Tái cơ cấu nền nông nghiệp Việt Nam theo hướng giá trị gia tăng

Tái cơ cấu nền nông nghiệp Việt Nam theo hướng giá trị gia tăng
Tác giả: TS. Đặng Kim Sơn
Số trang: 208 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách không chỉ đề cập đến những vấn đề khái quát về nông nghiệp Việt Nam sau hơn 25 năm đổi mới, mà còn đưa ra những đề xuất về một nền nông nghiệp mới và những giải pháp chiến lược cho việc phát triển nông nghiệp giá trị gia tăng cao trong tương lai.

  Trong cuốn sách, theo tác giả, để thực hiện các nhiệm vụ đa dạng và quan trọng đặt ra cho ngành nông nghiệp trong giai đoạn phát triển mới, xuất phát từ các bài học thành công và chưa thành công của quá trình phát triển nông nghiệp Việt Nam trong hơn 25 năm đổi mới, có thể xây dựng một số quan điểm chính cho giai đoạn phát triển nông nghiệp theo chiều sâu như sau: Huy động cơ chế thị trường, lấy nhu cầu làm định hướng phát triển và chủ động tạo ra nhu cầu; Phát huy lợi thế so sánh và tạo ra lợi thế cạnh tranh cả ở tầm quốc gia và ở mỗi địa phương, mỗi ngành hàng; Tạo ra hiệu ứng lan tỏa giữa nông nghiệp và các ngành kinh tế khác, liên kết hiệu quả giữa các vùng, miền và giữa các ngành kinh tế, gắn kết thị trường trong nước và thị trường quốc tế; Tạo ra động lực cho mọi tác nhân liên quan trong ngành nông nghiệp chủ động phát huy nội lực tham gia đầu tư và phát triển; Phát huy giá trị gia tăng ở mọi khâu, mọi lĩnh vực trong toàn ngành nông nghiệp; Bảo đảm phát triển bền vững cả về kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường trước mọi biến động bảo đảm quyền lợi cho các thế hệ tương lai.

  Từ đó, tác giả đưa ra các giải pháp chiến lược cho việc phát triển nông nghiệp giá trị gia tăng cao là: Đầu tư phát triển khoa học và công nghệ; Phát triển tài nguyên con người; Đổi mới công tác quy hoạch, đầu tư tập trung, tăng cường liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị; Xây dựng cơ sở và dịch vụ hạ tầng; Nâng cao năng lực thể chế cho phát triển nông nghiệp, nông thôn.

  Những nghiên cứu, đề xuất và giải pháp chiến lược được đưa ra trong cuốn sách sẽ tạo đà cho ngành nông nghiệp Việt Nam bứt phá, vươn lên, đồng thời đem lại nhiều cơ hội để người nông dân nâng cao thu nhập, làm giàu trên chính mảnh đất của mình.

  Ngọc Huệ

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ