Mấy vấn đề lịch sử Việt Nam - Tái hiện và suy ngẫm

Mấy vấn đề lịch sử Việt Nam - Tái hiện và suy ngẫm
Tác giả: Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo nhân dân Trịnh Nhu
Số trang: 0 trang
Giá tiền: 99.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tác phẩm Mấy vấn đề lịch sử Việt Nam - Tái hiện và suy ngẫm của Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo nhân dân Trịnh Nhu gồm 42 công trình tiêu biểu được chia làm 4 phần, trong đó tập trung phản ánh những bước chuyển của lịch sử dân tộc như sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và công cuộc đổi mới ngày nay.

  Phần I: Điểm qua mấy phong trào đấu tranh chống xâm lược, gồm 5 bài viết tập trung phản ánh những giá trị cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; lỹ giải sự ra đời và phát triển của phong trào đấu tranh chống xâm lược ở một số vùng miền trên đất nước ta trong những năm cuối thế kỷ XIX; đồng thời nêu cao một số tấm gương anh hùng của dân tộc như: Phạm Văn Nghị, Tống Duy Tân, Hà Văn Mao, Cầm Bá Thước,…

  Phần II: Quan hệ quốc tế về vấn đề Việt Nam thế kỷ XVIII - thế kỷ XIX,tác giả phân tích những biện pháp của nhà nước phong kiến Việt Nam trong việc giành lại vùng đất Tụ Long, thể hiện phương pháp đối ngoại khéo léo của cha ông ta trong việc xử lý mối quan hệ với nước láng giềng, trong việc gìn giữ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; đồng thời khắc họa mối quan hệ phức tạp, nhạy cảm trong quan hệ giữa thực dân Pháp với nhà Thanh và những ý đồ của họ đối với Việt Nam.

  Phần III: Tư tưởng Hồ Chí Minh, gồm 14 bài viết phản ánh sự hình thành, phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh. Tác giả đã tập trung phân tích sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, về khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời nêu rõ tình cảm cao đẹp của Người đối với các tầng lớp nhân dân.

   Phần IV: Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, của nhân dân và Nhà nước trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do và đổi mới đất nước, đã nêu bật và khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam, từ lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước đến lãnh đạo sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa và công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ở nước ta hiện nay.

  Tác phẩm tuy đề cập tới những vấn đề “quen thuộc”, nhưng với cách tiếp cận đa ngành và cách nhìn độc lập, tác giả đã luận giải một cách khoa học và làm sáng tỏ nhiều vấn đề lịch sử Đảng và lịch sử dân tộc. Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích trong việc nghiên cứu, giảng dạy lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc và tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời giúp bạn đọc hiểu rõ hơn truyền thống và lịch sử dân tộc Việt Nam. Bạn đọc quan tâm có thể tìm mua tại nhà sách 24, Quang Trung - Hà Nội với giá 99.000 đồng./.

                                                                                                                          Mai Lan

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lương Trọng Thành, ThS. Nguyễn Ngọc Thắng, ThS. Nguyễn Xuân Anh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ huyện Than Uyên (Đảng bộ tỉnh Lai Châu)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Thị Hải Yến, TS. Đàm Bích Hiên, TS. Ngô Văn Vũ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Dân vận Trung ương
  Giá tiền: 130.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình An (huyện ủy Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng ủy - Ban Chỉ huy quân sự quận Bình Tân (Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên (Đảng bộ Thành phố Hà Nội)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Đức - xã Thạnh Đức(Đảng bộ huyện Bến Lức)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai, Đảng bộ Thành phố Hà Nội
  Giá tiền: Liên hệ