Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận (1930-1975)

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận (1930-1975)
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách đã tái hiện và phản ánh một cách chân thực những chặng đường lịch sử của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Ninh Thuận từ năm 1930-1975; qua đó, tổng kết và rút ra những bài học kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng bộ, đồng thời cũng cho thấy thành quả lớn nhất mà Đảng bộ tỉnh thu được trong quá trình lãnh đạo quân dân Ninh Thuận trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ: không chỉ là giải phóng quê hương, mang lại độc lập, tự do và cuộc sống mới cho nhân dân trong tỉnh mà còn là những kinh nghiệm được tích lũy trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng bộ. Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, việc nhìn lại chặng đường đầy hy sinh gian khổ, anh dũng và kiên cường đã qua và rút ra những bài học kinh nghiệm mà Đảng bộ và nhân dân Ninh Thuận đã thu được là việc làm cần thiết và bổ ích.

  Đây là một trong những tài liệu quan trọng góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau, động viên các tầng lớp nhân dân trân trọng giá trị lịch sử, phát huy truyền thống cách mạng, hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong sự nghiệp đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn xã, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xây dựng tỉnh Ninh Thuận ngày càng giàu mạnh, văn minh.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, PGS.TS. Trần Thị Xuân Anh
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đội Cấn, Đảng bộ Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: 47.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Văn Phú, Đảng bộ huyện Thường Tín
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang
  Giá tiền: 336.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Huỳnh Thị Gấm (Chủ biên)
  Giá tiền: 165.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Biên, Đảng bộ tỉnh Tây Ninh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Tỉnh ủy Bình Dương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy
  Giá tiền: Liên hệ