Loading...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn
Tác giả: Thượng tướng, PGS. TS. Tô Lâm (Chủ biên)
Số trang: 268 trang
Giá tiền: 72.000 đ
Xuất bản: Tháng 8-2015
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách nêu bật sự cần thiết phải nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân; phân tích, làm sáng tỏ tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với Công an nhân dân; vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Công an nhân dân; sự cần thiết phải giữ vững bản chất giai cấp, quét sạch chủ nghĩa các nhân trong Công an nhân dân; về tăng cường sự đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa Công an nhân dân với Quân đội nhân dân, các cấp, các ngành và dựa và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

  Sách gồm hai phần:

  Phần I: Sự cần thiết phải nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân;

  Phần II: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân và sự vận dụng trong công tác bảo vệ an ninh trật tự ở nước ta hiện nay.

  Cuốn sách là công trình nghiên cứu khoa học công phu, nghiêm túc, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần tuyên truyền, giáo dục việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời, cuốn sách cũng là tài liệu học tập, nghiên cứu bổ ích cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân.

  Lan Hương

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: ThS. Phùng Thanh - ThS. Bùi Văn Mạnh (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 42.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lý Việt Quang – ThS. Trần Thị Hợi (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: Ngô Quân Lập (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 40.000 đ
  Tác giả: Phạm Văn Đồng
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Đào Đình Tuấn
  Giá tiền: 55.000 đ
  Tác giả: Song Thành
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Song Thành
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 55.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 20.000 đ
  Tác giả: Thượng tướng Mai Quang Phấn (Chủ biên)
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Ngô Quân Lập (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 20.000 đ