Trang chủ Pháp luật Hỏi – đáp pháp luật về thi hành án hình sự

Hỏi – đáp pháp luật về thi hành án hình sự

Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh

Số trang: 160 trang

Giá tiền: 25.000đ

Luật thi hành án hình sự được xây dựng trên cơ sở thể chế hóa đường lối, chính sách nhân đạo của Nhà nước đối với người chấp hành án, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, cải cách hành chính và bảo đảm tốt hơn quyền tự do, dân chủ của công dân.

Với mong muốn giúp người dân và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến luật thi hành án hình sự nắm rõ thông tin về luật này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Hỏi – đáp pháp luật về thi hành án hình sự.

Nội dung cuốn sách gồm ba phần:

Phần I: Một số vấn đề chung về thi hành án hình sự

Phần II: Thi hành án hình sự

Phần III: Về hệ thống tổ chức thi hành án hình sự; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền trong thi hành án hình sự

Cuốn sách gồm 100 câu hỏi - đáp pháp luật về thi hành án hình sự. Nội dung trả lời ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, cung cấp những thông tin, kiến thức cụ thể, bổ ích về thi hành án hình sự cho cán bộ, công chức và nhân dân. Cuốn sách góp phần bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức pháp luật về thi hành án hình sự cho lãnh đạo, cán bộ làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ, chiến sĩ công tác tại cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự và Công an cấp xã, góp phần tuyên truyền, phổ biến Luật thi hành án hình sự và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, đáp ứng yêu cầu công tác thi hành án hình sự, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

axaydunghethong

Tác giả: TS. Nguyễn Bá Ân

Số trang: 212 trang

Giá tiền: 37.000đ

Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là một đột phá chiến lược, là yếu tố quan trọng thúc đẩy quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Nhận thức được ý nghĩa chiến lược về kết cấu hạ tầng trong phát triển kinh tế - xã hội, Đại hội XI của Đảng và mới đây nhất là Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đã đưa ra bàn thảo và đi tới thống nhất xây dựng những định hướng phát triển kết cấu hạ tầng Việt Nam giai đoạn từ nay đến năm 2020.

Nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo liên quan quan đến vấn đề trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với tập thể tác giả TS. Nguyễn Bá Ân (Chủ biên), ThS. Nguyễn Văn Vịnh, ThS. Phạm Thị Hà, CN. Lê Anh Tuấn, KS. Nguyễn Anh Quân xuất bản cuốn sách Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011-2020.

Nội dung cuốn sách được kết cấu gồm ba phần:

Phần thứ nhất: Thực trạng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng Việt Nam đến năm 2010. Phần này các tác giả đã phân tích thực trạng phát triển kết cấu hạ tầng của Việt Nam với những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân.

Phần thứ hai: Phương hướng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011-2020. Đi sâu phân tích bối cảnh phát triển mới và các yếu tố tác động đến triển vọng phát triển kết cấu hạ tầng Việt Nam, các tác giả đã nêu ra quan điểm, mục tiêu và tiêu chí phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Phần thứ ba: Các giải pháp phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đây được coi là phần trọng tâm của cuốn sách. Các nhóm giải pháp được đưa ra phân tích kỹ tập trung ở các mặt: Nâng cao chất lượng quy hoạch và thực hiện phát triển kết cấu hạ tâng; Thu hút các nguồn vốn đầu tư; Tăng cường phối hợp liên ngành, liên vùng, giữa các địa phương và xây dựng cơ chế giám sát, đánh giá đầu tư; Đổi mới mô hình tổ chức xây dựng, khai thác quản lý, vận hành các các công trình dự án… thể hiện tư duy đổi mới sâu sắc, toàn diện có ý nghĩa chiến lược của Đảng và Nhà nước ta.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo có giá trị với các nhà đầu tư, hoạch định chính sách và bạn đọc quan tâm.

axaydunghethong


Nuoc Nga va the gioi dang thay doi1

Tác giả: V. Putin

Số trang: 335

Giá bán: 43.000 đồng

Ngày 4-3-2012, nước Nga và thế giới chứng kiến một cuộc bầu cử nguyên thủ quốc gia chưa từng có tiền lệ: V. Putin - người đã từng hoàn thành hai nhiệm kỳ Tổng thống Nga, sau đó chuyển sang đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Nga, nay lại được các cử tri Nga bỏ phiếu ủng hộ trở thành vị tổng thống thứ tư của xứ sở Bạch Dương. Với kết quả bầu cử ngày 4-3-2012, V. Putin trở thành hiện tượng chính trị chưa từng có trong lịch sử nước Nga và thế giới.

Trong lịch sử nước Nga và Liên Xô, việc V. Putin được đề cử vào cương vị quyền Tổng thống Nga vào ngày cuối cùng thế kỷ XX (31-12-1999) cũng là điều chưa từng có. Cuối năm 2011, có thêm một điều hiếm có trong lịch sử nước Nga và thế giới là, đương kim Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hoàn toàn có quyền, có khả năng và uy tín để tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai, lại tình nguyện đề cử Thủ tướng Nga V. Putin làm ứng cử viên tổng thống trong nhiệm kỳ tới với lý do mà ông đưa ra là: V. Putin là người có uy tín cao hơn ông và xứng đáng đảm nhiệm cương vị người lãnh đạo tối cao của nước Nga. Nhiều chuyên gia phân tích cho rằng, nhận xét của Tổng thống Nga D. Medvedev về V. Putin là hoàn toàn chính xác, bởi để lãnh đạo một nước Nga trong điều kiện trong nước và thế giới cực kỳ phức tạp như hiện nay, cần có người “có bàn tay sắt và trái tim nhân hậu” như V. Putin.

Đa số các cử tri Nga ủng hộ V. Putin quay trở lại Điện Cremli là do không chỉ chính ông là người đã có công vực dậy nước Nga từ “đống đổ nát” sau hai nhiệm kỳ cầm quyền từ năm 2000 đến 2008, mà còn có công cùng với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đưa nước Nga thoát khỏi “nanh vuốt” của cuộc khủng hoảng tài chính – kinh tế thế giới bùng phát từ năm 2008, duy trì nước Nga phát triển ổn định trong khi hàng loạt nước phát triển cao ở châu Âu đang lâm vào vòng xoáy của cơn bão nợ công và tỷ lệ thất nghiệp cao đến mức báo động. Một lý do nữa khiến đa số các cử tri Nga ủng hộ V. Putin trong cuộc bầu cử ngày 4-3-2012 là do ông đã đưa ra những nội dung mang tính cương lĩnh xây dựng và phát triển nước Nga đến năm 2020, được trình bày rõ ràng, súc tích trong bảy bài báo do chính ông viết và được công bố rộng rãi để mọi người dân Nga thảo luận và đóng góp ý kiến. Còn một lý do không kém quan trọng là trong hai nhiệm kỳ tổng thống từ năm 2000 đến năm 2008 và cùng với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev trong nhiệm kỳ 2008-2012, V. Putin đã tạo dựng cho nước Nga vị thế quan trọng trong cộng đồng quốc tế, góp phần hình thành trật tự thế giới hướng tới đa cực, công bằng và ổn định hơn, vì hòa bình và tiến bộ xã hội cho tất cả các quốc gia và dân tộc trên thế giới, không phân biệt lớn nhỏ hay giàu nghèo.

Nhân sự kiện V. Putin trở lại Điện Cremli và để góp phần tìm hiểu chiến lược phát triển nước Nga từ nay đến năm 2020, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật phối với với Trung tâm Nghiên cứu và Hợp tác quốc tế thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt – Nam tổ chức tuyển chọn, biên dịch và ấn hành cuốn Nước Nga và thế giới đang thay đổi.

Cuốn sách gồm những bài viết, bài phát biểu, bài phỏng vấn và phân tích của nhiều tác giả mà nhân vật chính trong đó là Tổng thống V. Putin. Đây là nguồn tư liệu có giá trị tham khảo đối với các chuyên gia nghiên cứu, giảng viên, sinh viên các trường đại học chuyên ngành quan hệ quốc tế và chính trị thế giới, cũng như đông đảo bạn đọc quan tâm tới nước Nga nói riêng và tình hình thế giới nói chung.


lich-su-phong-trao-nong-dan

Tác giả: Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị

Số trang: 600 trang

Trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, người nông dân luôn có vai trò trong yếu trong lịch sử.

Là một bộ phận của giai cấp nông dân Việt Nam, nông dân tỉnh Quảng Trị vốn có truyền thống cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, đấu tranh với thiên nhiên để sinh tồn, đấu tranh với kẻ thù trong, giặc ngoài để bảo vệ quê hương, đất nước.

Từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo, trực tiếp là Đảng bộ tỉnh, nông dân Quảng Trị đã phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất, thủy chung son sắt, đoàn kết vượt qua khó khăn gian khổ, hy sinh, lao động, chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần to lớn để viết nên những trang sử vàng chói lọi chiến công và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong quá trình đó, Hội Nông dân làm tốt nhiệm vụ vận động, hướng dẫn, giáo dục và tổ chức nông dân tham gia các phong trào cách mạng, tạo sức mạnh tổng hợp, giành thắng lợi vẻ vang.

Để ghi nhận những đóng góp to lớn của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị trên chặng đường đấu tranh cách mạng từ năm 1930 đến nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Lịch sử phong trào nông dân và Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị (1930-2010) do Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị biên soạn.

Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở kế thừa nội dung của cuốn sách Truyền thống đấu tranh cách mạng của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Quảng Trị (1930-2000), có bổ sung nhiều tư liệu để làm sáng rõ hơn vai trò to lớn của nông dân và Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị qua các thời kỳ.

Nội dung cuốn sách trình bày khái quát những đặc trưng cơ bản của người nông dân Quảng Trị, ghi lại những thành tích oanh liệt, vẻ vang của nông dân và Hội Nông dân tỉnh qua các thời kỳ lịch sử, đặc biệt là trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm và trong hòa bình xây dựng chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với sự phát triển phong trào cách mạng của tỉnh và trong cả nước. Cán bộ, hội viên, nông dân Quảng Trị mãi mãi ghi nhớ công lao to lớn của các thế hệ đi trước, từ đó nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin đối với Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; phát huy ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi thử thách, khó khăn, cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.”

Cuốn sách gồm có 6 chương:

Chương I: Mảnh đất, con người và phong trào đấu tranh của nông dân Quảng Trị trước khi có Đảng

Chương II: Phong trào nông dân và Hội Nông dân Quảng Trị trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)

Chương III: Phong trào nông dân và Hội Nông dân Quảng Trị trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)

Chương IV: Phong trào nông dân và Hội Nông dân Quảng Trị trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)

Chương V: Phong trào nông dân và Hội Nông dân Quảng Trị xây dựng cuộc sống mới những năm sau giải phóng (1975-1989)

Chương VI: Phong trào nông dân và Hội Nông dân Quảng Trị tiếp thục thực hiện sự nghiệp đổi mới (1989-2010)


Chinh tri hoc nhung van de ll va tt

Tác giả: Viện Chính trị học, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

Số trang: 588 trang

Giá tiền: 190.000đ

Chính trị học – một chuyên ngành khoa học tuy còn mới mẻ ở Việt Nam nhưng đã có những đóng góp bước đầu tích cực, kịp thời góp phần phân tích, giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước đã đặt ra nhiều vấn đề cấp thiết cần phải nghiên cứu, xử lý, từ nhận thức đến hành động, từ thể chế bộ máy, cơ chế hoạt động đến văn hóa chính trị, nghệ thuật lãnh đạo, quản lý, nghệ thuật hoạt động chính trị; nghệ thuật giải quyết xung đột xã hội, xử lý các tình huống chính trị. Đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị Việt Nam, đổi mới nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng yếu tố cấu thành hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu của quá trình phát triển đất nước, hội nhập quốc tế và tích cực, chủ động tham gia vào quá trình toàn cầu hóa là những trọng tâm nghiên cứu của chính trị học nước ta hiện nay.

Cuốn sách Chính trị học – Những vấn đề lý luận và thực tiễn (2007-2012) ghi lại quá trình nghiên cứu, đặc biệt nhấn mạnh những kết quả nghiên cứu mới của 5 năm gần đây của Viện Chính trị học. Nội dung cuốn sách gồm 5 phần:

- Phần I: Lịch sử tư tưởng và các học thuyết chính trị

- Phần II: Lý luận chung về chính trị học

- Phần III: Chính trị học so sánh

- Phần IV: Những vấn đề chính trị Việt Nam hiện đại

- Phần V: Khoa học lãnh đạo và quản lý


toa-an-cong-ly

Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Hồng Thao

Số trang: 356 trang

Giá tiền: 58.000đ

Toà án Công lý quốc tế là một trong sáu cơ quan chuyên môn chính của Liên hợp quốc, có nhiệm vụ duy trì và phát triển luật quốc tế. Với mong muốn phục vụ nhu cầu nghiên cứu của các cán bộ lãnh đạo, các nhà hoạt động chuyên môn, cung cấp tài liệu tham khảo cho công tác học tập của sinh viên các trường luật, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật phối hợp với PGS, TS. Nguyễn Hồng Thao xuất bản cuốn Tòa án Công lý quốc tế.

Đây là thành quả của những năm tháng tác giả nghiên cứu, học tập tại Cung điện Hòa bình ở La Hay, Hà Lan. Nó cũng là kết quả tác giả đúc kết được qua thời gian làm công tác giảng dạy ở Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội và công việc nghiên cứu, sưu tập tài liệu ở Ban Biên giới Chính phủ (nay là Ủy ban Biên giới quốc gia). Cuốn sách nhằm giới thiệu đến bạn đọc các vấn đề về tổ chức, thẩm quyền, cơ chế hoạt động cùng các phán quyết điển hình và kết luận tư vấn chọn lọc của cơ quan quốc tế này. Nó đã góp phần chuyển tải nhiều nội dung lớn liên quan đến các sự kiện, tranh chấp cũng như các vấn đề mới nảy sinh trong quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực cũng như toàn cầu và trong luật quốc tế. Nội dung cuốn sách gồm hai phần:

Phần I: Tổ chức và hoạt động của Tòa án Công lý quốc tế, gồm 4 chương, giới thiệu lịch sử hình thành, cơ cấu hoạt động của Tòa án Công lý quốc tế cùng những đóng góp của nó trong sự phát triển luật quốc tế.

Phần II: Các phán quyết và kết luận tư vấn chọn lọc, là các phán quyết và kết luận tư vấn chọn lọc điển hình trong quá trình hoạt động của Tòa án Công lý quốc tế. Ngoài ra, cuốn sách còn có phần Phụ lục trích giới thiệu một số văn bản của Liên hợp quốc về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Tòa án Công lý quốc tế.

Đóng vai trò quan trọng trong hệ thống duy trì hòa bình, an ninh và phát triển quốc tế, thì việc nghiên cứu, nắm vững các nội dung liên quan đến Tòa án Công lý quốc tế và nguyên tắc hoạt động của nó là việc làm hết sức cần thiết đối với cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn cùng các sinh viên trường luật trong tình hình hiện nay. Do vậy, cuốn sách ra đời trong thời điểm này đã trở thành tài liệu tham khảo bổ ích, mang lại ý nghĩa rất quan trọng đối với tình hình phát triển đất nước ta hiện nay.


Dong chi Pham Hung voi cmvn va que huong vl

Tác giả: Tập thể tác giả

Số trang: 495 trang

Đồng chí Phạm Hùng - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cộng sản chân chính, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng  và Nhà nước ta. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, với tinh thần trách nhiệm cao, kiên định, sáng tạo, đồng chí đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.

Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Phạm Hùng, mà tên gọi thân thương là anh Hai Hùng, gắn liền với những bước ngoặt lịch sử oanh liệt của dân tộc ta trong thế kỷ XX. Bảy mươi sáu tuổi đời, sáu mươi năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí Phạm Hùng được Đảng, Nhà nước giao phó nhiều trọng trách: Trưởng ban Thống nhất Trung ương, Bí thư Trung ương Cục miền Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, trên cương vị Bí thư Trung ương Cục, Chính ủy các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam, đồng chí Phạm Hùng đã góp phần quan trọng vào việc lãnh đạo quân và dân miền Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, cùng nhân dân cả nước thực hiện thành công sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau khi đất nước thống nhất, trên các cương vị công tác, đặc biệt trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đầu tiên của thời kỳ đổi mới, đồng chí luôn thể hiện  tinh thần trách nhiệm cao, sự nghiêm túc, mẫu mực, luôn chăm lo giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đem hết nhiệt huyết và trí tuệ phục vụ cho Đảng, phục vụ nhân dân. Đồng chí là một trong những người khởi xướng và đặt nền móng cho sự nghiệp đổi mới của Đảng.

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hùng (11-6-1912 - 11-6-2012), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Đồng chí Phạm Hùng với cách mạng Việt Nam và quê hương Vĩnh Long. Nội dung cuốn sách tập trung phân tích làm rõ thân thế, sự nghiệp, phẩm chất kiên cường, bất khuất, tấm gương về đạo đức cách mạng; công lao và những đóng góp to lớn của đồng chí Phạm Hùng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đặc biệt là những đóng góp của đồng chí trong giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và trong những năm đầu đổi mới đất nước…

Cuốn sách góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các  thế hệ hôm nay và mai sau; giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hùng – người cộng sản kiên trung mẫu mực, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.


su-lanh-dao-cua-Dang

Tác giả: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Số trang: 388 trang

Để nhận thức đầy đủ và khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong tiến trình xây dựng và trưởng thành của ngành kiểm sát nhân dân Việt Nam, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật cho ra mắt cuốn sách Sự lãnh đạo của Đảng đối với ngành kiểm sát nhân dân.

Cuốn sách sưu tầm, giới thiệu các văn kiện về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với ngành kiểm sát nhân dân từ khi thành lập đến nay (1960-2011). Cuốn sách trình bày khá đầy đủ các quan điểm, chủ trương thể hiện sự lãnh đạo toàn diện và sâu sát của Đảng đối với ngành kiểm sát nhân dân; giúp bạn đọc hiểu cụ thể hơn thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong lãnh đạo việc xây dựng ngành kiểm sát nhân dân trong sạch, vững mạnh. Nội dung cuốn sách thể hiện rõ nét quá trình phát triển không ngừng, liên tục đổi mới, hoàn thiện nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với ngành kiểm sát để thực hiện vai trò của một Đảng cầm quyền.

Cuốn sách là tài liệu bổ ích, giúp người đọc có thể tìm hiểu, nghiên cứu các tư liệu quan trọng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với ngành kiểm sát nhân dân qua các thời kỳ.


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l