Trang chủ Các ấn phẩm khác Tài liệu chuyên đề Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ ở cơ sở

Tài liệu chuyên đề Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ ở cơ sở

 

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương – Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Số trang: 156

Giá tiền: 24.000 đồng

Để đáp ứng nhu cầu hiện nay về tài liệu tuyên truyền, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và phục vụ cho các lớp bồi dưỡng chuyên đề theo chương trình, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam biên soạn tài liệu phục vụ chương trình bồi dưỡng chuyên đề về lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ phụ nữ cơ sở. Tài liệu gồm 6 chuyên đề, trong đó có 3 chuyên đề lý luận chính trị và 3 chuyên đề về nghiệp vụ công tác hội, được định hướng dùng cho lớp bồi dưỡng chuyên đề do Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện và các đảng bộ ở cơ sở thực hiện. Đây là Tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ phụ nữ ở cơ sở, được Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện.

Đinh Trọng Minh

 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

Phuong phap he thong

Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Khá

Số trang: 266

Giá bán: 49.000 đồng

Phương pháp hệ thống được hình thành là sản phẩm tất yếu của quá trình phát triển của khoa học và thực tiễn xã hội, nó có nội dung hết sức phong phú, bao gồm hàng loạt những yêu cầu, những nguyên tắc chỉ đạo đòi hỏi chủ thể cần phải thực hiện trong quá trình nhận thức và hoạt động thực tiễn. Phương pháp hệ thống có tầm quan trọng đặc biệt và thực sự là công cụ hữu hiệu trong tổ chức và quản lý xã hội, nó trang bị cho con người quan điểm tổng thể, đồng bộ, có sự phối hợp khi xác định mục tiêu, hoạch định và thực hiện các chương trình, xác định và sử dụng nguồn lực cũng như tiếp nhận các giải pháp trong quá trình tổ chức và quản lý.

Trong công cuộc đổi mới đất nước ta hiện nay, việc vận dụng phương pháp hệ thống trong tổ chức và quản lý tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội thể hiện ở sự thống nhất giữa hệ thống các chính sách và tổ chức thực hiện có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bằng các giải pháp, biện pháp mang tính đồng bộ, cân đối, hợp lý, có sự liên kết phối hợp nhịp nhàng trong từng lĩnh vực và giữa các lĩnh vực với nhau, sẽ giúp chúng ta thực hiện được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Để cung cấp cho bạn đọc thêm tài liệu nghiên cứu phương pháp hệ thống, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Phương pháp hệ thống - Một số vấn đề lý luận và vận dụng (Sách chuyên khảo) của Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Khá.

Cuốn sách gồm ba chương:

Chương I: Hệ thống và phương pháp hệ thống - Một số vấn đề lý luận chung

Chương II: Phương pháp hệ thống trong nhận thức khoa học

Chương III: Phương pháp hệ thống trong hoạt động thực tiễn

Cuốn sách đã đi sâu nghiên cứu phương pháp hệ thống và đặc biệt là việc vận dụng phương pháp này vào thực tiễn. Đây sẽ là một tài liệu bổ ích cho các nhà nghiên cứu, học sinh, sinh viên… để thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học của mình, giúp hoàn thiện phong cách tư duy, nếp suy nghĩ và phương thức hoạt động, mang lại những kết quả tư duy và hành động tích cực hơn. Đặc biệt, đối với sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay, vận dụng đúng đắn phương pháp hệ thống nhất định sẽ mang lại hiệu quả thiết thực trong tất cả các lĩnh vực của đời sống.


 

nam quoc te


Tác giả: TS. Đào Xuân Cần - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Số trang: 260

Hợp tác xã là một tổ chức kinh tế tập thể, do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức thành lập theo quy định của pháp luật để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên - thành viên tham gia hợp tác xã, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất - kinh doanh, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của xã viên - thành viên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước. 

Hợp tác xã hoạt động như một loại hình doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn điều lệ, vốn tự tích lũy và các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật. Năm 1945, ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, phong trào hợp tác xã đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện phát triển. Đến nay khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã đã có bước phát triển mới; với khoảng 370.000 các tổ hợp tác, gần 20.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động ở hầu hết các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân. Khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã đang tham gia tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Hiện nay, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đang chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18-3-2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể;

Nhân Năm quốc tế hợp tác xã - 2012, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn Năm quốc tế hợp tác xã - 2012 “Hợp tác xã xây dựng thế giới tốt đẹp hơn” do TS. Đào Xuân Cần - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã ViệtNamchủ biên.

Nội dung cuốn sách gồm các bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Mun, các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước,... bài viết của chuyên gia nước ngoài về sự giống và khác nhau giữa hợp tác xã và doanh nghiệp; Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18-3-2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan, điều chỉnh các mối quan hệ của loại hình hợp tác xã. 

                                                                                                                                                                                                                             Võ Văn Hoa


Xay dung doi ngu nu can bo chu chot

Tác giả: TS. Trịnh Thanh Tâm

Số trang: 246 trang

Giá tiền: 43.000đ

Phụ nữ chiếm hơn một nửa dân số cả nước và luôn là một trong những nguồn lực quan trọng góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác phụ nữ và công tác cán bộ nữ nhằm phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ nữ trong cả nước phát triển không ngừng cả về số lượng và chất lượng, nhất là những cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác ở nông thôn, góp phần quan trọng vào thành tựu đổi mới của địa phương và cả nước. Tuy nhiên, trên thực tế, công tác xây dựng đội ngũ nữ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cấp xã còn bộc lộ nhiều hạn chế, khuyết điểm, ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Nhằm cung cấp cho các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách và đông đảo bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo về công tác cán bộ nữ của hệ thống chính trị ở cơ sở, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Xây dựng đội ngũ nữ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cấp xã (qua khảo sát thực tiễn ở đồng bằng sông Hồng) của TS. Trịnh Thanh Tâm. Cuốn sách khái quát và làm rõ những nội dung cơ bản của công tác xây dựng đội ngũ nữ cán bộ của hệ thống chính trị cấp xã, khẳng định vai trò và tầm quan trọng của công tác này, đồng thời qua những khảo sát thực tiễn khá phong phú ở vùng đồng bằng sông Hồng, tác giả đã phân tích, đưa ra nhiều nhận xét khách quan và đúc rút được những kinh nghiệm có giá trị, đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường công tác xây dựng đội ngũ nữ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cấp xã.

Nội dung kết cấu cuốn sách gồm ba chương:

Chương I: Xây dựng đội ngũ nữ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cấp xã ở đồng bằng sông Hồng - những vấn đề lý luận và thực tiễn.

Chương II: Xây dựng đội ngũ nữ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cấp xã ở đồng bằng sông Hồng - thực trạng, nguyên nhân và kinh nghiệm.

Chương III: Mục tiêu, phương hướng và giải pháp chủ yếu xây dựng đội ngũ nữ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cấp xã ở đồng bằng sông Hồng đến năm 2020.


cac-quy-che-ve-canh-bao

Số trang: 132 trang

Giá tiền: 20.000đ

Để hạn chế các tác hại do thiên tai gây ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão năm 1993 (được sửa đổi, bổ sung năm 2000), tiếp đó, Chính phủ cũng đã có Nghị định hướng dẫn thi hành Pháp lệnh nêu trên. Tuy nhiên, những năm gần đây do sự biến đổi khí hậu diễn ra thất thường và để lại nhiều thiệt hại nặng nề. Vì vậy, từ năm 2006 đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một loạt các quy chế về dự báo, phòng, chống áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, lụt, động đất… tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật về phòng, chống thiên tai.

Nhằm giúp bạn đọc có được những thông tin mới về các quy định pháp luật nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tái bản có bổ sung cuốn Các quy chế về cảnh báo, phòng, chống thiên tai.

Nội dung cuốn sách bao gồm các quy chế ban hành kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của các ngành, các cấp trong việc thường xuyên theo dõi, thu thập, xử lý thông tin để ra các thông báo dự báo về áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, động đất, cảnh báo sóng thần và chuyển các tin đó đến cơ quan nhà nước có liên quan, các tổ chức kinh tế, xã hội và nhân dân phục vụ công tác phòng, tránh, cứu hộ, cứu nạn, giảm nhẹ do thiên tai gây ra.

Bên cạnh đó, các quy chế còn quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác phối hợp báo tin và đưa ra các biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả khi xảy ra động đất, sóng thần…


hoan-thien-co-che


Tác giả: Nguyễn Mạnh Bình

Số trang: 276 trang

Giá tiền: 47.000đ

Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, trong đó xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh là mục tiêu chủ yếu của Đảng, Nhà nước ta đang thực hiện. Một trong những tiền đề có ý nghĩa quan trọng để thực hiện mục tiêu đó, là việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát xã hội đối với việc thực hiện quyền lực nhà nước, đó là một trong những tổng thể về xây dựng và hoàn thiện cơ chế pháp lý về giám sát đối với quyền lực nhà nước nói chung. Trong đó, giám sát xã hội đối với việc thực thi quyền lực nhà nước, là hoạt động giám sát đặc trưng bởi chủ thể giám sát xã hội là các tổ chức, cá nhân hoặc các thể chế xã hội khác đối với quyền lực nhà nước.

Để bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu về vấn đề cơ chế pháp lý giám sát xã hội đối với việc thực thi quyền lực nhà nước ở Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát xã hội đối với việc thực thi quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay.

Trên cơ sở phân tích sự hình thành và phát triển cơ chế giám sát xã hội; nghiên cứu thực trạng các bộ phận cấu thành của cơ chế pháp lý giám sát xã hội; phân tích các yêu cầu cấp thiết của việc hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát xã hội đối với việc thực thi quyền lực nhà nước, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát xã hội đối với việc thực thi quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay. Cuốn sách là tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập lý luận chung về nhà nước và pháp luật trong các trường đại học, là tài liệu tham khảo đối với các cơ quan chức năng trong quá trình hoạch định chính sách, pháp luật, dự án kinh tế - xã hội để xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.


Quy che quy trinh ve cong tac kiem tra giam sat va ky luat dang

Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam

Số trang: 252

Giá tiền: 34.000đ

Cuốn sách Quy chế, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng cung cấp 8 văn bản với nội dung: hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Điều lệ Đảng khóa XI; Quy chế giám sát trong Đảng và hướng dẫn thực hiện Quy chế giám sát trong Đảng; Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Các hướng dẫn, quy định, quy chế, quy trình trên giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, các chi bộ và từng cán bộ, đảng viên nắm vững và có cơ sở, điều kiện thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức và chức trách, nhiệm vụ của cá nhân.


My thuat moi truong DT TL-HN

Tác giả: TS. Nguyễn Văn Dương

Số trang: 228

Giá tiền: 67.000 đồng

Hiện nay, môi trường thẩm mỹ là vấn đề đang được đặt ra trước sự phát triển và hình thành nhanh chóng các trung tâm đô thị. Môi trường nói chung và mỹ thuật môi trường nói riêng có ảnh hưởng quan trọng và tác động trực tiếp tới sự phát triển của cuộc sống con người và xã hội. Tổ chức Văn hóa, giáo dục và khoa học của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chủ trì và phát động trên toàn thế giới việc xây dựng, cải tạo và bảo vệ môi trường thẩm mỹ, môi trường sinh thái.

Sau hơn 25 năm đổi mới, đất nước ta đang chuyển mình với những thay đổi lớn lao, các đô thị phát triển nhanh và mạnh. Quá trình đổi mới những năm qua ở các vùng kinh tế và các đô thị trong nước đã hình thành nên các vùng kinh tế trọng điểm, trong đó Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước – là một trong những nơi phát triển mạnh mẽ nhất. Nhiều công trình văn hóa, công sở, giao thông, công nghiệp, nhà ở và nhiều công trình nghệ thuật được đầu tư xây dựng mới làm thay đổi diện mạo thành phố… Song, bên cạnh đó cũng nảy sinh nhiều vấn đề bức xúc về môi trường thẩm mỹ.

Mỹ thuật môi trường không phải là một thực thể riêng biệt mà nó nằm trong mối tổng hòa có liên quan mật thiết với môi trường sinh thái, môi trường tự nhiên và môi trường xã hội… Do đó, nghiên cứu mỹ thuật môi trường đô thị Hà Nội hiện nay sẽ góp phần vào công việc bảo tồn, phát huy tinh hoa truyền thống văn hóa của dân tộc và xác định vai trò, chức năng và giá trị của mỹ thuật môi trường trong đô thị.

Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo về những vấn đề trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Mỹ thuật môi trường đô thị Thăng Long – Hà Nội của Tiến sĩ Nguyễn Văn Dương.

Cuốn sách bước đầu xác định cơ sở lý luận khoa học về mỹ thuật môi trường để nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan thực trạng mỹ thuật môi trường Hà Nội, qua đó đề xuất một số giải pháp về sự liên kết đa ngành, đồng bộ trong quá trình quy hoạch xây dựng mỹ thuật môi trường đô thị Thủ đô.

Nội dung kết cấu cuốn sách gồm bốn chương: Tổng quan về mỹ thuật môi trường; Mỹ thuật môi trường đô thị Hà Nội trước năm 1945; Mỹ thuật môi trường đô thị Hà Nội từ năm 1945 đến nay; Một số định hướng và giải pháp xây dựng mỹ thuật môi trường đô thị Hà Nội, cùng nhiều ảnh phụ bản có giá trị minh họa và tham khảo hữu ích.


lich-su-van-phong-Son-La

Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La

Số trang: 276 trang

Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La được hình thành và phát triển trong những ngày đầu cuộc kháng chiến trường kỳ và anh dũng của dân tộc Việt Nam chống thực dân Pháp. Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ Văn phòng Tỉnh đã có nhiều đóng góp to lớn. Nhằm tái hiện quá trình hình thành và phát triển của Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La xuất bản cuốn Lịch sử văn phòng Tỉnh ủy Sơn La (1946-2005).

Cuốn sách được tổ chức biên soạn công phu, nghiêm túc với nguồn tư liệu phong phú, phản ánh khách quan, toàn diện về quá trình hình thành và phát triển của Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh; khẳng định và làm sáng rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp của Văn phòng Tỉnh ủy, sự lớn mạnh và trưởng thành của đội ngũ cán bộ văn phòng cấp ủy qua các giai đoạn cách mạng; bổ sung, hoàn thiện và làm phong phú thêm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh; củng cố và tăng cường niềm tin của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Sơn La đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, cũng khẳng định truyền thống đoàn kết, trung thành, tận tụy với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc của Văn phòng; phát huy tinh thần, sáng tạo, đổi mới nhằm hoàn thành mục tiêu đưa Sơn La vươn lên phát triển mạnh mẽ. Ngoài ra, cuốn sách còn rút ra những bài học kinh  nghiệm mà các thế hệ cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy đã đúc kết được trong quá trình hoạt động.


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l