Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Lào Cai

TLHT danh cho lop bduong du nguonTác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Khu vực I

Số trang: 776

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Chính vì vậy, công tác cán bộ luôn được Đảng ta coi trọng, trong đó đặc biệt là việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ...

Việt Nam. Đất nước con Rồng cháu Tiên

VN.Dat nc con Rong chau TienĐây là cuốn sách của nhà nữ Việt Nam học và Đông phương học người Nga Daria Mishukova, là công trình mà tác giả đã dành nhiều năm tháng nghiên cứu...