Loading...

Những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Ngày đăng: 02/01/2020 - 11:01

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được triển khai sâu rộng trong các tổ chức của hệ thống chính trị và trong toàn xã hội, trong các tầng lớp nhân dân, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Cuốn sách Những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 do Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản góp phần vinh danh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 ở khắp các địa phương, đơn vị, ngành nghề, lĩnh vực trong cả nước.

Mỗi tấm gương được vinh danh là một câu chuyện cảm động về những con người rất bình dị nhưng luôn nỗ lực vượt lên hoàn cảnh, dám nghĩ, dám làm, dốc sức, dốc lòng vì lợi ích của cộng đồng, vì sự bình yên, phồn vinh và phát triển của nhân dân, của đất nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, quốc phòng, an ninh…

Cuốn sách góp phần tôn vinh, lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt trên khắp mọi miền đất nước; là nguồn cổ vũ, động viên đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, mỗi cá nhân và tập thể được giới thiệu trong cuốn sách chắc chắn sẽ là tấm gương sáng đối với mỗi người; để chúng ta có thể tự soi, tự sửa, tự hoàn thiện mình hơn nữa trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả