Trang chủ Các ấn phẩm khác Giáo trình pháp luật sở hữu trí tuệ

Giáo trình pháp luật sở hữu trí tuệ


giao-trinh-phap-luatTác giả: TS. Đoàn Đức Lương (Chủ biên)

Số trang: 324 trang

Giá tiền: 53.000đ

Sở hữu trí tuệ được hiểu là việc sở hữu các tài sản trí tuệ- những kết quả tử hoạt động tư duy, sáng tạo của con người. Đối tượng của loại sở hữu  này là các tài sản phi vật chất nhưng có giá trị kinh tế, tinh thần to lớn góp phần quan trọng trong quá trình hình thành nền văn minh, khoa học, công nghệ của nhân loại. Đó là các tác phẩm văn học, nghệ thuật, các công trình khoa học-kỹ thuật ứng dụng cũng như các tên gọi, hình ảnh được sử dụng trong các hoạt động thương mại.

Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của cá nhân, pháp nhân đối với các sản phẩm trí tuệ do con người sáng tạo. Đó là độc quyền được công nhận cho một người, một nhóm người hoặc một tổ chức, cho phép họ được sử dụng khai thác các khía cạnh thương mại của một sản phẩm sáng tạo.

Ở Việt Nam, pháp luật sở hữu trí tuệ đã được hình thành từ những thập niên 70 và 80 thế kỷ XX, trong giai đoạn đổi mới, hội nhập quốc tế, pháp luật về sở hữu trí tuệ của nước ta đã có bước phát triển quan trọng, thể hiện qua các quy định về sở hữu trí tuệ được ghi nhận trong các Hiến pháp, đặc biệt là Hiến pháp hiện hành, qua các chế định trong các Bộ luật dân sự, được cụ thể hóa qua Luật sở hữu trí tuệ năm 2005( sửa đổi, bổ sung năm 2009), Pháp lệnh về giống cây trồng và các nghị định, quyết định, thông tư của Chính phủ, các Bộ, ngành quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật trên từng mặt, lĩnh vực  cụ thể và qua việc Nhà nước ta gia nhập và ký kết nhiều điều ước quốc tế đa phương và song phương về sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, đối với nước ta, pháp luật về sở hữu trí tuệ vẫn còn là vấn đề tương đối mới mẻ, cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung , hoàn thiện về mặt  pháp luật và đặc biệt là xây dựng ý thức pháp luật. Đây là vấn đề quan trọng, giúp cho ta những điều kiện để xây dựng và phát triền nền kinh tế  tri thức non trẻ, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế- xã hội và hội nhập quốc tế một cách hiệu quả, bền vững.

Cuốn sách: Giáo trình pháp luật sở hữu trí tuệ do TS. Đoàn Đức Lương (Chủ biên) sẽ giúp cho đông đảo bạn đọc nhất là dành cho sinh viên ngành luật và các ngành có liên quan đến lĩnh vực pháp luật sở hữu trí tuệ làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

Tống Việt Hạnh

 

Sách sắp xuất bản

1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)

2. Luật hôn nhân và gia đình

3. Luật khiếu nại

4. luật tố tụng hành chính

5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...

6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...

7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...

8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...

9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam

10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010

11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước

12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng

13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay

14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân

15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh

17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)

18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh

19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1

20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)

22. Luật tiếp công dân

23. Luật giao thông đường bộ

24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013

25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945

26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)

26. Bàn về hệ thống pháp luật

28. Bộ luật dân sự

29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người

30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)

31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.


Sách mới

 


106-nha-thong-thaiTác giả: P.S.Tarannốp

Số trang: 752 trang

Giá tiền: 153.000 đ

Từ trước đến nay, đã có nhiều người viết về các bậc vĩ nhân, các nhà hiền triết, các nhà thông thái. Các công trình ấy cũng đã cung cấp nhiều thông tin bổ ích, đã đi sâu vào nhiều khía cạnh trong cuộc đời và sự nghiệp của các nhân vật. Song, người đọc vẫn cảm thấy thiếu vắng một công trình có tính chất cẩm nang giới thiệu một cách có hệ thống và ngắn gọn để dễ đọc và dễ nhớ về những nhân vật tiêu biểu, dùng làm sách tra cứu cho độc giả.

Cuốn sách 106 nhà thông thái do P.S.Tarannốp biên soạn, Đỗ Minh Hợp dịch và hiệu đính từ bản tiếng Nga do Nhà xuất bản Sóng Thần, Mátxcơva xuất bản năm 1996 và mới đây, được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật cho xuất bản bằng tiếng Việt, đã đáp ứng được yêu cầu trên.

Trong cuốn sách, dựa trên tiêu chí “chỉ quan tâm đến các nhân vật trong đó thành tố tư tưởng trong sự nghiệp sáng tạo đã rõ ràng”, tác giả lấy mốc từ ông vua Sôlômông cho đến Actua Sôpenhaoơ, chọn ra 106 gương mặt để trình bày khái quát, cô động lại, lược khảo vắn tắt những nét chính về cuộc đời, các sự kiện làm nên số phận, tạo nên tính cách, những lý thuyết khoa học và tư tưởng đặc trưng cho mỗi nhân vật qua những đoạn trích dẫn, những câu châm ngôn, cách ngôn, chỉ dụ, lời khuyên, lời cảnh tỉnh, các nhận xét, quan điểm…

Với hơn 700 trang sách, mỗi nhân vật nhắc đến trong cuốn sách này, được tác giả giới thiệu qua bốn tiêu chí: cuộc đời, số phận, học thuyết và tư tưởng. Qua đó, giúp người đọc có thể bổ sung và làm giàu kiến thức, tăng cường năng lực hiểu biết, khám phá và sáng tạo của mình.

Đúng như trong Lời nói đầu, P.S.Tarannốp viết: “Cuốn sách này không phải là một hợp tuyển, nhưng cũng có thể sử dụng như một hợp tuyển. Nó không phải là sách giáo khoa vì nó đầy đủ hơn, toàn diện hơn, khách quan hơn và cụ thể hơn rất nhiều. Nhưng nó cũng có thể được sử dụng như một cuốn sách giáo khoa vì nó được biên soạn cho mục đích giảng dạy và tập trung vào việc trình bày tài liệu theo tiến trình thời gian. Nó không phải là trích tuyển vì nó không đặt ra nhiệm vụ “tùy tiện nhặt ra” những đoạn trích dẫn từ một khối tài liệu phong phú và vô tận, để gợi cho độc giả có ý nghĩ là dẫu sao mình cũng lĩnh hội được tài liệu và hiểu thấu đáo nó…”.


Phong chong tham nhung trong hoat dong cong vu o VN

Tác giả: TS. Nguyễn Quốc Sửu

Số trang: 372

Giá tiền: 60.000đ

Tham nhũng là một vấn nạn gây nhức nhối cho toàn xã hội, hầu như không loại trừ bất kỳ một quốc gia nào. Ở Việt Nam, có thể nói, chủ thể của tham nhũng chính là những người có quyền sử dụng quyền lực nhà nước thông qua hoạt động công vụ nhà nước - cán bộ, công chức nhà nước. Do vậy, hoạt động công vụ, dù Nhà nước không hề mong muốn, lại bị biến thành “mảnh đất màu mỡ” cho tham nhũng hoành hành.

Cuốn sách Phòng, chống tham nhũng trong hoạt động công vụ ở Việt Nam - Lý luận và thực tiễn do TS. Nguyễn Quốc Sửu, giảng viên Học viện Hành chính, nơi đào tạo, cung cấp nguồn cán bộ, công chức cho nền công vụ Việt Nam biên soạn đề cập tương đối toàn diện và có hệ thống về tham nhũng và phòng chống tham nhũng trong hoạt động công vụ ở nước ta hiện nay. Tác giả đã phân tích, làm rõ những hành vi tham nhũng có nguy cơ nảy sinh trong quá trình cán bộ, công chức thi hành nhiệm vụ như: tham ô tài sản; nhận hối lộ; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ; lạm quyền; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi; giả mạo trong công tác vì vụ lợi; đưa hối lộ, môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước vì vụ lợi; nhũng nhiễu vì vụ lợi…

Phân tích tình hình tham nhũng và thực trạng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay, dự báo tình hình tham nhũng trong những năm tới là cơ sở để tác giả đưa ra bốn nhóm giải pháp cơ bản nhằm bảo đảm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong hoạt động công vụ, bao gồm: nhóm giải pháp liên quan đến việc xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật, hoàn thiện chế độ công vụ phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng; nhóm giải pháp liên quan đến nâng cao chất lượng hoạt động thực thi công vụ, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng; nhóm giải pháp về tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử trong phát hiện, xử lý tham nhũng; nhóm giải pháp xã hội hóa công tác phòng, chống tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Cuốn sách là một tài liệu tham khảo có giá trị cho học viên, sinh viên, các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách về tham nhũng và phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam.


1.Chính sách đào tạo, sử dụng quan lại thời Lê Thánh Tông và công tác cán bộ hiện nay, Tác giả: PGS,TS. Nguyễn Hoài Văn, ThS. Đặng Duy Thìn

2. Giao thoa văn hóa và chính sách ngoại giao văn hóa Việt Nam, Tác giả: Lê Thanh Bình  (Chủ biên ), Đoàn Văn Dũng, Nguyễn Tuấn Hiệp, Nguyễn Anh Thư

3. Nguồn lực trí tuệ Việt Nam - lịch sử, hiện trạng và triển vọng, Tác giả: GS, TS. Nguyễn Văn Khánh (Chủ biên)

4. Phát huy các nguồn lực của dân làm lợi cho dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Tác giả: PGS, TS. Phạm Ngọc Anh (Chủ biên)

5. Xã hội học tội phạm, Tác giả: Trần Đức Châm

6. Lịch sử quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào (1930 - 2007), Hồi ký, Tập I
(Tiếng Lào), Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Nhân dân cách mạng Lào

7. Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1930 - 2007), Văn kiện, Tập II (1946 - 1955), Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Nhân dân cách mạng Lào

8. Hoàn thiện các quy định của phần chung Bộ luật hình sự trước yêu cầu đổi mới của đất nước, Tác giả: TS. Trịnh Tiến Việt

9. Hồ Chí Minh - Ngôi sao sáng mãi trên bầu trời Việt Nam, Tác giả: GS.AHLĐ. Vũ Khiêu

10. Phát triển kinh tế dịch vụ Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế, Tác giả: GS.TS. Phạm Thị Khanh (Chủ biên)
11. Cơ sở pháp lý bảo vệ nguồn nước quốc tế của Việt Nam, Tác giả: Nguyễn Trường Giang (Chủ biên)

12. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, Tác giả:  PGS.TS. Vũ Văn Phúc (Chủ biên)

13. Luật khoáng sản năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành, Tác giả:  Quốc hội, Chính phủ

14. Luật phòng cháy và chữa cháy và văn bản hướng dẫn thi hành, Tác giả:  Quốc hội, Chính phủ

15. Triết lý " Dĩ bất biến, ứng vạn biến " trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hùng Hậu (Chủ biên)

16. Viet nam's Sovereignty over Hoang Sa and Truong Sa Archipelagoes
( Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ), Tác giả: Tổng cục V - Bộ Công an

17. Hỏi - đáp về hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Tác giả:ThS. Đinh Văn Minh

18. Tình trạng in lậu sách ở nước ta hiện nay - Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp khắc phục, Tác giả: PGS.TS. Lê Văn Yên (Chủ biên)

19. Một số văn bản pháp luật về thuế (Ban hành từ tháng 8 - 2011 đến tháng 2 - 2012), Tác giả: Chính phủ

20. Tư tưởng hợp tác xã: kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam, Tác giả: Bộ KH&ĐT
Vụ Hợp tác xã

21. Luật đầu tư, Tác giả: Quốc hội

22. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tác giả: Hồ Chí Minh

23. Kể chuyện Bác Hồ ở Tuyên Quang, Tác giả: Ngô Quân Lập ( Sưu tầm, tuyển chọn )

24. Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1930 - 2007) Tài liệu tuyên truyền, Tác giả:Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Ban Tuyên huấn Đảng Nhân dân cách mạng Lào

25. Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, Tác giả: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

26.Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học, Tác giả: Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn

27. Đi dọc miền Đông (Hồ Sơn Đài thể hiện), Tác giả: Trương Văn Tươi

28. Phạm Hùng - Người chiến sĩ dạ sắt gan đồng, Tác giả: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long, Nguyễn Chiến Thắng

29. Một số vấn đề về đấu tranh quốc phòng ở Việt Nam hiện nay (Sách tham khảo), Tác giả: Đại tá. TS. Trần Đăng Bộ (Chủ biên)

30. Luật bảo hiểm y tế, Tác giả: Quốc hội

31. Lịch sử Đảng bộ xã Tân Thái (1945 - 2010), Tác giả: BCHĐB xã Tân Thái

32. Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương

33. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Bình Hải ( 1930 - 1975 ), Tác giả: BCHĐB xã Bình Hải

34. Đời sống mới, Tác giả:Tân Sinh

35. Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ công đoàn ở cơ sở, Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

36. Cẩm nang pháp luật và kỹ năng hoạt động dành cho công chức, viên chức Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội, Tác giả: Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ pháp lý

37. Luật thi hành án dân sự, Tác giả: Quốc hội

38. CD - ROM Hệ thống tra cứu văn bản pháp luật, Tác giả: Công ty Cổ phần Softech

39. Thành phố Hà Tĩnh - Theo dòng lịch sử, Tác giả: TU - HĐND - UBND - UBMTTQ Thành phố Hà Tĩnh

40. Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng, Tác giả: Ủy ban Thường vụ Quốc hội

41. Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Tác giả: Ủy ban Thường vụ Quốc hội

42. Phạm Hùng - người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo có uy tín lớn, Tác giả:Tập thể tác giả

43. Đồng chí Phạm Hùng với cách mạng Việt Nam và quê hương Vĩnh Long, Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Học viện CT-HCQGHCM - Tỉnh ủy Vĩnh Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


lich-su-quan-su-VN

Tác giả: Viện Lịch sử quân sự Việt Nam – Bộ Quốc phòng

Số trang: 412 trang

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đã ghi vào lịch sử dân tộc một chiến công chói lọi, rực rỡ nhất trong thế kỷ XX. Mỹ bàng hoàng, kinh ngạc trước sức mạnh của Việt Nam, nhưng họ thua mà chưa hiểu rõ mình thua.

Tiếp nối những tập đã xuất bản trong bộ sách Lịch sử quân sự Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật đã xuất bản tập 12 với tên đề Những nhân tố hợp thành sức mạnh Việt Nam thắng Mỹ do Viện Lịch sử quân sự Việt Nam biên soạn, chính là những nghiên cứu, đánh giá, luận giải về những nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975).

Lịch sử chiến tranh đã minh chứng là trong bất cứ cuộc chiến tranh nào, muốn giành thắng lợi, trước hết phải có một đường lối chiến lược đúng. Ở nước ta, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là nhân tố đầu tiên và quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dựa trên thực tế của đất nước và tình hình quốc tế để đề ra chiến lược, sách lược trong từng thời kỳ và phù hợp với mỗi miền, mỗi vùng khác nhau. Trong giai đoạn chống Mỹ từ năm 1954 đến năm 1975, chúng ta vừa tiến hành đấu tranh giải phóng mền Nam, vừa thực hiện nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Do đó, sức mạnh của toàn dân tộc được huy động vào cuộc chiến tranh thần thánh, quyết giành độc lập, tự do, thống nhất nước nhà.

Tập 12 đi sâu phân tích và chứng minh những thắng lợi cực kỳ vĩ đại của quân và dân ta ở cả hai miền Nam Bắc, và cụm từ Tiền tuyến Hậu phương mãi mãi in sâu trong tâm trí mọi người dân Việt Nam. Sức mạnh của hậu phương chiến lược miền Bắc và hậu phương tại chỗ trực tiếp của chiến trường miền Nam cũng là nhân tố thường xuyên quyết định thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta. Bên cạnh đó, sự kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại đã tăng cường khối đại đoàn kết để dân tộc ta đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam là vì Việt Nam và cũng vì nhân loại tiến bộ nên đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của phe xã hội chủ nghĩa và bạn bè yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Mặc dù hoàn cảnh kinh tế nước ta còn nghèo nàn, lạc hậu, muốn chiến thắng đế quốc Mỹ, chúng ta phải có nghệ thuật đánh giặc. Nghệ thuật đó chính là nghệ thuật tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, đánh địch bằng hai lực lượng, ba thứ quân trên cả ba vùng chiến lược, kết hợp khởi nghĩa và chiến tranh cách mạng, đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị và ngoại giao, kết hợp tiến công và nổi dậy… Nhờ đó, chúng ta đã phát huy được thế mạnh của mình, khai thác được chỗ yếu của địch để giành thắng lợi từng phần, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn, thực hiện thống nhất đất nước.

Vì vậy, những bài học thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta còn có ý nghĩa với cả hôm nay và mai sau. Chúng ta tự hào về truyền thống đánh giặc, giữ nước của cha ông, đồng thời phải biết phát huy những phẩm chất tốt đẹp, những kinh nghiệm quý báu của cha ông để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và xây dựng đất nước ngày càng phát triển và bền vững.

Lịch sử quân sự Việt Nam, tập 12 – Những nhân tố hợp thành sức mạnh Việt Nam thắng Mỹ, gồm có 4 chương:

Chương I: Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh – nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Chương II: Sức mạng của hậu phương chiến lược miền Bắc và hậu phương tại chỗ trực tiếp của chiến trường miền Nam

Chương III: Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

Chương IV: Nghệ thuật tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ


Vai tro cua PL trong qua trinh hinh thanh nhan cach

Tác giả: TS. Nguyễn Đình Đặng Lục

Số trang: 274

Giá tiền: 38.000đ

Nhân cách là tổ hợp các thuộc tính tâm, sinh lý của cá nhân thể hiện bản sắc và giá trị xã hội của cá nhân đó. Nhân cách cũng là tư cách và phẩm chất của con người.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết của Đại hội Đảng về vấn đề giáo dục pháp luật cho thế hệ trẻ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tái bản lần thứ hai (có chỉnh lý, bổ sung) cuốn sách: Vai trò của pháp luật trong quá trình hình thành nhân cách của tiến sĩ luật học Nguyễn Đình Đặng Lục.

Cuốn sách đã được xuất bản lần đầu vào năm 1997, được tái bản lần thứ nhất năm 2005. Trong lần tái bản này, tác giả có chỉnh lý, bổ sung thêm nhiều kiến thức mới cùng những số liệu thống kê của các bộ: Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Giáo dục – Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong 5 năm trở lại đây về những hành vi vi phạm pháp luật nói chung và tình hình tội phạm chưa thành niên nói riêng. Đồng thời, tác giả cũng đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật cho những người chưa thành niên, với mục đích giúp các em có nhận thức tốt, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, bạn bè, cộng đồng và xã hội; có được kỹ năng sống, cách ứng xử có văn hóa để thành công trong cuộc sống và đóng góp cho sự phát triển của xã hội.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo có giá trị cho giáo viên, học sinh, sinh viên, cho các cán bộ làm công tác giáo dục trong hệ thống các trường giáo dưỡng, các tổ chức xã hội; cho các bậc làm cha, mẹ đồng hành cùng các con trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách.


Mo hinh tap doan KTNN o VN den nam 2020

Tác giả: GS. TS. Phạm Quang Trung

Số trang: 352

Giá tiền: 57.000 đồng

Trên thế giới, tập đoàn kinh tế đã xuất hiện rất sớm cùng với quá trình tích tụ và tập trung tư bản nửa cuối thế kỷ XIX. Dưới sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đang diễn ra như vũ bão, các tập đoàn kinh tế có vị thế ngày càng tăng trong nền kinh tế quốc gia và thế giới.

Ở Việt Nam, trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm tạo ra những “trụ cột” kinh tế, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách tạo điều kiện cho sự hình thành và phát triển của các tập đoàn kinh tế nhà nước. Sự ra đời của các tập đoàn kinh tế nhà nước trong thời gian qua ở nước ta cho thấy vai trò đầu tàu, chi phối, bảo đảm việc sản xuất, cung ứng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho nền kinh tế, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng, phát triển và ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, thực tế hoạt động của các tập đoàn kinh tế đã và đang nổi lên không ít các vấn đề bất cập, gây bức xúc trong xã hội. Trước tình hình đó, việc tìm hiểu và luận giải một cách sâu sắc về mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước đang là một đòi hỏi bức thiết không chỉ đối với giới nghiên cứu mà còn đối với đông đảo các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách.

Để góp phần tìm hiểu và làm rõ hơn những vấn đề liên quan tới mô hình tổ chức, mô hình quản lý, mô hình kiểm soát,… của các tập đoàn kinh tế nhà nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam đến năm 2020 do GS. TS. Phạm Quang Trung làm chủ biên.

Nội dung kết cấu cuốn sách gồm có 3 chương đã đi sâu vào: hệ thống hóa các quan niệm khác nhau về tập đoàn kinh tế, tập đoàn kinh tế nhà nước và khẳng định về mặt lý luận không có một mô hình tập đoàn chung, tối ưu cho mọi tập đoàn kinh tế khác nhau; thông qua việc nghiên cứu một số tập đoàn kinh tế tiêu biểu trên thế giới và nghiên cứu kinh nghiệm về phát triển tập đoàn kinh tế của Mỹ, Đức, Trung Quốc, Xingapo và Nhật Bản để rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Nội dung cuốn sách phân tích rõ nét và tương đối toàn diện thực trạng mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước của Việt Namhiện nay trên các mặt: cấu trúc sở hữu, liên kết, cơ cấu tổ chức, cơ cấu vận hành trong nội bộ, về kiểm soát nội bộ trong tập đoàn kinh tế nhà nước. Từ việc nghiên cứu tổng kết quá trình hình thành, phát triển và thực trạng mô hình và hoạt động của các tập đoàn kinh tế nhà nước của Việt Nam, cuốn sách đã đưa ra những đánh giá chủ yếu về những thành công, hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong hoạt động của mô hình tập đoàn kinh tế ở Việt Nam. Các tác giả cũng đã đưa ra các chủ trương, định hướng về hoàn thiện mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Trên cơ sở những định hướng chủ yếu đối với phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước, cuốn sách đã đưa ra 7 giải pháp và 2 kiến nghị về hoàn thiện mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước đến năm 2020.


lich-su-dangbo-Tien-Hai

Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tiền Hải

Số trang: 548 trang

Tiền Hải là một vùng đất bồi nằm ở đông nam của tỉnh Thái Bình, được hình thành trong cuộc đại khẩn hoang của Nguyễn Công Trứ vào những năm 20 thế kỷ XIX. Trong quá trình lịch sử, các thế hệ người Tiền Hải đã chung lưng đấu cật vượt qua gian nan, thử thách, kiên cường chống chọi với thiên tai, địch họa,  xây dựng quê hương ngày càng trù phú, giàu đẹp. Nhằm góp phần giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng, bảo vệ và xây dựng quê hương Tiền Hải của  các thế hệ cha anh cho thế hệ trẻ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Ban Chấp hành Đảng bộ Tiền Hải xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Tiền Hải (1926-2010).

Nội dung cuốn sách phản ánh một cách tương đối toàn diện và có hệ thống quá trình hình thành, phát triển cũng như những thành tựu, hạn chế của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tiền Hải, từ đó rút ra một số kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo của Đảng bộ Tiền Hải. Cuốn sách được xuất bản cũng nhằm dựng lại toàn bộ quá trình đấu tranh cách mạng sục sôi và oanh liệt của nhân dân Tiền Hải thông qua các cuộc đấu tranh yêu nước, thắng lợi của phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng và những thành tựu quan trọng trên con đường xây dựng quê hướng theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng hành cùng cả nước trên hành trình đổi mới; từ đó góp phần nâng cao thêm niềm tự hào, lòng tin và quyết tâm đối với các thế hệ người Tiền Hải trong sự nghiệp xây dựng quê hương trên cứ sở Tiền Châu – Hồng Hà – Lân, Lý.

Cuốn sách đã cho thấy, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, dưới sự lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là Đảng bộ huyện, từ cảnh lầm than nô lệ nhân dân Tiền Hải đã vùng dậy cùng cả nước lật nhào chế độ thực dân, phong kiến, giành độc lập, tự do. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đảng bộ Tiền Hải đã lãnh đạo nhân dân toàn huyện vượt qua mọi khó khăn, thử thách vừa kháng chiến vừa kiến quốc, hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ hậu phương đối với tiền tuyến. Đất nước thống nhất, Đảng bộ và nhân dân Tiền Hải phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương.

Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở sưu tầm, tập hợp các nguồn tư liệu còn lưu giữ tại các cơ quan lưu trữ Trung ương và địa phương, đồng thời khai thác nguồn sử liệu từ các nhân chứng lịch sử.


boluattotung

Tác giả: Quốc hội

Số trang: 376 trang

Số tiền: 48.000 đồng

Bộ luật tố tụng dân sự được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15-6-2004, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2005. Bộ luật quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án giải quyết các vụ việc dân sự; thi hành án dân sự; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ đối với người tham gia tố tụng… Tuy nhiên, qua hơn sáu năm thực hiện, trước những yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một số điều của Bộ luật còn có những bất cập cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn. Vì vậy, ngày 29-3-2011, Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 9 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự, Nghị quyết thi hành Luật. Luật này có hiệu lực từ ngày 01-01-2012.

Nhằm giúp bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tái bản cuốn sách Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011. Để tiện tra cứu, cuốn sách được in gồm toàn văn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2011, các Nghị quyết thi hành, Lệnh công bố Luật kèm theo và Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011 (văn bản hợp nhất).    

           


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l