Lịch sử triết học phương Đông

lich su triet hocTác giả: PGS. TS. Doãn Chính (Chủ biên)

Số trang: 1368 trang - Giá tiền: 305.000đ

Xuất bản: Tháng 4-2015

Cuốn sách là một công trình đúc kết quá trình nghiên cứu và giảng dạy môn Lịch sử triết học của các tác giả thuộc Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn ...

Phát hiện và sử dụng nhân tài

phat hien va su dungTác giả: Nhiệm Ngạn Thân

Số trang: 216 trang - Giá tiền: 47.000đ

Xuất bản: Tháng 4-2015

Cuốn sách là sự tổng kết, kiểm nghiệm lại những điều đã làm, đã thấy, đã nghe, đã nghĩ... trong suốt quãng đời 40 năm công tác và phấn đấu của tác giả.

Đại cương về chính trị học quốc tế

dau cuong ve chinh tri hocTác giả: Ngô Phương Nghị, Nguyễn Thanh Tùng, Đào Ngọc Tuấn

Số trang: 204 trang - Giá tiền: 89.000đ

Xuất bản: Quý I - 2015

Với kết cấu hợp lý, ngôn ngữ dễ hiểu, khoa học, cuốn sách phù hợp với đông đảo bạn đọc, từ những người quan tâm tìm hiểu cho đến những người đang học tập, nghiên cứu...

Về phòng, chống tham nhũng

ve phong chong tham nhungTác giả: Hồ Chí Minh

Số trang: 344 trang - Giá tiền: 87.000 đ

Xuất bản: Quý II - 2015

Công tác chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu là mối quan tâm lớn, thường xuyên của Chủ tịch Hồ Chí Minh.