Ruộng bậc thang ở Việt Nam - Bảo tồn và phát triển bền vững

ruong bac thangTác giả: Nguyễn Trường Giang

Số trang: 336 trang - Giá tiền: 212 trang

Xuất bản: Tháng 9-2015

Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn quá trình khai khẩn và canh tác ruộng bậc thang của người H,mông và người Dao huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, trong đó có so sánh với ruộng ở huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, cuốn sách đã giới thiệu một cách khái quát về ruộng bậc thang...

Lạm phát ở Việt Nam hiện nay - Nguyên nhân và giải pháp kiểm soát

lam phat o VN hanyTác giả: TS. Đỗ Đức Quân (Chủ biên)

Số trang: 200 - Giá tiền: 70.000 đồng

Xuất bản: 8-2015

Lạm phát bao giờ cũng mang tính hai mặt, một mặt, nó có khả năng kích thích nền kinh tế tăng trưởng nếu tốc độ tăng của lạm phát ở mức vừa phải và có khả năng kiểm soát...

Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

quan doi nhan danTác giả: Đại tá, PGS. TS. Trần Đăng Bộ - Thượng tá, TS. Hoàng Văn Phai (Đồng Chủ biên)

Số trang: 236 trang - Giá tiền: 48.000đ

Xuất bản: Tháng 8-2015

Nội dung cuốn sách được chia thành 3 chương đề cập một số vấn đề lý luận về quân đội tham gia đào tạo nguồn nhân lực...