Trang chủ Các ấn phẩm khác Giáo trình pháp luật sở hữu trí tuệ

Giáo trình pháp luật sở hữu trí tuệ


giao-trinh-phap-luatTác giả: TS. Đoàn Đức Lương (Chủ biên)

Số trang: 324 trang

Giá tiền: 53.000đ

Sở hữu trí tuệ được hiểu là việc sở hữu các tài sản trí tuệ- những kết quả tử hoạt động tư duy, sáng tạo của con người. Đối tượng của loại sở hữu  này là các tài sản phi vật chất nhưng có giá trị kinh tế, tinh thần to lớn góp phần quan trọng trong quá trình hình thành nền văn minh, khoa học, công nghệ của nhân loại. Đó là các tác phẩm văn học, nghệ thuật, các công trình khoa học-kỹ thuật ứng dụng cũng như các tên gọi, hình ảnh được sử dụng trong các hoạt động thương mại.

Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của cá nhân, pháp nhân đối với các sản phẩm trí tuệ do con người sáng tạo. Đó là độc quyền được công nhận cho một người, một nhóm người hoặc một tổ chức, cho phép họ được sử dụng khai thác các khía cạnh thương mại của một sản phẩm sáng tạo.

Ở Việt Nam, pháp luật sở hữu trí tuệ đã được hình thành từ những thập niên 70 và 80 thế kỷ XX, trong giai đoạn đổi mới, hội nhập quốc tế, pháp luật về sở hữu trí tuệ của nước ta đã có bước phát triển quan trọng, thể hiện qua các quy định về sở hữu trí tuệ được ghi nhận trong các Hiến pháp, đặc biệt là Hiến pháp hiện hành, qua các chế định trong các Bộ luật dân sự, được cụ thể hóa qua Luật sở hữu trí tuệ năm 2005( sửa đổi, bổ sung năm 2009), Pháp lệnh về giống cây trồng và các nghị định, quyết định, thông tư của Chính phủ, các Bộ, ngành quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật trên từng mặt, lĩnh vực  cụ thể và qua việc Nhà nước ta gia nhập và ký kết nhiều điều ước quốc tế đa phương và song phương về sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, đối với nước ta, pháp luật về sở hữu trí tuệ vẫn còn là vấn đề tương đối mới mẻ, cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung , hoàn thiện về mặt  pháp luật và đặc biệt là xây dựng ý thức pháp luật. Đây là vấn đề quan trọng, giúp cho ta những điều kiện để xây dựng và phát triền nền kinh tế  tri thức non trẻ, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế- xã hội và hội nhập quốc tế một cách hiệu quả, bền vững.

Cuốn sách: Giáo trình pháp luật sở hữu trí tuệ do TS. Đoàn Đức Lương (Chủ biên) sẽ giúp cho đông đảo bạn đọc nhất là dành cho sinh viên ngành luật và các ngành có liên quan đến lĩnh vực pháp luật sở hữu trí tuệ làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

Tống Việt Hạnh

 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

luat-luu-tru

Tác giả: Quốc hội

Số trang: 44 trang

Giá tiền: 10.000đ

Luật lưu trữ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011.

Luật này quy định về hoạt động lưu trữ; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động lưu trữ; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ; hoạt động dịch vụ lưu trữ và quản lý về lưu trữ.

Luật áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân và cơ quan.

Việc bảo hộ, mua bán tài liệu lưu trữ riêng cá nhân, gia đình, dòng họ; việc cấp bản sao, chứng thực tài liệu lưu trữ; vấn đề tổ chức lưu trữ lịch sử cấp huyện; thẩm quyền quyết định việc lựa chọn tài liệu lưu trữ; thủ tục cho phép người nước ngoài sử dụng tài liệu lưu trữ… là những vấn đề được quy định cụ thể và rõ ràng hơn trong Luật.

Luật cũng đã đưa ra các quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ lưu trữ, hạn nộp hồ sơ đảm bảo để các loại hồ sơ lưu trữ được bảo quản, bảo mật được tra cứu dễ dàng...

Nhằm cung cấp cho bạn đọc nhiều thông tin hữu ích liên quan đến vấn đề lưu trữ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Luật lưu trữ. Cuốn sách bao gồm: Lệnh số 10/2011/L-CTN ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật lưu trữ; giới thiệu Luật lưu trữ gồm: những quy định chung của Luật; vấn đề thu thập tài liệu lưu trữ; bảo quản, thống kê tài liệu lưu trữ, hủy tài liệu hết giá trị; sử dụng tài liệu lưu trữ; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ, hoạt động dịch vụ lưu trữ; quản lý về lưu trữ; điều khoản thi hành.


kinh-te-doi-ngoai-db

Tác giả: TS. Nguyễn Trọng Minh

Số trang: 308 trang

Giá tiền: 100.000đ

Ở nước ta kinh tế đối ngoại đã diễn ra và phát triển trên tất cả các lĩnh vực và các vùng kinh tế với những thành tựu và thách thức khác nhau. Tình hình đó đã cung cấp cơ sở thực tiễn cho các nhà nghiên cứu tổng kết, lý giải, đánh giá những đóng góp của kinh tế đối ngoại vào nền kinh tế quốc dân dưới nhiều góc độ khác nhau. Tiến sĩ Nguyễn Trọng Minh với công trình Kinh tế đối ngoại đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ đổi mới – Kinh nghiệm và triển vọng đã cung cấp một cách hệ thống, bao quát tình hình phát triển hoạt động kinh tế đối ngoại Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 1986-2010. Tác giả đánh giá những thành tựu dã đạt được, cũng như những tồn tại và tác động của hoạt động kinh tế đối ngoại Đồng bằng sông Cửu Long đến sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng. Trên cơ sở hoạt động thực tiễn của kinh tế đối ngoại, tác giả đã rút ra bài học kinh nghiệm và chỉ ra triển vọng cho sự phát triển hoạt động kinh tế đối ngoại Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ hội nhập.

Đây là công trình nghiên cứu khá công phu, tham khảo nhiều nguồn tài liệu, khai thác nhiều số liệu xác hợp với thực tiễn các địa phương trong vùng. Ngoài phần phụ lục và tài liệu tham khảo, nội dung cuốn sách gồm 4 chương:

Chương I: Tổng quan về hoạt động kinh tế đối ngoại Đồng bằng sông Cửu Long trước năm 1986. Trình bày khái quát lý luận về kinh tế đối ngoại, chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam, đặc điểm kinh tế - xã hội Đồng bằng sông Cửu Long, đánh giá hoạt động kinh tế đối ngoại ở Đồng bằng sông Cửu Long từ năm 1975 đến năm 1986, đồng thời nêu lên tồn tại và nguyên nhân dẫn đến những hạn chế của hoạt động này.

Chương 2: Hoạt động kinh tế đối ngoại Đồng bằng sông Cửu Long từ năm 1986 đến năm 1995. Trình bày quá trình “khởi động” các hoạt động kinh tế đối ngoại Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 1986 đến 1995, với sự phát triển của hoạt động xuất nhập khẩu; hoạt động thu hút các nguồn đầu tư nước ngoài FDI, ODA; phát triển du lịch quốc tế và hợp tác với Campuchia… Đặc biệt tập trung phân tích, đánh giá những thành tựu và chỉ ra nguyên nhân tồn tại trong 10 năm đầu phát triển kinh tế đối ngoại ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Chương 3: Hoạt động kinh tế đối ngoại Đồng bằng sông Cửu Long từ năm 1996 đến năm 2010. Trình bày bối cảnh hội nhập mới của Việt Nam sau năm 1995, với những chính sách phát triển kinh tế đối ngoại cụ thể; quá trình tổ chức các hoạt động kinh tế đối ngoại Đồng bằng sông Cửu Long, với sự phát triển của hoạt động xuất nhập khẩu; hoạt động thu hút các nguồn đầu tư nước ngoài FDI, ODA, NGOs; hoạt động chuyển giao công nghệ; phát triển du lịch quốc tế; xuất khẩu lao động… Đồng thời tập trung nêu bật bức tranh sinh động về phát triển kinh tế đối ngoại với những kết quả cụ thể, có tính định lượng trên nguồn số liệu mới được cập nhật.

Chương 4: Một số nhận xét về hoạt động kinh tế đối ngoại Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ đổi mới. Tập trung phân tích tác động của hoạt động kinh tế đối ngoại đến kinh tế - xã hội Đồng bằng sông Cửu Long, hạn chế của hoạt động kinh tế đối ngoại ở Đồng bằng sông Cửu Long trong 25 năm phát triển… Qua đó, rút ra một số bài học kinh nghiệm và đưa ra triển vọng kinh tế đối ngoại Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho việc xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ hội nhập, cho các công trình nghiên cứu liên quan đến lịch sử phát triển Đồng bằng sông Cửu Long, cho việc giảng dạy ngành khoa học xã hội và lịch sử kinh tế; là tài liệu cần thiết giúp các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo các địa phương, các doanh nhân trong và ngoài nước, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu đưa ra những quyết định chính xác, khoa học.


Read More

tiep-tuc-doi-moi

Tác giả: TS. Đinh Xuân Thảo (Chủ biên)

Số trang:  300 trang

Trong những năm qua, cùng với quá trình xây dựng và hoàn thiện về cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của bộ  máy nhà nước, Quốc hội nước ta đã ngày càng được kiện toàn về tổ chức và hoạt động hiệu quả hơn. Thông qua hoạt động của mình, Quốc hội ngày càng khẳng định được rõ vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; góp phần tăng cường và làm sâu sắc hơn sự gắn bó của nhân dân đối với Quốc hội cũng như hệ thống chính trị nói chung.

Do vậy, cuốn sách Tiếp tục đổi mới hoạt động của Quốc hội từ thực tiễn hoạt động của Quốc hội khóa XII được xuất bản, sẽ góp phần quan trọng vào quá trình tìm tòi, đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng như yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo ở nước ta.

Cuốn sách được kết cầu gồm ba chương:

Chương I, nhóm tác giả đã trình bày một số vấn đề về bối cảnh và những nhiệm vụ đặt ra cho Quốc hội khóa XII.

Chương II, cuốn sách đi sâu nghiên cứu về thực trạng tổ chức và hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa XII. Về phương diện cơ cấu tổ chức, tập trung vào các thành tố như Quốc hội và đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và bộ máy giúp việc; trong đó, đã đi sâu phân tích, đánh giá những ưu điểm, những tồn tại, nguyên nhân của một số hạn chế, tồn tại. Về phương diện hoạt động của Quốc hội khóa XII, cũng theo cách tiếp cận trên, cuốn sách đã tập trung nghiên cứu hoạt động của Quốc hội khóa XII trong  ba lĩnh vực cơ bản: lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước

Chương III, cùng với việc định hình về yêu cầu, bối cảnh của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, xác định những quan điểm, nguyên tắc chỉ đạo trong đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, cuốn sách đã đề xuất một số giải pháp đổi mới về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ.


Hoi dap ve cong tac cap uy va bi thu chi bo

Tác giả: Tập thể tác giả

Số trang : 225

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt" và Người cũng nhấn mạnh: "Chi bộ do chi ủy lãnh đạo; các đảng viên chịu sự lãnh đạo của chi ủy". Chi bộ là nền móng, tế bào, đơn vị chiến đấu cơ bản của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Chi bộ có vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của cơ sở, trong đó cấp ủy là bộ phận của chi bộ; đại biểu cho năng lực, trí tuệ, hoạt động thực tiễn, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Bí thư chi bộ là người đứng đầu của cấp ủy, cán bộ chủ chốt giữ vai trò hạt nhân đoàn kết của chi bộ. Cho nên, để phát huy vai trò của chi bộ, để tất cả các chi bộ thật sự là hạt nhân lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, cần phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy và bí thư chi bộ.

Căn cứ vào Điều lệ Đảng do Đại hội lần thứ XI của Đảng thông qua, Quy định số 45-QĐ/TW ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương về Thi hành Điều lệ Đảng và các văn bản hiện hành, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách: Hỏi - đáp về công tác của cấp ủy và bí thư chi bộ. Cuốn sách gồm ba phần:

Phần I- Một số vấn đề cơ bản về chi bộ và sinh hoạt chi bộ;

Phần II- Công tác của cấp ủy và bí thư chi bộ;

Phần III- Công tác văn phòng cấp ủy cơ sở.

Dưới dạng câu hỏi và trả lời, cuốn sách giới thiệu tương đối hệ thống các quy định của Điều lệ Đảng, của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các quy định có liên quan của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền về những nội dung nêu trên.


boluattotung

Tác giả: Quốc hội

Số trang: 376 trang

Số tiền: 48.000 đồng

Bộ luật tố tụng dân sự được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15-6-2004, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2005. Bộ luật quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án giải quyết các vụ việc dân sự; thi hành án dân sự; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ đối với người tham gia tố tụng… Tuy nhiên, qua hơn sáu năm thực hiện, trước những yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một số điều của Bộ luật còn có những bất cập cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn. Vì vậy, ngày 29-3-2011, Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 9 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự, Nghị quyết thi hành Luật. Luật này có hiệu lực từ ngày 01-01-2012.

Nhằm giúp bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tái bản cuốn sách Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011. Để tiện tra cứu, cuốn sách được in gồm toàn văn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2011, các Nghị quyết thi hành, Lệnh công bố Luật kèm theo và Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011 (văn bản hợp nhất).    

           


quy-dinh-phap-luat-ve

Tác giả: Chính phủ, Quốc hội

Số trang: 264 trang

Giá tiền: 42.000đ

Luật giao thông đường bộ năm 2008 được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 13-11-2008, tại kỳ họp thứ 4, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2009, thay thế Luật giao thông đường bộ năm 2001. Luật quy định về nguyên tắc giao thông đường bộ; kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; vận tải đường bộ và quản lý nhà nước về giao thông đường bộ.

Mặc dù Luật giao thông đường bộ năm 2008 đã có những chế định cụ thể, rõ ràng về quy tắc giao thông đường bộ dành cho người đi bộ nhưng để bảo đảm nghiêm chỉnh thi hành Luật, phòng, chống những hành vi vi phạm, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02-4-2010 (thay thế Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14-9-2007 và Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 29-5-2008 của Chính phủ đã được ban hành trước đó theo Luật giao thông đường bộ cũ đã hết hiệu lực), với những quy định cụ thể về xử phạt vi phạm hành chính các hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, sau một thời gian thi hành, Nghị định số 34/2010/NĐ-CP đã thể hiện một số bất cập. Do đó, ngày 16-5-2010, Chính phủ đã kịp thời ban hành Nghị định số 33/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP của Chính phủ, với một số chế định chặt chẽ hơn trong việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Ngoài ra, các Bộ, ngành có liên quan đã ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ về vấn đề này.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo bạn đọc trong việc tìm hiểu và thực thi những quy định của Pháp luật trong lĩnh vực nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật tái bản có bổ sung cuốn sách Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Ngoài những nội dung đã được đề cập trong lần xuất bản trước, lần tái bản này, cuốn sách được bổ sung thêm Nghị định số 33/2011/NĐ-CP ngày 16-5-2011 của Chính phủ như đã nêu và thông tư của Bộ Công an về việc thông báo người có hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đến nơi người đó cư trú, công tác, học tập hoặc thông báo đến cơ quan thông tin đại chúng.


abVo-Nguyen-Giap

Tác giả: Alain Ruscio

Số trang: 132 trang

Giá tiền: 21.000đ

Alain Ruscio là tiến sĩ quốc gia về sử học, một chuyên gia về lịch sử hiện đại Việt Nam, từng là phóng viên thường trú của báo L, Humanité trong nhiều năm tại Việt Nam. Đã nhiều lần được Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp tại nhà riêng. Những cuộc trò chuyện cho phép tác giả có được một cách nhìn rất riêng về một trong những người có trách nhiệm chính đối với các sự kiện của Việt Nam trong nửa thế kỷ qua. Năm 1979, Alain Ruscio, được phái sang Hà Nội làm phóng viên thường trú giữa lúc Việt Nam đang sôi nổi chuẩn bị kỷ niệm 25 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây là một dịp tốt để cho nhà báo Pháp, hơn nữa là một nhà sử học chuyên nghiên cứu về quan hệ giữa Pháp và Việt Nam, đưa ra đề nghị được phỏng vấn Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhân dịp Đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 100 tuổi (25-8-1911-25-8-2011), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Võ Nguyên Giáp – Một cuộc đời, được dịch từ cuốn “Võ Nguyên Giáp, Une vie”, Nhà xuất bản Indes Savantes, của giáo sư sử học người Pháp Alain Ruscio. Cuốn sách được biên soạn dựa trên cuộc phỏng vấn giữa giáo sư Alain Ruscio với Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ năm 1979 đến 2008.

Cuộc trò chuyện giữa ông và Đại tướng được ghi lại như một thước phim sống động về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng trong tiến trình phát triển và thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Trong cuốn sách, tác giả cũng đã đưa ra những suy nghĩ, đánh giá của riêng ông, của các học giả phương Tây về một số nhân vật và sự kiện có liên quan tới Cách mạng Tháng Tám, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Để thuận tiện cho bạn đọc khi nghiên cứu, tham khảo, cuốn sách đã giữ nguyên các luận chứng của giáo sư và coi đây là các quan điểm riêng.

Cuốn sách được dàn thành 6 tiểu mục, bao quát toàn bộ cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp:

- Thầy giáo dạy sử

- Người thanh niên yêu nước

- Hoạt động du kích

- Nhà lý luận chiến tranh cách mạng.

- Thực hành chiến tranh cách mạng chống Pháp.

- Thực hành chiến tranh cách mạng chống Mỹ.

Cuốn sách của Alain Ruscio sẽ là một tài liệu hết sức quý cho những ai muốn viết lại tiểu sử chính trị của Huyền thoại sống Võ Nguyên Giáp cũng như những người muốn nghiên cứu cuộc kháng chiến anh dũng của nhân dân Việt Nam chống lại hai lực lượng xâm lược đáng sợ của thế kỷ XX là Pháp và Mỹ.

 


 1. Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 2. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 3. Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát cán bộ giai đoạn hiện nay
 4. Nghị định số 109/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hoá đơn và văn bản hướng dẫn thi hành
 5. Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai gắn với xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh Tây Nguyên
 6. Công cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc ở Vênêxuêla dưới thời Tổng thống Hugô Chavet (1999 - 2012)
 7. Về vấn đề Biển Đông
 8. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Trung (1930 - 2010)
 9. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan, đơn vị năm 2014)
 10. Tài liệu hỏi - đáp về Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Dùng để tuyên truyền trong nhân dân)
 11. Tài liệu tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Dùng cho cán bộ, đảng viên)
 12. Bộ luật tố tụng hình sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 13. Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật
 14. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 15. Góp phần nhỏ vào cuộc vận động lớn (Những bài viết về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng)
 16. Xúc tiến thương mại - Lý luận và thực tiễn
 17. Phong cách Bác Hồ đến cơ sở
 18. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh)
 19. Những điều cần biết về bảo vệ và chăm sóc trẻ em
 20. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh)
 21. Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam: Một số vấn đề lý luận - Thực tiễn mới đang đặt ra - Tập 1
 22. Sổ tay học tập chính trị dành cho đảng viên mới
 23. Sổ tay học tập chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng
 24. Đô thị Thừa Thiên Huế: Tiến trình phát triển và giải pháp quy hoạch
 25. Luật xuất bản năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 26. Nghị định số 129/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế và văn bản hướng dẫn thi hành
 27. Hồ Đắc Di - Nhà y học triết nhân
 28. Hải quân nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mỹ tại vùng sông biển miền Bắc (1964 - 1973)
 29. Luật thi hành án hình sự
 30. Luật doanh nghiệp năm 2005 (Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2013)
 31. Luật thương mại
 32. Luật trọng tài thương mại
 33. Luật bình đẳng giới
 34. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013
 35. Luật các tổ chức tín dụng
 36. Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 37. Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng
 38. Luật đất đai
 39. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Những chặng đường phát triển
 40. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
 41. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
 42. Luật việc làm
 43. Bộ luật lao động
 44. Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng
 45. Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
 46. Hội nghị quân sự Trung Giã và Hiệp định Giơnevơ 1954 về Việt Nam
 47. Pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
 48. Bàn về giải pháp phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay
 49. Luật giáo dục đại học năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 50. Quy định pháp luật về thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp
 51. Lực lượng vũ trang huyện Long Mỹ - 32 năm kháng chiến (1945-1975)
 52. Bác Hồ với những mùa xuân kháng chiến
 53. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009
 54. NĐ số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
 55. Khoa học lãnh đạo - lý thuyết và kỹ năng
 56. Xúc tiến thương mại - lý luận và thực tiễn

 


Cac nuoc va mot so lanh tho tren tg

Tác giả: TS. Hoàng Phong Hà (Chủ biên)

Số trang: 1100

Giá tiền: 277.000 đồng

Nhằm góp phần cung cấp thông tin phục vụ việc nghiên cứu và theo dõi tình hình thế giới và quá trình hội nhập quốc tế của nước ta hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Các nước và một số lãnh thổ trên thế giới.

Cuốn sách giới thiệu khái quát những thông tin cơ bản về các nước và một số lãnh thổ trên thế giới, được trình bày theo các chủ đề chính sau:

Điều kiện địa lý – tự nhiên (khí hậu, đất đai, tài nguyên thiên nhiên, môi trường)

Lịch sử

Tổ chức nhà nước (chính thể, các khu vực hành chính, cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp)

Kinh tế (GDP theo PPP, GDP bình quân đầu người, tỷ lệ tăng GDP thực tế, cơ cấu kinh tế, ngân sách, sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp, xuất - nhập khẩu, nợ nước ngoài)

Cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông

- Cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông

- Quan hệ quốc tế

- Văn hóa – xã hội

- Phần Phụ lục cuối sách gồm bản đồ thế giới, bản đồ Đông Nam Á và bản đồ Việt Nam; Quốc kỳ các nước và lãnh thổ; Chú giải về một số tên gọi trên thế giới; Tên một số tổ chức quốc tế; Các ký hiệu, chỉ số.

Danh sách các nước và lãnh thổ được sắp xếp theo vần chữ cái tiếng Việt trong từng châu lục. Ngoài ra, còn có danh sách toàn bộ các nước và lãnh thổ trên thế giới sắp xếp theo vần chữ cái tiếng Việt; tên gọi của các quốc gia và lãnh thổ được trình bày dưới dạng ngắn gọn, đầy đủ bằng tiếng Việt và tiếng Anh; diện tích được lấy tròn số; trong từng nước, chỉ tên nước, thủ đô, biển và đại dương được phiên âm.


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l