Tìm hiểu lịch sử dân tộc qua câu đố

tim hieu lich suTác giả: Phạm Hồng Việt

Số trang: 147

Giá tiền: 35.000 đồng

Dân tộc ta đã trải qua hàng ngàn năm lịch sử, với nhiều chiến công huy hoàng và những thành tựu to lớn, rất đáng tự hào...

Tư tưởng chính trị của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh

tu tuong CTTác giả: PGS, TS. Lê Minh Quân

Số trang: 328

Giá tiền: 54.000 đồng

Nghiên cứu để nhận thức sâu sắc hơn, vận dụng và làm phong phú hơn kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó có tư tưởng chính trị...