Loading...

Đường về Tổ quốc

Đường về Tổ quốc
Tác giả: Đỗ Hoàng Linh
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Đường về Tổ quốc do tác giả Đỗ Hoàng Linh biên soạn dựa trên cơ sở những tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu trong các cuốn sáchHồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Vụ án Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông  và hồi ký của một số đồng chí lãnh đạo cao cấp, lão thành cách mạng, …, các sự kiện đã được chọn lọc, hệ thống giúp bạn đọc tìm hiểu, nghiên cứu về hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ đầu những năm 1930 đến ngày Người trở về Tổ quốc sau 30 năm buôn ba tìm đường cứu nước.

  Nội dung cuốn sách bao gồm các sự kiện được tác giả chọn lọc, liệt kê theo hệ thống thời gian từ những năm 1930 đến năm 1941, qua đó phản ánh đầy đủ, cụ thể quá trình hoạt động cách mạng gian khổ để trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Bác Hồ.
  Cuốn sách là tài liệu tham khảo có giá trị với đông đảo bạn đọc và các nhà nghiên cứu.
  Sách gồm 264 trang, giá 37.000 đồng

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Lộc
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Tập thể tác giả (biên soạn)
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo
  Giá tiền: 151.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Thép Mới
  Giá tiền: 66.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)
  Giá tiền: 95.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Tài, TS. Võ Văn Bé, Đinh Thị Mỹ Vân (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Yên Ngọc Trung
  Giá tiền: 86.000 đ