Loading...

Vừa đi đường vừa kể chuyện

Vừa đi đường vừa kể chuyện
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • IMG 5595-vua di duongTác giả: T. Lan

  Số trang: 180 trang

  Giá tiền: 25.000đ

  Xuất bản: Tháng 1-2015

  Nội dung chính của cuốn sách ghi lại một số mẩu chuyện về đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian Người hoạt động ở Pháp, Liên Xô, Trung Quốc và một số nước khác vào khoảng từ năm 1923 đến trước ngày Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công. Phần cuối của cuốn sách ghi lại một số hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm nhân dân ta kháng chiến chống thực dân Pháp. Những mẩu chuyện này do Chủ tịch Hồ Chí Minh kể lại trên đường Người ra mặt trận trong Chiến dịch Biên giới năm 1950.

  Cuốn sách giúp chúng ta thấy rằng: Với lòng yêu nước nồng nàn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thu ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười vĩ đại, Người đã sớm đến với chủ nghĩa Mác – Lênin và đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào hoàn cảnh nước ta, vạch ra đường lối cho cách mạng Việt Nam từng bước tiến lên, từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Qua đó cũng cho thấy rõ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trải qua những năm tháng hoạt động cách mạng rất oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, muôn vàn khó khăn phức tạp nhưng vô cùng cao thượng và phong phú. Người đã nêu tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng trong sáng và đẹp đẽ, thể hiện ý chí cao cả quyết tâm cống hiển cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và nhân dân thế giới.

  Đọc cuốn sách này giúp chúng ta càng hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của một nhà lãnh đạo thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

   

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Lộc
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Tập thể tác giả (biên soạn)
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo
  Giá tiền: 151.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Thép Mới
  Giá tiền: 66.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)
  Giá tiền: 95.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Tài, TS. Võ Văn Bé, Đinh Thị Mỹ Vân (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Yên Ngọc Trung
  Giá tiền: 86.000 đ