Trang chủ Chủ tịch Hồ Chí Minh Triết lý "Dĩ bất biến, ứng vạn biến“ trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Triết lý "Dĩ bất biến, ứng vạn biến“ trong tư tưởng Hồ Chí Minh

triet-ly-di-bat-bienTác giả: GS, TS. Nguyễn Hùng Hậu (Chủ biên)

Số trang: 212 trang

Giá tiền: 35.000đ

Mối quan hệ giữa bất biến và vạn biến, giữa cái không thay đổi và cái thay đổi, giữa bản thể và hiện tượng, giữa cái nhất (cái một) và cái đa (cái nhiều),... là vấn đề trung tâm của triết học xuyên suốt từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây. Dĩ bất biến ứng vạn biến tức là lấy cái bất biến (không thay đổi) mà ứng phó với cái vạn biến (cái luôn thay đổi). Ý nghĩa triết lý trên là ở chỗ dù mọi sự vật hiện tượng thiên sai vạn biệt, phong phú, đa dạng, thay đổi khôn lường nhưng đều xoay quanh trục của nó, đó là bản thể. Trong chủ nghĩa duy vật biện chứng, bản thể là vật chất, nhưng nó luôn vận động biến đổi, luôn chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác; nó bất sinh bất diệt. Trong thế giới không có gì khác ngoài những quá trình vật chất đang vận động, chuyển hóa lẫn nhau, là nguồn gốc, nguyên nhân, kết quả của nhau.

Đây là cơ sở lý luận để tiến hành phân tích cái bất biến và cái vạn biến trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Cái bất biến trong tư tưởng Hồ Chí Minh là độc lập, tự do, hạnh phúc và dân chủ. Bốn cái bất biến này liên hệ mật thiết với nhau, không tách rời nhau và được chia làm hai cấp độ: cấp độ thứ nhất là độc lập, còn cấp độ thứ hai là ba cái còn lại. Hai cấp độ này cũng không tách rời nhau khiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc gắn liền với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Cuốn sách Triết lý "Dĩ bất biến, ứng vạn biến“ trong tư tưởng Hồ Chí Minh“ do GS, TS. Nguyễn Hùng Hậu làm chủ biên nhằm phân tích, giới thiệu rõ hơn triết lý này trong tư tưởng của Người. Từ việc đưa ra những lý luận về mối quan hệ biện chứng giữa cái bất biến và cái vạn biến trong triết học, tác giả đã đi sâu vào phân tích cái bất biến và cái vạn biến trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời đưa ra mối quan hệ biện chứng giữa chúng. Từ những phân tích, nghiên cứu này, cuốn sách đã nêu cái bất biến và cái vạn biến trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay, những vận dụng triết lý này của Đảng và Nhà nước ta nhằm đưa nước ta phát triển nhanh và bền vững, trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Hải Bình

 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

Chinh sach xoa doi giam ngheo TT va GP

Tác giả: PGS.TS. Lê Quốc Lý (Chủ biên)

Số trang: 304

Giá tiền: 51.000đ

Cuốn sách Chính sách xóa đói, giảm nghèo - Thực trạng và giải pháp là kết quả nghiên cứu của tập thể các nhà khoa học thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, do PGS.TS. Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện chủ biên.

Với 9 chương, hơn 300 trang sách, cuốn sách đã đánh giá một cách tổng quan về thực trạng đói nghèo ở Việt Nam; chủ trương, đường lối của Đảng và các chính sách của Nhà nước ta về xóa đói, giảm nghèo; các chương trình xóa đói, giảm nghèo điển hình; đánh giá tổng quát việc thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo của Việt Nam giai đoạn 2001-2010; nêu ra những định hướng, mục tiêu xóa đói, giảm nghèo cùng những cơ chế, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách xóa đói, giảm nghèo ở Việt Nam thời gian tới.

Có thể thấy rằng, kể từ khi thực hiện đường lối đổi mới (1986) đến nay, chính sách xóa đói, giảm nghèo đã được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm và được xây dựng thành chương trình mục tiêu quốc gia. Qua đó, nhận thức về vai trò quan trọng của xóa đói, giảm nghèo đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội đã được thay đổi căn bản ở các cấp, các ngành, nhờ vậy, chính sách xóa đói, giảm nghèo đã đạt được những thành tựu hết sức ấn tượng, đặc biệt là trong giai đoạn 2001-2010, như: chính sách xóa đói, giảm nghèo góp phần làm tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, làm thay đổi mức sống của người nghèo, làm tăng lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước… Tuy nhiên, chính sách xóa đói, giảm nghèo vẫn còn bộc lộ những hạn chế nhất định như: thành tựu chưa thực sự bền vững, chính sách còn chồng chéo, thiếu thống nhất và đồng bộ, chủ yếu thiên về lượng, chưa chú trọng đến chất lượng giảm nghèo, còn mang tính ngắn hạn…

Đây cũng chính là động lực để các tác giả thực hiện cuốn sách này, với mục đích rút ra những bài học, bổ sung luận cứ cho công tác hoạch định chính sách xóa đói, giảm nghèo ở Việt Nam trong thời gian tới. Với sự đầu tư nghiêm túc, tâm huyết của các tác giả, cuốn sách là một công trình khoa học có giá trị tham khảo tốt cho các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách, đặc biệt là chính sách xóa đói, giảm nghèo ở nước ta.

Giao Linh


Read More

xiec-

Tác giả: Hữu Thọ

Số trang: 336 trang

Giá: 46.000đ

“Xem ra cái bệnh “thích dự án” cũng chỉ là cái bệnh thích xài tiền công, thích vơ vét cho nên mới gọi là bệnh; do “thích” cho nên phải “chạy” và cũng là “chạy” chỗ cửa quyền, cửa tiền, cũng đều là trọng bệnh. Nói thế thôi, chứ dự án vẫn rất cần và cũng có nhiều dự án có hiệu quả thiết thực đấy chứ”. Đó chính là một trích đoạn trong tiểu phẩm “Thích, ham thích” của nhà báo Hữu Thọ phản ánh một trong những căn bệnh mà xã hội hiện nay vẫn thường gặp. Bằng ngòi bút châm biếm nhẹ nhàng mà chua cay, cùng cái nhìn thẳng thắn, không ngại che giấu những vấn đề tiêu cực của xã hội, nhà báo Hữu Thọ đã trở thành một trong những cây bút sắc sảo về đề tài chống tiêu cực. Trong nhiều năm qua, ông đã gửi đến độc giả nhiều tác phẩm có giá trị, trong đó riêng thể loại tiểu phẩm báo chí là 8 cuốn. Hầu hết các tiểu phẩm của ông đều mang tinh thần đấu tranh với thói hư, tật xấu nhưng với giọng châm biếm nhẹ nhàng mà sâu sắc. Có thể kể đến Ô, Lọng, Ghế, và gần đây là Xiếc.

Bằng lối viết giản dị, chân thật, gần gũi mà đầy ý nhị, các tiểu phẩm trong cuốn Xiếc của Nguyễn Hữu Thọ thể hiện tinh thần chiến đấu nhưng luôn luôn giữ được phong cách điềm tĩnh, mềm mỏng tới lịch thiệp. Với 100 tiểu phẩm, 15 bài bình luận và trả lời phỏng vấn được chọn lọc, cuốn sách đã góp phần phản ánh những vấn đề thời sự nóng hổi của đất nước và báo chí. Đó là những tác phẩm được viết từ năm 2009 đến năm 2011. Qua mỗi bài viết, tác giả đã có những phân tích, phê phán một cách ý nhị, sâu sắc các biểu hiện đa dạng và rất phức tạp của về chủ nghĩa cá nhân vị kỷ, cơ hội trong thời kỳ phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế. Mỗi bài viết đều ghi lại những biểu hiện vừa có tính lịch sử vừa mang tính thời sự của xã hội. Nhìn chung, các tiểu phẩm ông sáng tác có sức chuyển tải trên nhiều khía cạnh: từ sự phê phán, đánh giá đến sự khích lệ, cổ xúy cho những tiến bộ của xã hội cũng như những trải nghiệm của cuộc đời muôn hình muôn vẻ, song luôn luôn sâu sắc và dí dỏm.

Được viết vào thời kỳ chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, và dịp Tết Tân Mão - một thời điểm nhiều biểu hiện lệch lạc của xã hội được phát lộ, cuốn Xiếc đã gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh và góp một tiếng nói phê phán những biểu hiện mới của một số người có tài “làm xiếc” đánh bóng tên tuổi, nói dối, làm láo, báo cáo hay, “kinh doanh danh hiệu, giải thưởng” để mưu cầu địa vị, lợi lộc. Rồi “căn bệnh cuối nhiệm kỳ” phân tích tình trạng vơ vét, lợi dụng của những kẻ cơ hội khi sắp nghỉ việc… Những biểu hiện lệch lạc được viết trong sách là những vấn đề thời sự “nóng”, đang được cả xã hội đương đại quan tâm, trăn trở nghĩ suy, tìm cách tháo gỡ để phát triển hài hoà, vững chắc, nhất là xã hội Việt Nam hiện đại, vốn xuất phát từ một xã hội nông nghiệp tiểu nông, mang đậm căn tính nông dân, đã và đang phải tiến đến một xã hội công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đô thị hoá, với mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh…Bằng kinh nghiệm của của một nhà báo lão thành, ông đã biết biết nghe, nhìn, phát hiện, chọn lọc và phản ánh thật nhanh nhạy những vấn đề xã hội, nảy sinh hàng ngày trong đời sống dân chúng.

Suốt một đời dành tâm sức cho ngòi bút, có thể nói nhà báo Hữu Thọ là một trong những cây đa, cây đề của làng báo Việt Nam không chỉ bởi bút lực mà còn bởi nhân cách và cái tâm thanh liêm của ông với nghề. Chính vì thế, tất cả những cái xấu xa của xã hội được ông vạch trần và bóc mẽ một cách tinh tế là lời nhắn nhủ, là tiếng nói góp phần đấu tranh chống lại những biểu hiện tiêu cực của xã hội, hướng con người tới một xã hội tốt đẹp hơn mà ở đó họ biết nhìn nhận và loại bỏ những cái xấu. Với những ý nghĩa như vậy, Xiếc sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích và cần thiết, giúp độc giả có thể hình dung các biểu hiện tiêu cực mới phức tạp và ngày càng tinh vi, đồng thời sẽ thấy khả năng nắm bắt thực tiễn của một cây bút có đôi “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”. Đó cũng chính là vẻ đẹp quán xuyến suốt toàn bộ các tác phẩm báo chí của cây bút lão thành Hữu Thọ - một tinh thần dám nhìn thẳng với xã hội của người làm báo chuyên nghiệp.

Với lối viết sâu sắc, dí dỏm, tiểu phẩm báo chí của Hữu Thọ thấm đẫm tinh thần bàn bạc đối thoại, trở thành một phong cách riêng trong sự phát triển của các thể loại báo chí nói chung và hơn thế nữa, nội dung các tiểu phẩm cũng phần nào đưa đến cho người đọc sự cảm nhận những khía cạnh tiềm ẩn, rất phong phú của cuộc sống. Đồng thời, cũng giúp sinh viên các khoa báo chí, phóng viên, nhà báo trẻ cũng như bạn đọc quan tâm muốn hiểu thêm về sự phát triển một thể loại báo chí có tính chiến đấu trên tinh thần đối thoại.tu-phe-binh


Số trang: 312 trang

Giá tiền: 52.000đ

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" chỉ rõ: Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tuỳ tiện, vô nguyên tắc... Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách" trên thực tế ở nhiều nơi rơi vào hình thức do không xác định rõ cơ chế trách nhiệm, mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân, khi sai sót, khuyết điểm không ai chịu trách nhiệm. Nghị quyết cũng chỉ rõ một trong những nguyên nhân của tình trạng trên là: "Các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình ở nhiều nơi bị buông lỏng trong thực hiện, vừa chưa được quy định cụ thể để làm cơ sở cho công tác kiểm tra, giám sát". Từ đó, Đảng ta đã đề ra trong Nghị quyết một trong những nhóm giải pháp quan trọng đầu tiên là "Nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cấp trên". Trong đó nêu rõ "các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương tiến hành kiểm điểm đánh giá liên hệ bản thân về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan đến một số vấn đề cấp bách nêu trong Nghị quyết này, đề ra biện pháp khắc phục. Tập trung làm rõ trách nhiệm cá nhân, gương mẫu thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức, lối sống". Đồng thời cũng yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng uỷ trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các Ban Đảng của Trung ương, Ban Thường vụ các Tỉnh uỷ, Thành uỷ và cấp uỷ các cấp nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, nêu gương bằng hành động thực tế. Để thực hiện nghiêm túc, đúng mục tiêu, yêu cầu, phương châm Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, làm cho tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Tự phê bình và phê bình trong Đảng, là một trong những tài liệu nhằm phục vụ việc truyên truyền, để các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vận dụng thực hiện tốt việc kiểm điểm, tự phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, nguyên tắc của Đảng ta. Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:

Phần thứ nhất: Gồm một số bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, trong đó nêu khái niệm, rõ mục đích, ý nghĩa, tác dụng, sự cần thiết phải thực hiện tự phê bình và phê bình; phương châm, yêu cầu, đối tượng, nội dung, phương pháp hình thức tự phê bình và phê bình; đồng thời cũng chỉ rõ những vấn đề cần tránh và khắc phục trong tự phê bình và phê bình.

Phần thứ hai: Giới thiệu một số bài viết về tự phê bình và phê bình trong Đảng, trong đó có các bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí tư Nguyễn Phú Trọng  khai mạc và bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XI; Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng. Trong các bài phát biểu nói trên, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phân tích đầy đủ, cụ thể, sâu sắc về mục đích ý nghĩa, tác dụng, sự cần thiết phải tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, yêu cầu, nội dung, đối tượng, hình thức, phương pháp tự phê bình và phê bình, đồng thời khẳng định tự phê bình và phê bình vừa là một trong những nguyên tắc cơ bản, vừa là quy luật phát triển của Đảng Cộng sản cách mạng, chân chính. Ngoài ra, còn có 16 bài viết của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, cán bộ, đảng viên dưới các chủ đề khác nhau nhằm phân tích rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình trong Đảng, trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; khẳng định thang thuốc hay nhất là tự phê bình và phê bình, tự phê bình và phê bình là vũ khí sắc bén để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là vũ khí sắc bén để sửa chữa khuyết điểm và phát triển ưu điểm; để tự phê bình và phê bình thực sự là vũ khí, tự phê bình và phê bình vũ khí của đảng viên; cách chuẩn bị để thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình; thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình đối với cán bộ lãnh đạo; khía cạnh văn hoá trong tự phê bình và phê bình; vì sao tự phê bình và phê bình chưa được thực hiện có hiệu quả, những giải pháp nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong Đảng...

Phần thứ ba: Nghị quyết và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), như: Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Quy định của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên...

Với những nội dung trên, cuốn sách Tự phê bình và phê bình trong Đảng sẽ giúp các cấp uỷ tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên nghiên cứu, vận dụng thực hiện tốt việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI).

Cao Văn Thống


tai-lieu

Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

Số trang: 188 trang

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 12 đến ngày 19-1-2011 tại Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị - xã hội không những có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam mà còn có ý nghĩa quốc tế sâu sắc. Những thành tựu và đường lối đổi mới là những bài học và kinh nghiệm quý báu góp phần vào kho tàng lý luận về xây dựng chủ nghĩa xã hội của những người cộng sản thế giới. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của đất nước ta như: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam…

Nhằm đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu, quán triệt, học tập nghị quyết của cán bộ, đảng viên và nhân dân sau mỗi kỳ Đại hội Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Tài liệu  hỏi – đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Cuốn sách phân tích, luận giải, làm rõ những nội dung cơ bản nhất, quan trọng nhất của các văn kiện Đại hội XI dưới hình thức câu hỏi và trả lời. Cuốn sách bao gồm 62 câu hỏi và trả lời ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, mang tính chọn lọc, có bố cục rõ ràng, khoa học, được chia thành 5 phần:

Phần mở đầu: Ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XI (gồm 1 câu hỏi – trả lời)

Phần thứ nhất: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) (gồm 12 câu hỏi – trả lời)

Phần thứ hai: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 (gồm 21 câu hỏi – trả lời)

Phần thứ ba: Báo cáo chính trị tạo Đại hội XI của Đảng (gồm 19 câu hỏi – trả lời)

Phần thứ tư: Về bổ sung và sửa đổi Điều lệ Đảng của Đại hội XI (gồm 9 câu hỏi – trả lời)

Cuốn sách đã giúp người đọc nắm bắt được những thông tin liên quan đến các vấn đề trên một cách rõ ràng và chính xác nhất. Từ đó, góp phần định hướng cho toàn Đảng, toàn dân ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đây là tài liệu cần thiết, cung cấp tư liệu cho những đối tượng quan tâm nghiên cứu sâu hơn về quan điểm, đường lối của Đảng thể hiện trong các văn kiện Đại hội XI.


CNH HDH Nong nghiep

Tác giả: PGS. TS. Lê Quốc Lý

Số trang: 504 trang

Giá bán: 130.000 đồng

Nước ta vốn là một nước nông nghiệp, diện tích đất đai và dân cư nông thôn chiếm tỷ lệ lớn, trình độ sản xuất nghèo nàn và lạc hậu, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là một phần quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước ta hiện nay.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tiếp tục khẳng định công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhưng trong bối cảnh phát triển mới, đất nước ngày càng hội nhập sâu vào quá trình quốc tế hóa, toàn cầu hóa, cũng như phải đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, đòi hỏi các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn phải được giải quyết đồng bộ, gắn với quá trình đẩy mạnh  công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn cũng làm cho sự liên kết ngày càng bền chặt giữa việc xây dựng một nước Việt Nam phát triển, giàu mạnh, chủ động trong các quan hệ  kinh tế đa phương, tích cực tham gia vào việc tạo ra chuỗi giá trị toàn cầu với việc bảo đảm tính độc lập, tự chủ và phát triển bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn cũng phát sinh nhiều vấn đề phức tạp, chẳng hạn, sự bất cập trong các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, giữa quá trình đô thị hóa với quá trình phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn; mâu thuẫn giữa lợi ích công nghiệp với nông nghiệp; giữa thành thị với nông thôn, giữa quá trình đô thị hóa với quá trình phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới; mâu thuẫn giữa nền nông nghiệp dựa trên tri thức khoa học với sự bảo tồn giá trị và tri  thức nông nghiệp truyền thống, giữa hàng hóa nông nghiệp hiện đại được sản xuất bởi những tiến bộ khoa học - kỹ thuật và cơ giới hóa với những sản phẩm nông nghiệp mang sắc thái vùng, miền tự nhiên có giá trị chênh lệch cao…

Vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn đã được nghiên cứu, bàn luận nhiều, nhưng vẫn còn dừng lại ở những vấn đề về kinh tế, một phần về xã hội, chưa có những nghiên cứu toàn diện về kết quả và tác động của tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn Việt Nam, trong đó có những yếu tố hình thành nên diện mạo nông thôn mới.

Để góp phần cung cấp thông tin, tư liệu khoa học, những luận cứ, quan điểm về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn, công tác học tập và nghiên cứu lý luận, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn – Vấn đề và giải pháp, do PGS. TS. Lê Quốc Lý biên soạn. Cuốn sách tập trung vào một số nội dung chính sau:

Thứ nhất, cách thức tiếp cận mới về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trên cơ sở thực tiễn sinh động của nền nông nghiệp nước nhà.

Thứ hai, các vấn đề đặt đối với các chính sách nông nghiệp, cơ  cấu công  - nông nghiệp trong nền kinh tế, vấn đề quy hoạch các vùng phát triển kinh tế, những chuyển hóa xã hội và đô thị hóa do tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn trên các mặt: kinh tế, chính trị, xã hội, nhận thức, tư duy, thói quen…

Thứ ba, đánh giá những mặt được và chưa được của công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trong thời gian qua  và kiến giải những vấn đề cần đổi thay trong nhận thức, chính sách, chủ trương và giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trong điều kiện mới; các chính sách khoa học và công nghệ hiện đại liên quan tới chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn mới trong xu thế hội nhập quốc tế của Việt Nam, v.v..

Thứ tư, nhận thức mới về sở hữu ruộng đất, về quan hệ sản xuất do công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn Việt Nam thời gian qua nhằm tìm những triết lý phát triển mới đối với nông nghiệp, nông thôn Việt Nam hiện nay và tương lai.


BLKH Bo luat dan su 2005

Tác giả: PGS. TS. Hoàng Thế Liên

Số trang: 676

Giá tiền: 138.000đ

Trước đây, để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu và thi hành Bộ luật dân sự năm 1995, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã phối hợp với Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp biên soạn và xuất bản Bộ sách Bình luận khoa học Bộ luật dân sự năm 1995 (gồm 2 tập). Để giới thiệu và phổ biến những nội dung của Bộ luật dân sự năm 2005, năm 2010 Nhà xuất bản đã cho ra mặt bạn đọc bộ sách Bình luận khoa học Bộ luật dân sự năm 2005 (gồm 3 tập) do Viện Khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp biên soạn, PGS. TS. Hoàng Thế Liên – Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm chủ biên.

Đến nay, nhiều văn bản quy phạm pháp luật dân sự được sử dụng trong bộ sách đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Do vậy, để giới thiệu đến bạn đọc những thông tin pháp luật dân sự hiện hành và mới nhất, trong lần tái bản này, bộ sách đã được sửa chữa, bổ sung nhiều nội dung, bảo đảm phù hợp với sự phát triển của hệ thống pháp luật Việt Nam. Cuốn sách Bình luận khoa học Bộ luật dân sự năm 2005 (tập I) (tái bản có sửa chữa, bổ sung) trong bộ sách gồm 3 tập; tập I là tập bình luận hai phần của Bộ luật:

Phần thứ nhất: Những quy định chung.

Phần thứ hai: Tài sản và quyền sở hữu.


 

 1. Lịch sử Đảng bộ huyện Phù Cừ, tập I
 2. Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam
 3. Luật biển Việt Nam
 4. Hỏi đáp về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
 5. Tìm hiểu các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và... về môi trường
 6. Nghiệp vụ công tác của cán bộ dân vận
 7. Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
 8. Luật khiếu nại
 9. Hoàng Đình Giong - Cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng
 10. 50 năm ... Công ty Cổ phần than Vàng Danh - Vinacomin
 11. Luật xử lý vi phạm hành chính
 12. Lịch sử Đảng bộ xã Mỹ Thuỷ, tập 1
 13. Luật hợp tác xã
 14. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
 15. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920 - 1930)
 16. Pháp luật về luật sư và đạo đức nghề nghiệp luật sư
 17. Lịch sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân xã An Long (1945 - 2010)
 18. Nghiên cứu mối quan hệ không bình thường giữa một bộ phận cán bộ, đảng viên có chức, có quyền với các doanh nghiệp để trục lợi
 19. Hương sắc Đông Anh
 20. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 21. Địa chính trị trong chiến lược và chính sách phát triển quốc gia
 22. Luật hoà giải ở cơ sở năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Trí tuệ tạo hình người Việt từ hình tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay
 24. Phong cách Hồ Chí Minh
 25. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện ở VN thời kỳ hậu WTO
 26. Quản lý học đại cương
 27. Tập bài giảng về công tác dân vận ở cơ sở
 28. Thực hiện thống nhất chức năng giai cấp và chức năng xã hội của Nhà nước trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta
 29. Lịch sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân thành phố Trà Vinh (1975-2010)
 30. Tổng Bí thư Trần Phú với cách mạng Việt Nam và nơi sinh Phú Yên
 31. Tư tưởng Hồ Chí minh về pháp luật và việc vận dụng trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam
 32. Phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số vùng Đông Nam Bộ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

 


tai lieu tham khao1


Tác giả: TS. Nguyễn Tiến Hoàng (Chủ biên)

Số trang: 292 trang

Giá tiền: 40.000đ

 Nội dung cuốn sách gồm 11 chuyên đề:

- Chuyên đề 1: Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin

- Chuyên đề 2: Sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

- Chuyên đề 3: Các nhân tố mới trong chủ nghĩa tư bản hiện đại và tính tất yếu của cuộc cải biến cách mạng lên xã hội mới

- Chuyên đề 4: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

- Chuyên đề 5: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Nhà nước pháp quyền và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

- Chuyên đề 6: Quan điểm của Đảng ta về tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở

- Chuyên đề 7: Quan điểm của Đảng ta về đất đai và giải quyết vấn đề đất đai trong điều kiện hiện nay

- Chuyên đề 8: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

- Chuyên đề 9: Ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường

- Chuyên đề 10: Nhiệm vụ an ninh - quốc phòng trong tình hình mới

- Chuyên đề 11: Một số vấn đề lớn trong Hiến pháp năm 2013

Cuốn sách giúp các cấp ủy Đảng, các địa phương nhanh chóng triển khai chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp nhằm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l