Trang chủ Văn hóa, xã hội Chính sách xóa đói, giảm nghèo - Thực trạng và giải pháp

Chính sách xóa đói, giảm nghèo - Thực trạng và giải pháp

Chinh sach xoa doi giam ngheo TT va GPTác giả: PGS.TS. Lê Quốc Lý (Chủ biên)

Số trang: 304

Giá tiền: 51.000đ

Cuốn sách Chính sách xóa đói, giảm nghèo - Thực trạng và giải pháp là kết quả nghiên cứu của tập thể các nhà khoa học thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, do PGS.TS. Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện chủ biên.

Với 9 chương, hơn 300 trang sách, cuốn sách đã đánh giá một cách tổng quan về thực trạng đói nghèo ở Việt Nam; chủ trương, đường lối của Đảng và các chính sách của Nhà nước ta về xóa đói, giảm nghèo; các chương trình xóa đói, giảm nghèo điển hình; đánh giá tổng quát việc thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo của Việt Nam giai đoạn 2001-2010; nêu ra những định hướng, mục tiêu xóa đói, giảm nghèo cùng những cơ chế, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách xóa đói, giảm nghèo ở Việt Nam thời gian tới.

Có thể thấy rằng, kể từ khi thực hiện đường lối đổi mới (1986) đến nay, chính sách xóa đói, giảm nghèo đã được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm và được xây dựng thành chương trình mục tiêu quốc gia. Qua đó, nhận thức về vai trò quan trọng của xóa đói, giảm nghèo đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội đã được thay đổi căn bản ở các cấp, các ngành, nhờ vậy, chính sách xóa đói, giảm nghèo đã đạt được những thành tựu hết sức ấn tượng, đặc biệt là trong giai đoạn 2001-2010, như: chính sách xóa đói, giảm nghèo góp phần làm tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, làm thay đổi mức sống của người nghèo, làm tăng lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước… Tuy nhiên, chính sách xóa đói, giảm nghèo vẫn còn bộc lộ những hạn chế nhất định như: thành tựu chưa thực sự bền vững, chính sách còn chồng chéo, thiếu thống nhất và đồng bộ, chủ yếu thiên về lượng, chưa chú trọng đến chất lượng giảm nghèo, còn mang tính ngắn hạn…

Đây cũng chính là động lực để các tác giả thực hiện cuốn sách này, với mục đích rút ra những bài học, bổ sung luận cứ cho công tác hoạch định chính sách xóa đói, giảm nghèo ở Việt Nam trong thời gian tới. Với sự đầu tư nghiêm túc, tâm huyết của các tác giả, cuốn sách là một công trình khoa học có giá trị tham khảo tốt cho các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách, đặc biệt là chính sách xóa đói, giảm nghèo ở nước ta.

Giao Linh

 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

Nang cao chat luong doi ngu can bo lanh dao quan ly

Tác giả: TS. Cao Khoa Bảng

Số trang: 308

Giá tiền: 57.000đ

Trong nghị quyết Hội nghị lần thứ tư  Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về vấn đề xây dựng Đảng hiện nay đã khẳng định nhiệm vụ cấp bách là “ xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.

Với mục đích nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và xuất phát từ nhu cầu thực tế, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa thủ đô do T.S Cao Khoa Bảng biên soạn.

Cuốn sách gồm ba chương. Trong chương I và chương II, tác giả đề cập tới thực trạng, chất lượng của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý hiện nay, gắn liền với đó là những vấn đề lí luận và thực tiễn. Từ đó chỉ ra những ưu điểm cần được phát huy và những điểm khuyết điểm còn tồn tại trong bộ máy lãnh đạo, quản lý các cấp hiện nay. Đến chương III, tác giả đã nêu lên những phương hướng và giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, quản lý trong bối cảnh sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa của đất nước đang phát triển mạnh.

Với những vấn đề đã trình bày cuốn sách cần thiết và hữu ích đối với những người làm công tác trong bộ máy lãnh đạo, quản lý. Đây cũng là tài liệu tham khảo bổ ích cho những người làm nghiên cứu, tìm hiểu liên quan đến vấn đề này.

Hải Lý


cong-nghiep-hoa-hien-dai

Tác giả: TS. Phạm Ngọc Dũng

Số trang: 216 trang

Giá tiền: 38.000đ

Cuốn sách làm rõ hơn về vai trò quan trọng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trong phát triển bền vững; đánh giá đúng thực trạng kinh tế - xã hội ở nông thôn nước ta cũng như nguyên nhân nảy sinh vấn đề kinh tế, xã hội bức xúc trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở nước ta hiện nay; và đưa ra các giải pháp hợp lý có tính thực tiễn cao nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và lâu dài của công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là “xây dựng một nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, hiệu quả và bền vững, có năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cao trên cơ sở ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu; xây dựng nông thôn ngày càng giàu đẹp… có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng hiện đại”.

Cuốn sách bao gồm 3 chương:

Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn xem xét, đánh giá kinh tế, xã hội trong thực tiễn công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nông thôn

Chương II: Thực trạng kinh tế, xã hội ở nông thôn Việt Nam trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Chương III: Một số quan đểm, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội nông thôn Việt Nam theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa bền vững.


Phap luat chong ban pha gia

Tác giả: TS. Vũ Thị Phương Lan, Đại học Luật Hà Nội

Số trang: 304

Giá bìa: 51.000 đ

Bán phá giá trong thương mại quốc tế là hiện tượng xảy ra khi một loại hàng hóa được xuất khẩu với giá thấp hơn giá bán của mặt hàng đó tại thị trường nội địa nước xuất khẩu. Như vậy có thể hiểu đơn giản là nếu giá xuất khẩu của một mặt hàng thấp hơn giá nội địa của nó thì sản phẩm đó bị coi là bán phá giá. 

Trong thương mại quốc tế, khi hàng hóa bị xem là bán phá giá thì chúng có thể bị áp đặt các biện pháp chống bán phá giá (anti - dumping) như thuế chống phá giá, đặt cọc hoặc thế chấp, cam kết hạn chế định lượng hoặc điều chỉnh mức giá của nhà xuất khẩu nhằm triệt tiêu nguy cơ gây thiệt hại cho ngành sản xuất của nước nhập khẩu, hạn chế những thiệt hại do việc bán phá giá đưa đến cho ngành sản xuất của nước đó, với lý do là nhằm bảo đảm sự công bằng trong thương mại (nói chính xác đó là một sự bảo hộ hợp lý cho sản xuất trong nước).

Việc mở cửa nền kinh tế, tham gia ngày càng tích cực vào thị trường khu vực và quốc tế đang đặt ra cho nền kinh tế Việt Nam nhiều vấn đề của thương mại quốc tế, trong đó có vấn đề bán phá giá. Việt Nam vừa có nguy cơ là đối tượng của hành vi bán phá giá của các nước xuất khẩu khác, đồng thời cũng có nguy cơ bị áp đặt các biện pháp chống bán phá giá đối với hàng xuất khẩu ra nước ngoài.

Thực tiễn thương mại quốc tế trong những năm qua cho thấy, đã xuất hiện ngày càng nhiều vụ tranh chấp, kiện tụng liên quan đến pháp luật về chống bán phá giá, v.v., ảnh hưởng đến môi trường thương mại toàn cầu và khu vực... Việt Nam đang trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nên trên thực tế, khái niệm bán phá giá mới được biết đến ở nước ta không lâu và chúng ta có rất ít kinh nghiệm trong lĩnh vực này... Do đó, việc nghiên cứu lý luận và tham khảo kinh nghiệm thực tiễn việc áp dụng pháp luật về chống phá giá là điều cần thiết, nhằm nâng cao trình độ nhận thức của cá nhân, tổ chức có liên quan, góp phần bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật về chống phá giá. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật giới thiệu cuốn sách Pháp luật về chống bán phá giá trong thương mại quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam (Sách chuyên khảo). Cuốn sách do TS. Vũ Thị Phương Lan, giảng viên Đại học Luật Hà Nội biên soạn.

Ngoài phần kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, cuốn sách được kết cấu thành 3 chương:

Chương I: CÁC VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ VÀ PHÁP LUẬT VỀ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Chương II: PHÁP LUẬT VỀ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CỦA WTO, HOA KỲ VÀ EU

Chương III: THỰC TIỄN CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CỦA VIỆT NAM TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Xin giới thiệu cùng bạn đọc.                        

                                                                                                               Võ Văn Hoa


 

nam quoc te


Tác giả: TS. Đào Xuân Cần - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Số trang: 260

Hợp tác xã là một tổ chức kinh tế tập thể, do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức thành lập theo quy định của pháp luật để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên - thành viên tham gia hợp tác xã, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất - kinh doanh, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của xã viên - thành viên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước. 

Hợp tác xã hoạt động như một loại hình doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn điều lệ, vốn tự tích lũy và các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật. Năm 1945, ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, phong trào hợp tác xã đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện phát triển. Đến nay khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã đã có bước phát triển mới; với khoảng 370.000 các tổ hợp tác, gần 20.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động ở hầu hết các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân. Khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã đang tham gia tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Hiện nay, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đang chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18-3-2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể;

Nhân Năm quốc tế hợp tác xã - 2012, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn Năm quốc tế hợp tác xã - 2012 “Hợp tác xã xây dựng thế giới tốt đẹp hơn” do TS. Đào Xuân Cần - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã ViệtNamchủ biên.

Nội dung cuốn sách gồm các bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Mun, các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước,... bài viết của chuyên gia nước ngoài về sự giống và khác nhau giữa hợp tác xã và doanh nghiệp; Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18-3-2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan, điều chỉnh các mối quan hệ của loại hình hợp tác xã. 

                                                                                                                                                                                                                             Võ Văn Hoa


 

Nguoi Quang Tri

Tác giả: Viện sĩ Hồ Sĩ Vịnh (Chủ biên)

Số trang: 784 trang

Giá tiền: 308.000đ

Cuốn sách gồm có ba phần chính:

-          Phần thứ nhất: Khái quát những giá trị lịch sử - văn hóa của Quảng Trị từ khi hình thành đến nay. Những giá trị này tiềm ẩn trong các di tích vật thể và phi vật thể. Chúng là kết quả lao động, đấu tranh, sáng tạo của con người Quảng Trị, của nhân dân cả nước, là tài sản vô giá của quốc gia.

-          Phần thứ hai: Các danh nhân văn hóa, các nhà hoạt động chính trị - xã hội và các nhà hoạt động sáng tạo ở nhiều lĩnh vực xã hội khác nhau. Ở đây, mỗi một chân dung được khắc họa khái quát về tiểu sử cá nhân, tô đậm những công trình sáng tạo, những kỳ tích chiến đấu, những điển hình trong lao động, trong hoạt động xã hội, phần nào cho người đọc thấy được cuộc "chạy thi tiếp sức“ giữa nhiều thế hệ.

-          Phần thứ ba: Ghi lại những địa danh lịch sử, những tổ chức và cá nhân xuất sắc tiêu biểu cho người Quảng Trị qua các thời kỳ lịch sử, bao gồm: địa danh di tích lịch sử của tỉnh Quảng Trị đã được Bộ Văn hóa – Thông tin xếp hạng; các đại biểu Quốc hội qua các khóa bầu tại Quảng Trị; tổ chức Mặt trận Quảng Trị qua các thời kỳ; danh sách một số đồng chí giữ các chức vụ cao trong Đảng, Nhà nước, quân đội là người Quảng Trị; danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng trị từ năm 1930 đến năm 1975; danh sách các cán bộ lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa; danh sách các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; danh sách các đơn vị - tập thể và cá nhân được Nhà nước tuyên dương Anh hùng; danh hiệu một số ngành: giáo dục, y tế, văn nghệ, v.v..


chinh-sach


Tác giả: Nguyễn Ngọc Quỳnh

Số trang: 364 trang

Giá tiền: 59.000đ

Khái niệm chính sách tôn giáo trong cuốn sách này được dùng để chỉ những quy định của Nhà nước phong kiến triều Nguyễn đối với tôn giáo nhằm điều chỉnh, hướng dẫn các hành vi, hoạt động tôn giáo của tổ chức, cá nhân diễn ra phù hợp với các quy định của Nhà nước phong kiến (luật, chiếu, chỉ, dụ...). Vì vậy, cũng có thể coi, chính sách tôn giáo thời Tự Đức nói riêng cũng như của cả thời kỳ phong kiến ở Việt Nam nói chung là thái độ ứng xử của nhà nước phong kiến đối với các tôn giáo. Với ý nghĩa như vậy, khái niệm chính sách tôn giáo thời phong kiến không hoàn toàn giống như ý nghĩa của khái niệm này thời hiện đại.

Trong lịch sử Việt Nam, cho tới những năm đầu thế ký XX vẫn chưa có "chính sách tôn giáo" đầy đủ theo nghĩa hiện đại. Nghĩa là quan hệ giữa nhà nước và các tổ chức tôn giáo chưa được định chế bằng luật pháp và các văn bản pháp luật, mà các nhà nước phong kiến ở Việt Nam thường sử dụng các văn bản của triều đình như chiếu, chỉ, dụ... để quản lý và vận hành các tôn giáo. Tuy vậy, vẫn có những nhân tố có thể xếp vào phạm trù chính sách tôn giáo. Ở Việt Nam, Trung Hoa và một số nước phương Đông trong thời kỳ phong kiến, vua là người nắm cả thế quyền lẫn thần quyền, nhà nước sử dụng các định chế  ở các mức độ từ cao đến thấp (cao nhất là luật, thấp hơn là chỉ, dụ) nhằm điều chỉnh các hành vi xã hội trong lĩnh vực tôn giáo. Các triều đại ở Việt Nam từ Lý – Trần đến Lê – Nguyễn đều có những ứng xử với tôn giáo theo cách thức này. Hiện nay, trong các văn bản pháp luật Việt Nam, chính sách tôn giáo bao gồm các văn bản, chủ trương của Nhà nước đối với các tôn giáo.

Nhà nước phong kiến Việt Nam thời Tự Đức là nhà nước quân chủ chuyên chế, tất cả quyền hành tập trung trong tay nhà vua. Trên thực tế, năng lực và tính cách của các ông vua là những nhân tố quyết định các chính sách đương thời. Tuy nhiên, bên cạnh vai trò của nhà vua còn có bộ máy quan lại với chức năng cố vấn và thực thi các chính sách. Tùy từng thời kỳ và tùy từng công việc mà bộ máy này có những ảnh hưởng nhất định đến nhà vua và nhiều khi trở thành áp lực đối với việc ban hành các chính sách, nhưng rất khó xác định mức độ ảnh hưởng của bộ máy này với các chính sách đương thời vì những văn bản của nhà nước đều do chính tay nhà vua "ngự phê". Mặt khác, những chính sách của nhà nước trong quá trình thực hiện cũng có những sai lệch nhất định tùy theo từng điều kiện, hoàn cảnh và phạm vi cụ thể. Do vậy, khái niệm chính sách tôn giáo thời Tự Đức được sử dụng trong cuốn sách sẽ bao hàm cả những nội dung trên, khai thác tối đa những nguồn tài liệu đa chiều để rút ra những nhận xét, đánh giá.

Nội dung cuốn sách Chính sách tôn giáo thời Tự Đức (1848-1883) sẽ tập trung giải quyết những vấn đề chính sau đây:

Thứ nhất, tìm hiểu bối cảnh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội Việt Nam thế kỷ XIX, những nguy cơ và tác động mà triều đình Tự Đức phải đối diện trong quá trình bị thực dân và truyền giáo.

Thứ hai, tìm hiểu tình hình sinh hoạt, tôn giáo và chính sách đối với các tôn giáo lớn thời Tự Đức như Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và Công giáo.

Thứ ba, phân tích những nguyên nhân cơ bản, những hạt nhân hợp lý, cũng như những nghịch lý trong chính sách tôn giáo thời Tự Đức, từ đó rút ra những mặt tích cực cũng như hạn chế trong thái độ ứng xử của triều vua này đối với các tôn giáo, những bài học kinh nghiệm và ý nghĩa lịch sử để góp phần giải quyết các vấn đề chính trị, xã hội ở nước ta hiện nay nói chung và cho việc hoàn thiện chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta nói riêng.


Ly thuyet to chuc

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Hữu Tri

Số trang: 256 trang

Giá tiền: 44.000 đồng

Lý thuyết tổ chức nghiên cứu sự tồn tại, thích ứng và phát triển của tổ chức, nó tổng hợp thành quả nghiên cứu của nhiều môn khoa học như hành chính học, chính trị học, xã hội học, điều khiển học, tâm lý học, triết học, kinh tế học.

Trong xã hội, các tổ chức thâm nhập vào các khía cạnh của cuộc sống, thâm nhập vào kinh tế và thậm chí cả cuộc sống riêng tư của mỗi người. Nghiên cứu lý luận về tổ chức nhằm để hiểu rõ hiện tượng đặc biệt này. Thậm chí, dù không mong muốn vận dụng tất cả các kiến thức của mình vào thực tế thì ít nhất nó cũng giúp chúng ta trả lời câu hỏi: Tại sao các tổ chức mà mình  từng biết và các tổ chức mà mình có thể sẽ được tuyển dụng vào làm việc lại có cấu trúc như vậy?

Dù là hay không phải là người nghiên cứu về tổ chức, chúng  ta cũng nên trang bị cho mình một số hiểu biết về cách thức hoạt động của các tổ chức. Tất cả những việc như: đến sở giao thông công chính để xin giấy phép lái xe, đặt trước vé máy bay, tiếp chuyện với nhân viên ngân hàng… sẽ thuận lợi hơn nhờ được trang bị và sử dụng một số “lý luận” hướng dẫn cách thức hoạt động và hành vi đối xử của các nhân viên trong các tổ chức đó. Thực tế cho thấy rằng, hằng ngày (dù vô tình hay cố ý), chúng ta đã sử dụng những học thuyết về tổ chức này.

Với ý nghĩa của việc nghiên cứu  lý thuyết tổ chức nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Lý thuyết tổ chức, do Nhà giáo ưu tú, PGS. TS. Nguyễn Hữu Tri, Viện trưởng Viện Đào tạo – Nghiên cứu về tổ chức và hành chính trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ViệtNambiên soạn. Cuốn sách giúp người đọc nhận thức đúng đắn về tổ chức, về các học thuyết tổ chức, các quy luật vận hành của tổ chức, hiểu biết các mối quan hệ và các yếu tố trong tổ chức, đồng thới biết phân tích, đánh giá một tổ chức; hình thành kỹ năng thiết kế tổ chức, xây dựng mô hình tổ chức và xử lý điều  chỉnh, thay đổi tổ chức, duy trì và phát triển tổ chức để tạo ra một tổ chức hiệu lực, hiệu quả; trên cơ sở nhận thức kiến thức và kỹ năng trên, người nghiên cứu sẽ xác định quan điểm, thái độ đúng đắn đối với tổ chức mà mình tham gia hoạt động để từ đó rèn luyện ý thức trách nhiệm, xây dựng tổ chức và ý thức sống có kỷ cương, tự giác chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức.

Cuốn sách gồm 10 chương:

Chương I: Khái niệm, vai trò, nội dung và phương pháp nghiên cứu tổ chức

Chương II: Quá trình phát triển lý thuyết tổ chức, các học thuyết chủ yếu về tổ chức

Chương III: Những quy luật cơ bản chi phối sự hình thành và phát triển của tổ chức

Chương IV: Cơ cấu tổ chức

Chương V: Thiết kế tổ chức

Chương VI: Hệ thống tổ chức

Chương VII: Văn hóa tổ chức

Chương VIII: Một số khía cạnh tâm lý vận dụng trong quản trị tổ chức

Chương IX: Giới trong tổ chức

Chương X: Đánh giá phân tích một tổ chức.ton-that-tungTác giả: Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên - Huế - Bệnh viện Trung ương Huế

Số trang: 172 trang

Giá: 43.000đ

Giáo sư, Viện sĩ, Bác sĩ, Anh hùng Lao động Tôn Thất Tùng sinh năm 1912, mất năm 1982, trong một gia đình hoàng tộc, nhưng ông đã sớm gạt bỏ ý tưởng truyền thống “học để ra làm quan” mà rẽ sang một hướng khác là học nghề y để chữa bệnh cứu người. Từ đó, ông đã sống trọn vẹn với cuộc đời và y nghiệp của mình bằng tất cả tài năng và phẩm giá, bằng tất cả tình yêu thương con người, làm rạng danh nền y học Việt Nam. 

Giáo sư Tôn Thất Tùng là một nhà khoa học mẫu mực, ông đã sáng tạo ra phương pháp cắt gan khô tiên tiến - “phương pháp Tôn Thất Tùng”, được y học thế giới ngưỡng mộ và làm nền tảng kỹ thuật ghép gan sau này. Suốt cuộc đời khoa học của mình, ông đã đóng góp cho nền y học Việt Nam và thế giới hơn 120 công trình nghiên cứu y học xuất sắc; được nhận nhiều giải thưởng, nhiều danh hiệu cao quý. Ông cũng là người có công lao lớn trong việc đào tạo ra nhiều thế hệ thầy thuốc Việt Nam. Sau này, nhiều người đã trở những thầy thuốc giỏi, những chuyên gia ngoại khoa hàng đầu của đất nước.

Nhưng trên tất cả, ông là một nhà trí thức yêu nước chân chính. Ngay từ đầu những năm 30 của thế kỷ XX, tận mắt chứng kiến cảnh tượng quan lại ở Huế, ông đã quyết không theo nghiệp học làm quan mà rời Huế ra Hà Nội để theo học ngành y với hoài bão mai sau sẽ làm một nghề “tự do” không phụ thuộc vào đám quan lại hay chính quyền thực dân. Ông đã đến với cách mạng bằng “ánh sáng của đôi mắt Bác Hồ”, quyết tâm bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ của dân tộc. Ông đã cống hiến tuổi xuân và hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc và sự nghiệp cao cả của người thầy thuốc; trở thành một nhà khoa học nổi tiếng, một thầy thuốc tài năng kiệt xuất, nhà giáo ưu tú, nhà hoạt động chính trị xuất sắc.

Cuốn sách Tôn Thất Tùng - Phác thảo chân dung một danh nhân y học Việt Nam thời hiện đại tập hợp các bài phát biểu, các tham luận tại Hội thảo khoa học Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Giáo sư, Viện sĩ, Bác sĩ, Anh hùng Lao động Tôn Thất Tùng (10-5-1912 - 10-5-2012) do Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên - Huế và Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp tổ chức tháng 5 năm 2012 vừa qua. Nội dung các bài viết đề cập đến nhiều vấn đề về gia thế, quê hương, cuộc đời, sự nghiệp của Giáo sư Tôn Thất Tùng, bước đầu cung cấp khá toàn diện cho người đọc về chân dung một nhà khoa học tài năng, đức độ, mang tầm vóc quốc gia và quốc tế. Thông qua các bài phát biểu, tham luận tại Hội thảo, chúng ta sẽ phần nào hiểu được những đóng góp xuất sắc của Giáo sư Tôn Thất Tùng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là y học, giáo dục và đào tạo; những phẩm chất đáng quý của một người thầy đã từ bỏ chốn quan trường để đi theo cách mạng, đồng hành cùng dân tộc trong thế kỷ XX.

Phạm Thị Thinh


lich-su-quan-su-VN

Tác giả: Viện Lịch sử quân sự Việt Nam – Bộ Quốc phòng

Số trang: 412 trang

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đã ghi vào lịch sử dân tộc một chiến công chói lọi, rực rỡ nhất trong thế kỷ XX. Mỹ bàng hoàng, kinh ngạc trước sức mạnh của Việt Nam, nhưng họ thua mà chưa hiểu rõ mình thua.

Tiếp nối những tập đã xuất bản trong bộ sách Lịch sử quân sự Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật đã xuất bản tập 12 với tên đề Những nhân tố hợp thành sức mạnh Việt Nam thắng Mỹ do Viện Lịch sử quân sự Việt Nam biên soạn, chính là những nghiên cứu, đánh giá, luận giải về những nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975).

Lịch sử chiến tranh đã minh chứng là trong bất cứ cuộc chiến tranh nào, muốn giành thắng lợi, trước hết phải có một đường lối chiến lược đúng. Ở nước ta, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là nhân tố đầu tiên và quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dựa trên thực tế của đất nước và tình hình quốc tế để đề ra chiến lược, sách lược trong từng thời kỳ và phù hợp với mỗi miền, mỗi vùng khác nhau. Trong giai đoạn chống Mỹ từ năm 1954 đến năm 1975, chúng ta vừa tiến hành đấu tranh giải phóng mền Nam, vừa thực hiện nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Do đó, sức mạnh của toàn dân tộc được huy động vào cuộc chiến tranh thần thánh, quyết giành độc lập, tự do, thống nhất nước nhà.

Tập 12 đi sâu phân tích và chứng minh những thắng lợi cực kỳ vĩ đại của quân và dân ta ở cả hai miền Nam Bắc, và cụm từ Tiền tuyến Hậu phương mãi mãi in sâu trong tâm trí mọi người dân Việt Nam. Sức mạnh của hậu phương chiến lược miền Bắc và hậu phương tại chỗ trực tiếp của chiến trường miền Nam cũng là nhân tố thường xuyên quyết định thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta. Bên cạnh đó, sự kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại đã tăng cường khối đại đoàn kết để dân tộc ta đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam là vì Việt Nam và cũng vì nhân loại tiến bộ nên đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của phe xã hội chủ nghĩa và bạn bè yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Mặc dù hoàn cảnh kinh tế nước ta còn nghèo nàn, lạc hậu, muốn chiến thắng đế quốc Mỹ, chúng ta phải có nghệ thuật đánh giặc. Nghệ thuật đó chính là nghệ thuật tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, đánh địch bằng hai lực lượng, ba thứ quân trên cả ba vùng chiến lược, kết hợp khởi nghĩa và chiến tranh cách mạng, đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị và ngoại giao, kết hợp tiến công và nổi dậy… Nhờ đó, chúng ta đã phát huy được thế mạnh của mình, khai thác được chỗ yếu của địch để giành thắng lợi từng phần, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn, thực hiện thống nhất đất nước.

Vì vậy, những bài học thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta còn có ý nghĩa với cả hôm nay và mai sau. Chúng ta tự hào về truyền thống đánh giặc, giữ nước của cha ông, đồng thời phải biết phát huy những phẩm chất tốt đẹp, những kinh nghiệm quý báu của cha ông để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và xây dựng đất nước ngày càng phát triển và bền vững.

Lịch sử quân sự Việt Nam, tập 12 – Những nhân tố hợp thành sức mạnh Việt Nam thắng Mỹ, gồm có 4 chương:

Chương I: Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh – nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Chương II: Sức mạng của hậu phương chiến lược miền Bắc và hậu phương tại chỗ trực tiếp của chiến trường miền Nam

Chương III: Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

Chương IV: Nghệ thuật tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ


 1

Điều lệ Hội Xã hội học Việt Nam

2

Sổ tay làm theo gương Bác

3

Đánh giá chính sách về bình đẳng giới dựa trên bằng chứng

4

Luật hình sự Việt Nam - Quyển 1 (Phần chung)

5

Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Vũ Đoài

6

Phản biện xã hội trong hoạt động lập pháp, hoạt động quyết định...

7

Lịch Blốc trung màu 2014

8

Lịch Blốc siêu đại 2014

9

Lịch sử ngành giáo dục và đào tạo huyện Phụng Hiệp

10

Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

11

Chương trình sơ cấp lý luận chính trị (Tài liệu học tập)

12

Luật hoà giải ở cơ sở

13

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

14

Bộ luật lao động

15

Phong cách Bác Hồ đến cơ sở

16

Hỏi - đáp về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, ...

17

Giáo trình kinh tế học chính trị Mác - Lênin

18

Luật bảo hiểm xã hội

19

Luật tố tụng hành chính

20

Di dân quốc tế - Bản chất, xu hướng vận động và định hướng...

21

Tư tưởng của C. Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin về công tác tổ chức...

22

Sức cảm hoá Hồ Chí Minh

23

Đại cương về phân tích chính sách công

24

Một số vấn đề về trí thức và nhân tài

25

Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Ninh Sở

26

Đạo đức nghề báo - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

27

Giáo trình quản lý nhà nước về lâm nghiệp

28

Hỏi - đáp môn học quản lý nhà nước về lâm nghiệp

29

Một số vấn đề lý luận - thực tiễn chủ yếu... đổi mới ở Việt Nam và Lào (Tiếng Lào)

30

Chùa Pháp Hoa với phong trào phật giáo yêu nước Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh...

31

Lịch sử Đảng bộ xã Cam Chính (1930-2010)

32

Luật tố cáo năm 2011 và văn bản hướng dẫn thi hành

33

Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách của việc đổi mới thủ tục tố tụng hình sự...


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l