Trang chủ Thông tin xuất bản

Thông tin xuất bản

Tiểu thuyết tư liệu lịch sử Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 đã được dịch sang tiếng Anh

bien ban ctr phien ban t.aNhà xuất bản chính trị Quốc gia Sự thật vừa ra mắt bạn đọc cuốn tiểu thuyết tư liệu lịch sử Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 – Phiên bản tiếng Anh của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh.

Đọc thêm...

 

Tài liệu hướng dẫn môn học Lý luận về nhà nước và pháp luật

tai lieu 2703Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Đoan

Số trang: 508 trang

Giá tiền: 107.000 đồng

Xuất bản: Tháng 2-2017

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:...

Đọc thêm...

 

Quá trình nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1954-1975)

qua trinh 2703Tác giả: TS. Trần Tăng Khởi

Số trang: 268 trang

Giá tiền: 91.000 đồng

Xuất bản: Tháng 2-2017

Nội dung cuốn sách gồm 3 chương tập trung trình bày 4 nội dung lớn: Một là, hệ thống hóa những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin...

Đọc thêm...

 

Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

giao trinh duong loi cach mangTác giả: Bộ Giáo dục và đào tạo

Số trang: 280 trang - Giá tiền: 25.000 đồng

Xuất bản: Tháng 2-2017

Với kết cấu gồm 9 chương, cuốn sách hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam...

Đọc thêm...

 

Vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Văn kiện Đại hội XII

van de xay dung 133Tác giả: Bộ Quốc phòng – Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự

Số trang: 288 trang - Giá tiền: 47.000 đồng

Xuất bản: Tháng 2-2017

Nội dung cuốn sách tập trung làm rõ hai vấn đề lớn: Nội dung cơ bản về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo...

Đọc thêm...

 
Các bài viết khác...
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 2 trong tổng số 142