Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến năng suất lao động và trình độ công nghệ của Việt Nam

tac dong cua dau tu truc tiepTác giả: GS. TS. Lê Hữu Nghĩa - TS. Lê Văn Chiến

Số trang: 192 trang

Giá tiền: 35.000đ

Xuất bản: Tháng 10-2014

Cuốn sách Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến năng suất lao động và trình độ công nghệ của Việt Nam cung cấp cho độc giả những kiến thức cơ bản về đầu tư trực tiếp nước ngoài...

Luật nghĩa vụ dân sự và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự - Bản án và bình luận bản án (Tập 2)

luat nghia vu dan suTap 2Tác giả: PGS, TS. Đỗ Văn Đại

Số trang: 792 trang

Giá tiền: 172.000 đồng

Xuất bản: Quý IV - 2014

Cuốn sách đi sâu phân tích, bình luận về nghĩa vụ dân sự và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, đồng thời thông qua các bản án và phần bình luận các bản án góp phần làm sáng tỏ các quy định của pháp luật.
Sự biến đổi những giá trị xã hội truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên

su bien doi nhug gtriTác giả: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hòa (Chủ biên)

Số trang: 184 trang

Giá tiền: 33.000đ

Xuất bản: Tháng 11-2014

Nội dung cuốn sách tập trung phân tích về giá trị xã hội truyền thống và vai trò của nó trong đời sống xã hội, thực trạng biến đổi các giá trị xã hội truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.

Những nguyên lý triết học

nhug ngly triet hocTác giả: PGS. TS. Nguyễn Thế Nghĩa (Chủ biên)

Số trang: 648 trang

Giá tiền: 135.000đ

Xuất bản: Tháng 12-2014

Cuốn sách Những nguyên lý triết học do PGS. TS. Nguyễn Thế Nghĩa chủ biên nhằm góp phần nghiên cứu, phổ biến triết học Mác - Lênin...