Loading...

Ứng dụng công nghệ thông tin cho đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày đăng: 22/04/2019 - 16:04

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh - trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025”.

Mục tiêu của đề án đến năm 2023, 100% người có uy tín, 90% đồng bào dân tộc thiểu số nắm được chủ trương, quan điểm của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin khoa học - công nghệ; bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và an ninh - trật tự và phấn đấu đạt tỷ lệ 100% vào năm 2025. Ðồng thời, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu, từng bước kết nối, chia sẻ thông tin với các hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương để cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho đồng bào dân tộc thiểu số.

BT: Kiều Trang

Theo Báo Nhân dân điện tử

Bình luận