Đảng bộ tỉnh Nam Định lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa

dang bo tinh Nam dinhTác giả: TS. Trần Thị Thái

Số trang: 316 trang - Giá tiền: 73.000đ

Xuất bản: Tháng 8-2015

Cuốn sách trình bày có hệ thống quan điểm, chủ trương, đường lối, quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa...

Thống kê trong quản lý hành chính nhà nước

thong ke trong quan lyTác giả: Phạm Ngọc Huyền

Số trang: 172 trang - Giá tiền: 28.000đ

Xuất bản: Tháng 8-2015

Cuốn sách được chia thành 6 chương, giới thiệu tổng quan về thống kê trong quản lý hành chính nhà nước, vấn đề xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê,...

Luật an toàn, vệ sinh lao động

 

LUAT AN TOAN VE SINH LAO DONGSố trang: 132

Giá tiền: 18.000 đồng

Xuất bản: 7-2015

Luật an toàn, vệ sinh lao động. Luật an toàn, vệ sinh lao động gồm 7 chương với 93 điều, quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động

Ngoại giao Việt Nam 1945 - 2000

ngoai giao viet nam 1945-2000Tác giả: Bộ Ngoại giao

Số trang: 544 trang - Giá tiền: 188.000 đ

Xuất bản: Tháng 8-2015

Ngoại giao Việt Nam hiện đại ra đời từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á được thành lập năm 1945.