cmnsvn

Trang chủ Thông tin xuất bản

Thông tin xuất bản

Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng

tai lieu 54Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số trang: 250 trang

Giá tiền: 36.000 đồng

Xuất bản: Tháng 02-2018

Nội dung cuốn sách trình bày khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước...

Đọc thêm...

 

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (Tài liệu nghiệp vụ dùng cho cấp cơ sở)

cong tac 54Tác giả: Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Số trang: 262 trang

Giá tiền: 45.000 đồng

Xuất bản: Tháng 3-2018

Cuốn sách trình bày 7 vấn đề chính, đó là: Những nội dung chủ yếu của công tác kiểm tra Đảng, giám sát của Đảng; công tác kiểm tra...

Đọc thêm...

 

Luật tín ngưỡng, tôn giáo (hiện hành)

luat tin nguong 44Tác giả: Quốc hội

Số trang: 72 trang

Giá tiền: 15.000 đồng

Xuất bản: Tháng 02-2018

...Luật tín ngưỡng, tôn giáo gồm 09 chương, 68 điều, quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo...

Đọc thêm...

 

Luật thi hành án hình sự hiện hành (năm 2010) và các văn bản hướng dẫn thi hành

luat thi hanh 44Số trang: 456 trang

Giá tiền: 82.000 đồng

Xuất bản: Tháng 02-2018

Luật thi hành án hình sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17-6-2010...

Đọc thêm...

 

Bộ luật tố tụng hình sự (hiện hành)

bo luat to tung 34Tác giả: Quốc hội

Số trang: 464 trang

Giá tiền: 56.000 đồng

Xuất bản: Tháng 01-2018

...Luật gồm 9 phần với 36 chương, 510 điều, quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra...

Đọc thêm...

 
Các bài viết khác...
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 2 trong tổng số 154