Trang chủ Các ấn phẩm khác Giáo trình tổ chức hạch toán kế toán (Dành cho sinh viên ngành kế toán)

Giáo trình tổ chức hạch toán kế toán (Dành cho sinh viên ngành kế toán)

Giao trinh to chuc hach toanTác giả: TS. Trần Thị Cẩm Thanh (Trường Đại học Quy Nhơn)

Số trang: 138

Giá tiền: 22.000 đồng

Hạch toán kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế tài  chính, có vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế. Với tư cách là công cụ quản lý kinh tế tài chính, đảm nhiệm vai trò cung cấp thông tin có ích cho các quyết định kinh tế. Vì vậy, hạch toán kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động tài chính nhà nước nói chung, đối với hoạt động tài chính của doanh nghiệp nói riêng.

Cuốn sách Giáo trình Tổ chức hạch toán kế toán của tác giả TS.Trần Thị Cẩm Thanh, giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn gồm 5 chương:

Chương 1: Tổng quan về tổ chức hạch toán kế toán

Chương 2: Tổ chức hạch toán kế toán theo các giai đoạn

Chương 3: Tổ chức hạch toán kế toán các yếu tố của sản xuất kinh doanh

Chương 4: Tổ chức hạch toán kế toán các quá trình sản xuất kinh doanh chủ yếu

Chương 5: Tổ chức bộ máy kế toán.

Cuốn sách là một tài liệu tham khảo hữu ích đối với sinh viên chuyên ngành kế toán nói riêng và bạn đọc quan tâm đến kế toán nói chung.