Một số vấn đề về xây dựng Đảng và công tác cán bộ

Một số vấn đề về xây dựng Đảng và công tác cán bộ
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Một số vấn đề về xây dựng Đảng và công tác cán bộ    

  78 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân thực hiện sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân. Những thành tựu to lớn đã đạt được trong quá trình đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã chứng minh sự phát triển và trưởng thành của Đảng.

      Tuy nhiên, trong nền kinh tế thị trường hiện nay, trong Đảng đã và đang bộc lộ một số yếu kém như sự suy thoái về tư tưởng chính trị, tình trạng tham nhũng, quan liêu, lãng phí của một bộ phận cán bộ đảng viên, v.v... Để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước, cần tiếp tục công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng để Đảng ngày càng vững mạnh về mọi mặt, đặc biệt về chính trị, tư tưởng và tổ chức cán bộ.

  Nhằm góp phần phục vụ cuộc vận động “Học tập và làm  theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng ta phát động, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Một số vấn đề về xây dựng Đảng và công tác cán bộ của TS. Bùi Ngọc Thanh. Cuốn sách gồm nhiều bài viết thể hiện sự kiên định đường lối độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Đảng ta, vạch trần những luận  điệu xuyên tạc, chống đối Đảng của các phần tử, thế lực thù địch. Đồng thời, tác giả đánh giá khái quát việc thực hiện tiêu chuẩn cán bộ đã được Hội nghị Trung ương 3 khoá VIII của Đảng xác định cũng như những việc làm được, những việc phải tiếp tục thực hiện trong việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý theo Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị khoá IX.

  Những vấn đề về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng,  đánh giá và sử dụng cán bộ được tác giả nhìn nhận, phân tích một cách chặt chẽ, sắc sảo. Cuốn sách sẽ đem đến cho cán bộ, đảng viên và những người làm công tác cán bộ những tư liệu quý và nhận thức đúng nhằm tạo ra bước chuyển biến thực sự trong việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, bảo đảm cho Đảng thực sự vững mạnh. Có thể mua sách tại nhà sách 24 Quang Trung, Hà Nội và các chi nhánh của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia tại các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi, Khánh Hoà, Cần Thơ, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, giá bán: 45.000đ./.

                                                                Mai Lan

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Giang, PGS.TS. Đinh Ngọc Giang, TS. Nguyễn Ngọc Ánh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 200.000 đ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải - TS. Nguyễn Đăng Quế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 226.000 đ