Trang chủ Pháp luật Hỏi và đáp về công tác dân vận của Chính quyền nước ta hiện nay

Hỏi và đáp về công tác dân vận của Chính quyền nước ta hiện nay

 hoi-va-dap-ve-cong-tacTác giả: Nguyễn Bá Quang (Chủ biên)

 Số trang: 228

 Giá bán: 40.000

 Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “ dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, điều đó khẳng định, chính quyền nằm trong tay nhân dân, chính quyền tồn tại được là phải dựa vào dân, phải lấy dân làm  gốc. Ngay từ khi thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định “ Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, vì vậy, công tác vận động và tổ chức các lực lượng quần chúng luôn là vấn đề chiến lược trong mọi thời kỳ cách mạng. Phương thức chung của công tác dân vận là phải tiến hành trước hết từ cơ sở, nắm chắc và vận động nhân dân từ cơ sở; cần phải thực hiện: nghe dân nói, nói cho dân, làm cho dân tin và vận động nhân dân từ cơ sở; cần phải thực hiện: nghe dân nói, nói cho dân, làm cho tin và vận động nhân dân cùng tham gia mọi chương trình, hoạt động chung. Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; hội nhập quốc tế, trong giai đoạn đấu tranh phòng, chống những âm mưu của diễn biến hòa bình hiện nay, công tác dân vận của chính quyền cơ sở càng có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết.

 Công tác dân vận – vận động các tầng lớp nhân dân trở thành một nhiệm vụ chiến lược và cấp bách của Đảng. Vai trò  và vị trí của nhân dân được khái quát lên tầm cao mới với việc Đảng và Nhà nước  chủ trương tăng cường công tác dân vận của chính quyền nhằm nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của các cấp chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trong thời kỳ mới hiện nay, công tác dân vận của chính quyền đã trở thành một nội dung quan trọng và không thể thiếu trong công tác dân vận của chính quyền đã  trở thành một nội dung quan trọng không thể thiếu trong công tác dân vận của hệ thống chính trị nước ta, đặc biệt là ở cơ sở, là nơi sát với dân, trực tiếp tổ chức vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 Nhằm mục đích cung cấp cho bạn đọc những thông tin về lĩnh vực nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Hỏi và đáp về công tác dân vận của chính quyền ở nước ta hiện nay do Nhà báo Nguyễn Bá Quang, nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Dân vận (chủ biên). Nội dung cuốn sách gồm 118 câu hỏi và trả lời được chia làm sáu phần:

 Phần I: Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê nin và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam về dân vận và công tác dân vận của bộ máy chính quyền nhà nước.

 Phần II: Tổ chức bộ máy nhà nước và công tác dân vận của chính quyền – Những khái niệm căn bản.

Phần III: Những nội dung trọng tâm về công tác dân vận của chính quyền hiện nay.

Phần IV: Công tác dân vận của chính quyền  cơ sở.

Phần V: Cán bộ, chính quyền là công bộc của của nhân dân.

Phần phụ lục: Trích dẫn Hồ Chí Minh về công tác dân vận của chính quyền.

 

 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

quy-dinh-pl

Tác giả: Chính phủ

Số trang: 308 trang

Giá tiền: 40.000đ

Theo quy định của Luật đất đai năm 2003 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2010), các tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất, thuê mặt nước có nghĩa vụ phải trả tiền thuê đất, thuê mặt nước. Để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đất đai và các quy định pháp luật có liên quan đến vấn đề này, trong những năm qua, Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành các nghị định và các thông tư quy định cụ thể về việc thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Đáp ứng nhu cầu của bạn đọc muốn tìm hiểu thông tin về văn bản pháp luật trong lĩnh vực nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Quy định pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Cuốn sách bao gồm các văn bản như: Luật đất đai năm 2003 được sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2010 (trích); Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14-11-2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30-12-2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14-11-2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30-12-2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14-11-2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30-11-2007 của  Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30-12-2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14-11-2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29-6-2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30-12-2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14-11-2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;…


1. Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên (1930 - 2010), tác giả: UBMTTQVN tỉnh Phú Yên

2. Lịch sử Đảng bộ huyện Thạch An (1930 - 2010), tác giả: Đảng bộ tỉnh Cao Bằng
BCHĐB huyện Thạch An

3. Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng, tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

4. Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

5. Tài liệu phục vụ việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, tác giả: Ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

6. Đảng ủy cơ sở lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội (Tài liệu dành cho đảng ủy viên cấp cơ sở), tác giả: Nguyễn Dũng Sinh (Chủ biên)

7. Kon Tum - 100 năm lịch sử và phát triển, tác giả: Tỉnh ủy Kon Tum

8. Bàn về phương pháp giảng dạy bậc đại học, (Tài liệu tham khảo phục vụ việc giảng dạy đối với giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển), tác giả: PGS.TS. Ngô Doãn Vịnh

9. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Tây Phong (1930 - 2010), tác giả: BCHĐB xã Tây Phong

10. Luật công đoàn, tác giả: Quốc hội

11. Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng (1976 - 2011), tác giả: BCHĐB Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng

12. Từ Xuân - Hè năm 1972 đến " Điện Biên Phủ trên không " qua  tài liệu lưu trữ của chính quyền Sài Gòn, (Sách tham khảo), tác giả: Cục VTLTNN-TTLTQG II

13. Tài liệu phục vụ tổ chức triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, tác giả: Uỷ ban TWMTTQ Việt Nam

14. Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho cán bộ đoàn ở cơ sở, tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương- Trung ương ĐTNCSHCM

15. Luật biển ViệtNam, tác giả: Quốc hội

16. Luật doanh nghiệp năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009, tác giả: Quốc hội

17. Luật cạnh tranh, tác giả: Quốc hội

18. Luật giám định tư pháp, tác giả: Quốc hội

19. Luật trọng tài thương mại, tác giả: Quốc hội

20. Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì- Những chặng đường lịch sử (1961 - 2011), tác giả: HĐND huyện Thanh Trì

21. Đánh thức nguồn nhần lực vàng trong dân, tác giả: Tập thể tác giả

22. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI (Dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể CT - XH và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân), tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

23. Tham nhũng từ góc nhìn của người dân, doanh nghiệp và cán bộ công chức - Kết quả khảo sát xã hội học, tác giả: Thanh tra Chính phủ- Ngân hàng Thế giới

24. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI- (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên), tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

25. Luật hợp tác xã, tác giả: Quốc hội

26. Luật điện lực năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2012, tác giả: Quốc hội

27. Lịch sử Đảng bộ tỉnhNamĐịnh (1975 - 2005), tác giả: BCHĐB tỉnhNamĐịnh

28. Nguồn lực nào cho cải cách kinh tế ở Việt Nam, tác giả: CEO. Đặng Đức Thành

 


 Bia-DIEN-BIEN-PHU-TREN-KHON


Tác giả: Quân chủng Phòng không – Không quân

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ra đã để lại những mốc son chói lọi, không chỉ đối với lịch sử dân tộc ta mà còn cả với toàn thể loài người tiến bộ. Trong cuộc kháng chiến ấy, quân dân ta phải đương đầu với một nước đế quốc sừng sỏ nhất thế kỷ XX có tiềm lực quân sự, kinh tế và khoa học hàng đầu thế giới. Cuộc đối đầu ấy thể hiện một sức mạnh tiềm ẩn, bản lĩnh, ý chí và trí tuệ của dân tộc ta mà tầm vóc không tính bằng lãnh thổ, số dân cũng như sự giàu có. Một trong những đỉnh điểm của cuộc đối đầu ấy là 12 ngày đêm bảo vệ bầu trời Thủ đô Hà Nội, bảo vệ bầu trời Tổ quốc mà giới truyền thông phương Tây đánh giá là một "Điện Biên Phủ trên không".

Chiến thắng "Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không" là sự kiện lịch sử quan trọng, biểu tượng chiến thắng của bản lĩnh, ý chí và trí tuệ Việt Nam. Chiến thắng đó có giá trị lịch sử và thời đại sâu sắc, góp phần rất quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Góp phần thiết thực kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân xuất bản cuốn sách 40 năm nhớ lại trận “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Cuốn sách gồm các bài viết của lãnh đạo Bộ Tư lệnh và hồi ức, truyện ký của các tướng lĩnh, sĩ quan Quân chủng Phòng không - Không quân trực tiếp tham gia chiến đấu, những tài liệu cùng dư luận của bạn bè quốc tế về những ngày tháng oanh liệt đó.

Với cách thể hiện mộc mạc, chân thực, lời văn giản dị, qua các câu chuyện, những bình luận, đánh giá của các đồng chí cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Quân chủng Phòng không - Không quân ngày nay, giúp chúng ta càng hiểu thêm cuộc sống chiến đấu gian khổ, ác liệt nhưng vô cùng tự hào của quân và dân ta trong 12 ngày đêm “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Cuốn sách góp phần giáo dục truyền thống cho quân và dân ta, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Quân chủng Phòng không - Không quân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cuốn sách gồm hai phần chính:

Phần một: Hồi ký

Phần hai: Truyện ký


lichsudangbo-Quang

Tác giả: Đảng bộ tỉnh cao Bằng, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Uyên

Số trang: 456 trang

Quảng Uyên là huyện miền núi thuộc tỉnh Cao Bằng, có vị trí quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng của đất nước. Để ghi lại những trang sử hào hùng, những chiến công trong chiến đấu cũng như trong lao động sản xuất của nhân dân Quảng Uyên, nhằm góp phần giáo dục truyền thống của quê hương cho các cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Uyên xuất bản cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Quảng Uyên (1930-2010).

Cuốn sách khái quát một cách sinh động, có hệ thống quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ và nhân dân Quảng Uyên trong 80 năm qua, qua đó, rút ra những bài học quý báu trong quá trình lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng bộ, góp phần phục vụ công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương Quảng Uyên ngày càng giàu mạnh, cùng với cả nước hoàn thành sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nội dung cuốn sách gồm tám chương. Chương I: Chi bộ Đảng Cộng sản huyện Quảng Uyên ra đời, lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống áp bức, bóc lột, đòi các quyền tự do dân chủ (1930-1939); Chương II: Đảng bộ Quảng Uyên trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1939-1945); Chương III: Bảo vệ chính quyền cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954); Chương IV: Đảng bộ lãnh đạo nhân dân Quảng Uyên khôi phục và phát triển kinh tế, cải tạo xã hội chủ nghĩa và thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1955-1965); Chương V: Lãnh đạo nhân dân các dân tộc Quảng Uyên xây dựng và bảo vệ hậu phương, tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1965-1975); Chương VI: Đảng bộ Quảng Hòa lãnh đạo thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1976-1985); Chương VII: Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Quảng Hòa thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986-2000); Chương VIII: Đảng bộ Quảng Uyên tiếp tục lãnh đạo nhân dân các dân tộc Quảng Uyên thực hiện đường lối đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (2001-2010).


chinh-sach


Tác giả: Nguyễn Ngọc Quỳnh

Số trang: 364 trang

Giá tiền: 59.000đ

Khái niệm chính sách tôn giáo trong cuốn sách này được dùng để chỉ những quy định của Nhà nước phong kiến triều Nguyễn đối với tôn giáo nhằm điều chỉnh, hướng dẫn các hành vi, hoạt động tôn giáo của tổ chức, cá nhân diễn ra phù hợp với các quy định của Nhà nước phong kiến (luật, chiếu, chỉ, dụ...). Vì vậy, cũng có thể coi, chính sách tôn giáo thời Tự Đức nói riêng cũng như của cả thời kỳ phong kiến ở Việt Nam nói chung là thái độ ứng xử của nhà nước phong kiến đối với các tôn giáo. Với ý nghĩa như vậy, khái niệm chính sách tôn giáo thời phong kiến không hoàn toàn giống như ý nghĩa của khái niệm này thời hiện đại.

Trong lịch sử Việt Nam, cho tới những năm đầu thế ký XX vẫn chưa có "chính sách tôn giáo" đầy đủ theo nghĩa hiện đại. Nghĩa là quan hệ giữa nhà nước và các tổ chức tôn giáo chưa được định chế bằng luật pháp và các văn bản pháp luật, mà các nhà nước phong kiến ở Việt Nam thường sử dụng các văn bản của triều đình như chiếu, chỉ, dụ... để quản lý và vận hành các tôn giáo. Tuy vậy, vẫn có những nhân tố có thể xếp vào phạm trù chính sách tôn giáo. Ở Việt Nam, Trung Hoa và một số nước phương Đông trong thời kỳ phong kiến, vua là người nắm cả thế quyền lẫn thần quyền, nhà nước sử dụng các định chế  ở các mức độ từ cao đến thấp (cao nhất là luật, thấp hơn là chỉ, dụ) nhằm điều chỉnh các hành vi xã hội trong lĩnh vực tôn giáo. Các triều đại ở Việt Nam từ Lý – Trần đến Lê – Nguyễn đều có những ứng xử với tôn giáo theo cách thức này. Hiện nay, trong các văn bản pháp luật Việt Nam, chính sách tôn giáo bao gồm các văn bản, chủ trương của Nhà nước đối với các tôn giáo.

Nhà nước phong kiến Việt Nam thời Tự Đức là nhà nước quân chủ chuyên chế, tất cả quyền hành tập trung trong tay nhà vua. Trên thực tế, năng lực và tính cách của các ông vua là những nhân tố quyết định các chính sách đương thời. Tuy nhiên, bên cạnh vai trò của nhà vua còn có bộ máy quan lại với chức năng cố vấn và thực thi các chính sách. Tùy từng thời kỳ và tùy từng công việc mà bộ máy này có những ảnh hưởng nhất định đến nhà vua và nhiều khi trở thành áp lực đối với việc ban hành các chính sách, nhưng rất khó xác định mức độ ảnh hưởng của bộ máy này với các chính sách đương thời vì những văn bản của nhà nước đều do chính tay nhà vua "ngự phê". Mặt khác, những chính sách của nhà nước trong quá trình thực hiện cũng có những sai lệch nhất định tùy theo từng điều kiện, hoàn cảnh và phạm vi cụ thể. Do vậy, khái niệm chính sách tôn giáo thời Tự Đức được sử dụng trong cuốn sách sẽ bao hàm cả những nội dung trên, khai thác tối đa những nguồn tài liệu đa chiều để rút ra những nhận xét, đánh giá.

Nội dung cuốn sách Chính sách tôn giáo thời Tự Đức (1848-1883) sẽ tập trung giải quyết những vấn đề chính sau đây:

Thứ nhất, tìm hiểu bối cảnh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội Việt Nam thế kỷ XIX, những nguy cơ và tác động mà triều đình Tự Đức phải đối diện trong quá trình bị thực dân và truyền giáo.

Thứ hai, tìm hiểu tình hình sinh hoạt, tôn giáo và chính sách đối với các tôn giáo lớn thời Tự Đức như Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và Công giáo.

Thứ ba, phân tích những nguyên nhân cơ bản, những hạt nhân hợp lý, cũng như những nghịch lý trong chính sách tôn giáo thời Tự Đức, từ đó rút ra những mặt tích cực cũng như hạn chế trong thái độ ứng xử của triều vua này đối với các tôn giáo, những bài học kinh nghiệm và ý nghĩa lịch sử để góp phần giải quyết các vấn đề chính trị, xã hội ở nước ta hiện nay nói chung và cho việc hoàn thiện chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta nói riêng.


Su phat trien cua cong dong doanh nghiep VN

Tác giả: TS. Đoàn Duy Khương (chủ biên)

Số trang: 248      

Giá tiền: 43. 000đ

Hiện nay, hội nhập kinh tế quốc tế và tự do hóa thương mại là xu thế nổi bật của kinh tế thế giới đương đại. Công cuộc đổi mới của Việt Nam từ 1986 đến nay là phù hợp xu thế đó, chúng ta đã tiến hành công cuộc đổi mới, đẩy mạnh hội nhập nền kinh tế quốc tế với phương châm: đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại với tinh thần Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập, phát triển. Ngày 7-11-2006, Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Từ đây Việt Nam trở thành thành viên WTO và tham gia đầy đủ các định chế kinh tế toàn cầu. WTO là sân chơi lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam vươn ra biển lớn. Cơ hội thị trường có từ việc gia nhập WTO luôn đi liền với những thách thức lớn của việc xóa bỏ hàng rào thuế quan cũng như các biện pháp hỗ trợ của Chính phủ đối với các doanh nghiệp.

Cuốn sách Sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sau khi gia nhập WTO là công trình nghiên cứu của Viện Phát triển doanh nghiệp do TS. Đoàn Duy Khương chủ biên. Với 248 trang, cuốn sách là những nhận định, đánh giá về thành công cũng như những thách thức sau gần bảy năm Việt Nam gia nhập WTO, những tác động của hội nhập kinh tế nói chung và đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Trên cơ sở đó, cuốn sách nêu những khuyến nghị và dự báo cho cộng đồng doanh nghiệp để tiếp tục tham gia sâu hơn, hiệu quả hơn, vững vàng hơn, khai thác một cách hiệu quả các cơ hội WTO mang đến, đề xuất với Chính phủ và các nhà hoạch định chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tốt hơn trong các giai đoạn tiếp theo cũng như tiến hành các thỏa thuận thương mại quốc tế.


Phap luat voi loi song theo PL

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Đoan

Số trang: 300tr

Giá tiền: 41.000đ

Xây dựng văn hóa pháp lý, trong đó có xây dựng lối sống theo pháp luật, là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền. Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và xu thế toàn cầu hóa, lối sống theo pháp luật cần có những thay đổi lớn để đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập của đất nước.

Để góp phần vào việc xây dựng lối sống lành mạnh, theo chuẩn mực pháp luật, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Pháp luật với lối sống theo pháp luật và văn hóa giao tiếp pháp lý do PGS.TS. Nguyễn Minh Đoan, giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội biên soạn.

Cuốn sách gồm ba phần:

Phần A. Pháp luật, cung cấp những vấn đề lý luận chung về pháp luật như quan niệm về pháp luật, bản chất, chức năng, những dấu hiệu cơ bản, hình thức của pháp luật; các mối quan hệ cơ bản của pháp luật như pháp luật với kinh tế, chính trị, đạo đức, phong tục, tập quán, nhà nước, dân chủ; vai trò của pháp luật trong xã hội.

Phần B. Lối sống theo pháp luật, phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới lối sống theo pháp luật (điều kiện kinh tế, truyền thống, lịch sử, pháp luật, ý thức pháp luật, môi trường sống...); khái quát lối sống theo pháp luật ở Việt Nam từ năm 1945 đến nay; lối sống theo pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước hiện nay; quan điểm và giải pháp xây dựng, phát triển lối sống theo pháp luật ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay...

Phần C. Văn hóa công sở, luận bàn về yếu tố hình thức nơi công sở; yếu tố văn hóa trong các hoạt động nhà nước; văn hóa trong giao tiếp pháp lý; văn hóa pháp luật trong hoạt động tiếp dân; văn hóa tiết kiệm và chống lãng phí trong các hoạt động nhà nước...

Giao Linh


1. Việt Nam - đất nước con rồng cháu tiên, (Sách tham khảo), Tác giả: Daria Mishukova

2. Bình luận khoa học Luật tố tụng hành chính năm 2010 , Tác giả: TS. Nguyễn Đức Mai

3. Mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thời kỳ hậu khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu, Tác giả: Hà Văn Hiền - Phạm Hồng Chương - (Đồng chủ biên)

4. Tổ chức đơn vị hành chính lãnh thổ Việt Nam , (Sách tham khảo), Tác giả: TS. Nguyễn Thị Phượng (Chủ biên)

5. Một Đông Nam Á - Vận mệnh chung, tương lai chung, Tác giả: Tổ chức đối thoại châu Á M. Rajaretnam - Thái Quang Trung (Đồng chủ biên)

6. Điều chỉnh pháp luật về trợ giúp pháp lý ở Việt Nam trong điều kiện mới (Sách tham khảo), Tác giả: TS. Tạ Thị Minh Lý

7. 150 câu hỏi - đáp về nghiệp vụ hành chính văn phòng, Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thu Vân ThS. Nguyễn Thị Thu Hà - (Đồng chủ biên)

8. Pháp luật với lối sống theo pháp luật và văn hoá giao tiếp pháp lý, Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Đoan

9. Luật biển Việt Nam (Song ngữ Việt - Anh) The law of thesea ofVietnam (Vietnamese - English), Tác giả: Quốc hội

10. Quy chế, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, Tác giả: Đảng Cộng sản ViệtNam

11. Tăng cường công tác giám sát của Đảng, Tác giả: Mai Thế Dương, (Chủ biên)

12. Thế kỷ XXI - ánh sáng giáo dục, Tác giả: Ikeda Daisaku

13. Lịch sử công tác tham mưu lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Tháp (1945 - 1975), Tác giả: Bộ Tư lệnh Quân khu 9 - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp

14. Tư tưởng Hồ Chí Minh về người thầy và việc xây dựng đội ngũ giảng viên đại học hiện nay, Tác giả: TS. Ngô Văn Hà

15. Góp phần chống " Diễn biến hoà bình " trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hưởng

16. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo quan điểm Mácxít, Tác giả: TS. Trương Quốc Chính

17. Kết hợp phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng ở Tây Nguyên giai đoạn 1996 – 2010, Tác giả: TS. Lê Nhị Hà

18. Môi trường tự nhiên trong hoạt động sống của con người, Tác giả: TS. Đỗ Thị Ngọc Lan

19. Căn cứ địa cách mạng tỉnh Bình Thuận trong 30 năm chiến tranh giải phóng (1945 - 1975)- Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Tác giả: Quân khu 7- Tỉnh uỷ Bình Thuận

20. Khung đánh giá tổng hợp - Công cụ hoàn thiện hoạt động của cơ quan nhà nước (CAF - Phiên bản 2006), Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thu Vân

21. Giáo trình triết học, (Dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc nhóm ngành khoa học xã hội và nhân văn), Tác giả: Đại học quốc gia Hà Nội

22. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã An Sinh, (1930 - 2010), Tác giả: BCHĐB xã An Sinh

23. Tách biệt xã hội về kinh tế đối với nông dân Việt Nam, Tác giả: TS. Mai Ngọc Anh (Chủ biên)

24. Các nước xã hội chủ nghĩa ủng hộ Việt Nam kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975), Tác giả: TS. Nguyễn Thị Mai Hoa

25. Luật thủ đô, Tác giả: Quốc hội

Hồ Chí Minh - ngôi sao sáng mãi trên bầu trời Việt Nam,  Tác giả: Vũ Khiêu

26. Chế định chứng cứ trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam (Sách chuyên khảo), Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp

27. Giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Tác giả: ThS. Dương Thành Trung

28. Phòng, chống tham nhũng trong hoạt động công vụ ở Việt Nam - Lý luận và thực tiễn, Tác giả: TS. Nguyễn Quốc Sửu

29. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009, Tác giả: Quốc hội

30. Luật nuôi con nuôi, Tác giả: Quốc hội

31. Nâng cao chất lượng đảng bộ xã trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, Tác giả: TS. Dương Trung Ý

32. Xây dựng đội ngũ nữ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cấp xã (Qua khảo sát thực tiễn ở đồng bằng sông Hồng) , Tác giả: TS. Trịnh Thanh Tâm

33. Tư tưởng  Hồ Chí Minh về giáo dục và vận dụng vào đào tạo đại học hiện nay (Sách chuyên khảo), Tác giả: TS. Hoàng Anh, (Chủ biên)

34. Phiên toà sơ thẩm dân sự - Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Tác giả: TS. Bùi Thị Huyền

35. Tài liệu bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở, Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

36. Lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam (1925 - 2010), Tác giả: PGS.TS. Đào Duy Quát (Chủ biên)

37. Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan, đơn vị), Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l