Trang chủ Các ấn phẩm khác

Các ấn phẩm khác

Những điểm mới trong các nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII

Tác giả: Quốc hội

Số trang: 64 trang-Giá tiền: 19.000 đồng5

Xuất bản: Tháng 6-2018

Nội dung cuốn sách gồm có Những điểm mới trong nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là từ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; ...

Đọc thêm...

 

Giáo trình triết học (Dành riêng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc nhóm ngành khoa học xã hội và nhân văn)

gt1Tác giả: PGS.TS. Phạm Công Nhất – PGS. TS. Đoàn Thị Minh Oanh (Đồng chủ biên)

Số trang: 448 trang-Giá tiền: 86.000 đồng

Xuất bản: Tháng 5-2018

Nội dung của giáo trình được trình bày trên cơ sở Đề cương học phần triết học, theo Quyết định số 4450/QĐ-ĐT ngày...

Đọc thêm...

 

Giáo trình lý luận về Đảng và xây dựng Đảng (Dành cho chương trình đại học chính trị)

37687316 2228860237372564 696460832883605504 nTác giả: PGS.TS. Đoàn Minh Huấn – TS. Nguyễn Xuân Phương (Đồng chủ biên)

Số trang: 294 trang-Giá tiền: 46.000 đồng

Xuất bản: Tháng 5-2018

Cuốn sách được biên soạn dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về Đảng và công tác xây dựng Đảng,...

Đọc thêm...

 

Giáo trình kỹ năng thu thập và xử lý thông tin (Dành cho chương trình đại học chính trị)

gtxulyttTác giả: TS. Trần Thị Xuân Lan (Chủ biên)

Số trang: 180 trang-Giá tiền: 48.000 đồng

Xuất bản: Tháng 4-2018

Giáo trình trang bị cho người học những tri thức cơ bản về quy trình thu thập và xử lý thông tin, nắm được các giai đoạn và nhiệm vụ chính trong từng giai đoạn; nắm được kỹ thuật chọn mẫu để thu thập thông tin;...

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 trong tổng số 241