Trang chủ Các ấn phẩm khác Giáo trình tổ chức hạch toán kế toán (Dành cho sinh viên ngành kế toán)

Giáo trình tổ chức hạch toán kế toán (Dành cho sinh viên ngành kế toán)

Giao trinh to chuc hach toanTác giả: TS. Trần Thị Cẩm Thanh (Trường Đại học Quy Nhơn)

Số trang: 138

Giá tiền: 22.000 đồng

Hạch toán kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế tài  chính, có vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế. Với tư cách là công cụ quản lý kinh tế tài chính, đảm nhiệm vai trò cung cấp thông tin có ích cho các quyết định kinh tế. Vì vậy, hạch toán kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động tài chính nhà nước nói chung, đối với hoạt động tài chính của doanh nghiệp nói riêng.

Cuốn sách Giáo trình Tổ chức hạch toán kế toán của tác giả TS.Trần Thị Cẩm Thanh, giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn gồm 5 chương:

Chương 1: Tổng quan về tổ chức hạch toán kế toán

Chương 2: Tổ chức hạch toán kế toán theo các giai đoạn

Chương 3: Tổ chức hạch toán kế toán các yếu tố của sản xuất kinh doanh

Chương 4: Tổ chức hạch toán kế toán các quá trình sản xuất kinh doanh chủ yếu

Chương 5: Tổ chức bộ máy kế toán.

Cuốn sách là một tài liệu tham khảo hữu ích đối với sinh viên chuyên ngành kế toán nói riêng và bạn đọc quan tâm đến kế toán nói chung.

 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

Nhung dieu can biet ve che do cs doi voi cbcc xa phuong tt

Tác giả: TS. Nguyễn An Tiêm

Số trang: 288

Cùng với việc xây dựng và củng cố chính quyền cấp xã, việc chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã cũng là yêu cầu cấp thiết.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã dành nhiều sự quan tâm đến việc chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, ban hành và thường xuyên bổ sung, hoàn thiện hệ thống các chế độ, chính sách đối với đội ngũ quan trọng này.

Để góp phần giới thiệu, hướng dẫn chính quyền các cấp triển khai thực hiện đúng đắn các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn sách Những điều cần biết về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn do TS. Nguyễn An Tiêm biên soạn.

Nội dung cuốn sách gồm ba phần:

Phần I: Những vấn đề chung về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

Phần II: Giải đáp pháp luật về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

Phần III: Những văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

Hy vọng, cuốn sách sẽ là cẩm nang hữu ích phục vụ công tác quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của chính quyền các cấp.


nhunggiaphap

Số trang: 372 trang

Giá tiền: 60.000đ

Đặt ra, giải quyết một vấn đề rộng, nhạy cảm và đang diễn biến phức tạp, đó là tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và việc phòng, chống tình trạng này, cuốn sách Những giải pháp và điều kiện thực hiện phòng, chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên là một đóng góp ý nghĩa vào việc đi tìm lời giải cho bài toán trên.

Được biên soạn bởi một tập thể các nhà nghiên cứu, lãnh đạo, quản lý dày dạn kinh nghiệm, do PGS.TS. Vũ Văn Phúc và PGS.TS. Ngô Văn Thạo đồng chủ biên, cuốn sách làm sáng rõ cơ sở lý luận của việc phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, nêu kinh nghiệm thực tiễn giải quyết vấn đề này của một số nước trên thế giới; làm rõ thực trạng, nguyên nhân của công tác phòng, chống; dự báo những tác động của tình hình quốc tế và trong nước đến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên cũng như dự báo xu hướng diễn biến của tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong những năm tới; trên cơ sở đó, đề xuất các mục tiêu, giải pháp mang tính toàn diện, đồng bộ, khả thi và điều kiện cần thiết để thực hiện hiệu quả cuộc đấu tranh khó khăn, lâu dài này. Những giải pháp được các tác giả đưa ra là những nhóm giải pháp trong các lĩnh vực, công tác khác nhau, như: giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, giải pháp trong lĩnh vực quản lý nhà nước, giải pháp nhằm phát huy vai trò của nhân dân và xã hội, giải pháp nhằm hạn chế tác động từ bên ngoài đến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Đáp ứng được các điều kiện và thực hiện được các giải pháp nêu trong cuốn sách, tình trạng suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên sẽ được đẩy lùi, làm tăng thêm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên.


luat-disn-vh

Tác giả: Quốc hội

Số trang:136 trang

Giá tiền: 21.000đ

Di sản văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. Để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, đáp ứng nhu cầu về văn hóa ngày càng cao của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và đóng góp vào kho tàng di sản văn hóa thế giới, đồng thời nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; Luật di sản văn hóa được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua 29-6-2001 có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2002.

Sau 8 năm được ban hành, nhiều nội dung quy định tại Luật di sản văn hóa năm 2001 đã không đáp ứng được yêu cầu của đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Vì vậy, tại kỳ họp thứ 5, ngày 18-6-2009 Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2010. Vừa qua, để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số vấn đề của Luật di sản văn hóa hiện hành, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 29-9-2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa; Nghị định này thay thế Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11-11-2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa năm 2001.

Nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin về văn bản pháp luật trong lĩnh vực nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Luật di sản văn hóa năm 2001 sửa đổi, bổ sung năm 2009 và văn bản hướng dẫn thi hành.

Luật này quy định về các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với di sản văn hóa ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cuốn sách gồm các văn bản: Luật di sản văn hóa năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa năm 2009; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21-9-2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa; Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 19-8-2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia; Quyết định số 1570/QĐ-TTg ngày 19-8-2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia (nhiệm kỳ 2010-2014); Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12-7-2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa (trích).


veda1

Tác giả: PGS, TS. Doãn Chính (Chủ biên)

Số trang: 810 trang

Giá tiền: 134.000đ

Trong các nền triết học trên thế giới, thì triết học Trung Quốc, triết học Ấn Độ là triết học có ảnh hưởng khá sâu rộng đến quan điểm, tư tưởng, đời sống đạo đức, văn hóa của người Việt Nam. Để góp phần giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về tư tưởng và tôn giáo cổ Ấn Độ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Veda Upanishad – Những bộ kinh triết lý tôn giáo cổ Ấn Độ. Đây là bộ lịch sử tư tưởng triết học Ấn Độ được viết dưới dạng các văn bản.

Từ trước đến nay chúng ta đã được đọc khá nhiều tài liệu, kinh sách về triết học Trung Quốc, triết học Phật giáo của các tác giả trong và ngoài nước. Nhưng với Ấn Độ giáo thì bạn đọc chưa được làm quen nhiều với các văn bản gốc. Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu về một nền văn hóa có một không hai của nhân loại, PGS, TS. Doãn Chính đã sưu tầm, biên soạn, biên dịch và giới thiệu những bộ kinh có tính kinh điển của triết lý tôn giáo cổ Ấn Độ.

Cuốn sách được chia làm hai phần chính:

Phần thứ nhất giới thiệu kinh Veda;

Phần thứ hai giới thiệu kinh Upanishad. Với mỗi bộ kinh, các tác giả đều giới thiệu khái quát về niên đại, nguồn gốc, kết cấu, nội dung cơ bản và sau đó là toàn bộ nội dung của kinh văn gốc được biên dịch, chú giải. Ngoài ra, cuốn sách còn có thêm phần từ vựng, giúp bạn đọc nắm một cách cơ bản một số từ, khái niệm cổ được sử dụng trong cuốn sách.

Thông qua những bộ kinh này, người đọc sẽ có thêm nhiều hiểu biết về nhân sinh quan, vũ trụ quan của người Ấn Độ cổ, cũng như cuộc sống hàng ngày, mong ước của họ, những giá trị mà họ hướng tới…Đồng thời, bạn đọc sẽ thấy rằng, tư tưởng của chúng không chỉ có ý nghĩa triết học tôn giáo, ý nghĩa văn chương mà còn có ý nghĩa cả về luân lý, đọc đức; hơn thế, rộng lớn hơn là giá trị văn hóa của nó. Nó được coi là một trong những cội nguồn tư tưởng của nền văn minh Ấn Độ, là hệ tư tưởng truyền thống thống trị trong đời sống tinh thần xã hội Ấn Độ cổ, là cơ sở triết lý cho một trong những tôn giáo lớn của Ấn Độ.

Mang ý nghĩa, giá trị to lớn cùng với sự ảnh hưởng sâu rộng của nền triết học Ấn Độ đến Việt Nam, cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích cho các nhà nghiên cứu trong việc tìm hiểu, nghiên cứu tư tưởng và tôn giáo cổ Ấn Độ từ sự tiếp cận trực tiếp với các kinh văn gốc.


boluattotung

Tác giả: Quốc hội

Số trang: 376 trang

Số tiền: 48.000 đồng

Bộ luật tố tụng dân sự được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15-6-2004, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2005. Bộ luật quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án giải quyết các vụ việc dân sự; thi hành án dân sự; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ đối với người tham gia tố tụng… Tuy nhiên, qua hơn sáu năm thực hiện, trước những yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một số điều của Bộ luật còn có những bất cập cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn. Vì vậy, ngày 29-3-2011, Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 9 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự, Nghị quyết thi hành Luật. Luật này có hiệu lực từ ngày 01-01-2012.

Nhằm giúp bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tái bản cuốn sách Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011. Để tiện tra cứu, cuốn sách được in gồm toàn văn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2011, các Nghị quyết thi hành, Lệnh công bố Luật kèm theo và Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011 (văn bản hợp nhất).    

           


To Huu nha cach mang - nha tho

Tác giả: Đoàn Trọng Huy

Số trang: 288 trang

Tố Hữu là nhà cách mạng làm thơ và là nhà thơ của cách mạng, người chiến sĩ cộng sản sắt son một lòng vì Đảng vì dân, đã dành cả cuộc đời đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vì vậy, cuốn sách Tố Hữu – Nhà cách mạng, nhà thơ: Biên niên sự kiện và tác phẩm của tác giả Đoàn Trọng Huy, như một biên niên bao gồm cả sự kiện cách mạng và sự kiện văn học.

Về mặt lịch sử, cuốn sách ghi vắn tắt những sự kiện quan trọng của thế giới và Việt Nam – chủ yếu trong thế kỷ XX, có liên quan tới Tố Hữu với những hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ và nhất là với thơ của ông. Những tác phẩm của ông là những bài ca cách mạng, phản ánh chân thực các giai đoạn lịch sử, hừng hực tính chiến đấu và đậm chất trữ tình, có sức động viên, lôi cuốn mạnh mẽ với đông đảo các tầng lớp nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Tố Hữu từng nói: “Đối với tôi, làm thơ là làm cách mạng bằng thơ. Vì vậy, thơ (văn) xét cho cùng cũng là hoạt động cách mạng của Tố Hữu.

Cuốn sách là kết quả nghiên cứu công phu của tác giả về những chặng đường cách mạng và làm thơ của Tố Hữu. Nội dung cuốn sách gồm 2 phần:

-          Phần thứ nhất: Biên niên sự kiện Tố Hữu – Nhà cách mạng – Nhà thơ

-          Phần thứ hai: Thư mục Tố Hữu: Tác phẩm và về tác phẩm


Thanthe va sn cu HTK2

Tác giả: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam

Số trang: 860

Huỳnh Thúc Kháng là gương mặt tiêu biểu của phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX, là nhân vật tạo nên cái “gạch nối” lịch sử gắn kết phong trào yêu nước của các chiến sĩ Duy tân với phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuộc đời Cụ là tấm gương sáng ngời về truyền thống hiếu học, nếp sống thanh cao, giản dị, không màng danh lợi, suốt đời vì nước, vì dân.

Kỷ niệm 65 năm ngày mất của Cụ Huỳnh Thúc Kháng (21-4-1947 – 21-4-2012), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học Thân thế và sự nghiệp Cụ Huỳnh Thúc Kháng (1876-1947).

Bằng trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm và tình cảm đối với chí sĩ yêu nước – Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng, chỉ trong một thời gian ngắn, đã có nhiều tác giả là các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà nghiên cứu… trong cả nước đã gửi tham luận tới Ban tổ chức Hội thảo.

Sau Hội thảo, Ban biên tập lựa chọn một số bài để in thành sách phục vụ nghiên cứu, tham khảo, quản lý nhà nước… Cuốn sách phản ánh một cách sinh động, có hệ thống về truyền thống quê hương, thân thế, sự nghiệp và trước tác của Cụ Huỳnh; về vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, tinh thần của Cụ.


CNH HDH Nong nghiep

Tác giả: PGS. TS. Lê Quốc Lý

Số trang: 504 trang

Giá bán: 130.000 đồng

Nước ta vốn là một nước nông nghiệp, diện tích đất đai và dân cư nông thôn chiếm tỷ lệ lớn, trình độ sản xuất nghèo nàn và lạc hậu, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là một phần quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước ta hiện nay.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tiếp tục khẳng định công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhưng trong bối cảnh phát triển mới, đất nước ngày càng hội nhập sâu vào quá trình quốc tế hóa, toàn cầu hóa, cũng như phải đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, đòi hỏi các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn phải được giải quyết đồng bộ, gắn với quá trình đẩy mạnh  công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn cũng làm cho sự liên kết ngày càng bền chặt giữa việc xây dựng một nước Việt Nam phát triển, giàu mạnh, chủ động trong các quan hệ  kinh tế đa phương, tích cực tham gia vào việc tạo ra chuỗi giá trị toàn cầu với việc bảo đảm tính độc lập, tự chủ và phát triển bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn cũng phát sinh nhiều vấn đề phức tạp, chẳng hạn, sự bất cập trong các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, giữa quá trình đô thị hóa với quá trình phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn; mâu thuẫn giữa lợi ích công nghiệp với nông nghiệp; giữa thành thị với nông thôn, giữa quá trình đô thị hóa với quá trình phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới; mâu thuẫn giữa nền nông nghiệp dựa trên tri thức khoa học với sự bảo tồn giá trị và tri  thức nông nghiệp truyền thống, giữa hàng hóa nông nghiệp hiện đại được sản xuất bởi những tiến bộ khoa học - kỹ thuật và cơ giới hóa với những sản phẩm nông nghiệp mang sắc thái vùng, miền tự nhiên có giá trị chênh lệch cao…

Vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn đã được nghiên cứu, bàn luận nhiều, nhưng vẫn còn dừng lại ở những vấn đề về kinh tế, một phần về xã hội, chưa có những nghiên cứu toàn diện về kết quả và tác động của tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn Việt Nam, trong đó có những yếu tố hình thành nên diện mạo nông thôn mới.

Để góp phần cung cấp thông tin, tư liệu khoa học, những luận cứ, quan điểm về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn, công tác học tập và nghiên cứu lý luận, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn – Vấn đề và giải pháp, do PGS. TS. Lê Quốc Lý biên soạn. Cuốn sách tập trung vào một số nội dung chính sau:

Thứ nhất, cách thức tiếp cận mới về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trên cơ sở thực tiễn sinh động của nền nông nghiệp nước nhà.

Thứ hai, các vấn đề đặt đối với các chính sách nông nghiệp, cơ  cấu công  - nông nghiệp trong nền kinh tế, vấn đề quy hoạch các vùng phát triển kinh tế, những chuyển hóa xã hội và đô thị hóa do tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn trên các mặt: kinh tế, chính trị, xã hội, nhận thức, tư duy, thói quen…

Thứ ba, đánh giá những mặt được và chưa được của công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trong thời gian qua  và kiến giải những vấn đề cần đổi thay trong nhận thức, chính sách, chủ trương và giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trong điều kiện mới; các chính sách khoa học và công nghệ hiện đại liên quan tới chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn mới trong xu thế hội nhập quốc tế của Việt Nam, v.v..

Thứ tư, nhận thức mới về sở hữu ruộng đất, về quan hệ sản xuất do công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn Việt Nam thời gian qua nhằm tìm những triết lý phát triển mới đối với nông nghiệp, nông thôn Việt Nam hiện nay và tương lai.


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l