Luật khoa học và công nghệ và một số văn bản hướng dẫn thi hành

Luật khoa học và công nghệ và một số văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 295 trang
Giá tiền: 27.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật khoa học và công nghệ được Quốc hội khoá X thông qua ngày 9-6-2000 tại kỳ họp thứ 7, quy định về: tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ. Được xác định là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hoạt động khoa học và công nghệ nhằm mục tiêu xây dựng nền khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại để phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao trình độ quản lý; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường; v.v…

  Cuốn sách cung cấp toàn văn Luật khoa học và công nghệ năm 2000 và một số thông tư, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật khoa học và công nghệ.

  Cuốn sách là tài liệu thiết yếu đối với tất cả các tổ chức và cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ. Sách gồm 295 trang, giá 27.000đ.

  GIAO LINH

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trịnh Tiến Việt
  Giá tiền: 288.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 81.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Đăng Dung
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Quang Đạo (Chủ biên), Nguyễn Thị Kim Oanh
  Giá tiền: 132.000 đ