Trang chủ Sách bán chạy Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (Tài liệu nghiệp vụ dùng cho cấp trên cơ sở)

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (Tài liệu nghiệp vụ dùng cho cấp trên cơ sở)

cong tac 173

Tác giả: Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Số trang: 556 trang - Giá tiền: 90 .000 đồng

Xuất bản: Tháng 2-2018