Trang chủ Pháp luật Hỏi – đáp pháp luật về thi hành án hình sự

Hỏi – đáp pháp luật về thi hành án hình sự

Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh

Số trang: 160 trang

Giá tiền: 25.000đ

Luật thi hành án hình sự được xây dựng trên cơ sở thể chế hóa đường lối, chính sách nhân đạo của Nhà nước đối với người chấp hành án, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, cải cách hành chính và bảo đảm tốt hơn quyền tự do, dân chủ của công dân.

Với mong muốn giúp người dân và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến luật thi hành án hình sự nắm rõ thông tin về luật này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Hỏi – đáp pháp luật về thi hành án hình sự.

Nội dung cuốn sách gồm ba phần:

Phần I: Một số vấn đề chung về thi hành án hình sự

Phần II: Thi hành án hình sự

Phần III: Về hệ thống tổ chức thi hành án hình sự; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền trong thi hành án hình sự

Cuốn sách gồm 100 câu hỏi - đáp pháp luật về thi hành án hình sự. Nội dung trả lời ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, cung cấp những thông tin, kiến thức cụ thể, bổ ích về thi hành án hình sự cho cán bộ, công chức và nhân dân. Cuốn sách góp phần bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức pháp luật về thi hành án hình sự cho lãnh đạo, cán bộ làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ, chiến sĩ công tác tại cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự và Công an cấp xã, góp phần tuyên truyền, phổ biến Luật thi hành án hình sự và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, đáp ứng yêu cầu công tác thi hành án hình sự, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.