Hỏi - đáp pháp luật về thu tiền sử dụng đất

Hoi dap PL ve QSDDTác giả: Trương Huỳnh Thắng

Số trang: 164 trang - Giá tiền: 36.000đ

Xuất bản: Tháng 6-2015

Cuốn sách thuộc tủ sách pháp luật phổ thông, được biên soạn theo cách đặt câu hỏi dựa vào các tình huống pháp luật và trả lời theo quy định của pháp luật...

Quản lý công (Sách chuyên khảo)

quan ly cong.Tác giả: TS. Trần Anh Tuấn - PGS, TS. Nguyễn Hữu Hải (Đồng chủ biên)

Số trang: 352 trang  - Giá tiền: 87.000đ

Xuất bản: Quý II-2015

Quản lý công là loại hoạt động mang tính chuyên môn, nghề nghiệp cao dựa trên nền tảng của khoa học quản lý, có nhiệm vụ nghiên cứu các mối quan hệ nhằm tìm ra những quy luật...

Phát triển cụm ngành công nghiệp trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế

phat trien cumTác giả: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Sơn (Chủ biên)

Số trang: 300 trang

Giá tiền: 80.000đ

Xuất bản: Tháng 5-2015

Nội dung cuốn sách đề cập đến cơ sở lý luận về cụm ngành công nghiệp như khái niệm, đặc trưng, phân loại, vai trò ...

Hồ Chí Minh - Nhà văn hóa kiệt xuất

Ho Chi Minh nha van hoaTác giả: GS. Song Thành

Số trang: 400 trang

Giá tiền: 98.000đ

Xuất bản: Tháng 5-2015

Cuốn sách đưa ra các luận giải về tư tưởng của Hồ Chí Minh ở khía cạnh văn hóa.