Trang chủ Pháp luật Pháp lệnh công an xã và văn bản hướng dẫn thi hành (Tái bản có bổ sung)

Pháp lệnh công an xã và văn bản hướng dẫn thi hành (Tái bản có bổ sung)

alt

Tác giả: Quốc hội

Số trang: 92 trang

Giá tiền: 16.000đ

Pháp lệnh Công an xã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21-11-2008; Pháp lệnh có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009. Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu các thông tin pháp lý của bạn đọc trong lĩnh vực nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Pháp lệnh công an xã và văn bản hướng dẫn thi hành (Tái bản có bổ sung).

Pháp lệnh này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, hoạt động của Công an xã; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và chế độ, chính sách đối với Công an xã.

Pháp lệnh đã ban hành thêm một số nghị định, thông tư mới hướng dẫn chi tiết Pháp lệnh để cụ thể hóa và quy định chi tiết thi hành một số điều trong Pháp lệnh, khung số lượng, tiêu chuẩn tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, trang phục, phù hiệu, chế độ chính sách đối với cán bộ Công an xã, trách nhiệm quản lý  nhà nước đối với Công an xã và các nhiệm vụ cụ thể khác có liên quan đến Công an xã,…

 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

Ho-Tung-Mau

Tác giả: Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

Số trang: 292 trang

Giá tiền: 51.000đ

Nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày sinh của đồng chí Hồ Tùng Mậu (1986-2011), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh xuất bản cuốn Hồ Tùng Mậu – Người cộng sản kiên trung, mẫu mực. Cuốn sách được xuất bản trên cơ sở kết quả cuộc Hội thảo khoa học "Đồng chí Hồ Tùng Mậu – cuộc đời và sự nghiệp".

Hồ Tùng Mậu sinh ra trong một gia tộc giàu truyền thống văn hóa, được mệnh danh là một gia tộc "đời nối đời vì nước". Gia đình, quê hương, dân tộc đã hun đúc và tạo điều kiện để ông trở thành một nhân cách đạo đức cộng sản sáng ngời. Ông tham gia cách mạng từ lúc còn trẻ và nhiều năm hoạt động ở Thái Lan, Trung Quốc. Ông đã kế thừa các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống, vượt qua các mặt hạn chế của nó, nâng các giá trị truyền thống lên tầm cao mới. Hồ Tùng Mậu đã tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin, tiếp thu tư tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trực tiếp từ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Năm 1923, Hồ Tùng Mậu cùng với một số thanh niên Việt Nam yêu nước lập nhóm Tâm Tâm xã và là một trong những người đầu tiên gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên; là người giúp việc đắc lực của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc tổ chức các lớp huấn luyện chính trị tại Quảng Châu (Trung Quốc). Không chỉ tích cực trợ giúp Nguyễn Ái Quốc, Hồ Tùng Mậu còn hoạt động cùng các đồng chí cộng sản Trung Quốc. Năm 1926, Hồ Tùng Mậu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau đó bốn năm, ông là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ở Trung Quốc, Hồ Tùng Mậu đã ba lần bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam. Còn ở Việt Nam, ông cũng đã bị chính quyền thực dân kết án tù chung thân và trải qua các nhà lao Vinh, Lao Bảo, Kon Tum, Buôn Ma Thuột, Trà Khê. Nhưng lao tù của chính quyền Tưởng Giới Thạch và thực dân Pháp không thể ngăn bước chân cách mạng của Hồ Tùng Mậu.

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ông được Đảng và Nhà nước giao giữ nhiều trọng trách: Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính Liên khu IV năm 1946, Tổng Thanh tra Chính phủ năm 1947, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng năm 1951. Tháng 7-1951, ông hy sinh trên đường đi công tác. Ông đã được Đảng và Nhà nước truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh.

Từ một người yêu nước Hồ Tùng Mậu trở thành một chiến sĩ cộng sản, một cán bộ lão luyện trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, một người được Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá "tận trung với nước, tận hiếu với dân".

Cuốn sách xuất bản vào dịp kỷ niệm 82 năm thành lập Đảng, sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp về cụ Hồ Tùng Mậu - người cộng sản kiên trung, mẫu mực.


lichsudangbovinhthanh

Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Thành

Số trang: 264 trang

Xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị là một vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa, có truyền thống đấu tranh cách mạng quật cường và có nhiều đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quê hương giàu đẹp.

Để góp phần ghi lại những chiến công trong đấu tranh bảo vệ độc lập, tự do cũng như những thành quả trong lao động, sản xuất của nhân dân xã Vĩnh Thành dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã trong suốt 80 năm qua, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Thành (1930-2010).

Nội dung cuốn sách trình bày khái quát những đặc điểm về mảnh đất, con người, truyền thống lịch sử, về quá trình thành lập, phát triển và lãnh đạo nhân dân đạt được những thành tựu to lớn, vẻ vang qua các thời kỳ cách mạng và trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay của Đảng bộ xã Vĩnh Thành.

Cuốn sách là công trình được sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn nghiêm túc, khoa học nhằm tái hiện một cách trung thực và sinh động quá trình hình thành, chiến đấu, xây dựng và bảo vệ quê hương của các tầng lớp nhân dân trong xã dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trực tiếp là Đảng bộ xã Vĩnh Thành; khẳng định vai trò và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng bộ cũng như uy tín của các tổ chức đảng trong quần chúng nhân dân. Qua đó, cung cấp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân những hiểu biết cơ bản về truyền thống cách mạng của quê hương.

Cuốn sách còn là sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ và xây dựng quê hương Vĩnh Thành; giáo dục tinh thần yêu nước, yêu quê hương, trân trọng bảo vệ, giữ gìn truyền thống cách mạng sáng ngời cho các thế hệ mai sau.


muctieuphattrien

Tác giả: GS, TS. Mai Ngọc Cường (Chủ biên)

Số trang: 276 trang

Giá tiền: 68.000đ

Cao Bằng là tỉnh biên giới nghèo. Trong nhiều năm qua Đảng bộ và chính quyền tỉnh Cao Bằng đã rất quyết tâm trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Nhằm cung cấp thêm tài liệu về các vấn đề kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng cho các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và các cơ quan chức năng của tình, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn 2020.

Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

Chương I: Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Cao Bằng - những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn

Chương II: Thực trạng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2006-2010

Chương III: Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn 2020

Xây dựng muc tiêu phát triển kinh tế - xã hội luôn là vấn đề được rất nhiều nhà hoạch định chính sách hay các cấp, các ngành rất quan tâm, tuy nhiên việc nghiên cứu cụ thể tại một tỉnh gần như chưa có, do vậy cuôn sách Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn 2020 sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cao Bằng cũng như của đất nước.


HOI_DAP_CHINH_SACH

Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Vũ Tiến, TS. Đỗ Đức Hồng Hà, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Số trang: 76 trang

Giá tiền: 15.000 đ

Hiện nay hệ thống pháp luật điều chỉnh các hoạt động của doanh nghiệp đã khá đầy đủ, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên thực tế cho thấy, việc thực hiện pháp luật của các doanh nghiệp ở nước ta còn nhiều yếu kém, bất cập  dẫn đến hoạt động của doanh nghiệp thiếu hiệu quả, hạn chế khả năng cạnh tranh. Hiện trạng trên do nhiều nguyên nhân từ cả hai phía doanh nghiệp và nhà nước. Vì vậy dẫn đến công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp còn kém hiệu quả, ảnh hưởng tới việc xây dựng môi trường kinh doanh còn kém hiệu quả, ảnh hưởng tới việc xây dựng môi trường kinh doanh. Để khắc phục  hiện trạng nêu trên, ngày 28-5-2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 66/2008/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Nhằm mục đích giúp cho bạn đọc, nhất là các nhà doanh nghiệp, các cán bộ , công chức liên quan có được những thông tin cơ bản của pháp luật trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Hỏi - Đáp chính sách trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp.

Nội dung cuốn sách gồm 35 câu hỏi - đáp về những nội dung cơ bản, quan trọng về các chính sách trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp trên cơ sở Nghị định số 66/2008/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan.


abxay-dung-quan-doi-nhan-dan

Tác giả: PGS, TS. Lê Minh Vụ - PGS, TS. Nguyễn Bá Dương (Đồng chủ biên)

Số trang: 252 trang

Giá tiền: 43.000đ

Cuốn sách được biên soạn dựa trên kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ “Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” nhằm bổ sung thêm một số cứ liệu phục vụ công tác nghiên cứu lý luận và vận dụng vào thực tiễn xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kể từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng đến nay, vấn đề đường lối xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu chuyên sâu, mang tính hệ thống để phân tích, làm rõ khái niệm, nội dung, bản chất, mối quan hệ giữa xây dựng quân đội cách mạng với xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, cuốn sách được xuất bản góp phần nghiên cứu, giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn xây dựng quân đội cách mạng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đồng thời cũng nhằm cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn, giúp Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, sách lược xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Xuất phát từ thực tiễn, từ khảo cứu kinh nghiệm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, quân đội một số nước xã hội chủ nghĩa, so sánh với quân đội của một số nước tư bản, nội dung cuốn sách hướng vào việc phân tích, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng trong thời kỳ mới. Qua đó, cuốn sách xác định các yêu cầu, nội dung, tiêu chí và các giải pháp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng. Xuyên suốt các nội dung, phương pháp tiếp cận và quán xuyến chủ đề cuốn sách chuyên khảo, tập thể tác giả đã xác định chủ thể xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng là Đảng, Nhà nước, và toàn bộ hệ thống chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trong đó khảng định: cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò chủ đạo trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng hiện nay và những năm tiếp theo.

Cuốn sách sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ phương hướng nhất quán trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ta đối với xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, học tập, bổ sung những mảng kiến thức cần thiết khi tham gia xây dựng lực lượng vũ trang và xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng, củng cố thế trận chiến tranh nhân dân và an ninh nhân dân.


phap-luat-dai-cuongTác giả: Lê Minh Toàn

Số trang: 450 trang

Giá tiền: 71.000 đồng

Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương tăng cường giáo dục pháp luật trong các trường học thông qua các chương trình môn học, giáo trình, tài liệu giảng dạy pháp luật bảo đảm đúng tinh thần và nội dung của Hiến pháp và pháp luật hiện hành. Vì vậy, môn học Pháp luật đại cương là môn học quan trọng trong chương trình đào tạo đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trong cả nước.

Khoa học nhà nước và pháp luật đại cương nghiên cứu vấn đề nhà nước và pháp luật, bản chất, vai trò xã hội, những quy luật đặc thù, cơ bản nhất của sự xuất hiện, tồn tại và phát triển của chúng; đồng thời nghiên cứu những nét khái quát nhất của hệ thống pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế. Vì vậy, trong những năm qua, khoa học nhà nước và pháp luật đại cương được coi là một môn học chính thức, quan trọng trong chương trình đại học đại cương, đã được Bộ giáo dục và đào tạo quy định giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp…

Đây là môn học cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về nhà nước và pháp luật, các nghành luật cơ bản của hệ thống pháp luật Việt Nam cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng. Với học sinh các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, môn học này còn bảo đảm tính kế tiếp, tính liên thông giữa giáo dục phổ thông giữa giáo dục phổ thông, giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục đại học.

Nhằm góp phần phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật cho học sinh, sinh viên; cung cấp thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Pháp luật đại cương do Tiến sĩ, Luật sư Lê Minh Toàn chủ biên. Cuốn sách gồm 2 phần:

Phần thứ nhất: Những vấn đề lý luận chung  về Nhà nước  và pháp luật

Chương I: Những vấn đề cơ bản về Nhà nước và pháp luật

Chương II: Quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật

Chương III: Vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa

Phần thứ hai: Các ngành luật cơ bản của hệ thống pháp luật Việt Nam

Chương IV: Luật Nhà nước Việt Nam

Chương V: Luật hành chính Việt Nam

Chương VI: Luật hình sự và tố tụng hình sự

Chương VII: Luật dân sự và tố tụng dân sự

Chương VIII: Pháp luật lao động

Chương IX: Pháp luật kinh doanh.


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l