Giáo trình các lý thuyết phát triển xã hội đương đại

giao trinh cac ly thuyet122017Tác giả: GS.TS. Hồ Sĩ Qúy - TS. Nguyễn Đức Luận
Số trang: 260 trang
Giá tiền: 55.000 đồng
Xuất bản: Tháng 11-2017
Cuốn sách tập trung giới thiệu những lý thuyết tiêu biểu nhất, có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới lý thuyết về các nền văn minh của Alvin Toffer,...

Hiệu quả của pháp luật - Những vấn đề lý luận và thực tiễn (Sách chuyên khảo)

hieu quapl122017Tác giả: PGS.TS.GVCC. Nguyễn Minh Đoan, PGS.TS Vũ Trọng Lâm
Số trang: 236 trang - Giá tiền: 51.000 đồng
Xuất bản: Tháng 11-2017
Cuốn sách làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả của pháp luật thông qua việc nêu ra các quan niệm, tiêu chí để đánh giá và những điều kiện để hiệu quả của pháp luật;...

Luật doanh nghiệp Việt Nam: Tình huống - Dẫn giải - Bình luận

luat doanh nghiep viet nam 2510Tác giả: Phạm Hoài Huấn (Chủ biên)

Số trang: 432 trang - Giá tiền: 73.000 đồng

Xuất bản: Tháng 9-2017

Cuốn sách giúp các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý và toàn thể người dân có thể áp dụng và thi hành Luật doanh nghiệp năm 2014 một cách hiệu quả nhất.