Bệnh quan liêu trong công tác cán bộ ở nước ta hiện nay - Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp

Bệnh quan liêu trong công tác cán bộ ở nước ta hiện nay - Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •     Benh quan lieu trong cong tac can bo o nuoc ta hien nayQuan liêu là căn bệnh rất nguy hiểm và là một nguy cơ lớn đối với Đảng cộng sản cầm quyền. Các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lênin đã từng cảnh tỉnh đối các các đảng cầm quyền phải luôn cảnh giác và tìm biện pháp ngăn chặn nguy cơ đó... Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, nhất là trong công cuộc đổi mới hiện nay, Đảng ta luôn coi trọng công việc đề phòng và khắc phục bệnh quan liêu, trong đó, đã chú trọng đến việc đề phòng và khắc phục bệnh quan liêu trong công tác cán bộ.

     Cuốn sách Bệnh quan liêu trong công tác cán bộ ở nước ta hiện nay - Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp đã tập trung phân tích sâu về bệnh quan liêu, thực trạng, nguồn gốc, nguyên nhân trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp đề phòng và khắc phục bệnh quan liêu trong công tác cán bộ ở nước ta hiện nay.

  T.A

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Việt Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Công an - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Lâm Quốc Tuấn - PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 85.000 đ
  Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 179.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Thị Thanh Mai
  Giá tiền: 103.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trịnh Gia Ban
  Giá tiền: 317.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn – TS. Tạ Văn Sỹ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ