Sách sắp xuất bản

Ngày đăng: 05/01/2022 - 08:01

 

 

1. Hồ Chí Minh Tiểu sử, tác giả: Bảo tàng Hồ Chí Minh

2. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho cách mạng Việt Nam, tác giả: Nhiều tác giả

3. Hồ Chí Minh và con người Việt Nam trên con đường dân giàu, nước mạnh, tác giả: Phạm Văn Đồng

4. Hồ Chí Minh - Một con người, một dân tộc, một thời đại, một sự nghiệp, tác giả: Phạm Văn Đồng

5. Hồ Chí Minh - Nhà tư tưởng thiên tài, tác giả: GS. Trần Nhâm

6. Nhật ký trong tù, tác giả: Hồ Chí Minh (Quách Tấn phỏng dịch - bản dịch lần đầu tiên công bố)

7. Tư tưởng canh tân ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX và hàm ý chính sách đối với nước ta hiện nay (Sách chuyên khảo), tác giả: TS. Trần Thị Hoa

8. Cuộc đấu tranh của Việt Nam chống bao vây, cấm vận, cô lập từ cuối thập niên 1970 đến giữa thập niên 1990 (Sách chuyên khảo), tác giả: Học viện Ngoại giao, GS. TS. Nguyễn Vũ Tùng

9. Những nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản, tác giả: Ph. Ăngghen

10. Truyện kể Đền Đô, tác giả: Anh hùng lao động, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Thìn

11. Cẩm nang nghiệp vụ dành cho Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong lĩnh vực dân sự và tố tụng dân sự (Xuất bản lần thứ ba, có sửa chữa, bổ sung), tác giả: TS. Nguyễn Thanh Hải, ThS. Châu Thanh Quyền (Đồng chủ biên)

12. Tiếp xúc bí mật Việt Nam-Hoa Kỳ trước Hội nghị Pari, tác giả: Lưu Văn Lợi  (Nguyên trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao),  Nguyễn Anh Vũ (Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Italia)

13. Chuyện "đi sứ" thời hội nhập (sách tham khảo), tác giả: Đại sứ Ngô Quang Xuân (Chủ biên)

14. Chính sách của EU đối với Việt Nam: Thực trạng và triển vọng, tác giả: GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương (chủ biên)

15. Kho tàng truyện truyền kỳ Việt Nam, tác giả: Nguyễn Quang Ân (sưu tầm, tuyển chọn)

16. Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo Bác Hồ xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, tác giả: PGS.TS. Hoàng Anh, TS. Trần Văn Đông (Chủ biên)

17. Niên giám khoa học năm 2022 (4 tập), tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả