cmnsvn

Trang chủ Giới thiệu

Chảy máu chất xám: Từ lý luận đến thực tiễn ở Việt Nam hiện nay

chay mau chat xam


Tác giả: TS. Phạm Ngọc Dũng – PGS.TS. An Như Hải

Số trang: 164

Giá: 30.000 đ

Hiện nay, cùng với việc chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, việc dịch chuyển lao động, luân chuyển chất xám hay chảy máu chất xám công chức nhà nước, nhất là công chức có trình độ cao đang là một vấn đề kinh tế - xã hội bức xúc. Đã có không ít công chức, viên chức, trong đó có cả công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng, cấp vụ làm việc trong các cơ quan nhà nước nộp đơn xin thôi việc để chuyển ra làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân hoặc tư lập doanh nghiệp riêng để kinh doanh.

Gần đây, khuynh hướng này còn gia tăng và thường thấy ở đội ngũ lãnh đạo, quản lý, công chức trẻ có chuyên môn sâu, kỹ thuật cao. Nhiều cơ quan nhà nước phải đối phó với hiện tượng này bằng cách đưa ra quy chế về tuyển dụng, đào tạo để “giữ chân” công chức, viên chức trong cơ quan của mình. Đồng thời, cũng đã có không ít cơ sở kinh tế thuộc khu vực tư nhân, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã sử dụng nhiều chính sách ưu đãi để thu hút “chất xám” từ các cơ quan nhà nước.

Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn vấn đề này, đồng thời đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy trong các học viên, nhà trường và cơ quan hoạch định chính sách, nhằm xây dựng nền hành chính chính quy, hiện đại, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Chảy máu chất xám – Từ lý luận đến thực tiễn ở Việt Nam hiện nay của Tiến sĩ Phạm Ngọc Dũng, PGS. PTS. An Như Hải.

Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn về dịch chuyển lao động trong nền kinh tế thị trường

Chương II: Thực trạng chảy máu chất xám công chức, viên chức ở Việt Nam từ đầu năm 2005 đến nay

Chương III: Quan điểm và đối sách khắc phục tình trạng chảy máu chất xám công chức, viên chức ở Việt Nam hiện nay

 

Đinh Trọng Minh