Trang chủ Các ấn phẩm khác Phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực với việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực với việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992

phan-cong-phoi-hopTác giả: GS, TS. Trần Ngọc Đường

Số trang: 332 trang

Giá tiền: 55.000đ

Phân công, phối hợp quyền lực và kiểm soát quyền lực trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là vấn đề có phạm vi nghiên cứu rất rộng, phức tạp liên quan trực tiếp đến quyền lực chính trị của Đảng lãnh đạo; quyền làm chủ của nhân dân; tổ chức bộ máy nhà nước về lập pháp, hành pháp, tư pháp và quyền lực nhà nước ở địa phương. Nhằm góp phần giúp độc giả có tài liệu tham khảo liên quan đến vần đề này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực với việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Cuốn sách sẽ đem đến cho độc giả cách tiếp cận khoa học về hình thành cơ sở lý luận phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước phù hợp với hệ thống chính trị của nước ta, từ đó đề xuất các giải pháp tiếp tục hoàn thiện, đưa ra các kiến nghị liên quan trực tiếp đến phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước trong mối quan hệ với các chủ thể cấu thành hệ thống chính trị nước ta nhằm góp phần sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước ở nước ta trong thời gian gian tới.

Cuốn sách gồm 3 chương:

Chương I: Quan niệm về quyền lực, phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước trong lịch sử

Chương II: Cơ sở lý luận về phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chương III: Thực trạng phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước ở nước ta hiện nay theo Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001)

Chương IV: Phương hướng và giải pháp tiếp tục hoàn thiện việc phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước

 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

1. Quan hệ Mỹ - Trung: Hợp tác cà cạnh tranh, luận giải dưới góc độ cân bằng quyền lực; Tác giả: PGS,TS. Nguyễn Thái Yên Hương (Chủ biên)

2. Hỏi - đáp về tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

3. Giải pháp thay thế sự im lặng - Bảo vệ người tố cáo ở 10 quốc gia châu Âu; Tác giả: Transparency International (Tổ chức minh bạch quốc tế)

4. Việt Nam trong thế giới Đông Á - Một cách tiếp cận liên ngành và khu vực học; Tác giả: Nguyễn Văn Kim

5. Giáo trình Lôgíc học (Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn); Tác giả: GS,TS. Lê Hữu Nghĩa - GS,TS. Lê Ngọc Hùng (Đồng chủ biên)

6. Cẩm nang công tác Hội Cựu chiến binh ở cơ sở; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn (Hội CCB Việt Nam)

7. Định hướng xã hội chủ nghĩa tiến tới chủ nghĩa nhân đạo hoàn bị; Tác giả: GS,TS. Lưu Văn Sùng

8. Đại biểu Quốc hội khóa XIII 2011 – 2016; Tác giả: Quốc hội

9. Văn phòng Interpol Việt Nam - Lịch sử biên niên ( 1991 - 2011 ); Tác giả: Bộ Công an - TCCS phòng, chống tội phạm

10. Lịch sử triết học

11. Hỏi - đáp về tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; Tác giả: Bộ Ngoại giao Học viện Ngoại giao

12. Tôn giáo và quan hệ quốc tế; Tác giả: PGS,TS. Lê Thanh Bình - ThS. Đỗ Thanh Hải (Đồng chủ biên)

13. Kinh doanh ở Việt Nam và Mianma: Những điều cần biết (Sách tham khảo)(Doing Business in Vietnam and Myanmar: Information and Experiences (Reference book)); Tác giả: ĐSQ Việt Nam tại Mianma Vietnam Embassy in Myanmar

14. Luật nghĩa vụ quân sự ( Đã được sửa đổi, bổ sung các năm 1990, 1994 và 2005 ); Tác giả: Quốc hội

15. Luật tương trợ tư pháp năm 2007 và văn bản hướng dẫn thi hành; Tác giả: Quốc hội, Chính phủ

16. Đường lối, chính sách đối ngoại Việt Nam trong giai đoạn mới; Tác giả: Phạm Bình Minh (Chủ biên)

17.Tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Tác giả: Cao Văn Thống (Chủ biên)

18. Tác động của dư luận xã hội đối với ý thức pháp luật của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở - Lý luận và thực tiễn; Tác giả: TS. Ngọ Văn Nhân

19. Đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát của Đảng giai đoạn hiện nay; Tác giả: Cao Văn Thống

20. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh; Tác giả: Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn

21. Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Những chặng đường vẻ vang; Tác giả: UBTWMTTQVN

22. Các kỹ năng cần thiết dành cho cán bộ chính quyền cơ sở; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn (Tập thể TG)

23. Về nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng hình sự; Tác giả: TS. Nguyễn Văn Hiển

24. Câu hỏi và trả lời về môn Thể chế chính trị thế giới đương đại  (Sách tham khảo); Tác giả: TS. Nguyễn Thị Phượng

25. Pháp luật đại cương (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp); Tác giả: TS. Lê Minh Toàn (Chủ biên)

26. Lịch sử Đảng bộ huyện Nga Sơn Tập 1 (1945 - 1975); Tác giả: BCHĐB huyện Nga Sơn

27. Lịch sử Đảng bộ huyện Nga Sơn Tập 2 (1975 - 2010); Tác giả: BCHĐB huyện Nga Sơn

28. Hỏi - đáp về " Diễn biến hòa bình " và " Cách mạng màu "; Tác giả: GS,TS. Phạm Ngọc Hiền (Chủ biên)

29. Hỏi - đáp về chế độ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; Tác giả: Bích Loan

30. Lịch sử Đảng bộ thị trấn Nam Ban (1976 - 2011); Tác giả: BCHĐB thị trấn Nam Ban

31. Chủ thuyết cách mạng và phát triển Việt Nam; Tác giả: GS,NGND. Nguyễn Đức Bình

32. Tiếp tục đổi mới hoạt động của Quốc hội từ thực tiễn hoạt động của Quốc hội khóa XII; Tác giả: TS. Đinh Xuân Thảo (Chủ biên)

33. Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ II - 2011 tại Sóc Trăng; Tác giả: UBND tỉnh Sóc Trăng

34. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của Uỷ ban Kiểm tra trong tình hình hiện nay; Tác giả: Cao Văn Thống (Chủ biên)

35. Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở thành phố Đà Nẵng; Tác giả: TS. Dương Anh Hoàng

36. Ổn định kinh tế vĩ mô dưới góc nhìn doanh nghiệp; Tác giả: Đặng Đức Thành

37. Việt Nam gia nhập ASEAN từ năm 1995 đến nay: Thành tựu, vấn đề đặt ra và triển vọng; Tác giả: PGS,TS. Nguyễn Thị Quế - PGS,TS. Nguyễn Hoàng Giáp (Đồng chủ biên)

38. Con người qua lăng kính triết gia; Tác giả: TS. Lê Công Sự

39. Hỏi - đáp về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Tác giả: Bích Loan

40. Đảng bộ công ty lưới điện cao thế miền Bắc nhiệm kỳ 2010 – 2015; Tác giả: Công ty lưới điện cao thế miền Bắc

41. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dưới ánh sáng Đại hội XI của Đảng; Tác giả: Tập thể TG

42. Hỏi - đáp về dinh dưỡng; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

(Tập thể TG)

43. Đại hội II của Đảng tại Tuyên Quang - Thủ đô kháng chiến (Kỷ yếu Hội thảo); Tác giả: Ban TGTW Tỉnh ủy Tuyên Quang

44. Quan hệ giữa nhà nước và xã hội: Lý thuyết và thực tiễn ở nước ta trong bối cảnh hiện nay; Tác giả: TS. Vũ Văn Hậu

45. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí, xuất bản và viễn thông; Tác giả: Chính phủ

46. Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 và văn bản hướng dẫn thi hành; Tác giả: Quốc hội, Chính phủ


So tay bi thu chi doan

Số trang: 196

Chi đoàn là tổ chức tế bào cơ bản trong sự tồn tại và phát triển của tổ chức Đoàn, là môi trường thực tế để đoàn kết, tập hợp, giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên và trực tiếp bảo vệ những lợi ích chính đáng của họ.

Bí thư chi đoàn là "thủ lĩnh" của một tập thể các bạn trẻ, là những người thay mặt Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để tập hợp, thuyết phục, giáo dục đoàn viên và thanh niên trên địa bàn dân cư hay trong các đơn vị sản xuất, học tập và công tác.

Đây là nhiệm vụ nặng nề nhưng vẻ vang mà các bí thư chi đoàn đang gánh vác. Nhằm giúp đội ngũ bí thư chi đoàn trong cả nước có thêm tài liệu tham khảo, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Nhà xuất bản Thanh niên xuất bản cuốn sách: Sổ tay Bí thư chi đoàn (155 câu hỏi và trả lời) trong khuôn khổ Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn năm 2012. Nội dung các câu hỏi và trả lời được cấu trúc theo các vấn đề: Những hiểu biết cơ bản về Đoàn, Hội, Đội; Những vấn đề cơ bản về chi đoàn; Sinh hoạt chi đoàn, đại hội chi đoàn; Công tác đoàn viên; Ban chấp hành chi đoàn; Bí thư chi đoàn; Tổ chức câu lạc bộ thanh niên, diễn đàn thanh niên; Tổ chức các hoạt động dã ngoại, tham quan, hội thi; Kỹ năng quản trò; Bí thư chi đoàn cần biết.ton-that-tungTác giả: Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên - Huế - Bệnh viện Trung ương Huế

Số trang: 172 trang

Giá: 43.000đ

Giáo sư, Viện sĩ, Bác sĩ, Anh hùng Lao động Tôn Thất Tùng sinh năm 1912, mất năm 1982, trong một gia đình hoàng tộc, nhưng ông đã sớm gạt bỏ ý tưởng truyền thống “học để ra làm quan” mà rẽ sang một hướng khác là học nghề y để chữa bệnh cứu người. Từ đó, ông đã sống trọn vẹn với cuộc đời và y nghiệp của mình bằng tất cả tài năng và phẩm giá, bằng tất cả tình yêu thương con người, làm rạng danh nền y học Việt Nam. 

Giáo sư Tôn Thất Tùng là một nhà khoa học mẫu mực, ông đã sáng tạo ra phương pháp cắt gan khô tiên tiến - “phương pháp Tôn Thất Tùng”, được y học thế giới ngưỡng mộ và làm nền tảng kỹ thuật ghép gan sau này. Suốt cuộc đời khoa học của mình, ông đã đóng góp cho nền y học Việt Nam và thế giới hơn 120 công trình nghiên cứu y học xuất sắc; được nhận nhiều giải thưởng, nhiều danh hiệu cao quý. Ông cũng là người có công lao lớn trong việc đào tạo ra nhiều thế hệ thầy thuốc Việt Nam. Sau này, nhiều người đã trở những thầy thuốc giỏi, những chuyên gia ngoại khoa hàng đầu của đất nước.

Nhưng trên tất cả, ông là một nhà trí thức yêu nước chân chính. Ngay từ đầu những năm 30 của thế kỷ XX, tận mắt chứng kiến cảnh tượng quan lại ở Huế, ông đã quyết không theo nghiệp học làm quan mà rời Huế ra Hà Nội để theo học ngành y với hoài bão mai sau sẽ làm một nghề “tự do” không phụ thuộc vào đám quan lại hay chính quyền thực dân. Ông đã đến với cách mạng bằng “ánh sáng của đôi mắt Bác Hồ”, quyết tâm bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ của dân tộc. Ông đã cống hiến tuổi xuân và hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc và sự nghiệp cao cả của người thầy thuốc; trở thành một nhà khoa học nổi tiếng, một thầy thuốc tài năng kiệt xuất, nhà giáo ưu tú, nhà hoạt động chính trị xuất sắc.

Cuốn sách Tôn Thất Tùng - Phác thảo chân dung một danh nhân y học Việt Nam thời hiện đại tập hợp các bài phát biểu, các tham luận tại Hội thảo khoa học Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Giáo sư, Viện sĩ, Bác sĩ, Anh hùng Lao động Tôn Thất Tùng (10-5-1912 - 10-5-2012) do Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên - Huế và Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp tổ chức tháng 5 năm 2012 vừa qua. Nội dung các bài viết đề cập đến nhiều vấn đề về gia thế, quê hương, cuộc đời, sự nghiệp của Giáo sư Tôn Thất Tùng, bước đầu cung cấp khá toàn diện cho người đọc về chân dung một nhà khoa học tài năng, đức độ, mang tầm vóc quốc gia và quốc tế. Thông qua các bài phát biểu, tham luận tại Hội thảo, chúng ta sẽ phần nào hiểu được những đóng góp xuất sắc của Giáo sư Tôn Thất Tùng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là y học, giáo dục và đào tạo; những phẩm chất đáng quý của một người thầy đã từ bỏ chốn quan trường để đi theo cách mạng, đồng hành cùng dân tộc trong thế kỷ XX.

Phạm Thị Thinh


 

thuat-ngu-pl


Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng

Số trang: 520 trang

Giá tiền: 82.000đ

Thuật ngữ pháp lý là những thuật ngữ dùng để chỉ về những khái niệm thường dùng trong khoa học pháp lý hoặc các văn bản pháp luật và dùng để chỉ, mô tả một cách khái quát nhất, cô đọng nhất các hiện tượng, nội dung, trạng thái pháp lý. Thuật ngữ pháp lý cốt lõi chính là những định nghĩa, khái niệm về các hiện tượng, sự vật trong hệ quy chiếu pháp luật (xem xét, nghiên cứu dưới góc độ pháp luật).

Thuật ngữ pháp lý có ý nghĩa rất lớn đối với việc nghiên cứu khoa học pháp lý cũng như có ý nghĩa quan trọng trong việc giải thích các quy định của pháp luật. Ở Việt Nam, các văn bản pháp luật thường dành một điều để giải thích các thuật ngữ pháp lý.

Năm 2003, Nhà xuất chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Thuật ngữ pháp lý (Tập I : A-K), năm 2005, Nhà  xuất bản tiếp tục cho ra mắt bạn đọc cuốn sách Thuật ngữ pháp lý (Tập II : L-Y). Sau khi được xuất bản, hai cuốn sách đã trở thành một tài liệu nghiên cứu, tham khảo hữu ích dùng trong lĩnh vực pháp luật, đồng thời đem đến cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về các thuật ngữ pháp lý, góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho toàn dân.

Từ năm 2003 đến nay, trước những đòi hỏi của tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành thêm nhiều văn bản pháp luật mới, cũng như sửa đổi, bổ sung những Bộ luật, luật, pháp lệnh cũ. Chính vì vậy, việc bổ sung thêm những thuật ngũ pháp lý mới, đồng thời sửa chữa những thuật ngữ pháp lý  theo nội dung đã được sửa đổi trong các văn bản quy phạm pháp luật là một yêu cầu thực tế. Nhằm đáp ứng nhu cầu đông đảo của bạn đọc trong việc nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật tái bản có sửa chữa, bổ sung cuốn sách: Thuật ngữ pháp lý trên cơ sở  hai cuốn Thuật ngữ pháp lý đã xuất bản trước đó, do tác giả Nguyễn Mạnh Hùng biên soạn.


lich-su-phong-trao-nong-dan

Tác giả: Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị

Số trang: 600 trang

Trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, người nông dân luôn có vai trò trong yếu trong lịch sử.

Là một bộ phận của giai cấp nông dân Việt Nam, nông dân tỉnh Quảng Trị vốn có truyền thống cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, đấu tranh với thiên nhiên để sinh tồn, đấu tranh với kẻ thù trong, giặc ngoài để bảo vệ quê hương, đất nước.

Từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo, trực tiếp là Đảng bộ tỉnh, nông dân Quảng Trị đã phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất, thủy chung son sắt, đoàn kết vượt qua khó khăn gian khổ, hy sinh, lao động, chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần to lớn để viết nên những trang sử vàng chói lọi chiến công và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong quá trình đó, Hội Nông dân làm tốt nhiệm vụ vận động, hướng dẫn, giáo dục và tổ chức nông dân tham gia các phong trào cách mạng, tạo sức mạnh tổng hợp, giành thắng lợi vẻ vang.

Để ghi nhận những đóng góp to lớn của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị trên chặng đường đấu tranh cách mạng từ năm 1930 đến nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Lịch sử phong trào nông dân và Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị (1930-2010) do Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị biên soạn.

Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở kế thừa nội dung của cuốn sách Truyền thống đấu tranh cách mạng của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Quảng Trị (1930-2000), có bổ sung nhiều tư liệu để làm sáng rõ hơn vai trò to lớn của nông dân và Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị qua các thời kỳ.

Nội dung cuốn sách trình bày khái quát những đặc trưng cơ bản của người nông dân Quảng Trị, ghi lại những thành tích oanh liệt, vẻ vang của nông dân và Hội Nông dân tỉnh qua các thời kỳ lịch sử, đặc biệt là trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm và trong hòa bình xây dựng chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với sự phát triển phong trào cách mạng của tỉnh và trong cả nước. Cán bộ, hội viên, nông dân Quảng Trị mãi mãi ghi nhớ công lao to lớn của các thế hệ đi trước, từ đó nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin đối với Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; phát huy ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi thử thách, khó khăn, cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.”

Cuốn sách gồm có 6 chương:

Chương I: Mảnh đất, con người và phong trào đấu tranh của nông dân Quảng Trị trước khi có Đảng

Chương II: Phong trào nông dân và Hội Nông dân Quảng Trị trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)

Chương III: Phong trào nông dân và Hội Nông dân Quảng Trị trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)

Chương IV: Phong trào nông dân và Hội Nông dân Quảng Trị trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)

Chương V: Phong trào nông dân và Hội Nông dân Quảng Trị xây dựng cuộc sống mới những năm sau giải phóng (1975-1989)

Chương VI: Phong trào nông dân và Hội Nông dân Quảng Trị tiếp thục thực hiện sự nghiệp đổi mới (1989-2010)


Read More

khoa-bang

Tác giả: Trung tâm lưu trữ quốc gia IV

Số trang: 696

Tài liệu Mộc bản triều Nguyễn đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quôc gia IV gồm những bản khắc gỗ rất phong phú về nội dung, rất đặc sắc về phương thức chế tác, phản ánh đời sống xã hội Việt Nam dưới thời phong kiến trên các lĩnh vực: văn hóa, chính trị, quân sự, giáo dục… Đây là những tài liệu có giá trị lịch sử và văn hóa, đã được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới.

Nhằm phát huy và tiếp tục quảng bá các giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn, Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Khoa bảng Bắc Bộ và Thanh Hóa qua tài liệu Mộc bản triều Nguyễn. Nội dung cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin quan trọng về các nhà khoa bảng các tỉnh: Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Sơn Tây, Thái Bình và Thanh Hóa. Đây là những thông tin gốc được khắc trên Mộc bản triều Nguyễn lần đầu tiên được công bố.

Cuốn sách gồm 3 phần:

Phần I: giới thiệu các nhà khoa bảng Bắc Bộ và Thanh Hóa đỗ Đại khoa. Phần này được chia làm hai nội dung: Thi Hội, giới thiệu các nhà khoa bảng thuộc 8 tỉnh (Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Sơn Tây, Thái Bình và Thanh Hóa); Thi Đình, giới thiệu các nhà khoa bảng thuộc hai tỉnh (Nam Định và Thanh Hóa).

Phần II: giới thiệu các nhà khoa bảng Bắc Bộ và Thanh Hóa đỗ Trung khoa (thi Hương) của 5 trường thi (Bắc Ninh, Hải Dương, Nam Định, Sơn Nam và Thanh Hóa).

Phần III: giới thiệu bản dập Mộc bản triều Nguyễn về các nhà khoa bảng thi đỗ Đại khoa, Trung khoa ở Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Cuốn sách được biên soạn rất cẩn trọng và công phu, được giới thiệu đầy đủ, có hệ thống và khoa học trên cơ sở nguyên văn nội dung khắc trên Mộc bản triều Nguyễn, đồng thời tiếp thu và kế thừa có chọn lọc thành quả của những công trình trước đây, nó đã trở thành tài liệu góp phần làm hoàn thiện diện mạo tài liệu Mộc bản triều Nguyễn về các nhà khoa bảng. Cuốn sách đáp ứng tốt yêu cầu bảo tồn, nghiên cứu, khai thác và giới thiệu Di sản tư liệu thế giới.


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l