Loading...

Hồ Chí Minh trong ký ức bạn bè quốc tế

 Hồ Chí Minh trong ký ức bạn bè quốc tế
Tác giả: Đỗ Hoàng Linh và Phạm Hoàng Điệp
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách do các tác giả Đỗ Hoàng Linh và Phạm Hoàng Điệp biên soạn từ một số bài tham luận tại hội thảo quốc tế: Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn; từ các nguồn sách báo, thư, điện chia buồn khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời; từ những dòng cảm tưởng của các chính khách, bạn bè quốc tế đến thăm Khu di tích Phủ Chủ tịch và một số tư liệu báo chí nước ngoài…
        Trên cơ sở đó, cuốn sách được chia làm ba phần:
        Phần I: Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc. 
        Phần II: Hồ Chí Minh – Nhà văn hóa lớn.
        Phần III: Một số cảm tưởng của khách quốc tế khi đến thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

  Qua từng trang sách, chúng ta thật sự xúc động trước những tình cảm chân thành, sự trân trọng của bạn bè quốc tế đối với Bác Hồ. Bằng những lời hay, ý đẹp nhất, các tác giả đã ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, là khát vọng độc lập, tự do của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế giới. Người là nhà tư tưởng, nhà lý luận, nhà văn hóa đã kết hợp hài hòa văn hóa Việt Nam với tinh hoa văn hóa nhân loại, một nhân cách lớn với những phẩm chất cao đẹp và bình dị. Chúng ta cùng đọc những dòng chữ ngợi ca chân tình của Chủ tịch Phi đen Caxtơrô khi nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cuộc đời của Người là một tấm gương sáng chói những phẩm chất cách mạng và nhân đạo cao cả nhất. Hiếm có một nhà lãnh đạo nào trong giờ phút thử thách lại tỏ ra sáng suốt, bình tĩnh, gan dạ, quên mình, kiên nghị và dũng cảm một cách phi thường như vậy”. Và một lần nữa, chúng ta đọc lại Nghị quyết của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, càng nhận thấy sâu sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người anh hùng giải phóng dân tộc, niềm tự hào thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc, đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”.
  Sách dày 204 trang, giá 29.000 đồng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Lộc
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Tập thể tác giả (biên soạn)
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo
  Giá tiền: 151.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Thép Mới
  Giá tiền: 66.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)
  Giá tiền: 95.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Tài, TS. Võ Văn Bé, Đinh Thị Mỹ Vân (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Yên Ngọc Trung
  Giá tiền: 86.000 đ