Đặc trưng công nghệ quân sự Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng

dac trug cong nghe quan suTác giả: Trung tướng, Viện sĩ Trương Khánh Châu; Đại tá Lê Thế Mẫu

Số trang: 228

Giá tiền: 53.000 đồng

 

Cuốn sách là kết quả nghiên cứu và tổng kết lịch sử phát triển của ngành kỹ thuật nói riêng và khoa học - công nghệ quân sự nói chung của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam...

Khoa học về biển và kinh tế miền biển

Khoa hoc ve bien và kte mien bienTác giả: Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Số trang: 48

Giá tiền: 14.000 đồng

Ngày 2-8-1977, Hội nghị về biển lần thứ nhất của nước ta đã họp tại Nha Trang. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tới dự và nói chuyện với Hội nghị.

45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

45 nam thuc hien Di chuc CT HCM 1Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia

Số trang: 188

Giá tiền: 69.000 đồng

Ngày 2-9-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - Danh nhân văn hóa thế giới - Anh hùng giải phóng dân tộc đã đi vào cõi vĩnh hằng...