Thực trạng và giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước

thuc trang va giai phap1Tác giả: PGS. TS. Đức Vượng

Số trang: 600 trang

Giá tiền: 93.000đ

Trên cơ sở những luận cứ khoa học kết hợp với việc khảo nghiệm trong thực tiễn, cuốn sách đề cập một cách hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về trí thức và xây dựng lực lượng trí thức Việt Nam

Giáo trình marketing du lịch

giao trinh marketing1Tác giả: PGS. TS. Hoàng Văn Thành

Số trang: 272 trang

Giá tiền: 60.000đ

Cuốn sách gồm hai phần, tám chương. Nội dung cuốn sách cung cấp các kiến thức cơ bản về marketing du lịch trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh mang tính toàn cầu

Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

bao ve to quoc1Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Bá Dương, TS. Nguyễn Văn Quang (Đồng chủ biên)

Số trang: 228 trang

Giá tiền: 40.000đ

Cuốn sách là công trình khoa học có giá trị lý luận – thực tiễn, góp phần cung cấp thêm thông tin, tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 8...