Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của Nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh

tu tuong ho chi minh 131Tác giả: Thượng tướng, GS. TS. Tô Lâm (Chủ biên)

Số trang: 260 trang

Xuất bản: 11-2016

Cuốn sách được kết cấu gồm ba chương, tập trung đi sâu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về cơ sở hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh...

Luật các tổ chức tín dụng

luat ca to chuc tin dung 0601Tác giả: Quốc hội

Số trang: 164 trang

Giá tiền: 24.000 đồng

Xuất bản: Tháng 12-2016

Luật các tổ chức tín dụng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16-6-2010...