Cẩm nang pháp luật dành cho cán bộ ở cơ sở

cam nang phap luat133Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Ly (Chủ biên), TS. Nguyễn Thị Tố Quyên

Số trang: 176 trang - Giá tiền: 35.000 đồng

Xuất bản: Tháng 3-2017

Cuốn sách gồm 10 chương với 122 câu hỏi và trả lời, cung cấp cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở những kiến thức pháp luật...

Đạo giáo và những biểu hiện trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam

dao giao 2203Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận

Số trang: 204 trang

Giá tiền: 44.000 đồng

Xuất bản: Tháng 2-2017

Cuốn sách Đạo giáo và những biểu hiện trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam thể hiện quá trình nghiên cứu nghiêm túc của tác giả Vũ Hồng Vận...