Trang chủ Các ấn phẩm khác Giáo trình tổ chức hạch toán kế toán (Dành cho sinh viên ngành kế toán)

Giáo trình tổ chức hạch toán kế toán (Dành cho sinh viên ngành kế toán)

Giao trinh to chuc hach toanTác giả: TS. Trần Thị Cẩm Thanh (Trường Đại học Quy Nhơn)

Số trang: 138

Giá tiền: 22.000 đồng

Hạch toán kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế tài  chính, có vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế. Với tư cách là công cụ quản lý kinh tế tài chính, đảm nhiệm vai trò cung cấp thông tin có ích cho các quyết định kinh tế. Vì vậy, hạch toán kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động tài chính nhà nước nói chung, đối với hoạt động tài chính của doanh nghiệp nói riêng.

Cuốn sách Giáo trình Tổ chức hạch toán kế toán của tác giả TS.Trần Thị Cẩm Thanh, giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn gồm 5 chương:

Chương 1: Tổng quan về tổ chức hạch toán kế toán

Chương 2: Tổ chức hạch toán kế toán theo các giai đoạn

Chương 3: Tổ chức hạch toán kế toán các yếu tố của sản xuất kinh doanh

Chương 4: Tổ chức hạch toán kế toán các quá trình sản xuất kinh doanh chủ yếu

Chương 5: Tổ chức bộ máy kế toán.

Cuốn sách là một tài liệu tham khảo hữu ích đối với sinh viên chuyên ngành kế toán nói riêng và bạn đọc quan tâm đến kế toán nói chung.

 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

1.Chính sách đào tạo, sử dụng quan lại thời Lê Thánh Tông và công tác cán bộ hiện nay, Tác giả: PGS,TS. Nguyễn Hoài Văn, ThS. Đặng Duy Thìn

2. Giao thoa văn hóa và chính sách ngoại giao văn hóa Việt Nam, Tác giả: Lê Thanh Bình  (Chủ biên ), Đoàn Văn Dũng, Nguyễn Tuấn Hiệp, Nguyễn Anh Thư

3. Nguồn lực trí tuệ Việt Nam - lịch sử, hiện trạng và triển vọng, Tác giả: GS, TS. Nguyễn Văn Khánh (Chủ biên)

4. Phát huy các nguồn lực của dân làm lợi cho dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Tác giả: PGS, TS. Phạm Ngọc Anh (Chủ biên)

5. Xã hội học tội phạm, Tác giả: Trần Đức Châm

6. Lịch sử quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào (1930 - 2007), Hồi ký, Tập I
(Tiếng Lào), Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Nhân dân cách mạng Lào

7. Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1930 - 2007), Văn kiện, Tập II (1946 - 1955), Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Nhân dân cách mạng Lào

8. Hoàn thiện các quy định của phần chung Bộ luật hình sự trước yêu cầu đổi mới của đất nước, Tác giả: TS. Trịnh Tiến Việt

9. Hồ Chí Minh - Ngôi sao sáng mãi trên bầu trời Việt Nam, Tác giả: GS.AHLĐ. Vũ Khiêu

10. Phát triển kinh tế dịch vụ Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế, Tác giả: GS.TS. Phạm Thị Khanh (Chủ biên)
11. Cơ sở pháp lý bảo vệ nguồn nước quốc tế của Việt Nam, Tác giả: Nguyễn Trường Giang (Chủ biên)

12. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, Tác giả:  PGS.TS. Vũ Văn Phúc (Chủ biên)

13. Luật khoáng sản năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành, Tác giả:  Quốc hội, Chính phủ

14. Luật phòng cháy và chữa cháy và văn bản hướng dẫn thi hành, Tác giả:  Quốc hội, Chính phủ

15. Triết lý " Dĩ bất biến, ứng vạn biến " trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hùng Hậu (Chủ biên)

16. Viet nam's Sovereignty over Hoang Sa and Truong Sa Archipelagoes
( Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ), Tác giả: Tổng cục V - Bộ Công an

17. Hỏi - đáp về hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Tác giả:ThS. Đinh Văn Minh

18. Tình trạng in lậu sách ở nước ta hiện nay - Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp khắc phục, Tác giả: PGS.TS. Lê Văn Yên (Chủ biên)

19. Một số văn bản pháp luật về thuế (Ban hành từ tháng 8 - 2011 đến tháng 2 - 2012), Tác giả: Chính phủ

20. Tư tưởng hợp tác xã: kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam, Tác giả: Bộ KH&ĐT
Vụ Hợp tác xã

21. Luật đầu tư, Tác giả: Quốc hội

22. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tác giả: Hồ Chí Minh

23. Kể chuyện Bác Hồ ở Tuyên Quang, Tác giả: Ngô Quân Lập ( Sưu tầm, tuyển chọn )

24. Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1930 - 2007) Tài liệu tuyên truyền, Tác giả:Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Ban Tuyên huấn Đảng Nhân dân cách mạng Lào

25. Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, Tác giả: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

26.Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học, Tác giả: Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn

27. Đi dọc miền Đông (Hồ Sơn Đài thể hiện), Tác giả: Trương Văn Tươi

28. Phạm Hùng - Người chiến sĩ dạ sắt gan đồng, Tác giả: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long, Nguyễn Chiến Thắng

29. Một số vấn đề về đấu tranh quốc phòng ở Việt Nam hiện nay (Sách tham khảo), Tác giả: Đại tá. TS. Trần Đăng Bộ (Chủ biên)

30. Luật bảo hiểm y tế, Tác giả: Quốc hội

31. Lịch sử Đảng bộ xã Tân Thái (1945 - 2010), Tác giả: BCHĐB xã Tân Thái

32. Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương

33. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Bình Hải ( 1930 - 1975 ), Tác giả: BCHĐB xã Bình Hải

34. Đời sống mới, Tác giả:Tân Sinh

35. Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ công đoàn ở cơ sở, Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

36. Cẩm nang pháp luật và kỹ năng hoạt động dành cho công chức, viên chức Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội, Tác giả: Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ pháp lý

37. Luật thi hành án dân sự, Tác giả: Quốc hội

38. CD - ROM Hệ thống tra cứu văn bản pháp luật, Tác giả: Công ty Cổ phần Softech

39. Thành phố Hà Tĩnh - Theo dòng lịch sử, Tác giả: TU - HĐND - UBND - UBMTTQ Thành phố Hà Tĩnh

40. Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng, Tác giả: Ủy ban Thường vụ Quốc hội

41. Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Tác giả: Ủy ban Thường vụ Quốc hội

42. Phạm Hùng - người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo có uy tín lớn, Tác giả:Tập thể tác giả

43. Đồng chí Phạm Hùng với cách mạng Việt Nam và quê hương Vĩnh Long, Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Học viện CT-HCQGHCM - Tỉnh ủy Vĩnh Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chinh tri hoc nhung van de ll va tt

Tác giả: Viện Chính trị học, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

Số trang: 588 trang

Giá tiền: 190.000đ

Chính trị học – một chuyên ngành khoa học tuy còn mới mẻ ở Việt Nam nhưng đã có những đóng góp bước đầu tích cực, kịp thời góp phần phân tích, giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước đã đặt ra nhiều vấn đề cấp thiết cần phải nghiên cứu, xử lý, từ nhận thức đến hành động, từ thể chế bộ máy, cơ chế hoạt động đến văn hóa chính trị, nghệ thuật lãnh đạo, quản lý, nghệ thuật hoạt động chính trị; nghệ thuật giải quyết xung đột xã hội, xử lý các tình huống chính trị. Đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị Việt Nam, đổi mới nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng yếu tố cấu thành hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu của quá trình phát triển đất nước, hội nhập quốc tế và tích cực, chủ động tham gia vào quá trình toàn cầu hóa là những trọng tâm nghiên cứu của chính trị học nước ta hiện nay.

Cuốn sách Chính trị học – Những vấn đề lý luận và thực tiễn (2007-2012) ghi lại quá trình nghiên cứu, đặc biệt nhấn mạnh những kết quả nghiên cứu mới của 5 năm gần đây của Viện Chính trị học. Nội dung cuốn sách gồm 5 phần:

- Phần I: Lịch sử tư tưởng và các học thuyết chính trị

- Phần II: Lý luận chung về chính trị học

- Phần III: Chính trị học so sánh

- Phần IV: Những vấn đề chính trị Việt Nam hiện đại

- Phần V: Khoa học lãnh đạo và quản lý


Chinh sach xoa doi giam ngheo TT va GP

Tác giả: PGS.TS. Lê Quốc Lý (Chủ biên)

Số trang: 304

Giá tiền: 51.000đ

Cuốn sách Chính sách xóa đói, giảm nghèo - Thực trạng và giải pháp là kết quả nghiên cứu của tập thể các nhà khoa học thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, do PGS.TS. Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện chủ biên.

Với 9 chương, hơn 300 trang sách, cuốn sách đã đánh giá một cách tổng quan về thực trạng đói nghèo ở Việt Nam; chủ trương, đường lối của Đảng và các chính sách của Nhà nước ta về xóa đói, giảm nghèo; các chương trình xóa đói, giảm nghèo điển hình; đánh giá tổng quát việc thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo của Việt Nam giai đoạn 2001-2010; nêu ra những định hướng, mục tiêu xóa đói, giảm nghèo cùng những cơ chế, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách xóa đói, giảm nghèo ở Việt Nam thời gian tới.

Có thể thấy rằng, kể từ khi thực hiện đường lối đổi mới (1986) đến nay, chính sách xóa đói, giảm nghèo đã được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm và được xây dựng thành chương trình mục tiêu quốc gia. Qua đó, nhận thức về vai trò quan trọng của xóa đói, giảm nghèo đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội đã được thay đổi căn bản ở các cấp, các ngành, nhờ vậy, chính sách xóa đói, giảm nghèo đã đạt được những thành tựu hết sức ấn tượng, đặc biệt là trong giai đoạn 2001-2010, như: chính sách xóa đói, giảm nghèo góp phần làm tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, làm thay đổi mức sống của người nghèo, làm tăng lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước… Tuy nhiên, chính sách xóa đói, giảm nghèo vẫn còn bộc lộ những hạn chế nhất định như: thành tựu chưa thực sự bền vững, chính sách còn chồng chéo, thiếu thống nhất và đồng bộ, chủ yếu thiên về lượng, chưa chú trọng đến chất lượng giảm nghèo, còn mang tính ngắn hạn…

Đây cũng chính là động lực để các tác giả thực hiện cuốn sách này, với mục đích rút ra những bài học, bổ sung luận cứ cho công tác hoạch định chính sách xóa đói, giảm nghèo ở Việt Nam trong thời gian tới. Với sự đầu tư nghiêm túc, tâm huyết của các tác giả, cuốn sách là một công trình khoa học có giá trị tham khảo tốt cho các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách, đặc biệt là chính sách xóa đói, giảm nghèo ở nước ta.

Giao Linh


chu-tich-HCM

Tác giả: Đặng Quang Huy (Biên soạn)

Số trang: 372 trang

Giá tiền: 60.000đ

Những câu chuyện về hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và biên niên hoạt động của Người với Trung Quốc từ năm 1954 đến năm 1969 được tuyển chọn vào cuốn sách Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc sẽ giúp bạn đọc có một cái nhìn hệ thống về hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như quan hệ Việt – Trung trong thời kỳ này.

Lịch sử ngoại giao Việt Nam đã ghi lại biết bao sự tích kỳ thú như huyền thoại, thể hiện sáng ngời chí khí độc lập tự cường, sách lược linh hoạt, trí tuệ uyên bác của ông cha ta. Tư tưởng và hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh phản ánh sự kết hợp của nhân loại với học thuyết Mác – Lênin, đưa nền ngoại giao Việt Nam lên những tầm cao mới.

Riêng đối với nước láng giềng Trung Quốc, từ năm 1954 đến năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có rất nhiều cuộc viếng thăm chính thức, nhiều cuộc hội đàm, trao đổi với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, khi thì ở Bắc Kinh, khi thì ở Hà Nội. Các cuộc hội đàm, trao đổi thường xuyên giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nhà lãnh đạo Trung Quốc về các vấn đề quốc tế đã phần nào giải quyết những vướng mắc, tăng cường tình hữu nghị lâu đời giữa nhân dân hai nước Việt – Trung và tạo nên sự tin tưởng vào lập trường nhất quán của Việt Nam trong quan hệ ngoại giao với Trung Quốc.

Thành công trong quan hệ hữu nghị với Trung Quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết anh em, tình đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân hai nước, đồng thời đã thể hiện sự đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác ngoại giao.

Những bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Trung Quốc và quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, những hoạt động thực tiễn của Người với Trung Quốc giai đoạn 1954-1969 là nguồn tư liệu quý về tư tưởng và kinh nghiệm ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chung, quan hệ với Trung Quốc nói riêng. Qua đó, giúp bạn đọc hiểu sâu hơn về mối quan hệ gắn bó, thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh với lãnh đạo và nhân dân Trung Quốc cũng như sự giúp đỡ, ủng hộ của nhân dân Trung Quốc dành cho Việt nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bảo vệ và xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đó là di sản vô giá, là nền tảng để xây dựng mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc ngày càng phát triển vững chắc với phương châm "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai", góp phần vào hòa bình, thịnh vượng của thế giới.


cach-mang-thang-8


Tác giả: GS. TS. Trịnh Nhu, TS. Trần Trọng Thơ

Số trang: 372 trang

Giá tiền: 60.000đ

Cuốn sách phản ánh và làm sáng rõ hơn một số vấn đề lịch sử trong toàn bộ tiến trình vận động Cách mạng Tháng Tám, khởi đầu bằng thời điểm cuộc chiến tranh thế giới nổ ra (9-1939), Đảng Cộng sản Đông Dương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng trước tiên, huy động tối đa sức mạnh dân tộc, chuẩn bị lực lượng mọi mặt và chớp thời cơ tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, đến ngày 2-9-1945.

Kế thừa những kết quả nghiên cứu của giới sử học, đồng thời trên cơ sở những kết quả nghiên cứu mới, cuốn sách được chia thành 6 chương, trong đó tập trung trình bày sự vận dụng truyền thống đại đoàn kết dân tộc “Cả nước một lòng, toàn dân đánh giặc” của dân tộc nhằm khơi dậy và quy tụ các nguồn lực dân tộc để cứu nước; việc Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nắm chắc, dự đoán và đánh giá đúng tình hình thế giới và trong nước, thay đổi chiến lược, xây dựng lực lượng cách mạng, kết hợp các hình thức đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, tận dụng thời cơ, phối hợp hành động, vận động đồng bào toàn quốc đứng dậy “đem sức ta mà giải phóng cho ta” làm chuyển hóa so sánh thế và lực giữa ta và địch, tạo nên sức mạnh tổng hợp áp đảo kẻ thù. Bên cạnh đó, các tác giả cũng đã tổng kết, nêu lên tầm vóc vĩ đại và một số kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám.


Read More

HCM-nha-tu-tuong-thien-tai-

Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ vô cùng quan trọng của công tác lý luận của Đảng ta hiện nay. Thời gian qua, có nhiều công trình nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh và đã thu hút được một số thành tựu đáng kể. Để góp phần luận giải và làm sáng tỏ hệ thống những vấn đề lý luận phong phú, sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh, mới đây, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Hồ Chí Minh - nhà tư tưởng thiên tài của Giáo sư Trần Nhâm.

Với hơn 600 trang sách, nội dung cuốn sách gồm 12 chương. Chương I: Hồ Chí Minh với dân tộc và thời đại, một cuộc gặp gỡ lịch sử tất yếu; Chương II: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc; Chương III: Hồ Chí Minh - nhà chiến lược thiên tài của cách mạng Việt Nam; Chương IV: Hồ Chí Minh - một thiên tài về chỉ đạo sách lược; Chương V: Hồ Chí Minh - kiến trúc sư vĩ đại của toàn bộ quá trình cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam; Chương VI: Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chương VII: Chiến lược đại đoàn kết dân tộc - một trong những nét đặc sắc nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh; Chương VIII: Nhà nước của dân, do dân, vì dân, bước đột phá về tư duy lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh; Chương IX: “Trước hết nói về Đảng”; Chương X: Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh; Chương XI: Quan điểm biện chứng của Hồ Chí Minh; Chương XII: Hồ Chí Minh với vấn đề nhận thức luận.

Cuốn sách là một công trình nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh khá công phu của Giáo sư Trần Nhâm, tập trung phân tích một cách toàn diện một số vấn đề lý luận cơ bản sau:

Một là, cuộc gặp gỡ lịch sử tất yếu của Hồ Chí Minh với dân tộc và thời đại là hai yếu tố chủ quan và khách quan bắt gặp nhau, kết hợp với nhau trên con đường cứu nước của Người.

Hai là, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tư tưởng Hồ Chí Minh, là tổng hợp những quan điểm chiến lược có ý nghĩa chỉ đạo lớn về chính trị và lý luận, về nhận thức và hành động; và cũng là do sự vận dụng thành công lối sáng tạo ấy mà cách mạng Việt Nam đã khẳng định sự sáng ngời của chân lý đó.

Ba là, từ tư tưởng xuyên suốt ấy, cuốn sách mở rộng việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh trên các vấn đề chiến lược và sách lược cách mạng, xác định rõ thiên tài chỉ đạo chiến lược và nghệ thuật chỉ đạo sách lược của Hồ Chí Minh và của Đảng ta, là bậc thầy của việc vận dụng và phát triển vào quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Bốn là, nổi lên trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh là tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc - một chiến lược xuyên suốt trong quá trình kết hợp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, động viên lực lượng đại đoàn kết toàn dân, kết hợp sức mạnh của dân tộc và sức mạnh quốc tế, hình thành sức mạnh tổng hợp to lớn để đánh thắng kẻ thù dân tộc và chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu.

Năm là, điểm nhấn quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh mà cuốn sách đặc biệt quan tâm là tư tưởng về Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Đó là nhà nước mà “bao nhiêu lợi ích đều vì dân”, bao nhiêu “quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”, một nhà nước “việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”.

Sáu là, tư duy mới về Đảng cầm quyền của tư tưởng Hồ Chí Minh được cuốn sách xem như là trung tâm của sự phân tích. Đó là tư duy mới về mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, tư duy mới về xây dựng Đảng ta thành một đảng trí tuệ, một đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân.

Bảy là, điểm mới và cũng là đóng góp của cuốn sách này là đã đi sâu làm rõ tư tưởng triết học Hồ Chí Minh là triết học thực tiễn và nhân sinh, triết học giải phóng và phát triển. Cuốn sách còn làm nổi bật phép biện chứng Hồ Chí Minh được Người tiếp thu từ nhiều nguồn, nhiều hướng, nhiều cơ sở khác nhau, tất cả đều được đặt trong những điều kiện lịch sử cụ thể của cách mạng Việt Nam, được hình thành một cách tự nhiên, hết sức sinh động, đầy sáng tạo, không nhầm lẫn với bất cứ nhân vật lịch sử nào.

Tám là, cuốn sách khẳng định một nhận thức luận Hồ Chí Minh. Điểm nhấn mạnh của nhận thức luận Hồ Chí Minh là quá trình thực tiễn hóa lý luận và lý luận hóa thực tiễn. Đưa lý luận vào cuộc sống, kiểm nghiệm lý luận trong thực tiễn, là quá trình hiện thực hóa vai trò lý luận đối với hoạt động thực tiễn. Gắn lý luận với thực tiễn, lý luận liên hệ với thực tiễn, học đi đôi với hành, đó là quá trình thực tiễn hóa lý luận, là điểm nổi bật của nhận thức luận Hồ Chí Minh mà cuốn sách đi sâu phân tích làm sáng tỏ.


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l