Trang chủ Kinh điển

Kinh điển

Tư tưởng chính trị của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh

tu tuong CTTác giả: PGS, TS. Lê Minh Quân

Số trang: 328

Giá tiền: 54.000 đồng

Nghiên cứu để nhận thức sâu sắc hơn, vận dụng và làm phong phú hơn kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó có tư tưởng chính trị...

Đọc thêm...

 

Sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay

Suc song CN M-L thoi dai ng nayTác giả: Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - Trung tâm Lý luận chính trị

Số trang: 552

Giá tiền: 87.000 đồng

Ra đời vào những năm 40 của thế kỷ XIX, chủ nghĩa Mác - Lênin là kết quả đỉnh cao của tư duy khoa học, là sản phẩm của hoạt động sản xuất và đấu tranh cách mạng...

Đọc thêm...

 

Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học mácxít

nhugvandecoban-capbachTác giả: Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - PGS, TS. Nguyễn Thế Nghĩa - TS. Thái Thị Thu Hương

Số trang: 448

Giá tiền: 71.000 đồng

Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học mácxít là một công trình nghiên cứu lý luận triết học công phu, nghiêm túc, do PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa và TS. Thái Thị Thu Hương đồng chủ biên...

Đọc thêm...

 

Quan điểm kinh tế và chính trị về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong một số tác phẩm kinh điển Mác – Lênin

quan-diem-kinh-teTác giả: TS. Phạm Ngọc Dũng (chủ biên), PGS,TS. Nguyễn Khắc Thanh, TS. Ngô Văn Lương

Số trang: 384 trang

Giá tiền: 62.000đ

Để đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy trong các học viện, nhà trường, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Quan điểm kinh tế và chính trị về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong một số tác phẩm kinh điển Mác - Lênin do TS. Phạm Ngọc Dũng chủ biên.

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 trong tổng số 6