Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận (1930-1975)

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận (1930-1975)
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách đã tái hiện và phản ánh một cách chân thực những chặng đường lịch sử của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Ninh Thuận từ năm 1930-1975; qua đó, tổng kết và rút ra những bài học kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng bộ, đồng thời cũng cho thấy thành quả lớn nhất mà Đảng bộ tỉnh thu được trong quá trình lãnh đạo quân dân Ninh Thuận trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ: không chỉ là giải phóng quê hương, mang lại độc lập, tự do và cuộc sống mới cho nhân dân trong tỉnh mà còn là những kinh nghiệm được tích lũy trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng bộ. Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, việc nhìn lại chặng đường đầy hy sinh gian khổ, anh dũng và kiên cường đã qua và rút ra những bài học kinh nghiệm mà Đảng bộ và nhân dân Ninh Thuận đã thu được là việc làm cần thiết và bổ ích.

  Đây là một trong những tài liệu quan trọng góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau, động viên các tầng lớp nhân dân trân trọng giá trị lịch sử, phát huy truyền thống cách mạng, hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong sự nghiệp đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn xã, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xây dựng tỉnh Ninh Thuận ngày càng giàu mạnh, văn minh.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Chấn, Đảng bộ huyện Tuy An
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS. TS. Đỗ Thị Thạch, PGS. TS. Bùi Thị Ngọc Lan, TS. Nguyễn Thị Hoa, TS. Vũ Thế Tùng
  Giá tiền: 90 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ