Khoa học tâm lý trong quản lý hành chính

khoa hoc tam lyTác giả: TS. Nguyễn Thị Vân Hương (Chủ biên)

Số trang: 196 trang - Giá tiền: 35.000đ

Xuất bản: Tháng 9-2015

Cuốn sách phân tích những đặc điểm tâm lý của người lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước cũng như một số vấn đề liên quan đến giao tiếp trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân

tu tuong Ho chi minh ve cong anTác giả: Thượng tướng, PGS. TS. Tô Lâm (Chủ biên)

Số trang: 216 trang - Giá tiền: 68.000đ

Xuất bản: Tháng 8-2015

Nội dung cuốn sách tập trung trình bày và phân tích những nội dung và giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về lực lượng công an nhân dân...

Pháp luật về giám sát tài chính ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

phap luat ve1Tác giả: PGS. TS. Đoàn Đức Lương, TS. Viên Thế Giang (Đồng Chủ biên)

Số trang: 356 trang - Giá tiền: 68.000đ

Xuất bản: Tháng 8-2015

Nội dung cuốn sách không chỉ đề cập một số vấn đề lý luận cơ bản của pháp luật, xu hướng của pháp luật về giám sát tài chính ở Việt Nam...

Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

quan doi nhan danTác giả: Đại tá, PGS. TS. Trần Đăng Bộ - Thượng tá, TS. Hoàng Văn Phai (Đồng Chủ biên)

Số trang: 236 trang - Giá tiền: 48.000đ

Xuất bản: Tháng 8-2015

Nội dung cuốn sách được chia thành 3 chương đề cập một số vấn đề lý luận về quân đội tham gia đào tạo nguồn nhân lực...

Một số vấn đề lý luận và nghiệp vụ công tác tư tưởng

Một số vấn đề lý luận và nghiệp vụ công tác tư tưởngTác giả: Phạm Quang Nghị (Chủ biên)

Số trang: 295 trang - Giá tiền: 60.000đ

Xuất bản: Tháng 9-2015

Công tác tư tưởng luôn chiếm vị trí quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng ta suốt thời kỳ đấu tranh cách mạng giành và giữ chính quyền.