Trang chủ Thông tin xuất bản

Thông tin xuất bản

Lịch sử Văn phòng Chính phủ (1945 - 2015) - Tập II

lichsuvpcp2Tác giả: Văn phòng Chính phủ

Số trang: 500 trang

Xuất bản: 8-2015

Trong thời kỳ đất nước tiếp tục đổi mới... tập thể cán bộ, lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ luôn luôn nỗ lực vượt khó...

Đọc thêm...

 

Lịch sử Văn phòng Chính phủ (1945 - 2015) - Tập I

lichsuVPVP1Tác giả: Văn phòng Chính phủ

Số trang: 492 trang

Xuất bản: 8-2015

Bộ sách ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của Văn phòng Chính phủ gắn liền với lịch sử của Chính phủ...

Đọc thêm...

 

Kỷ luật của Đảng và thi hành kỷ luật trong Đảng ở các đảng bộ tỉnh khu vực Bắc Trung bộ hiện nay

ky luat cua Dang vaTác giả: TS. Lê Văn Cường

Số trang: 248 trang - Giá tiền: 64.000đ

Xuất bản: Tháng 8-2015

Cuốn sách khái quát và làm rõ những nội dung cơ bản về kỷ luật của Đảng và việc thi hành kỷ luật trong Đảng hiện nay...

Đọc thêm...

 

Bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

bao veTác giả: Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự

Số trang: 440 trang - Giá tiền: 97.000đ

Xuất bản: Tháng 8-2015

Cuốn sách tập hợp các bài viết chuyên sâu và có giá trị khoa học của các nhà nghiên cứu...

Đọc thêm...

 

Ngoại giao Việt Nam 1945 - 2000

ngoai giao viet nam 1945-2000Tác giả: Bộ Ngoại giao

Số trang: 544 trang - Giá tiền: 188.000 đ

Xuất bản: Tháng 8-2015

Ngoại giao Việt Nam hiện đại ra đời từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á được thành lập năm 1945.

Đọc thêm...

 
Các bài viết khác...
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 2 trong tổng số 117
 

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l