Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước Về tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân"

Về tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân"

BIA-1--VE-TAC-PHAM-inSố trang: 184 trang

Nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, học tập, quán triệt những lời dạy quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tuyển chọn và xuất bản cuốn sách Về tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân".

Cuốn sách gồm tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số bài viết của các nhà khoa học nghiên cứu về tác phẩm quan trọng này, đã được công bố nhân dịp kỷ niệm 40 năm tác phẩm ra đời.

Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân là di huấn có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cho công bố trên báo Nhân dân đúng vào dịp kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng (3-2-1969), giữa lúc sự nghiệp cách mạng nước ta đang giành được những thắng lợi to lớn, song cũng gặp nhiều thử thách, cam go, đòi hỏi sự cố gắng cao độ của toàn Đảng, toàn dân. Nội dung tác phẩm đề cập hai vấn đề lớn là đạo đức cách mạng và chủ nghĩa cá nhân - hai vấn đề ảnh hưởng đến sự sinh tồn của Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Nêu bật những ưu điểm của cán bộ, đảng viên, Người cũng chỉ rõ những khuyết điểm, thiếu sót của họ, thẳng thắn vạch rõ sự nguy hại của chủ nghĩa cá nhân, nêu lên những biện pháp cụ thể, toàn diện và kiên quyết nhằm khắc phục những ảnh hưởng xấu của chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng. Mặc dù bài viết ra đời cách đây hơn 40 năm, nhưng những tư tưởng, quan điểm được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu trong Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân vẫn giữ nguyên giá trị, luôn luôn được đặt trong chương trình nghị sự của Đảng, Nhà nước ta qua các thời kỳ cách mạng và được quan tâm sâu sắc trong sự nghiệp đổi mới.

Bằng nhiều cách tiếp cận khoa học, các bài viết đã làm rõ hơn lịch sử ra đời, vai trò, ý nghĩa của tác phẩm và khẳng định: Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân là một di huấn tư tưởng có giá trị lý luận và thực tiễn hết sức sâu sắc, quý giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng ta, nhất là đối với công tác xây dựng Đảng trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay. Với các luận cứ khoa học - thực tiễn, các bài viết đều cho thấy, trong tình hình hiện nay, Đảng ta và mỗi đảng viên cần thấm nhuần sâu sắc hơn nữa các quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm, nhằm nâng cao đạo đức cách mạng, tăng cường sức chiến đấu của Đảng; nói đi đôi với làm, gắn xây và chống; thực hiện liên tục, mạnh mẽ cuộc chiến đấu nhằm đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân với các biểu hiện tham nhũng, lãng phí đang là nguy cơ lớn đe dọa sự sống còn của Đảng, của chế độ.

Mỗi bài viết, mỗi cách nhìn khác nhau nhưng đều khơi nguồn làm sáng ngời giá trị to lớn và tính thời sự sâu sắc của tác phẩm. Cuốn sách là sẽ tài liệu tham khảo hữu ích giúp toàn Đảng, toàn dân ta trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước.

 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

chuthuyetcachmang

Tác giả: GS. NGND. Nguyễn Đức Bình

Số trang: 664 trang

Chủ thuyết cách mạng và phát triển Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh hơn 80 năm qua, và mãi mãi từ nay về sau. Nội dung cốt lõi của chủ thuyết và đường hướng thực hiện chủ thuyết vừa được Đại hội Đảng lần thứ XI quán triệt, bổ sung và phát triển cương lĩnh chính trị mới, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và Báo cáo chính trị của Đại hội.

Nhằm giúp cho các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học, bạn đọc tìm hiểu và nghiên cứu vấn đề trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Chủ thuyết cách mạng và phát triển Việt Nam của GS. NGND. Nguyễn Đức Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng phụ trách Khối Tư tưởng - Văn hóa và Khối Khoa giáo, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương.

Với nội dung chủ đạo của cuốn sách, tác giả đề cập từ những cơ sở lý luận, kinh nghiệm lịch sử và thực tiễn đất nước ta; từ những căn cứ khoa học về thời đại và lịch sử thế giới; từ những quan điểm cơ bản về chủ nghĩa xã hội, những bài học thắng lợi và thất bại tạm thời ở một bộ phận quan trọng của chủ nghĩa xã hội hiện thực. Như vậy, tác phẩm có thể giúp ích cho việc nghiên cứu Chủ thuyết cách mạng và phát triển Việt Nam trên một tầm rộng lớn.

Xuất phát từ tư tưởng cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991, được bổ sung, phát triển tại Đại hội Đảng lần thứ XI năm 2011, tác phẩm phân tích lý luận về thời đại ngày nay; những mâu thuẫn cơ bản ngày càng mở rộng và sâu sắc của chủ nghĩa tư bản; tính hai mặt của toàn cầu hóa khi chủ nghĩa tư bản đóng vai trò chủ đạo; phân tích, triển vọng phát triển thế giới theo quy luật lịch sử tiến lên chủ nghĩa xã hội không gì cưỡng nổi. Đánh giá về thế giới đương đại và về tương lai của chủ nghĩa xã hội được tác phẩm đề cập sâu sắc với phương pháp luận duy vật lịch sử.

Tất cả những điều trên được phân tích dưới ánh sáng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng vững chắc của Đảng ta, của Chủ thuyết cách mạng và phát triển Việt Nam - độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Một đặc điểm của tác phẩm là có tính chiến đấu chống các quan điểm sai trái, thù địch, phê phán nguy cơ thoái hóa, biến chất trong Đảng, những biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa"" và tác động nguy hại của "diễn biến hòa bình" từ bên ngoài. Tác phẩm đặc biệt nhấn mạnh vấn đề xây dựng Đảng, bảo vệ và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống khuynh hướng giáo điều, "tả" khuynh, bảo thủ, đồng thời chống chủ nghĩa xét lại; ra sức xây dựng Đảng, đẩy mạnh công tác lý luận với phương châm gắn chặt lý luận với thực tiễn, khoa học với chính trị.

Với những nội dung cơ bản chủ đạo nêu trên, tác phẩm Chủ thuyết cách mạng và phát triển Việt Nam có thể giúp bạn đọc, các nhà hoạch định đường lối, chính sách và giới nghiên cứu tham khào, đi vào suy nghĩ, trao đổi, thảo luận sâu các vấn đề được tác giả nêu lên.


 

tai-lieu-boi-duong


Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số trang: 220 Trang

Giá tiền: 32.000 đồng

Lý luận chính trị là  một môn học cung cấp cho học viên những vấn  đề cơ bản về các khái niệm, phạm trù, quy luật, những vấn đề chính trị - xã hội. Từ đó, giúp học viên có được nền tảng kiến thức cơ bản và bước đầu hình thành tư duy khi nhìn nhận, đánh giá các vấn đề  chính trị - xã hội trong thực tiễn. Nó vừa có tính chất khái quát, trừu tượng cao, phản ánh mối quan hệ đa dạng, phức tạp giữa các hiện tượng  và quá trình tự nhiên - xã hội, vùa gắn bó, liên hệ mật thiết với thực tiễn. Là môn học có chức năng nhận thức, chức năng tư tưởng, chức năng thực tiễn và chức năng phương pháp luận. Tuy nhiên, trên thực tế, chất lượng giảng dạy và học tập lý luận chính trị chưa xứng đáng với vị trí môn học. Điều này biểu hiện ở không khí giờ học sôi nổi, tỷ lệ tích cực tham gia xây dựng bài thấp, mức độ hiểu bài của học viên chưa thực sự như mong muốn, phần lớn học viên học với tư tưởng “học để cho qua”, tác dụng trang bị thế giới quan và tư duy cho học viên hạn chế…

Thực hiện nhiệm vụ công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị trong điều kiện hiện nay, theo yêu cầu  của Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Chương trình và Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo dung cho đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác nghiên cứu  và giáo dục  lý luận chính trị các cấp, đồng thời dùng để tra cứu, tham khảo trong quá trình tác nghiệp.

Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị gồm năm chuyên đề:

Chuyên đề 1: Công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị.

Chuyên đề 2: Quy trình tổ chức việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng.

Chuyên đề 3: Tham mưu, định hướng về giáo dục lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Chuyên đề 4: Tham mưu, định hướng về giáo dục lý luận chính trị trong hệ thống Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và ở trường chính trị tỉnh, thành phố.

Chuyên đề 5: Phương pháp giảng dạy lý luận chính trị; yêu cầu, kỹ năng giảng dạy tại các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện.


giaotrinhduongloi

Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số trang: 288 trang

Giá tiền: 24.000đ

Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam do tập thể các nhà khoa học, giảng viên có kinh nghiệm của một số trường đại học biên soạn, PGS, TS. Đinh Xuân Lý và CN. Nguyễn Đăng Quang chủ biên đã đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh, sinh viên. Sau một thời gian thực hiện tiếp thu những góp ý quan trọng và thiết thực của các trường đại học, cao đẳng, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị và của các nhà khoa học; tiếp thu tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Ban Chỉ đạo và tập thể tác giả đã sửa chữa và bổ sung cuốn sách.

Đối tượng nghiên cứu cơ bản của môn học là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam - từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, nhằm làm rõ các nội dung:

- Sự ra đời tất yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam - chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam.

- Quá trình hình thành, bổ sung và phát triển đường lối cách mạng của Đảng. Trong đó, đặc biệt làm rõ đường lối của Đảng trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi mới.

- Kết quả thực hiện đường lối cách mạng của Đảng trên một số lĩnh vực cơ bản trong tiến trình cách mạng Việt Nam.

Học tập môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc bồi dưỡng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức công dân trước nhiệm vụ trọng đại của đất nước.


TAP-BAI-GIAG-VE-QUAN-DIEM

Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Thanh Tuấn – PGS, TS. Trần Ngọc Linh – PGS, TSKH. Trần Nguyễn Tuyên (Đồng chủ biên)

Số trang: 536 trang

Giá tiền: 84.000đ

Tác phẩm kinh điển Mác - Lênin là một phần vô cùng quan trọng trong di sản đồ sộ, quý giá mà các nhà sáng lập ra chủ nghĩa Mác - Lênin để lại cho kho tàng tri thức nhân loại. trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn luôn chú trọng việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung, các tác phẩm kinh điển Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Chính nhờ đó mà sự nghiệp cách mạng của chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn.

Nhằm đáp ứng nhu cầu bạn đọc, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Tập bài giảng về quan điểm chính trị trong một số tác phẩm kinh điển Mác – Lênin. Cuốn sách được hình thành trên cơ sở kế thừa, có sửa chữa, bổ sung cuốn Quan điểm chính trị trong một số tác phẩm kinh điển Mác – Lênin đã xuất bản năm 2008 của các tác giả.

Cuốn sách gồm 13 bài giảng, dùng cho các chương trình đào tạo đại học và trên đại học các bộ môn khoa học Mác – Lênin. Trong đó, hai bài đầu trình bày về quan niệm, ý nghĩa và một số phương pháp nghiên cứu, giới thiệu tác phẩm kinh điển Mác – Lênin trên lĩnh vực chính trị; quan điểm chung về chính trị và yêu cầu, phương hướng vận dụng, phát triển sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về chính trị ở Việt Nam hiện nay; 11 bài còn lại nghiên cứu, giới thiệu cụ thể, sâu sắc về quan điểm chính trị trong 11 tác phẩm kinh điển của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Mác – Lênin.


logichoc

Tác giả: TS. Phạm Quỳnh

Số trang: 256 trang

Giá tiền: 44.000đ

Nếu như Đạo đức học giúp người ta phân biệt được cái thiện - cái ác, Mỹ học giúp người ta phân biệt cái xấu - cái đẹp, thì Lôgic học giúp người ta phân biệt được cái đúng - cái sai. Ba trụ cột chân - thiện - mỹ ấy, rõ ràng không thể thiếu một cái nào.

Do đó, Lôgic học đòi hỏi người ta phải thường xuyên áp dụng không chỉ trong hoạt động khoa học, lao động mà trong cả cuộc sống hàng ngày. Nói cách khác, hoạt động thực tiễn của con người không thể thiếu tư duy lôgic. Lôgic học giúp chúng ta tư duy, phân biệt được lập luận đúng với lập luận sai.

Cuốn sách Lôgic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi tự luận và bài tập trắc nghiệm của TS. Phạm Quỳnh do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản sẽ đem đến cho bạn đọc nhiều điều bổ ích và lý thú khi nhập môn Lôgic học. Nội dung cuốn sách được trình bày theo hình thức dẫn nhập và gợi mở các vấn đề liên quan đến giảng dạy tại một số trường đại học. Tác giả không trình bày, diễn giải lại lý thuyết, mà hướng dẫn người học từng bước lĩnh hội kiến thức thông qua việc luận giải, trả lời câu hỏi lý thuyết và thực hành giải bài tập. Phần đáp án và gợi ý trả lời có lựa chọn giải đáp, hướng dẫn một số câu hỏi, bài tập.


1. Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên (1930 - 2010), tác giả: UBMTTQVN tỉnh Phú Yên

2. Lịch sử Đảng bộ huyện Thạch An (1930 - 2010), tác giả: Đảng bộ tỉnh Cao Bằng
BCHĐB huyện Thạch An

3. Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng, tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

4. Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

5. Tài liệu phục vụ việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, tác giả: Ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

6. Đảng ủy cơ sở lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội (Tài liệu dành cho đảng ủy viên cấp cơ sở), tác giả: Nguyễn Dũng Sinh (Chủ biên)

7. Kon Tum - 100 năm lịch sử và phát triển, tác giả: Tỉnh ủy Kon Tum

8. Bàn về phương pháp giảng dạy bậc đại học, (Tài liệu tham khảo phục vụ việc giảng dạy đối với giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển), tác giả: PGS.TS. Ngô Doãn Vịnh

9. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Tây Phong (1930 - 2010), tác giả: BCHĐB xã Tây Phong

10. Luật công đoàn, tác giả: Quốc hội

11. Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng (1976 - 2011), tác giả: BCHĐB Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng

12. Từ Xuân - Hè năm 1972 đến " Điện Biên Phủ trên không " qua  tài liệu lưu trữ của chính quyền Sài Gòn, (Sách tham khảo), tác giả: Cục VTLTNN-TTLTQG II

13. Tài liệu phục vụ tổ chức triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, tác giả: Uỷ ban TWMTTQ Việt Nam

14. Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho cán bộ đoàn ở cơ sở, tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương- Trung ương ĐTNCSHCM

15. Luật biển ViệtNam, tác giả: Quốc hội

16. Luật doanh nghiệp năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009, tác giả: Quốc hội

17. Luật cạnh tranh, tác giả: Quốc hội

18. Luật giám định tư pháp, tác giả: Quốc hội

19. Luật trọng tài thương mại, tác giả: Quốc hội

20. Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì- Những chặng đường lịch sử (1961 - 2011), tác giả: HĐND huyện Thanh Trì

21. Đánh thức nguồn nhần lực vàng trong dân, tác giả: Tập thể tác giả

22. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI (Dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể CT - XH và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân), tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

23. Tham nhũng từ góc nhìn của người dân, doanh nghiệp và cán bộ công chức - Kết quả khảo sát xã hội học, tác giả: Thanh tra Chính phủ- Ngân hàng Thế giới

24. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI- (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên), tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

25. Luật hợp tác xã, tác giả: Quốc hội

26. Luật điện lực năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2012, tác giả: Quốc hội

27. Lịch sử Đảng bộ tỉnhNamĐịnh (1975 - 2005), tác giả: BCHĐB tỉnhNamĐịnh

28. Nguồn lực nào cho cải cách kinh tế ở Việt Nam, tác giả: CEO. Đặng Đức Thành

 


nguon-suc-manh3


Tác giả: Nhiều tác giả

Ngay từ khi bộ đội phòng không Việt Nam chỉ mới có một đại đội pháo cao xạ cỡ nhỏ 37 mm bảo vệ cầu Thủy Khẩu trên biên giới Việt - Trung, Bác Hồ đã quan tâm đến thăm hỏi, động viên. Đó là một ngày đầu xuân năm 1952.

Kể từ buổi đầu tiên đó cho đến lúc đi xa, Bác Hồ còn dành cho các đơn vị trong Quân chủng hơn 10 lần đến thăm và dạy bảo nhiều điều quý báu. Bác đến tận trận địa cao xạ, tên lửa… trong thời bình cũng như trong những ngày chiến tranh ác liệt, giữa mùa hè nóng nực cũng như trong trời đông giá rét. Bác ân cần thăm hỏi từng người, ăn có đủ no không, mặc có đủ ấm không? Trìu mến, thân thương như người cha đến với đàn con, như người ông đến với các cháu. Và đến đơn vị nào cũng vậy, trước hết Bác vào nhà ăn, nhà bếp, nhà ngủ, xem xét nơi ăn chốn ở, việc giữ gìn trật tự vệ sinh trong doanh trại. Thấy ưu điểm, Bác biểu dương, thấy thiếu sót, Bác phê bình và góp ý để sửa chữa, với tác phong cụ thể, sâu sát, giản dị vốn có của mình. Vì thế mà mỗi lần Bác đến thăm, có khi chỉ mười lăm phút, nhưng đều để lại cho cán bộ, chiến sĩ những bài học sâu sắc về nhiều mặt, những kỷ niệm không thể nào quên, tạo nên nguồn sức mạnh lớn lao để bộ đội phòng không vượt qua trăm ngàn khó khăn, gian khổ, sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Bác Hồ giao cho.

Từ một đại đội pháo phòng không cỡ nhỏ năm nào, nay bộ đội phòng không đã trở thành một quân chủng chính quy và từng bước hiện đại với nhiều binh chủng, liên tiếp đánh thắng từ không quân nhà nghề của đế quốc Pháp đến “thần tượng không lực Hoa Kỳ”, mà đỉnh cao là trận "Điện Biên Phủ trên không” lịch sử.

Kết thúc cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước vĩ đại, Quân chủng Phòng không đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng danh hiệu vẻ vang Quân chủng Anh hùng, đặc biệt cả ba binh chủng của Quân chủng: cao xạ, tên lửa, rađa đều được tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Có thể nói trong suốt mấy chục năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, mỗi chiến thắng của Quân chủng Phòng không - Không quân đều gắn liền với sự quan tâm chăm sóc và dạy bảo của Bác Hồ.

Cuốn sách Bác Hồ - Nguồn sức mạnh của bộ đội phòng không gồm một số bài viết của các tướng lĩnh, sĩ quan của Quân chủng, những người trực tiếp chứng kiến và làm nên các sự kiện, những cán bộ, chiến sĩ có may mắn được gặp Bác hoặc nghiên cứu về Bác.

Nội dung cuốn sách có ý nghĩa thiết thực góp phần giáo dục truyền thống cho quân và dân ta, đặc biệt là đối với các thế hệ cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân trong việc tiếp tục phát huy nguồn sức mạnh tinh thần vô giá đó để không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, và nhiệm vụ hàng đầu là quản lý và bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.


1. Công ước của Liên hợp quốc về luật biển 1982, Tác giả: Liên hợp quốc

2. Quy định pháp luật về chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự, Tác giả: Chính phủ

3. Lịch sử Đảng bộ Thành phố Hà Nội Tập 1 ( 1926 - 1945 ), Tác giả: BCHĐB Thành phố Hà Nội

4. Hỏi - đáp về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp xã, Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn, ThS. Nguyễn Hải Long ( Chủ biên )
 
5. Báo chí và thông tin đối ngoại
( Sách chuyên khảo dành cho học viên, nhà quản lý về báo chí, quan hệ quốc tế, PA, … )
, Tác giả: PGS.TS. Lê Thanh Bình ( Chủ biên )

6. Cẩm nang về chính sách và quản lý chương trình giảm nghèo, Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
7. Động lực phát triển bền vững sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bá Dương

8. Chia sẻ ( Đối thoại 2 ), Tác giả:  Nhà báo Hữu Thọ

9. Công tác quy hoạch cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý ở các tỉnh mìên núi phía Bắc giai đoạn hiện nay, Tác giả: Thân Minh Quế

10. Trên những chặng đường cách mạng ( Hồi ký của Thiếu tướng Ngô Văn Tảo ), Tác giả: ĐU - BCH Quân sự tỉnh Sóc Trăng

11. Quản lý đất đai ở Việt Nam 1945 – 2010, Tác giả: Tập thể TG

12. Giáo trình bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu ( Chương trình cơ bản ), Tác giả: TS. Phạm Văn Bốn ( Chủ biên )
13. Việt Nam - Quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển ( Sách tham khảo ), Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

14. Anh Ba Lê Duẩn trong trái tim tôi, Tác giả: Nguyễn Văn Hoành

15. 10 tôn giáo lớn trên thế giới, Tác giả: Hoàng Tâm Xuyên ( Chủ biên )
16. Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho cán bộ đoàn ở cơ sở, Tác giả: Ban TGTW -Trung ương Đoàn TNCSHCM

17. Luật khám bệnh, chữa bệnh, Tác giả: Quốc hội

18. Nguyễn Văn Cừ - Nhà lãnh đạo xuất sắc, một tấm gương cộng sản mẫu mực, Tác giả: Tập thể TG

19. Luật nghĩa vụ quân sự ( Đã được sửa đổi, bổ sung các năm 1990, 1994 và 2005 ) Tác giả: Quốc hội

20. Hình thức nhà nước và vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tác giả: TS. Mai Thị Thanh

21. Quản lý nhà nước về lao động nước ngoài chất lượng cao ở Việt Nam
( Sách chuyên khảo )
, Tác giả: PGS.TS. Phan Huy Đường( Chủ biên )
22. Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ thị trường và văn bản hướng dẫn thi hành, Tác giả: Chính phủ

23. Luật kinh doanh bất động sản, Tác giả: Quốc hội

24. Luật tổ chức Chính phủ, Tác giả: Quốc hội

25. Luật thanh niên, Tác giả: Quốc hội

26. Luật an ninh quốc gia , Tác giả: Quốc hội

27. Luật quốc tịch Việt Nam, Tác giả: Quốc hội

28. Tấm lòng Lào - Việt  ( Tiếng Lào ) , Tác giả: TS. Phạm Hồng Toàn

29. Bộ luật lao động, Tác giả: Quốc hội

30. Nền ngoại giao toàn diện Việt Nam trong thời kỳ hội nhập,  Tác giả: Phạm Gia Khiêm

31. Luật giá, Tác giả: Quốc hội

32. Luật biển Việt Nam, Tác giả: Quốc hội

33. Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Tác giả: Quốc hội

34. Luật giám định tư pháp, Tác giả: Quốc hội

35. Luật bảo hiểm tiền gửi, Tác giả: Quốc hội

36. Luật quảng cáo, Tác giả: Quốc hội

37. Luật giáo dục đại học, Tác giả: Quốc hội

38. Luật tài nguyên nước, Tác giả: Quốc hội

39. Luật tài nguyên nước, Tác giả: Quốc hội

40. Luật xử lý vi phạm hành chính, Tác giả: Quốc hội

41. Khoa bảng Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình qua tài liệu mộc bản triều Nguyễn, Tác giả: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV

42. Tri ân nơi giữ lửa, Tác giả: Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày

43. Khoa bảng Trung Bộ và Nam Bộ qua tài liệu mộc bản triều Nguyễn, Tác giả: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV

44. Đồng chí Võ Chí Công - người chiến sĩ cách mạng kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc, Tác giả: Tập thể TG

45. So sánh Bộ luật lao động năm 1994 và Bộ luật lao động năm 2012, Tác giả: ThS. Bùi Kim HiếuThS. Nguyễn Ngọc Anh Đào

46. Tư tưởng Hồ Chí Minh với lý luận và thực tiễn công tác tuyên giáo, Tác giả: TS. Đỗ Khánh Tặng

47. Quyền sử dụng đất nông nghiệp trong phát triển kinh tế ở các tỉnh Bắc Trung Bộ ( Sách chuyên khảo ), Tác giả: TS. Lê Minh Tuynh

 


giao-trinh-tu-tuong-HCM

Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số trang: 288 trang

Giá tiền: 24.000đ

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh do tập thể các nhà khoa học, giảng viên có kinh nghiệm của một số trường đại học biên soạn, PGS, TS. Phạm Ngọc Anh chủ biên đã đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh, sinh viên. Sau một thời gian thực hiện tiếp thu những góp ý quan trọng và thiết thực của các trường đại học, cao đẳng, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị và của các nhà khoa học; tiếp thu tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Ban Chỉ đạo và tập thể tác giả đã sửa chữa và bổ sung cuốn sách.

Giáo trình vận dụng phương thức tiếp cận hệ thống các quan điểm về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, bao gồm tư tưởng về vấn đề dân tộc; về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản Việt Nam; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về dân chủ, nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; về văn hóa, đạo đức,v.v..

Giáo trình tập trung làm rõ các nội dung sau:

- Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó khẳng định sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh là một tất yếu khách quan và giải đáp các vấn đề lịch sử dân tộc đặt ra;

- Các giai đoạn hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Nội dung, bản chất cách mạng, khoa học, đặc điểm của các quan điểm trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Vai trò, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam;

- Quá trình nhận thức, vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh qua các giai đoạn cách mạng của Đảng và Nhà nước ta;

- Các giá trị tư tưởng, lý luận của Hồ Chí Minh đối với kho tàng tư tưởng, lý luận cách mạng thế giới của thời đại.

Thông qua học tập, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh để bồi dưỡng, củng cố cho sinh viên, thanh niên lập trường, quan điểm cách mạng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; tích cực, chủ động phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l