Trang chủ Văn hóa, xã hội Một số vấn đề cơ bản về chính sách xã hội ở Việt Nam hiện nay

Một số vấn đề cơ bản về chính sách xã hội ở Việt Nam hiện nay

Mot so van de co ban ve CSXH o VN hien nayTác giả: GS. TS. Mai Ngọc Cường (Chủ biên)

Số trang: 404

Giá tiền: 65.000 đồng

Chính sách xã hội là vấn đề cực kỳ quan trọng liên quan đến mọi tầng lớp nhân dân, được Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm, chú trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu to lớn, việc thực hiện chính sách xã hội ở nước ta vẫn còn nhiều hạn chế, một số mặt yếu kém kéo dài, chậm được khắc phục.

Để giúp bạn đọc hình dung được một phần bức tranh toàn cảnh chính sách xã hội ở Việt Nam hiện nay và giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Một số vấn đề cơ bản về chính sách xã hội ở Việt Nam hiện nay do GS. TS. Mai Ngọc Cường (Chủ biên).

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: Phần thứ nhất: các tác giả giới thiệu một cách khái quát về đặc điểm, mục tiêu, nguyên tắc và quá trình chính sách xã hội, cũng như hệ thống các chính sách xã hội phổ biến ở các nước và những nội dung có khả năng vận dụng ở nước ta. Phần thứ hai: các tác giả đề cập thực trạng với những thành tựu đạt được cũng những hạn chế, vướng mắc của chính sách xã hội dưới góc độ các lĩnh vực như: chính sách về thu nhập, giảm nghèo và an sinh xã hội; chính sách việc làm; chính sách cung ứng các dịch vụ xã hội cơ bản; cung ứng các dịch vụ xã hội cá nhân; chính sách đối với người có công; chính sách bình đẳng giới. Trên cơ sở đó, các tác giả đã đưa ra những giải pháp và một số khuyến nghị về xây dựng hệ thống chính sách xã hội ở Việt Nam những năm tới.

 

Sách sắp xuất bản

1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)

2. Luật hôn nhân và gia đình

3. Luật khiếu nại

4. luật tố tụng hành chính

5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...

6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...

7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...

8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...

9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam

10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010

11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước

12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng

13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay

14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân

15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh

17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)

18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh

19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1

20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)

22. Luật tiếp công dân

23. Luật giao thông đường bộ

24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013

25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945

26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)

26. Bàn về hệ thống pháp luật

28. Bộ luật dân sự

29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người

30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)

31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.


Sách mới

 

bia-sach-Le-Duc-Tho

Đồng chí Lê Đức Thọ là một người cộng sản kiên cường, một nhà lãnh đạo tài năng, một trong những học trò xuất sắc, cộng sự thân cận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà Nho ở vùng ngoại ô thành phố Nam Định thuộc phủ Thiên Trường xưa, nơi phát tích của Vương triều Trần với hào khí Đông A nổi tiếng trong lịch sử, đồng chí Lê Đức Thọ sẵn mang trong mình tinh thần yêu nước và truyền thống quật cường của dân tộc.

Trải qua hơn 60 năm hoạt động cách mạng liên tục, gian khổ và rất quang vinh, đồng chí Lê Đức Thọ đã giữ những trọng trách lớn của Đảng và có những cống hiến đặc biệt quan trọng cho cách mạng Việt Nam. Đồng chí đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911-10/10/2011), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật phối hợp với  Ban Tuyên giáo Trung ương, các cơ quan hữu quan và gia đình tổ chức biên soạn và xuất bản cuốn sách “Lê Đức Thọ - Người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng (Hồi ký)”.

Cuốn sách gồm gần 100 bài viết chủ yếu dưới dạng hồi ký của các đồng chí  lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ, của đồng đội, đồng chí, của những người cộng sự đã từng sống và làm việc với đồng chí Lê Đức Thọ, hồi tưởng lại từ trong ký ức những hình ảnh đẹp về đồng chí Lê Đức Thọ. Trên cơ sở nội dung của các bài viết, cuốn sách được sắp xếp theo các chủ đề sau:

- Lê Đức Thọ với cách mạng Việt Nam; - Lê Đức Thọ với miền Nam; - Lê Đức Thọ với công tác tổ chức xây dựng Đảng; - Lê Đức Thọ với công tác ngoại giao; - Lê Đức Thọ với công tác quốc phòng – an ninh; - Về thơ Lê Đức Thọ.

Xuất bản cuốn sách này vào đúng dịp Đảng và Nhà nước ta tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh và 21 năm ngày mất của đồng chí Lê Đức Thọ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật và các tác giả xem đây như một nén nhang tường niệm người cộng sản kiên cường, nhà lãnh dạo tài năng đã có công lao to lớn với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc ta.


cac-quy-che-ve-canh-bao

Số trang: 132 trang

Giá tiền: 20.000đ

Để hạn chế các tác hại do thiên tai gây ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão năm 1993 (được sửa đổi, bổ sung năm 2000), tiếp đó, Chính phủ cũng đã có Nghị định hướng dẫn thi hành Pháp lệnh nêu trên. Tuy nhiên, những năm gần đây do sự biến đổi khí hậu diễn ra thất thường và để lại nhiều thiệt hại nặng nề. Vì vậy, từ năm 2006 đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một loạt các quy chế về dự báo, phòng, chống áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, lụt, động đất… tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật về phòng, chống thiên tai.

Nhằm giúp bạn đọc có được những thông tin mới về các quy định pháp luật nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tái bản có bổ sung cuốn Các quy chế về cảnh báo, phòng, chống thiên tai.

Nội dung cuốn sách bao gồm các quy chế ban hành kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của các ngành, các cấp trong việc thường xuyên theo dõi, thu thập, xử lý thông tin để ra các thông báo dự báo về áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, động đất, cảnh báo sóng thần và chuyển các tin đó đến cơ quan nhà nước có liên quan, các tổ chức kinh tế, xã hội và nhân dân phục vụ công tác phòng, tránh, cứu hộ, cứu nạn, giảm nhẹ do thiên tai gây ra.

Bên cạnh đó, các quy chế còn quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác phối hợp báo tin và đưa ra các biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả khi xảy ra động đất, sóng thần…


An tuong van hoa dong bang NB

Tác giả: TS. Huỳnh Công Tín

Số trang: 248 trang

Giá tiền: 71.000đ

“Giữa thiên nhiên hài hòa, ứng xử điệu nghệ, người phương Nam đã tạo được dấu ấn miệt vườn của văn minh sông nước”.

Nghiên cứu đặc điểm, đặc thù của vùng đồng bằng sông Cửu Long để từ đó thấy được những tác động từ nhiều bình diện, góp phần hình thành đặc trưng: lịch sử, nếp sống, văn hóa, tư duy, v.v. trong con người Nam Bộ. Những đặc điểm nổi bật mang tính chất Nam Bộ này, cần phải được nghiên cứu trong tương quan thời gian – lịch sử và không gian – vùng đất, thì mới mong xác lập được những gì tiêu biểu, điển hình; đồng thời, mới hy vọng lý giải được cơ sở hình thành những nét riêng ấy.

Bằng những nghiên cứu công phu và tâm huyết, thông qua cuốn sách “Ấn tượng văn hóa đồng bằng Nam Bộ”, tiến sĩ Huỳnh Công Tín đã nêu bật những đặc trưng của người Nam Bộ qua lao động sản xuất, sinh hoạt văn hóa, phong tục, tập quán… Cuốn sách sẽ khắc họa ấn tượng khó phai trong lòng độc giả qua một số bài viết tiêu biểu như: Ấn tượng “Sông nước” qua diễn đạt người Nam Bộ; Tập tục trưng bày hoa, trái ngày Tết ở quê Nam Bộ; Tập tục qua bài vè Tết Nam Bộ; Ca dao – Dân ca An Giang; Chợ nổi ở đồng bằng; Con đường hoa kiểng Cái Mơn; Cái cười dân gian Nam Bộ và Bắc Bộ; Văn hóa Khmer Nam Bộ…


Cac nuoc XHCN ung ho VN

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Mai Hoa

Số trang: 417 trang

Giá tiền: 67.000đ

Đến nay, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam đã lùi xa gần 40 năm. Thắng lợi của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến gian khổ kéo dài 21 năm đó là thành quả của lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, ý chí kiên cường không quản hy sinh, gian khổ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, và sự ủng hộ, viện trợ quốc tế của các nước yêu chuộng hòa bình trên thế giới, đặc biệt là các nước xã hội chủ nghĩa. Từ lâu nay, vấn đề ủng hộ, viện trợ quốc tế cho Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước luôn thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu trong và ngoài nước. Tuy nhiên, do những điều kiện khách quan, chủ quan, đây vẫn là mảng đề tài có nhiều khoảng trống nghiên cứu, nhiều vấn đề chưa được làm rõ. Cuốn sách Các nước xã hội chủ nghĩa ủng hộ Việt Nam kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) của TS. Nguyễn Thị Mai Hoa sẽ giúp bạn đọc phần nào làm sáng tỏ những khoảng trống nêu trên.

Trên cơ sở khai thác tư liệu mới, chọn lọc, phân tích cẩn trọng các nguồn tư liệu của Việt Nam và của các bên có liên quan (Liên Xô trước đây, Mỹ, Trung Quốc) cập nhật những quan điểm, thành tựu nghiên cứu mới nhất, cuốn sách phục dựng toàn diện bức tranh về sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa anh em đối với Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975). Qua đó, bạn đọc sẽ thấy được đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng ta trong việc vận động, tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế; gợi mở những kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề và quan hệ quốc tế hiện nay.

Đây thực sự là một cuốn sách tham khảo, tra cứu hữu ích về đề tài ủng hộ, viện trợ quốc tế cho Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân ta, đồng thời, thể hiện sự ghi nhớ, trân trọng và biết ơn tự đáy lòng đối với các nước chủ nghĩa xã hội anh em.


lichsudangbovinhthanh

Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Thành

Số trang: 264 trang

Xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị là một vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa, có truyền thống đấu tranh cách mạng quật cường và có nhiều đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quê hương giàu đẹp.

Để góp phần ghi lại những chiến công trong đấu tranh bảo vệ độc lập, tự do cũng như những thành quả trong lao động, sản xuất của nhân dân xã Vĩnh Thành dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã trong suốt 80 năm qua, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Thành (1930-2010).

Nội dung cuốn sách trình bày khái quát những đặc điểm về mảnh đất, con người, truyền thống lịch sử, về quá trình thành lập, phát triển và lãnh đạo nhân dân đạt được những thành tựu to lớn, vẻ vang qua các thời kỳ cách mạng và trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay của Đảng bộ xã Vĩnh Thành.

Cuốn sách là công trình được sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn nghiêm túc, khoa học nhằm tái hiện một cách trung thực và sinh động quá trình hình thành, chiến đấu, xây dựng và bảo vệ quê hương của các tầng lớp nhân dân trong xã dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trực tiếp là Đảng bộ xã Vĩnh Thành; khẳng định vai trò và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng bộ cũng như uy tín của các tổ chức đảng trong quần chúng nhân dân. Qua đó, cung cấp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân những hiểu biết cơ bản về truyền thống cách mạng của quê hương.

Cuốn sách còn là sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ và xây dựng quê hương Vĩnh Thành; giáo dục tinh thần yêu nước, yêu quê hương, trân trọng bảo vệ, giữ gìn truyền thống cách mạng sáng ngời cho các thế hệ mai sau.


cong-nghiep-hoa-hien-dai

Tác giả: TS. Phạm Ngọc Dũng

Số trang: 216 trang

Giá tiền: 38.000đ

Cuốn sách làm rõ hơn về vai trò quan trọng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trong phát triển bền vững; đánh giá đúng thực trạng kinh tế - xã hội ở nông thôn nước ta cũng như nguyên nhân nảy sinh vấn đề kinh tế, xã hội bức xúc trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở nước ta hiện nay; và đưa ra các giải pháp hợp lý có tính thực tiễn cao nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và lâu dài của công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là “xây dựng một nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, hiệu quả và bền vững, có năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cao trên cơ sở ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu; xây dựng nông thôn ngày càng giàu đẹp… có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng hiện đại”.

Cuốn sách bao gồm 3 chương:

Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn xem xét, đánh giá kinh tế, xã hội trong thực tiễn công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nông thôn

Chương II: Thực trạng kinh tế, xã hội ở nông thôn Việt Nam trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Chương III: Một số quan đểm, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội nông thôn Việt Nam theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa bền vững.


ve-he-thong-chinh-tri


Tác giả: PGS. TS. Lê Văn Đính (Chủ biên)

Số trang: 180 trang

Giá tiền: 33.000đ

Với sự phát triển thần kỳ, hiện nay, Xingapo là một trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, giải trí, nghệ thuật của khu vực và đang phấn đấu trở thành nước công nghiệp phát triển hàng đầu của châu Á. Để có được một nền kinh tế năng động, chính trị khá ổn định và một xã hội hòa hợp như hiện nay, phải kể đến vai trò tích cực của hệ thống chính trị - đặc biệt là của Đảng Nhân dân hành động, nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội ở Xingapo trong quá trình xây dựng quốc gia này. Việc tìm hiểu, nghiên cứu hệ thống chính trị Xingapo và vai trò của nó rất có giá trị tham khảo trong việc đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động của hệ thống chính trị ở nước ta.

Nhằm cung cấp cho bạn đọc những nét khái quát về hệ thống chính trị Xingapo và vai trò của nó đối với sự phát triển của đất nước Xingapo, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Về hệ thống chính trị Xingapo do PGS. TS. Lê Văn Đính chủ biên.

Cuốn sách gồm bốn chương:

- Chương 1: Tổ chức và hoạt động của Đảng Nhân dân hành động Xingapo;

- Chương 2: Hiến pháp Xingapo và tổ chức bộ máy nhà nước trong Hiến pháp Xingapo;

- Chương 3: Các tổ chức chính trị - xã hội ở Xingapo;

- Chương 4: Sự phát triển của xã hội công dân và tiến trình dân chủ ở Xingapo.


 1. Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 2. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 3. Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát cán bộ giai đoạn hiện nay
 4. Nghị định số 109/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hoá đơn và văn bản hướng dẫn thi hành
 5. Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai gắn với xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh Tây Nguyên
 6. Công cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc ở Vênêxuêla dưới thời Tổng thống Hugô Chavet (1999 - 2012)
 7. Về vấn đề Biển Đông
 8. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Trung (1930 - 2010)
 9. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan, đơn vị năm 2014)
 10. Tài liệu hỏi - đáp về Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Dùng để tuyên truyền trong nhân dân)
 11. Tài liệu tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Dùng cho cán bộ, đảng viên)
 12. Bộ luật tố tụng hình sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 13. Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật
 14. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 15. Góp phần nhỏ vào cuộc vận động lớn (Những bài viết về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng)
 16. Xúc tiến thương mại - Lý luận và thực tiễn
 17. Phong cách Bác Hồ đến cơ sở
 18. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh)
 19. Những điều cần biết về bảo vệ và chăm sóc trẻ em
 20. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh)
 21. Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam: Một số vấn đề lý luận - Thực tiễn mới đang đặt ra - Tập 1
 22. Sổ tay học tập chính trị dành cho đảng viên mới
 23. Sổ tay học tập chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng
 24. Đô thị Thừa Thiên Huế: Tiến trình phát triển và giải pháp quy hoạch
 25. Luật xuất bản năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 26. Nghị định số 129/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế và văn bản hướng dẫn thi hành
 27. Hồ Đắc Di - Nhà y học triết nhân
 28. Hải quân nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mỹ tại vùng sông biển miền Bắc (1964 - 1973)
 29. Luật thi hành án hình sự
 30. Luật doanh nghiệp năm 2005 (Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2013)
 31. Luật thương mại
 32. Luật trọng tài thương mại
 33. Luật bình đẳng giới
 34. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013
 35. Luật các tổ chức tín dụng
 36. Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 37. Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng
 38. Luật đất đai
 39. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Những chặng đường phát triển
 40. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
 41. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
 42. Luật việc làm
 43. Bộ luật lao động
 44. Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng
 45. Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
 46. Hội nghị quân sự Trung Giã và Hiệp định Giơnevơ 1954 về Việt Nam
 47. Pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
 48. Bàn về giải pháp phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay
 49. Luật giáo dục đại học năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 50. Quy định pháp luật về thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp
 51. Lực lượng vũ trang huyện Long Mỹ - 32 năm kháng chiến (1945-1975)
 52. Bác Hồ với những mùa xuân kháng chiến
 53. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009
 54. NĐ số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
 55. Khoa học lãnh đạo - lý thuyết và kỹ năng
 56. Xúc tiến thương mại - lý luận và thực tiễn

 


the-gioi---mot-thap-nien

Tác giả: Đại tá Lê Thế Mẫu

Số trang: 482 trang

Giá tiền: 70.000 đ

Trong cuốn Thập niên tới (The Next Decade) của mình, George Friedman, tác giả của cuốn sách trứ danh Một trăm năm tới: Dự báo cho thế kỷ XXI mà Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật đã có dịp giới thiệu với bạn đọc, có đưa ra lời dự đoán: “Mười năm tới sẽ là khoảng thời gian diễn ra sự chuyển hóa to lớn và rộng khắp. Những cuộc chiến trong thế giới Hồi giáo sẽ dần giảm bớt và chủ nghĩa khủng bố là cái gì đó mà chúng ta cần học cách chung sống. Trung Quốc sẽ phải đối mặt với khủng hoảng. Chúng ta sẽ chuyển tiếp từ một thời kỳ mà khủng hoảng tài chính ngự trị thế giới sang một thời kỳ mà sự thiếu thốn lao động bắt đầu trở thành vấn đề bức xúc. Thế kỷ tới sẽ được định hình chỉ trong một thập kỷ tới mà thôi” (George Friedman, The Next Decade, Knopf Doubleday Publishing Group, tháng 1-2011). Mười năm tới là như thế, vậy 10 năm qua thì sao? Đâu là cơ sở cho những dự đoán của George Friedman?

Thập niên đầu của thế kỷ XXI đã trôi qua với những sự kiện có tác động làm rung chuyển thế giới. Đó là sự lung lay, chao đảo của trật tự thế giới đơn cực do Mỹ theo đuổi và xây dựng, mở đầu kỷ nguyên hình thành trật tự thế giới mới; cuộc khủng hoảng tài chính – kinh tế thế giới tồi tệ nhất trong hơn 50 năm qua; sự cạnh tranh và hợp tác giữa các mô hình phát triển đang nổi lên; sự cạnh tranh và xung đột địa - chính trị đang diễn ra ngày một gay gắt; sự trỗi dậy mạnh mẽ của các nền kinh tế mới nổi; “cuộc chiến toàn cầu chống khủng bố” đưa nước Mỹ và thế giới đối mặt với bài toán chưa tìm ra lời giải; các cuộc bạo động chính trị bùng phát ở châu Phi và Trung Đông vào những ngày cuối cùng kết thúc thập niên đầu thế kỷ XXI đang có nguy cơ lan rộng; sự biến đổi khí hậu trên quy mô toàn cầu dẫn tới những thảm họa môi trường sinh thái tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua; những thành tựu khoa học và công nghệ có tính đột phá, v.v.. Đây chính là cơ sở, là dấu hiệu của những thay đổi và tiềm ẩn sự phát triển khó có thể dự báo trước trong tiến trình phát triển của thế giới trong thập niên tới.

Nhằm cung cấp cho bạn đọc thêm một tài liệu nghiên cứu, tham khảo về tình hình thế giới trong những năm đầu thế kỷ XXI, cũng như xây dựng cơ sở cho những dự báo chiến lược về tình hình thế giới trong những thập niên tới, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Thế giới: một thập niên nhìn lại của Đại tá Lê Thế Mẫu, chuyên viên nghiên cứu chiến lược thuộc Viện Chiến lược quân sự (Bộ Quốc phòng), cơ quan nghiên cứu và tư vấn cho Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng về những vấn đề chiến lược trong công tác quốc phòng. Cuốn sách gồm những bài viết được chọn lọc của các tác giả đã được đăng tải trên một số tạp chí, báo của các cơ quan Trung ương.

Nội dung cuốn sách được chia thành 3 phần:

Phần I: Thế giới: một thập niên rung chuyển;

Phần II: Thế giới: một thập niên lo âu;

Phần III: Thế giới: một thập niên hy vọng.

Cuốn sách sẽ là nguồn tài liệu nghiên cứu, tham khảo rất hữu ích đối với nhiều đối tượng độc giả khác nhau.


Nguyen Duy Trinh nguoi cs kien cuong

Tác giả: Nhiều tác giả

Số trang: 484

Đồng chí Nguyễn Duy Trinh là một nhà hoạt động chính trị, kinh tế, ngoại giao tài đức vẹn toàn, là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân ở vùng quê nghèo khó nhưng giàu truyền thống cách mạng của xứ Nghệ, chứng kiến nỗi nhục của người dân mất nước, đồng chí đã sớm mang trong mình tinh thần yêu nước và giác ngộ cách mạng.

Bảy mươi lăm tuổi đời, gần sáu mươi năm hoạt động cách mạng liên tục ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam của đất nước, đồng chí Nguyễn Duy Trinh đã được Đảng và Nhà nước giao phó nhiều trọng trách. Cuộc đời hoạt động của đồng chí gắn với những trang sử hào hùng của dân tộc ta.

Nhằm giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho cán bộ và nhân dân, ghi nhớ, tri ân những đóng góp của các đồng chí cách mạng tiền bối, trong đó có đồng chí Nguyễn Duy Trinh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách: Nguyễn Duy Trinh – Người cộng sản kiên cường, nhà ngoại giao tài năng (Hồi ký). Cuốn sách xuất bản trên cơ sở kế thừa phần lớn các bài viết được rút ra từ cuốn sách Nguyễn Duy Trinh – Hồi ký và tác phẩm xuất bản năm 2003 và bổ sung nhiều bài viết mới về những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Duy Trinh trong lĩnh vực ngoại giao.

Cuốn sách gồm hai phần:

Phần thứ nhất: Đồng chí Nguyễn Duy Trinh với cách mạng Việt Nam, gồm hai tập hồi ký của đồng chí Nguyễn Duy Trinh và các bài viết của một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lão thành cách mạng và cán bộ có quan hệ công tác gần gũi với đồng chí Nguyễn Duy Trinh qua các thời kỳ cách mạng.

Phần thứ hai: Đồng chí Nguyễn Duy Trinh với sự nghiệp ngoại giao, gồm các bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, lãnh đạo Bộ Ngoại giao qua các thời kỳ, các bài tham luận tại Hội thảo khoa học Đồng chí Nguyễn Duy Trinh và sự nghiệp ngoại giao nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh (15-7-1919 – 15-7-2010) do Bộ Ngoại giao tổ chức năm 2010.


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l