nghiệp, và có sự am hiểu sâu sắc về thực tiễn của địa phương và doanh nghiệp, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, vì vậy đây sẽ là tài liệu bổ ích góp phần tìm lời giải cho sự phát triển doanh nghiệp nông nghiệp, cũng như trong việc khai thác, sử dụng một cách tối đa, có hiệu quả nguồn lực và tiềm năng sản xuất. Ngoài ra, cuốn sách còn có nhiều đóng góp trong việc hoạch định chính sách phát triển nông nghiệp nói chung, doanh nghiệp nông nghiệp nói riêng không chỉ trên địa bàn huyện Chư Sê mà còn ở nhiều địa phương khác của tỉnh Gia Lai và cả nước trong thời gian tới.phong-trao-Dong-khoi


Tác giả: TS. Lâm Quang Láng

Số trang: 196 trang

Giá tiền: 29.000đ

Cuốn sách Phong trào đồng khởi ở An Giang được xuất bản với mong muốn dựng lại các quá trình cơ bản của cuộc Đồng khởi ở An Giang, đồng thời cung cấp thêm tư liệu làm rõ hơn và đầy đủ hơn một sự kiện quan trọng của An Giang, góp phần làm cho việc làm rõ thêm phong trào Đồng khởi ở miền Nam. Bên cạnh ý nghĩa làm rõ một trong những truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của nhân dân An Giang dưới sự lãnh đạo của Đảng, cuốn sách còn góp phần làm sáng tỏ những vấn đề khoa học như: vấn đề vận dụng đường lối lãnh đạo của Đảng ta vào thực tiễn cách mạng ở địa phương; vấn đề lựa chọn hình thức, biện pháp tổ chức quần chúng đấu tranh trong điều kiện tương quan lực lượng ta – địch quá chênh lệc về nhiều mặt… Cuốn sách thể hiện tấm lòng của thế hệ đi sau luôn trân trọng đao lý “uống nước nhớ nguồn” cao quý của dân tộc.

Nội dung cuốn sách gồm ba chương:

-          Chương 1: Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội và lịch sử phong trào đấu tranh cách mạng của tỉnh An Giang trước Đồng khởi (1954-1959)

-          Chương 2: Đồng khởi ở An Giang (cuối năm 1960 đầu năm 1961)

-          Chương 3: Đặc điểm và bài học lịch sử của phong trào Đồng khởi cuối năm 1960 đầu năm 1961 ở An Giang.


phongtraochanhung2

Tác giả: Lê Tâm Đắc

Số trang: 304 trang

Giá tiền: 51.000đ

Du nhập và phát triển ở nước ta hơn 2.000 năm, Phật giáo ngày càng khẳng định là một thành tố văn hóa không thể thiếu tạo nên bản sắc văn hóa Việt, là nhu cầu sinh hoạt tinh thần quan trọng của người dân Việt Nam. Từ khi du nhập cho đến nay, trải qua nhiều chặng đường phát triển, Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Việc nghiên cứu, tìm hiểu về những chặng đường phát triển của Phật giáo Việt Nam là một việc làm cần thiết, có ý nghĩa trong quá trình hoạch định đường hướng, phát triển Phật giáo trong tương lai.

Trong sự phát triển của Phật giáo Việt Nam thế kỷ XX, phong trào chấn hưng Phật giáo có một vị trí và vai trò hết sức quan trọng. Sự xuất hiện và phát triển của phong trào này mang tính chất như một cuộc cách mạng "Phật giáo", với sự đổi mới trên nhiều phương diện căn bản như: đổi mới việc nghiên cứu, lý giải kinh điển và giáo lý của Phật giáo; đổi mới nội dung, hình thức và quy mô đào tạo Tăng tài; đổi mới tổ chức và cơ chế vận hành của Giáo hội... Tất cả những điều đó đã ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của Phật giáo Việt Nam ở thế kỷ XX.

Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981-2011), để bạn đọc có điều kiện được tìm hiểu sâu hơn về phong trào chấn hưng Phật giáo ở Việt Nam nói chung, ở miền Bắc nói riêng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Phong trào chấn hưng Phật giáo ở miền Bắc Việt Nam (1924-1954).

Cuốn sách là công trình nghiên cứu nghiêm túc, công phu của tác giả về chặng đường phát triển của Phật giáo Việt Nam giai đoạn 1924-1954, thời điểm phong trào chấn hưng Phật giáo đang diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt ở miền Bắc với sự ra đời của Hội Phật giáo Bắc Kỳ năm 1934. Nội dung cuốn sách đi sâu phân tích quá trình ra đời, những nội dung cơ bản, đặc điểm, vai trò của phong trào chấn hưng Phật giáo ở miền Bắc nước ta thời kỳ này, từ đó giúp người đọc dễ dàng hình dung nên bối cảnh xã hội Việt Nam đương thời với những đóng góp quan trọng của các Tăng ni, Phật tử, các tổ chức Phật giáo.

Những thành công và hạn chế của phong trào chấn hưng Phật giáo đầu thế kỷ XX là những bài học quý báu đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay trong việc giải quyết những thách thức đã và đang đặt ra cho Giáo hội. Với những nội dung cuốn sách cung cấp, đây chắc chắn là tài liệu tham khảo hữu ích đối với những nhà nghiên cứu, sinh viên và đông đảo bạn đọc quan tâm tìm hiểu về văn hóa Việt Nam nói chung, về Phật giáo Việt Nam nói riêng. Đồng thời, đây cũng là công trình nghiên cứu cần thiết để làm sáng tỏ sự phát triển của Phật giáo Việt Nam thế kỷ XX, từ đó nâng cao thêm sự hiểu biết về Phật giáo Việt Nam hiện nay nhằm phục vụ cho mục tiêu "tốt đời, đẹp đạo".


chinh-sach-kinh-te

Tác giả: TS. Đinh Thị Thanh Nga

Số trang: 324 trang

Giá tiền: 53.000đ

Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn trong chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Do vậy, cuốn Chính sách kinh tế và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được biên soạn và xuất bản sẽ giúp các bạn có thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo về vấn đề trên.

Nội dung cuốn sách trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tác động của hệ thống chính sách kinh tế đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, thực trạng sự tác động ấy đối với doanh nghiệp Việt Nam, qua đó đề ra một số quan điểm giải pháp hoàn thiện hệ thống chính sách kinh tế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập.

Từ việc phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn một cách sắc bén cũng như từ những thực trạng của sự tác động ấy đối với doanh nghiệp Việt Nam, tác giả cho rằng để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, mỗi chính sách cụ thể và cả hệ thống chính sách kinh tế cần hoàn thiện theo hướng cùng vận động đến mục tiêu đã định nghĩa là cần hoàn thiện từng chính sách kinh tế trong hệ thống theo hướng xác định và sự phối hợp các chính sách cũng cần được xác lập từ khâu ý tưởng, phê duyệt đến khâu tổ chức thực hiện và điều chỉnh chính sách; cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước.

Cuốn sách bao gồm 3 chương:

Chương I: Tác động của hệ thống chính sách kinh tế đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập – Những vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế;

Chương II: Thực trang tác động của hệ thống chính sách kinh tế của nhà nước đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam;

Chương III: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện hệ thống chính sách kinh tế của nhà nước nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập.


Quoc hoi VN voi AIPA

Tác giả: TS. Ngô Đức Mạnh

Số trang: 272

Thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa, ngày 19 tháng 9 năm 1995, Quốc hội nước ta đã gia nhập Tổ chức liên nghị viện các nước Đông Nam Á (AIPO) nay là Hội đồng liên nghị viện các nước Đông Nam Á (AIPA). Tham gia vào AIPA, Quốc hội nước ta có nhiều sáng kiến quan trọng, đăng cai và chủ trì thành công nhiều hoạt động của AIPA, được nghị viện các nước thành viên hoan nghênh và đánh giá cao. Thông qua kênh đối ngoại Quốc hội, chúng ta có thêm điều kiện tăng cường, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trong khu vực; giới thiệu với bạn bè quốc tế về thành tựu đổi mới và đất nước Việt Nam tươi đẹp, con người Việt Nam hiền hòa, hiếu khách, một Quốc hội đang đổi mới, từ đó góp phần đắc lực vào việc thực hiện thành công chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa của Đảng, Nhà nước ta. Đồng thời, đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại của Quốc hội có điều kiện nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ năng tham dự và chủ trì các hoạt động đối ngoại đa phương.

Hiện nay, cùng với nghị viện các nước Đông Nam Á, Quốc hội nước ta đang nỗ lực đóng góp xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Đây là nhiệm vụ to lớn, tầm nhìn về tương lai phát triển của cả khu vực. Điều này đòi hỏi chúng ta phải biết phát huy những kết quả đạt được và tổ chức tốt công tác nghiên cứu, tham mưu về những vấn đề mới đang đặt ra để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của Quốc hội nói chung và trong AIPA nói riêng. Trong bối cảnh đó, cuốn sách Quốc hội Việt Nam với AIPA trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN của TS. Ngô Đức Mạnh – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật ấn hành là công trình đầu tiên nghiên cứu công phu về vấn đề này. Tác giả đã cố gắng sưu tầm, hệ thống hóa tư liệu; trình bày một cách có hệ thống về đặc điểm, vai trò ngoại giao nghị viện; tổ chức hoạt động của AIPA; nêu bật sự tham gia, đóng góp của Quốc hội nước ta và của AIPA gắn với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. Là người tham gia trực tiếp nhiều hoạt động của AIPA, tác giả đã phân tích tương đối toàn diện, nêu được bức tranh toàn cảnh về tình hình và triển vọng của sự hợp tác liên nghị viên trong khu vực; nội dung cơ bản của Hiến chương ASEAN; phân tích làm rõ thuận lợi và cả những khó khăn, thách thức đặt ra cho AIPA trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và tương lai phát triển của tổ chức này.

Cuốn sách được chia thành năm chương:

Chương I: Ngoại giao nghị viện trong thời đại hiện nay

Chương II: AIPA – Tổ chức ngoại giao nghị viện ở khu vực

Chương III: AIPA với cộng đồng ASEAN

Chương IV: Quốc hội Việt Namvới AIPA

Chương V: Phát huy vai trò của Quốc hội trong AIPA

Với cách trình bày rõ ràng, súc tích, thông tin cập nhật, hy vọng rằng, công trình này là nguồn tư liệu bổ ích giúp cho thực tiễn công tác đối ngoại của Quốc hội, việc nghiên cứu, giảng dạy về ngoại giao nghị viện và tìm hiểu, nâng cao nhận thức về hoạt động đối ngoại của Quốc hội và về AIPA.


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l