TRANGTHONGTINCHUYENDE

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII

Trong suốt hơn 80 năm hình thành và phát triển, Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng.

Khắc ghi vào trang vàng lịch sử

Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào (30-10-1949 - 30-10-2014)

Tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào, niềm tự hào của hai dân tộc chúng ta

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng tôi đến thăm đất nước Lào tươi đẹp, nhân dân Lào anh hùng, lòng tràn đầy vui mừng, phấn khởi.

Quan hệ giữa Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam là mối quan hệ thủy chung, trong sáng và đặc biệt

Mối quan hệ giữa Lào và Việt Nam nói chung, mối quan hệ giữa Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng, là mối quan hệ thủy chung, trong sáng...

Quân tình nguyện Việt Nam - Biểu trưng sáng mãi cho tình anh em Việt Nam - Lào

Được lịch sử kiểm nghiệm qua 60 năm, ngày 30-10-1949 được xem như tiêu điểm thời gian của sự tụ hội các tư tưởng cao đẹp của một chủ trương chiến lược...

Nâng cao sự hợp tác toàn diện và hiệu quả Việt - Lào

... Đảng, Nhà nước Việt Nam và Lào đang ra sức tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ truyền thống đặc biệt, nâng cao sự hợp tác toàn diện và hiệu quả Việt Nam - Lào.

Tăng cường mối quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam trong thời kỳ mới*

Chúng tôi rất phấn khởi và thấy rằng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có vai trò nổi bật trên trường quốc tế. Kinh tế của Việt Nam vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định...

  • Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII

  • Khắc ghi vào trang vàng lịch sử

  • Tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào, niềm tự hào của hai dân tộc chúng ta

  • Quan hệ giữa Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam là mối quan hệ thủy chung, trong sáng và đặc biệt

  • Quân tình nguyện Việt Nam - Biểu trưng sáng mãi cho tình anh em Việt Nam - Lào

  • Nâng cao sự hợp tác toàn diện và hiệu quả Việt - Lào

  • Tăng cường mối quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam trong thời kỳ mới*

Trang chủ Quan hệ lịch sử Việt - Lào

Công trình lịch sử quan hệ đặc biệt Việt - Lào

Giới thiệu công trình biên soạn "Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1930-2007)"

Trong lịch sử quan hệ quốc tế từ xưa tới nay, quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam là một điển hình, một tấm gương mẫu mực, hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thuỷ chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc đấu tranh vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội. 

Đọc thêm...

 

Nội dung cơ bản của Đề án

Đề án bao gồm những nội dung chính sau:

- Những điều kiện và nhân tố để hình thành nên mối quan hệ đặc biệt và liên minh chiến lược Việt-Lào

- Những quan điểm và thỏa thuận giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam –Lào về sự liên minh, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trên tất cả các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, đối ngoại…

Đọc thêm...

 

Mục đích xây dựng Đề án Lịch sử quan hệ đặc biệt và liên minh chiến lược Việt Nam – Lào (1930-2007)

Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về văn hóa và đã chung tay viết nên những trang lịch sử hào hùng của hai dân tộc. Tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai Đảng, hai nước Việt-Lào và sự gắn bó thủy chung, keo sơn giữa dân tộc Việt Nam và nhân dân các bộ tộc Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản trực tiếp gây dựng nền móng...

Đọc thêm...