Trang chủ Thông tin xuất bản

Thông tin xuất bản

Đời sống mới

doi song moi125Tác giả:Tân Sinh

Số trang: 48 trang - Giá tiền: 13.000 đồng

Xuất bản: Tháng 5-2017

Năm 1947, tại chiến khu Việt Bắc, cùng với việc viết tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, với bút danh Tân Sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm Đời sống mới.

Đọc thêm...

 

Làng Việt Phú Ô

lang Viet co Phu OTác giả: Nguyễn Huy Tuệ (Chủ biên)

Số trang: 280 trang - Giá tiền: 105.000 đồng

Xuất bản: Tháng 4-2017

Cuốn sách trình bày một cách khái quát quá trình lịch sử từ thuở lập làng đến thời kỳ hiện đại của làng Phú Ổ - một làng cổ thuộc huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Đọc thêm...

 

Hoàn thiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở nước ta hiện nay

hoan thien pl 1552017Tác giả: Nhiều tác giả

Số trang: 212 trang - Giá tiền: 39.000 đồng

Xuất bản: Tháng 4-2017

Cuốn sách được biên soạn dựa trên cơ sở tuyển chọn các bài viết của các tác giả đang công tác tại Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội...

Đọc thêm...

 

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay

mot so van de 245Tác giả: Lưu Trọng Thành – Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Đỗ Phương Anh (Đồng chủ biên)

Số trang: 256 trang

Giá tiền: 65.000 đồng

Xuất bản: Tháng 4-2017

Cuốn sách bao gồm ba chương, nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn của Hội đồng Nhân dân...

Đọc thêm...

 

Tài liệu tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (2011-2015) và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2016-2020 (Dùng để tuyên truyền trong Nhân dân)

tai lieu tuyen truyen 245Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số trang: 112 trang

Giá tiền: 26.000 đồng

Xuất bản: Tháng 4-2017

...Nội dung cuốn sách chỉ rõ những kết quả, hạn chế, yếu kém ...

Đọc thêm...

 
Các bài viết khác...
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 2 trong tổng số 144