Nguyên tắc hiến pháp về quyền con người, quyền công dân

nguyen tac 92Tác giả: Lưu Đức Quang

Số trang: 136 trang

Giá tiền: 44.000 đồng

Xuất bản: Tháng 01-2018

Cuốn sách trình bày một số cơ sở lý luận của nguyên tắc hiến pháp về quyền con người, quyền công dân, đưa ra kinh nghiệm lập hiến...

Góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật trật tự, an toàn xã hội

gop phan giu vung 92Tác giả: TS. Nguyễn Mạnh Thắng

Số trang: 416 trang

Giá tiền: 216.000 đồng

Xuất bản: Tháng 01-2018

Cuốn sách Góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, trật tự, an toàn xã hội ;tập hợp 35 bài viết của tác giả về các vấn đề luật pháp...
Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

giao trinh 92Tác giả: Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia, các bộ môn khoa học Mác - Lênin

Số trang: 536 trang

Giá tiền: 120.000 đồng

Xuất bản: Tháng 01-2018

Giáo trình gồm ba phần với mười chương và phần kết luận, phản ánh những chặng đường Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam với đầy khó khăn...

155 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Quân đội nhân dân Việt Nam

155 cau hoi 181Tác giả: Thượng tướng Mai Quang Phấn (Chủ biên)

Số trang: 104 trang

Giá tiền: 22.000 đồng

Xuất bản: Tháng 12-2017

Nội dung cuốn sách gồm 155 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Quân đội nhân dân Việt Nam, được chia làm 9 phần, giới thiệu những quan điểm...