Luật phòng, chống ma tuý năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008)

 Luật phòng, chống ma tuý năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 92 trang
Giá tiền: 11.500 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung sách gồm:

  1. Lệnh công bố Luật phòng, chống ma tuý năm 2000 của Chủ tịch nước

  2. Toàn văn Luật phòng, chống ma tuý năm 2000, gồm 8 chương, 56 điều. Luật có hiệu lực từ ngày 1-6-2001.

  3. Lệnh công bố Luật phòng, chống ma tuý năm 2008 của Chủ tịch nước

  4. Toàn văn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý năm 2008, gồm 3 điều quy định những nội dung bổ sung, sửa đổi cho Luật phòng, chống ma tuý năm 2000. Luật có hiệu lực từ ngày 1-1-2009.

  5. Văn bản hợp nhất giữa Luật phòng, chống ma tuý năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý năm 2008.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trịnh Tiến Việt
  Giá tiền: 288.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 81.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Đăng Dung
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Quang Đạo (Chủ biên), Nguyễn Thị Kim Oanh
  Giá tiền: 132.000 đ