Loading...

Đường lối tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế của Đảng trong giai đoạn 1965-1975

Đường lối tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế của Đảng trong giai đoạn 1965-1975
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • duong loi tranh thu su giup doTác giả: Hoàng Đức Thịnh

  Số trang: 268 trang

  Giá tiền: 69.000đ

  Xuất bản: Tháng 10-2015

  Nội dung cuốn sách tập trung làm rõ nguồn gốc, cơ sở lý luận và thực tiễn hình thành quan điểm của Đảng về vấn đề tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, tác giả đã nêu bật được các biện pháp chỉ đạo cơ bản của Đảng ta nhằm giành được sự ủng hộ và giúp đỡ của bạn bè quốc tế; phác họa toàn cảnh phong trào quốc tế ủng hộ và giúp đỡ cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam. Thông qua đánh giá về những thành công và hạn chế trong quá trình tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế của Đảng, tác giả đã chỉ ra nguyên nhân và rút ra một số kinh nghiệm trong quá trình Đảng lãnh đạo tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước.


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Lương Thanh Cường (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 233.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 154.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 157.000 đ