Tổng tập công thần triều Nguyễn qua tài liệu Mộc bản - Di sản tư liệu thế giới (Tập 1)

tong tap cong than12Tác giả: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

Số trang: 808 trang

Xuất bản: Tháng 12-2015

Việc tuyển chọn, giới thiệu về các công thần triều Nguyễn được sắp xếp theo đơn vị hành chính địa phương cấp tỉnh, tính từ Hà Tĩnh trở ra và được sắp xếp theo thứ tự ABC...

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới

nang cao chat luong12Tác giả: Hà Thị Khiết (Chủ biên)

Số trang: 340 trang

Xuất bản: Tháng 12-2015

Cuốn sách trình bày một số vấn đề lý luận, thực tiễn về dân vận, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới. 

Thủ đô Hà Nội: Truyền thống, nguồn lực, định hướng phát triển

Thủ đô HN Truyền thống nguồn lựcTác giả: Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ TP. Hà Nội - Đại học Quốc gia Hà Nội

Số trang: 652 trang

Xuất bản: Tháng 12-2015

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, gắn với vận mệnh của đất nước và dân tộc, Thăng Long - Hà Nội luôn là chốn hội tụ trọng yếu của bốn phương...