Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước Tài liệu bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở (Tái bản)

Tài liệu bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở (Tái bản)

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số trang: 204 trang

Giá tiền: 23.000đ

Nội dung cuốn sách trình bày những vấn đề cơ bản nhất của công tác xây dựng Đảng, chức năng, nhiệm vụ, phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng cơ sở, của chi ủy, những biện pháp làm thế nào để làm tốt công tác tư tưởng ở cơ sở; những chủ trương, đường lối của Đảng ta về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, hướng dẫn thực hiện một số nguyên tắc, nghiệp vụ công tác cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở;…

Cuốn sách là tài liệu quan trọng giúp các cán bộ Đảng viên cơ sở nắm vững đi đúng mục tiêu, định hướng, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, khắc phục những yếu kém; đồng thời cuốn sách cũng cho thấy, điều cần thiết là phải tập trung làm tốt nhiều nội dung công tác, trong đó việc chăm lo bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, trình độ nghiệp vụ của bí thư và cấp ủy viên cơ sở, coi đó là yêu cầu thường xuyên và cấp thiết của công tác xây dựng Đảng.

Cuốn sách gồm 6 bài giảng:

Bài 1: Chi bộ, Đảng bộ cơ sở lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở

Bài 2: Nhiệm vụ của chi ủy và công tác của Bí thư chi bộ

Bài 3: Công tác tư tưởng của chi bộ, đảng bộ cơ sở

Bài 4: Công tác tổ chức của chi bộ, đảng bộ cơ sở

Bài 5: Công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật ở chi bộ, đảng bộ cơ sở

Bài 6: Công tác vận động nhân dân của chi bộ, đảng bộ cơ sở


 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

nen ngoai giao toan dien


Tác giả: Phạm Gia Khiêm

Số trang: 660

Giá: 214.000 đ

Sau hơn 25 năm cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện công cuộc đổi mới, triển khai thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, đẩy mạnh và tích cực hội nhập quốc tế, ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, tăng cường vai trò và vị thế quốc tế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Là một trong những cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, đã kinh qua nhiều cương vị công tác khác nhau, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã có nhiều đóng góp quan trọng cho công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Trong thời gian đồng chí đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Ngoại giao từ tháng 7-2006 đến tháng 8-2011, Ngoại giao Việt Nam có những dấu ấn sâu đậm: trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới, hoàn thành phân giới cắm mốc biên giới trên bộ với Trung Quốc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008-2009, hoàn thành trọng trách Chủ tịch ASEAN 2010, đàm phán và ký kết đối tác chiến lược với nhiều nước…, và đặc biệt triển khai mạnh mẽ nền ngoại giao toàn diện với ba trụ cột: ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa kết hợp với công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Để giúp bạn đọc hiểu thêm về những cống hiến to lớn của đồng chí Phạm Gia Khiêm đối với ngành Ngoại giao, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Nền ngoại giao toàn diện Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

Ngoài các phần Lời giới thiệu, Phát biểu nhậm chứcPhụ lục cùng nhiều ảnh phụ bản có tính thời sự liên quan đến nhiều lĩnh vực và sự kiện khác nhau, cuốn sách gồm 5 chương:

Chương I: Ngoại giao chính trị

Chương II: Ngoại giao kinh tế - nhiệm vụ trọng tâm của ngoại giao thời kỳ hội nhập

Chương III: Ngoại giao văn hóa và công tác thông tin đối ngoại

Chương IV: Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài

Chương V: Công tác xây dựng ngành

Cuốn sách tập hợp những bài viết, phát biểu, trả lời phỏng vấn được chọn lọc về việc triển khai và thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, cũng như công tác xây dựng ngành ngoại giao của đồng chí Phạm Gia Khiêm. Cuốn sách không chỉ là nguồn tài liệu tham khảo quan trọng và cần thiết cho các cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, học tập, làm công tác đối ngoại mà còn cho tất cả những ai quan tâm đến lịch sử ngoại giao của đất nước ta giai đoạn 2006-2011.


giai-phong-mat-bang


Tác giả: Tập thể tác giả

Số trang: 106

Giá bán: 34.000

Hà Nội – Thủ đô của cả nước, là đầu não chính trị -  hành chính quốc gia, trung  tâm  lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục – đào tạo, kinh tế và giao lưu quốc tế. Đây cũng là nơi đang diễn ra các quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa phát triển năng động và tăng trưởng nhanh chóng (bình quân 10-11% năm). Việc Hà Nội được mở rộng năm  2008 với diện tích lớn hơn ba lần Hà Nội trước đây đã  mở ra những cơ hội đồng thời cùng với những thách thức trên con đường xây dựng một thủ đô văn minh hiện đại. Để đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển của Thủ đô hiện tại và tương lai, việc giải phóng mặt bằng được thực hiện với quy mô chưa từng thấy, đã tác động sâu sắc tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của một bộ phận lớn dân cư Thủ đô.

Mở rộng địa giới hành chính, tăng quy mô dân số lên gấp 2 lần và diện tích lên gấp 3,5 lần, đẩy mạnh tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa, công tác giải phóng mặt bằng và xử lý các vấn đề hậu giải phóng mặt bằng của Hà Nội sẽ ngày càng phức tạp, nhạy cảm và bức xúc. Nếu như không có những quyết sách hiệu quả và kịp thời, đó sẽ là nguy cơ kìm hãm quá trình tăng trưởng và phát triển bền vững, gây ảnh hưởng tiêu cực đối với sự ổn định chính trị - xã hội, đô thị trên địa bàn.

Vị trí, tầm quan trọng của công tác giải phóng mặt bằng và các vấn đề hậu giải phóng mặt bằng phải được đặt vào trọng tâm hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền cũng như hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô. Thời gian tới, cần tập trung tạo đột phát trong công tác giải phóng mặt bằng để thúc đẩy các quá trình phát triển trên địa bàn.

Làm thế nào để hạn chế tới mức thấp nhất những hệ lụy của giải phóng mặt bằng đang được đặt ra đối với các nhà quy hoạch, … của Hà Nội. Để đánh giá thực trạng, tìm giải pháp cho các vấn đề trước, trong và sau giải phóng mặt bằng phục vụ công công tác chỉ đạo thực tiễn, đáp ứng nhu cầu trao đổi, nghiên cứu vấn đề giải phóng mặt bằng ở Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự  thật phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội xuất bản cuốn sách Giải phóng mặt bằng ở Hà Nội – hệ lụy và hướng giải quyết. Cuốn sách gồm có ba chương:

Chương I: Các vấn đề chung về giải phóng mặt bằng và hậu quả giải phóng mặt bằng

Chương II: Đánh giá những vấn đề giải phóng mặt bằng và hậu quả giải phóng mặt bằng trên địa bàn Hà Nội

Chương III: Phương hướng và giải pháp nhằm hạn chế và chủ động giải quyết các vấn đề giải phóng mặt bằng và hậu giải phóng  mặt bằng ở Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030.


Read More

tiep-tuc-doi-moi

Tác giả: TS. Đinh Xuân Thảo (Chủ biên)

Số trang:  300 trang

Trong những năm qua, cùng với quá trình xây dựng và hoàn thiện về cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của bộ  máy nhà nước, Quốc hội nước ta đã ngày càng được kiện toàn về tổ chức và hoạt động hiệu quả hơn. Thông qua hoạt động của mình, Quốc hội ngày càng khẳng định được rõ vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; góp phần tăng cường và làm sâu sắc hơn sự gắn bó của nhân dân đối với Quốc hội cũng như hệ thống chính trị nói chung.

Do vậy, cuốn sách Tiếp tục đổi mới hoạt động của Quốc hội từ thực tiễn hoạt động của Quốc hội khóa XII được xuất bản, sẽ góp phần quan trọng vào quá trình tìm tòi, đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng như yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo ở nước ta.

Cuốn sách được kết cầu gồm ba chương:

Chương I, nhóm tác giả đã trình bày một số vấn đề về bối cảnh và những nhiệm vụ đặt ra cho Quốc hội khóa XII.

Chương II, cuốn sách đi sâu nghiên cứu về thực trạng tổ chức và hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa XII. Về phương diện cơ cấu tổ chức, tập trung vào các thành tố như Quốc hội và đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và bộ máy giúp việc; trong đó, đã đi sâu phân tích, đánh giá những ưu điểm, những tồn tại, nguyên nhân của một số hạn chế, tồn tại. Về phương diện hoạt động của Quốc hội khóa XII, cũng theo cách tiếp cận trên, cuốn sách đã tập trung nghiên cứu hoạt động của Quốc hội khóa XII trong  ba lĩnh vực cơ bản: lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước

Chương III, cùng với việc định hình về yêu cầu, bối cảnh của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, xác định những quan điểm, nguyên tắc chỉ đạo trong đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, cuốn sách đã đề xuất một số giải pháp đổi mới về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ.


lich-su-van-phong-Son-La

Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La

Số trang: 276 trang

Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La được hình thành và phát triển trong những ngày đầu cuộc kháng chiến trường kỳ và anh dũng của dân tộc Việt Nam chống thực dân Pháp. Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ Văn phòng Tỉnh đã có nhiều đóng góp to lớn. Nhằm tái hiện quá trình hình thành và phát triển của Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La xuất bản cuốn Lịch sử văn phòng Tỉnh ủy Sơn La (1946-2005).

Cuốn sách được tổ chức biên soạn công phu, nghiêm túc với nguồn tư liệu phong phú, phản ánh khách quan, toàn diện về quá trình hình thành và phát triển của Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh; khẳng định và làm sáng rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp của Văn phòng Tỉnh ủy, sự lớn mạnh và trưởng thành của đội ngũ cán bộ văn phòng cấp ủy qua các giai đoạn cách mạng; bổ sung, hoàn thiện và làm phong phú thêm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh; củng cố và tăng cường niềm tin của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Sơn La đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, cũng khẳng định truyền thống đoàn kết, trung thành, tận tụy với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc của Văn phòng; phát huy tinh thần, sáng tạo, đổi mới nhằm hoàn thành mục tiêu đưa Sơn La vươn lên phát triển mạnh mẽ. Ngoài ra, cuốn sách còn rút ra những bài học kinh  nghiệm mà các thế hệ cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy đã đúc kết được trong quá trình hoạt động.


hoi-dap-ve-quyen-loi


Tác giả: Luật gia Trương Hồng Quang - ThS. Trần Thị Quang Hồng

Số trang: 260 trang

Giá tiền: 37.000 đồng

Trong nền kinh tế thị trường, con người đều phải chịu sự chi phối bởi  thị trường hàng hóa. Tuy nhiên, với sự tác động của mặt trái cơ chế thị trường thì các khách hàng, người tiêu dùng luôn có nguy cơ bị xâm hại bởi nhiều cách thức muôn hình vạn trạng. Bảo vệ quyền  của người tiêu dùng là một trong những nhiệm vụ và sự nỗ lực của tất cả các quốc gia trên thế giới. Chính vì thế trong những giai đoạn gần đây, các quyền của người tiêu dùng được đưa lên vị trí hợp pháp và được quốc tế công nhận. Năm 1983, Liên hợp quốc chính thức lấy ngày 15 tháng 3 hằng năm  là “Ngày quyền của người tiêu dùng thế giới” và kêu các quốc gia trên thế giới cùng nhau hành động để bảo vệ các quyền cơ bản của người tiêu dùng. Hai năm sau, vào ngày 9 tháng 4 năm 1985, Đại hội đồng Liên hợp quốc phê chuẩn bản hướng dẫn của Liên Hợp quốc về bảo vệ người tiêu dùng và các tổ chức người tiêu dùng toàn thế giới, theo đó các quyền của người tiêu dùng đã được đưa lên vị trí hợp pháp và được quốc tế công nhận, đó là: Quyền được an toàn; quyền được thông tin; quyền  được lựa chọn; quyền được lắng nghe; quyền được thỏa mãn những nhu cầu cơ bản; quyền được bồi thường; quyền được giáo dục và quyền được có một môi trường lành mạnh và bền vững. Tuy nhiên, trên thực tế những quyền đó vẫn bị coi nhẹ.

Ở nước ta, Luật bảo vệ người tiêu dùng được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17-11-2010 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7-2011. Ngay sau đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27-10- 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13-1- 2012 về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Nghị định số 19/2012/NĐ-CP ngày 16- 3- 2012 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo hành lang pháp lý vững chắc cho hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hiện nay số lượng người tiêu dùng hiểu hơn về quyền lợi chính đáng của mình, chủ động tìm hiểu thông tin, quy định Nhà nước và vận dụng các kiến thức vào việc tự bảo vệ hoặc đề nghị cơ quan chức năng, tổ chức xã hội hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình tăng lên. Các cơ quan chức năng cũng tập trung tuyên truyền, giới thiệu nội dung của Luật đối với xã hội, liên tục và trên diện rộng để nhấn mạnh quyền lợi người tiêu dùng cũng như khuyến cáo doanh nghiệp cần tự giác tôn trọng quyền lợi người tiêu dùng.

Có thể thấy, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước mà còn là  trách nhiệm của toàn thể  cộng đồng xã hội. Nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật của Nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng, đặc biệt là Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã góp phần  bảo đảm phát triển kinh tế -  xã hội bền vững.

Cuốn sách: Hỏi - đáp Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, gồm 6 phần:

I. Những vấn đề chung về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

II. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng

III. Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

IV. Tổ chức xã hội tham gia hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

V. Trách nhiệm quản lý nhà nước và các thiết chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

VI. Bảo vệ người tiêu dùng  trong một số lĩnh vực cụ thể.

Thông qua 110 câu hỏi và trả lời cuốn sách sẽ cung cấp những nội dung cơ bản của Luật bảo vệ quyền lợi năm 2010 và các văn bản khác có liên quan, qua đó bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của tiêu dùng.

 

 


Lich su BAO CHI CMVN

Tác giả: PGS. TS. Đào Duy Quát (Chủ biên)

Số trang: 596

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn các nhà báo rằng: Báo chí phải phục vụ nhân dân, chủ nghĩa xã hội, đại đoàn kết dân tộc và hòa bình thế giới. Người làm báo phải là chiến sĩ xung kích trên mặt trận văn hóa - tư tưởng. Thấm nhuần lời dạy của Bác, các cơ quan báo chí và các thế hệ những người làm báo cách mạng Việt Nam đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với vai trò là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, góp phần bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước giàu mạnh.

Ngày 21-6-1925, báo Thanh niên, cơ quan của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra số đầu tiên, đánh dấu sự khởi nguồn một dòng báo chí hoàn toàn mới trong lịch sử báo chí Việt Nam: báo chí cách mạng. Được xuất bản gần như đều đặn hằng tuần, với gần 90 số báo, tờ báo đầu tiên trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh lớn lao của mình là bước đầu truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, chuẩn bị về mặt lý luận, chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tính đến năm 2010, báo chí cách mạng Việt Nam đã đi được một chặng đường dài 85 năm với những bước phát triển rất mạnh mẽ, gắn bó chặt chẽ với lịch sử cách mạng của đất nước, của dân  tộc và đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập quốc tế. Chặng đường lịch sử 85 năm ấy với những sự kiện, những dấu mốc, những thăng trầm, những giá trị, thành tựu và cả những hạn chế đã được tổng kết trong cuốn sách Lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam (1925-2010) do PGS. TS. Đào Duy Quát chủ biên.

Nội dung cuốn sách phản ánh một cách sinh động, có hệ thống toàn bộ chặng đường 85 năm hình thành và phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam theo trình tự thời gian, gắn với các thời kỳ lịch sử của dân tộc: 1925-1945, 1945-1954, 1954-1975, 1976-1986, 1986-2000, 2000-2010. Trong từng thời kỳ, các tác giả lại chia thành những giai đoạn nhỏ, phân tích kỹ bối cảnh, tình hình chính trị - xã hội, điều kiện lịch sử trong nước và thế giới, tương ứng là những phân tích sâu về tình hình hoạt động, những nhiệm vụ cụ thể của báo chí nước nhà, điểm ra những tờ báo chủ lực, tiêu biểu trong các giai đoạn này. Nếu như trong thời kỳ đầu của nền báo chí cách mạng (1925-1945), ngoài báo Thanh niên, có thể kể ra những tờ báo, tạp chí ghi dấu ấn đậm nét trong làng báo như: Búa Liềm, Đỏ, Tranh đấu, Dân chúng, Việt Nam độc lập, Cứu quốc, Cờ giải phóng… thì trong những thời kỳ tiếp theo, không thể không kể đến những cái tên: Sự thật, Độc lập, Lao động, Nhân dân, Quân đội nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Phát thanh tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam…

Bằng văn phong chính luận, các tác giả cuốn sách đã tái hiện lại lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam với đầy ắp các sự kiện, con số, tư liệu lịch sử nhưng không hề khiến độc giả thấy khô khan, tẻ nhạt, nhàm chán mà ngược lại, rất lôi cuốn. Kể cả khi đánh giá tình hình chính trị, xã hội, tình hình hoạt động báo chí hay khi giới thiệu quá trình ra đời và hoạt động cũng như những đóng góp của những tờ báo, tạp chí cụ thể, các tác giả vẫn kết hợp nhuần nhuyễn giữa sự khái quát, phân tích, đánh giá với những ví dụ cụ thể, sinh động.

Nếu ví cuốn sách này là một bức tranh về chủ đề lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, thì có thể nói các tác giả đã vẽ nên một bức tranh sống động, chân thực về mặt lịch sử, lôgic về mặt bố cục và được chuyển tải bởi những nét vẽ khá mềm mại, uyển chuyển.

Với gần 600 trang sách, với 7 chương khái quát quá trình phát triển báo chí cách mạng qua các thời kỳ và phần cuối cùng khép lại cuốn sách: Báo chí cách mạng Việt Nam - 85 năm nhìn lại, độc giả, đặc biệt là những người đang công tác, hoạt động trong ngành báo chí và những người quan tâm tới lĩnh vực này, sẽ cảm thấy hài lòng bởi đã được tiếp cận một công trình nghiên cứu công phu, có giá trị.


dang-ky-bat-dong-san

Tác giả: TS. Nguyễn Minh Tuấn (Chủ biên)

Số trang: 244 trang

Giá tiền: 35.000đ

Hiện nay, hệ thống pháp luật về đăng ký bất động sản của nước ta còn thiếu và tản mạn. Mặt khác, pháp luật chưa phân biệt đăng ký bất động sản hay đăng ký quyền đối với bất động sản nên thẩm quyền của cơ quan nhà nước trong việc đăng ký tài sản và đăng ký giao dịch về tài sản chưa được xác định cụ thể.

Để giúp bạn đọc hiểu rõ về tầm quan trọng của việc đăng ký bất động sản và thực trạng về đăng ký bất động sản ở nước ta hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Đăng ký bất động sản - Những vấn đề lý luận và thực tiễn.

Với lối viết rõ ràng, cách trình bày khoa học, cuốn sách đã làm rõ các vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn: khái niệm, mục đích, ý nghĩa của đăng ký bất động sản, các quan niệm về bất động sản, ý nghĩa pháp lý của việc phân biệt động sản – bất động sản, về đăng ký bất động sản trong pháp luật của một số nước, thị trường bất động sản và vấn đề kinh doanh bất động sản ở Việt Nam, thực trạng pháp luật về đăng ký bất động sản của Việt Nam, trong đó tác giả trình bày một cách cụ thể và rõ ràng thực trạng về quy định chung đăng ký bất động sản trong Bộ luật dân sự năm 2005, quy định về đăng ký quyền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2003, được sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2010, Luật nhà ở năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004; pháp luật về đăng ký giao dịch về bất động sản. Đặc biệt, trong những phần cuối, cuốn sách cũng đã trình bày các trình tự thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, đăng ký giao dịch về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất…

Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích, giúp các nhà hoạch địch, những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và những ai quan tâm đến vấn đề này có thể tiếp cận và tìm hiểu nhiều thông tin cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể thực hiện quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản có hiệu quả, từ đó góp phần ngăn ngừa, hạn chế những tranh chấp liên quan đến bất động sản.


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l